یافته‌ها: 2,401سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

حداکثر - قدرت

فرکانس - انتقال

دمای عملیاتی

نوع نصب

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
حداکثر - قدرت
فرکانس - انتقال
دمای عملیاتی
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
MMDT5551-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 160V 0.2A SOT363
81000
231000
0.08000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
200mA
160V
200mV @ 5mA, 50mA
50nA (ICBO)
80 @ 10mA, 5V
200mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
MMDT5551-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 160V 0.2A SOT363
83783
233201
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
200mA
160V
200mV @ 5mA, 50mA
50nA (ICBO)
80 @ 10mA, 5V
200mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
MMDT5551-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 160V 0.2A SOT363
83783
231000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
200mA
160V
200mV @ 5mA, 50mA
50nA (ICBO)
80 @ 10mA, 5V
200mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DMC206010R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.1A MINI6
93000
-
0.08316
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
50V
300mV @ 10mA, 100mA
100µA
210 @ 2mA, 10V
300mW
150MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC206010R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.1A MINI6
94182
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
50V
300mV @ 10mA, 100mA
100µA
210 @ 2mA, 10V
300mW
150MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC206010R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.1A MINI6
94182
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
50V
300mV @ 10mA, 100mA
100µA
210 @ 2mA, 10V
300mW
150MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC201010R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.1A MINI5
33000
-
0.08316
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
50V
300mV @ 10mA, 100mA
100µA
210 @ 2mA, 10V
300mW
150MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC201010R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.1A MINI5
34743
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
50V
300mV @ 10mA, 100mA
100µA
210 @ 2mA, 10V
300mW
150MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC201010R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.1A MINI5
34743
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
50V
300mV @ 10mA, 100mA
100µA
210 @ 2mA, 10V
300mW
150MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC204010R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.1A MINI6
18000
-
0.08316
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
50V
300mV @ 10mA, 100mA
100µA
210 @ 2mA, 10V
300mW
150MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC204010R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.1A MINI6
20680
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
50V
300mV @ 10mA, 100mA
100µA
210 @ 2mA, 10V
300mW
150MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC204010R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.1A MINI6
20680
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
50V
300mV @ 10mA, 100mA
100µA
210 @ 2mA, 10V
300mW
150MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMMT5401-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT26
42000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP (Dual) Matched Pair
200mA
150V
500mV @ 5mA, 50mA
50nA (ICBO)
60 @ 10mA, 5V
300mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-26
image
DMMT5401-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT26
43734
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP (Dual) Matched Pair
200mA
150V
500mV @ 5mA, 50mA
50nA (ICBO)
60 @ 10mA, 5V
300mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-26
image
DMMT5401-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT26
43734
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP (Dual) Matched Pair
200mA
150V
500mV @ 5mA, 50mA
50nA (ICBO)
60 @ 10mA, 5V
300mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-26
image
DMMT3906W-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 40V 0.2A SOT363
111000
420000
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP (Dual) Matched Pair
200mA
40V
400mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
200mW
250MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DMMT3906W-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 40V 0.2A SOT363
112242
422900
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP (Dual) Matched Pair
200mA
40V
400mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
200mW
250MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DMMT3906W-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 40V 0.2A SOT363
112242
420000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP (Dual) Matched Pair
200mA
40V
400mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
200mW
250MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DMMT3904W-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 40V 0.2A SOT363
