یافته‌ها: 1,090سازنده

بسته‌بندی

وضعیت قطعه

گنجایش @ Vr, F

نسبت ظرفیت

ضریب میزان ظرفیت

ولتاژ - پیک معکوس (حداکثر)

نوع دیود

Q @ Vr, F

دمای عملیاتی

نوع نصب

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
گنجایش @ Vr, F
نسبت ظرفیت
ضریب میزان ظرفیت
ولتاژ - پیک معکوس (حداکثر)
نوع دیود
Q @ Vr, F
دمای عملیاتی
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
1SV280,H3F
Toshiba Semiconductor and Storage
DIODE VARACTOR 15V ESC
4000
-
0.08000
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2pF @ 10V, 1MHz
2.4
C2/C10
15V
Single
-
125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
ESC
image
1SV280,H3F
Toshiba Semiconductor and Storage
DIODE VARACTOR 15V ESC
4330
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2pF @ 10V, 1MHz
2.4
C2/C10
15V
Single
-
125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
ESC
image
1SV280,H3F
Toshiba Semiconductor and Storage
DIODE VARACTOR 15V ESC
4330
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2pF @ 10V, 1MHz
2.4
C2/C10
15V
Single
-
125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
ESC
image
1SV323,H3F
Toshiba Semiconductor and Storage
DIODE VARACTOR 10V ESC
28000
-
0.08100
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
7.1pF @ 4V, 1MHz
4.3
C1/C4
10V
Single
-
125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
ESC
image
1SV323,H3F
Toshiba Semiconductor and Storage
DIODE VARACTOR 10V ESC
31740
-
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
7.1pF @ 4V, 1MHz
4.3
C1/C4
10V
Single
-
125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
ESC
image
1SV323,H3F
Toshiba Semiconductor and Storage
DIODE VARACTOR 10V ESC
31740
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
7.1pF @ 4V, 1MHz
4.3
C1/C4
10V
Single
-
125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
ESC
image
SMV1255-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
27000
-
0.34000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
5.8pF @ 4.7V, 50MHz
12.3
C0.3/C4.7
15V
Single
350 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1255-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
27096
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
5.8pF @ 4.7V, 50MHz
12.3
C0.3/C4.7
15V
Single
350 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1255-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
27096
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
5.8pF @ 4.7V, 50MHz
12.3
C0.3/C4.7
15V
Single
350 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1247-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
12000
-
0.34000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
0.78pF @ 4.7V, 50MHz
10
C0.3/C4.7
15V
Single
1500 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1247-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
12654
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
0.78pF @ 4.7V, 50MHz
10
C0.3/C4.7
15V
Single
1500 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1247-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
12654
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
0.78pF @ 4.7V, 50MHz
10
C0.3/C4.7
15V
Single
1500 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1263-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
9000
-
0.34000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.9pF @ 2.5V, 1MHz
2.5
C0.5/C2.5
20V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1263-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
11964
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.9pF @ 2.5V, 1MHz
2.5
C0.5/C2.5
20V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1263-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
11964
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.9pF @ 2.5V, 1MHz
2.5
C0.5/C2.5
20V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1281-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
9000
-
0.34000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
-
12
C1/C20
24V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1281-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
12258
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
-
12
C1/C20
24V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1281-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
12258
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
-
12
C1/C20
24V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1249-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
3000
-
0.34000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.8pF @ 4.7V, 50MHz
12.1
C0.3/C4.7
15V
Single
600 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1249-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
8484
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.8pF @ 4.7V, 50MHz
12.1
C0.3/C4.7
15V
Single
600 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1249-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
8484
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.8pF @ 4.7V, 50MHz
12.1
C0.3/C4.7
15V
Single
600 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1233-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC79
12000
-
0.41875
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.1pF @ 6V, 50MHz
3.3
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1233-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC79
12861
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1.1pF @ 6V, 50MHz
3.3
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1233-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC79
12861
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1.1pF @ 6V, 50MHz
3.3
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1405-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 30V 20MA SC-79
9000
-
0.41875
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.45pF @ 4V, 50MHz
4.1
C0/C30
30V
Single
3200 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1405-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 30V 20MA SC-79
14209
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1.45pF @ 4V, 50MHz
4.1
C0/C30
30V
Single
3200 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1405-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 30V 20MA SC-79
14209
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1.45pF @ 4V, 50MHz
4.1
C0/C30
30V
Single
3200 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1236-011LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SOD-323
6000
-
0.41875
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
5.3pF @ 6V, 50MHz
3.5
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-76, SOD-323
SOD-323
image
SMV1236-011LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SOD-323
8615
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
5.3pF @ 6V, 50MHz
3.5
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-76, SOD-323
SOD-323
image
SMV1236-011LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SOD-323
8615
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
5.3pF @ 6V, 50MHz
3.5
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-76, SOD-323
SOD-323
image
SMV1248-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
6000
-
0.41875
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.7pF @ 4.7V, 50MHz
12
C0.3/C4.7
15V
Single
700 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1232-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
3000
-
0.41875
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
0.94pF @ 6V, 50MHz
3.3
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1232-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
5411
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
0.94pF @ 6V, 50MHz
3.3
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1232-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
5411
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
0.94pF @ 6V, 50MHz
3.3
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
MA46H120
M/A-Com Technology Solutions
VARACTORDIODE FLIPCHIP GAAS
3100
-
3.15700
-
100
Bulk
-
Active
0.2pF @ 10V, 1MHz
-
-
20V
Single
3000 @ 4V, 50MHz
-40°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
2-SMD
-
image
MA46H204-1056
M/A-Com Technology Solutions
DIODE VARACTOR DUAL GAAS
477
200
20.78000
-
1
Bulk
-
Active
11pF @ 4V, 1MHz
10
C2/C20
22V
Single
1500 @ 4V, 50MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
2-SMD
-
image
MA46H202-1056
M/A-Com Technology Solutions
DIODE VARACTOR DUAL GAAS
355
100
20.78000
-
1
Bulk
-
Active
3.3pF @ 4V, 1MHz
5.6
C2/C20
22V
Single
2000 @ 4V, 50MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
2-SMD
-
image
MA46H203-1056
M/A-Com Technology Solutions
DIODE VARACTOR DUAL GAAS
358
100
20.78000
-
1
Bulk
-
Active
5.5pF @ 4V, 1MHz
10
C2/C20
22V
Single
1500 @ 4V, 50MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
2-SMD
-
image
BB135,135
NXP Semiconductors
DIODE UHF VAR CAP 30V SOD323
-
-
0.05600
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.1pF @ 28V, 1MHz
12
C0.5/C28
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-76, SOD-323
SOD-323
image
BB135,115
NXP Semiconductors
DIODE UHF VAR CAP 30V SOD323
6000
-
0.07000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.1pF @ 28V, 1MHz
12
C0.5/C28
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-76, SOD-323
SOD-323
image
BB135,115
NXP Semiconductors
DIODE UHF VAR CAP 30V SOD323
7300
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.1pF @ 28V, 1MHz
12
C0.5/C28
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-76, SOD-323
SOD-323
image
BB135,115
NXP Semiconductors
DIODE UHF VAR CAP 30V SOD323
7300
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.1pF @ 28V, 1MHz
12
C0.5/C28
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-76, SOD-323
SOD-323
image
BB174X
NXP Semiconductors
DIODE VHF VAR CAP 30V SOD523
6000
-
0.08000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.22pF @ 28V, 1MHz
10.9
C1/C28
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SOD-523
image
BB174X
NXP Semiconductors
DIODE VHF VAR CAP 30V SOD523
7933
-
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.22pF @ 28V, 1MHz
10.9
C1/C28
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SOD-523
image
BB174X
NXP Semiconductors
DIODE VHF VAR CAP 30V SOD523
7933
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.22pF @ 28V, 1MHz
10.9
C1/C28
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SOD-523
image
1SV311(TPH3,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
DIODE VARACTOR 10V ESC
8000
-
0.08600
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
5.45pF @ 4V, 1MHz
2.1
C1/C4
10V
Single
-
125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
ESC
image
1SV311(TPH3,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
DIODE VARACTOR 10V ESC
14124
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
5.45pF @ 4V, 1MHz
2.1
C1/C4
10V
Single
-
125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
ESC
image
1SV311(TPH3,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
DIODE VARACTOR 10V ESC
14124
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
5.45pF @ 4V, 1MHz
2.1
C1/C4
10V
Single
-
125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
ESC
image
BBY40,215
NXP Semiconductors
DIODE VHF VAR CAP 30V SOT-23
12000
-
0.11880
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
6pF @ 25V, 1MHz
6.5
C3/C25
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
BBY40,235
NXP Semiconductors
DIODE VHF VAR CAP 30V SOT23
-
-
0.08700
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
6pF @ 25V, 1MHz
6.5
C3/C25