27000
-
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual) Matched Pair
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
200mW
300MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DMMT3904W-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 40V 0.2A SOT363
29393
-
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual) Matched Pair
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
200mW
300MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DMMT3904W-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 40V 0.2A SOT363
29393
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual) Matched Pair
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
200mW
300MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DMC204020R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.5A MINI6
54000
-
0.15050
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
500mA
50V
600mV @ 30mA, 300mA
100nA (ICBO)
120 @ 150mA, 10V
300mW
160MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC204020R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.5A MINI6
57605
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
500mA
50V
600mV @ 30mA, 300mA
100nA (ICBO)
120 @ 150mA, 10V
300mW
160MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC204020R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN 50V 0.5A MINI6
57605
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
500mA
50V
600mV @ 30mA, 300mA
100nA (ICBO)
120 @ 150mA, 10V
300mW
160MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
ZXTC2045E6TA
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP 30V 1.5A SOT23-6
24000
-
0.22475
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN, PNP
1.5A
30V
375mV @ 15mA, 750mA
20nA
180 @ 100mA, 2V
1.1W
-
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-26
image
ZXTC2045E6TA
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP 30V 1.5A SOT23-6
25861
-
0.60000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN, PNP
1.5A
30V
375mV @ 15mA, 750mA
20nA
180 @ 100mA, 2V
1.1W
-
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-26
image
ZXTC2045E6TA
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP 30V 1.5A SOT23-6
25861
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN, PNP
1.5A
30V
375mV @ 15mA, 750mA
20nA
180 @ 100mA, 2V
1.1W
-
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-26
image
ZXTD6717E6TA
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP 15V/12V SOT23-6
18000
33000
0.25665
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN, PNP
1.5A, 1.25A
15V, 12V
245mV @ 20mA, 1.5A / 240mV @ 100mA, 1.25A
10nA
250 @ 500mA, 2V / 200 @ 500mA, 2V
1.1W
180MHz, 220MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-26
image
ZXTD6717E6TA
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP 15V/12V SOT23-6
19288
33000
0.68000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN, PNP
1.5A, 1.25A
15V, 12V
245mV @ 20mA, 1.5A / 240mV @ 100mA, 1.25A
10nA
250 @ 500mA, 2V / 200 @ 500mA, 2V
1.1W
180MHz, 220MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-26
image
ZXTD720MCTA
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 40V 3A 8DFN
6000
36000
0.31900
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP (Dual)
3A
40V
370mV @ 250mA, 2.5A
100nA
60 @ 1.5A, 2V
1.7W
190MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
8-WDFN Exposed Pad
8-DFN (3x2)
image
ZXTD720MCTA
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 40V 3A 8DFN
6309
36000
0.85000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP (Dual)
3A
40V
370mV @ 250mA, 2.5A
100nA
60 @ 1.5A, 2V
1.7W
190MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
8-WDFN Exposed Pad
8-DFN (3x2)
image
ZXTD720MCTA
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 40V 3A 8DFN
6309
36000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP (Dual)
3A
40V
370mV @ 250mA, 2.5A
100nA
60 @ 1.5A, 2V
1.7W
190MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
8-WDFN Exposed Pad
8-DFN (3x2)
image
ULN2803ADWR
Texas Instruments
TRANS 8NPN DARL 50V 0.5A 18SO
62000
-
0.38500
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
8 NPN Darlington
500mA
50V
1.6V @ 500µA, 350mA
-
-
-
-
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
18-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
18-SOIC
image
ULN2803ADWR
Texas Instruments
TRANS 8NPN DARL 50V 0.5A 18SO
64777
-
0.94000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
8 NPN Darlington
500mA
50V
1.6V @ 500µA, 350mA
-
-
-
-
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
18-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
18-SOIC
image
ULN2803ADWR
Texas Instruments
TRANS 8NPN DARL 50V 0.5A 18SO
64777
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
8 NPN Darlington
500mA
50V
1.6V @ 500µA, 350mA
-
-
-
-
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
18-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
18-SOIC
image
ZXTD09N50DE6TA
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 50V 1A SOT23-6
9000
-
0.41832
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
1A
50V
270mV @ 50mA, 1A
10nA
200 @ 500mA, 2V
1.1W
215MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-26
image
ZXTD09N50DE6TA
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 50V 1A SOT23-6
9519
-
1.02000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
1A
50V
270mV @ 50mA, 1A
10nA
200 @ 500mA, 2V
1.1W
215MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-26
image
MMPQ3904
Fairchild Semiconductor
TRANS 4NPN 40V 0.2A 16SOIC
5000
-
0.68180
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
4 NPN (Quad)
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
1W
250MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC
image
MMPQ3904
Fairchild Semiconductor
TRANS 4NPN 40V 0.2A 16SOIC
5721
-
1.66000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
4 NPN (Quad)
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
1W
250MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC
image
MMPQ3904
Fairchild Semiconductor
TRANS 4NPN 40V 0.2A 16SOIC
5721
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
4 NPN (Quad)
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
1W
250MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC
image
MMPQ2222A
Fairchild Semiconductor
TRANS 4NPN 40V 0.5A 16SOIC
25000
-
0.69930
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
4 NPN (Quad)
500mA
40V
1V @ 50mA, 500mA
10nA (ICBO)
100 @ 150mA, 10V
1W
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC
image
MMPQ2222A
Fairchild Semiconductor
TRANS 4NPN 40V 0.5A 16SOIC
26819
-
1.57000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
4 NPN (Quad)
500mA
40V
1V @ 50mA, 500mA
10nA (ICBO)
100 @ 150mA, 10V
1W
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC
image
MMPQ2222A
Fairchild Semiconductor
TRANS 4NPN 40V 0.5A 16SOIC
26819
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
4 NPN (Quad)
500mA
40V
1V @ 50mA, 500mA
10nA (ICBO)
100 @ 150mA, 10V
1W
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC
image
ULN2803ADW
Texas Instruments
TRANS 8NPN DARL 50V 0.5A 18SO
2018
10000
1.07000
-
1
Tube
-
Active
8 NPN Darlington
500mA
50V
1.6V @ 500µA, 350mA
-
-
-
-
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
18-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
18-SOIC
image
ULN2804A
STMicroelectronics
TRANS 8NPN DARL 50V 0.5A 18DIP
6083
-
1.09000
-
1
Tube
-
Active
8 NPN Darlington
500mA
50V
1.6V @ 500µA, 350mA
-
1000 @ 350mA, 2V
2.25W
-
-20°C ~ 150°C (TJ)
Through Hole
18-DIP (0.300", 7.62mm)
18-DIP
image
ZHB6790TA
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN/2PNP 40V 2A SOT223
4000
-
1.24700
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN, 2 PNP (H-Bridge)
2A
40V
750mV @ 50mA, 2A
100nA (ICBO)
200 @ 1A, 2V
1.25W
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-223-8
SOT-223
image
ZHB6790TA
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN/2PNP 40V 2A SOT223
4304
-
2.61000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN, 2 PNP (H-Bridge)
2A
40V
750mV @ 50mA, 2A
100nA (ICBO)
200 @ 1A, 2V
1.25W
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-223-8
SOT-223
image
STA413A
Sanken
TRANS 4NPN 35V 3A 10-SIP
4366
-
3.64000
-
1
Bulk
-
Active
4 NPN (Quad)
3A
35V
500mV @ 5mA, 1A
10µA (ICBO)
500 @ 500mA, 4V
4W
-
150°C (TJ)
Through Hole
10-SIP
10-SIP
image
SSM2212RZ-R7
Analog Devices Inc.
TRANS 2NPN 40V 0.02A 8SOIC
3000
-
3.93559
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual) Matched Pair
20mA
40V
200mV @ 100µA, 1mA
500pA
-
-
200MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SSM2212RZ-R7
Analog Devices Inc.
TRANS 2NPN 40V 0.02A 8SOIC
3951
-
7.14000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual) Matched Pair
20mA
40V
200mV @ 100µA, 1mA
500pA
-
-
200MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SSM2212RZ-R7
Analog Devices Inc.
TRANS 2NPN 40V 0.02A 8SOIC
3951
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual) Matched Pair
20mA
40V
200mV @ 100µA, 1mA
500pA
-
-
200MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SSM2212RZ
Analog Devices Inc.
TRANS 2NPN 40V 0.02A 8SOIC
582
-
6.94000
-
1
Tube
-
Active
2 NPN (Dual) Matched Pair
20mA
40V
200mV @ 100µA, 1mA
500pA
-
-
200MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SSM2220SZ
Analog Devices Inc.
TRANS 2PNP 36V 0.02A 8SOIC
880
-
8.31000
-
1
Tube
-
Last Time Buy
2 PNP (Dual) Matched Pair
20mA
36V
100mV @ 100µA, 1mA
-
80 @ 1mA, 36V
-
-
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
MAT14ARZ
Analog Devices Inc.
TRANS 4NPN 40V 0.03A 14SO
283
8008
11.02000
-
1
Tube
-
Active
4 NPN (Quad) Matched Pairs
30mA
40V
60mV @ 100µA, 1mA
3nA
-
-
300MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
14-SO
image
MAT01GHZ
Analog Devices Inc.
TRANS 2NPN 45V 0.025A TO78-6
648
1210
17.36000
-
1
Tube
-
Active
2 NPN (Dual) Matched Pair
25mA
45V
800mV @ 1mA, 10mA
400nA
-
500mW
450MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Through Hole
TO-78-6 Metal Can
TO-78-6
image
MAT12AHZ
Analog Devices Inc.