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
BBY40,215
NXP Semiconductors
DIODE VHF VAR CAP 30V SOT-23
15083
-
0.43000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
6pF @ 25V, 1MHz
6.5
C3/C25
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
BBY40,215
NXP Semiconductors
DIODE VHF VAR CAP 30V SOT-23
15083
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
6pF @ 25V, 1MHz
6.5
C3/C25
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
SMV1275-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
18000
-
0.14000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.81pF @ 4V, 1MHz
1.8
C1/C4
10V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1275-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
20940
-
0.18000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1.81pF @ 4V, 1MHz
1.8
C1/C4
10V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1275-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
20940
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1.81pF @ 4V, 1MHz
1.8
C1/C4
10V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
BB201,215
NXP Semiconductors
DIODE VAR CAP DUAL 15V SOT-23
3000
-
0.17670
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
25.5pF @ 8V, 1MHz
3.8
C1/C7.5
15V
1 Pair Common Cathode
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
BB201,215
NXP Semiconductors
DIODE VAR CAP DUAL 15V SOT-23
6908
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
25.5pF @ 8V, 1MHz
3.8
C1/C7.5
15V
1 Pair Common Cathode
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
BB201,215
NXP Semiconductors
DIODE VAR CAP DUAL 15V SOT-23
6908
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
25.5pF @ 8V, 1MHz
3.8
C1/C7.5
15V
1 Pair Common Cathode
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
BB202,115
NXP Semiconductors
DIODE VAR CAP 6V SOD-523
3000
-
0.22475
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
11.2pF @ 2.3V, 1MHz
2.5
C0.2/C2.3
6V
Single
-
-55°C ~ 85°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SOD-523
image
BB202,135
NXP Semiconductors
DIODE VAR CAP 6V 10MA SOD523
-
-
0.19575
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
11.2pF @ 2.3V, 1MHz
2.5
C0.2/C2.3
6V
Single
-
-55°C ~ 85°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SOD-523
image
BB202,115
NXP Semiconductors
DIODE VAR CAP 6V SOD-523
5720
-
0.65000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
11.2pF @ 2.3V, 1MHz
2.5
C0.2/C2.3
6V
Single
-
-55°C ~ 85°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SOD-523
image
BB202,115
NXP Semiconductors
DIODE VAR CAP 6V SOD-523
5720
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
11.2pF @ 2.3V, 1MHz
2.5
C0.2/C2.3
6V
Single
-
-55°C ~ 85°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SOD-523
image
SMV2202-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
9000
-
0.27125
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
-
-
-
22V
Single
500 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 175°C (TJ)
Surface Mount
0402 (1006 Metric)
0402
image
SMV2202-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
9225
-
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
-
-
-
22V
Single
500 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 175°C (TJ)
Surface Mount
0402 (1006 Metric)
0402
image
SMV2202-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
9225
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
-
-
-
22V
Single
500 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 175°C (TJ)
Surface Mount
0402 (1006 Metric)
0402
image
SMV1232-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA 0402
15000
-
0.29500
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.5pF @ 3V, 1MHz
3.3
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
0402
image
SMV1232-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA 0402
16316
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1.5pF @ 3V, 1MHz
3.3
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
0402
image
SMV1232-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA 0402
16316
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1.5pF @ 3V, 1MHz
3.3
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
0402
image
SMV1405-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 30V 20MA 0402
3000
-
0.29500
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.45pF @ 4V, 1MHz
4.1
C0/C30
30V
Single
3200 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
0402
image
SMV1405-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 30V 20MA 0402
3509
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1.45pF @ 4V, 1MHz
4.1
C0/C30
30V
Single
3200 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
0402
image
SMV1405-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 30V 20MA 0402
3509
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1.45pF @ 4V, 1MHz
4.1
C0/C30
30V
Single
3200 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
0402
image
SMV1430-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
3000
-
0.29500
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
0.7pF @ 4V, 50MHz
3.8
C0/C30
30V
Single
1680 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SOD-882
SOD-882
image
SMV1430-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
3399
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
0.7pF @ 4V, 50MHz
3.8
C0/C30
30V
Single
1680 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SOD-882
SOD-882
image
SMV1430-040LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
3399
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
0.7pF @ 4V, 50MHz
3.8
C0/C30
30V
Single
1680 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SOD-882
SOD-882
image
SMV1763-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 8V 20MA SC-79
12000
-