TRANS 2NPN 40V 0.02A TO78-6
123
3500
30.95000
-
1
Tube
-
Active
2 NPN (Dual) Matched Pair
20mA
40V
200mV @ 100µA, 1mA
500pA
-
-
200MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Through Hole
TO-78-6 Metal Can
TO-78-6
image
BC847BDW1T3G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
20000
-
0.02941
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847BDW1T3G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
29508
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847BDW1T3G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
29508
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT3904DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 40V 0.2A SC88
57000
-
0.03703
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
150mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT3904DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 40V 0.2A SC88
59880
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
150mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT3904DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 40V 0.2A SC88
59880
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
150mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT3906DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP 40V 0.2A SC88
18000
-
0.03703
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP (Dual)
200mA
40V
400mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
150mW
250MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT3906DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP 40V 0.2A SC88
22688
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP (Dual)
200mA
40V
400mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
150mW
250MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT3906DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP 40V 0.2A SC88
22688
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP (Dual)
200mA
40V
400mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
150mW
250MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT3946DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP 40V 0.2A SC88
21000
-
0.03715
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN, PNP
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA / 400mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
150mW
300MHz, 250MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT3946DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP 40V 0.2A SC88
24278
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN, PNP
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA / 400mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
150mW
300MHz, 250MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT3946DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP 40V 0.2A SC88
24278
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN, PNP
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA / 400mV @ 5mA, 50mA
-
100 @ 10mA, 1V
150mW
300MHz, 250MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC846BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 65V 0.1A SOT363
36000
597000
0.03979
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
65V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC846BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 65V 0.1A SOT363
38064
597000
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
65V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC846BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 65V 0.1A SOT363
38064
597000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
65V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847BPDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP 45V 0.1A SOT363
24000
-
0.03979
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN, PNP
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847BPDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP 45V 0.1A SOT363
24928
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN, PNP
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847BPDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP 45V 0.1A SOT363
24928
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN, PNP
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
21000
1221000
0.03979
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
21718
1221000
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
21718
1221000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC846BPDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP 65V 0.1A SOT363
18000
-
0.03979
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN, PNP
100mA
65V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC846BPDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP 65V 0.1A SOT363
18038
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN, PNP
100mA
65V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC846BPDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP 65V 0.1A SOT363
18038
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN, PNP
100mA
65V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC857BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP 45V 0.1A SOT363
15000
-
0.03979
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP (Dual)
100mA
45V
650mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
220 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC857BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP 45V 0.1A SOT363
17335
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP (Dual)
100mA
45V
650mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
220 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC857BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP 45V 0.1A SOT363
17335
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP (Dual)
100mA
45V
650mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
220 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC856BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP 65V 0.1A SOT363
12000
-
0.03979
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP (Dual)
100mA
65V
650mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
220 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC856BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP 65V 0.1A SOT363
17442
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP (Dual)
100mA
65V
650mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
220 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC856BDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP 65V 0.1A SOT363
17442
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP (Dual)
100mA
65V
650mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
220 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847BS-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
222000
540000
0.04025
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
400mV @ 5mA, 100mA
20nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
200mW
100MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
BC847BS-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
225600
540000
0.24000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
400mV @ 5mA, 100mA
20nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
200mW
100MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
BC847BS-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
225600
540000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
400mV @ 5mA, 100mA
20nA (ICBO)
200 @ 2mA, 5V
200mW
100MHz
-65°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
BC857BS-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 45V 0.1A SOT363
91000
-
0.04025
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP (Dual)
100mA
45V
400mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
220 @ 2mA, 5V
200mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
BC857BS-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 45V 0.1A SOT363
92845
-
0.24000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP (Dual)
100mA
45V
400mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
220 @ 2mA, 5V
200mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
BC857BS-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP 45V 0.1A SOT363
92845
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP (Dual)
100mA
45V
400mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
220 @ 2mA, 5V
200mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
PMBT3904VS,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN 40V 0.2A SOT666
32000
-
0.04140
-
4000
Tape & Reel (TR)
Automotive, AEC-Q101
Active
2 NPN (Dual)
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
50nA (ICBO)
100 @ 10mA, 1V
360mW
300MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PMBT3904VS,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN 40V 0.2A SOT666
34713
-
0.24000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
50nA (ICBO)
100 @ 10mA, 1V
360mW
300MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PMBT3904VS,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN 40V 0.2A SOT666
34713
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
200mA
40V
300mV @ 5mA, 50mA
50nA (ICBO)
100 @ 10mA, 1V
360mW
300MHz
150°C (TJ)
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
MBT2222ADW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 40V 0.6A SOT363
21000
-
0.04414
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
600mA
40V
1V @ 50mA, 500mA
10nA (ICBO)
100 @ 150mA, 10V
150mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT2222ADW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 40V 0.6A SOT363
24805
-
0.25000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
600mA
40V
1V @ 50mA, 500mA
10nA (ICBO)
100 @ 150mA, 10V
150mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MBT2222ADW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 40V 0.6A SOT363
24805
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN (Dual)
600mA
40V
1V @ 50mA, 500mA
10nA (ICBO)
100 @ 150mA, 10V
150mW
300MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847CDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
15000
-
0.04761
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
420 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
BC847CDW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363
17012
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN (Dual)
100mA
45V
600mV @ 5mA, 100mA
15nA (ICBO)
420 @ 2mA, 5V
380mW
100MHz
-55°C ~ 150°C (TJ)
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363

مقایسه