0.34000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.9pF @ 2.5V, 1MHz
2.7
C0.5/C2.5
10V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1763-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 8V 20MA SC-79
12378
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.9pF @ 2.5V, 1MHz
2.7
C0.5/C2.5
10V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1763-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 8V 20MA SC-79
12378
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.9pF @ 2.5V, 1MHz
2.7
C0.5/C2.5
10V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1213-001LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 12V 20MA SOT-23
9000
-
0.34000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
5.5pF @ 4V, 50MHz
5
C1/C4
12V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
SMV1213-001LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 12V 20MA SOT-23
11559
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
5.5pF @ 4V, 50MHz
5
C1/C4
12V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
SMV1213-001LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 12V 20MA SOT-23
11559
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
5.5pF @ 4V, 50MHz
5
C1/C4
12V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
SMV1234-011LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SOD-323
9000
-
0.34000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2pF @ 6V, 50MHz
3.4
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-76, SOD-323
SOD-323
image
SMV1234-011LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SOD-323
11821
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2pF @ 6V, 50MHz
3.4
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-76, SOD-323
SOD-323
image
SMV1234-011LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SOD-323
11821
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2pF @ 6V, 50MHz
3.4
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-76, SOD-323
SOD-323
image
SMV1801-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 32V 20MA SC79
6000
-
0.34000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.89pF @ 28V, 1MHz
22
C1/C28
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1801-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 32V 20MA SC79
6074
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.89pF @ 28V, 1MHz
22
C1/C28
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1801-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 32V 20MA SC79
6074
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.89pF @ 28V, 1MHz
22
C1/C28
30V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1705-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 12V 20MA SC79
12000
-
0.41875
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
6.6pF @ 4V, 1MHz
3
C1/C4
12V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1705-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 12V 20MA SC79
12025
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
6.6pF @ 4V, 1MHz
3
C1/C4
12V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1705-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 12V 20MA SC79
12025
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
6.6pF @ 4V, 1MHz
3
C1/C4
12V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1234-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
9000
-
0.41875
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2pF @ 6V, 50MHz
3.4
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1234-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
9952
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2pF @ 6V, 50MHz
3.4
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1234-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 15V 20MA SC-79
9952
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2pF @ 6V, 50MHz
3.4
C1/C6
15V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1270-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARICAP 12V SC79
6000
-
0.41875
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
9.8pF @ 2.5V, 1MHz
2.7
C0.5/C2.5
20V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1270-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARICAP 12V SC79
9793
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
9.8pF @ 2.5V, 1MHz
2.7
C0.5/C2.5
20V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1270-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARICAP 12V SC79
9793
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
9.8pF @ 2.5V, 1MHz
2.7
C0.5/C2.5
20V
Single
-
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1413-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 30V 20MA SC-79
3000
-
0.41875
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
4.42pF @ 4V, 50MHz
4.2
C0/C30
30V
Single
2400 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1413-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 30V 20MA SC-79
5136
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
4.42pF @ 4V, 50MHz
4.2
C0/C30
30V
Single
2400 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1413-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR 30V 20MA SC-79
5136
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
4.42pF @ 4V, 50MHz
4.2
C0/C30
30V
Single
2400 @ 4V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1251-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
3000
-
0.41875
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
3.8pF @ 4.7V, 50MHz
12.2
C0.3/C4.7
15V
Single
400 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79
image
SMV1251-079LF
Skyworks Solutions Inc.
DIODE VARACTOR
5059
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
3.8pF @ 4.7V, 50MHz
12.2
C0.3/C4.7
15V
Single
400 @ 3V, 50MHz
-55°C ~ 125°C (TJ)
Surface Mount
SC-79, SOD-523
SC-79

مقایسه