یافته‌ها: 2,707سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

مقاومت - پایه (R1) (اهم)

مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

فرکانس - انتقال

حداکثر - قدرت

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
مقاومت - پایه (R1) (اهم)
مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
فرکانس - انتقال
حداکثر - قدرت
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
EMG9T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT5
703
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-SMD (5 Leads), Flat Lead
EMT5
image
EMG9T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT5
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Discontinued
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-SMD (5 Leads), Flat Lead
EMT5
image
XP0421100L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
84000
-
0.10328
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
XP0421100L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
85499
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
XP0421100L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
85499
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
XP0111400L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI5
6000
-
0.10328
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0111400L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI5
8628
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0111400L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI5
8628
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0338300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
6000
-
0.10328
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
80 @ 5mA, 10V / 30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0338300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
6368
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
80 @ 5mA, 10V / 30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0338300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
6368
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
80 @ 5mA, 10V / 30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0111900L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI5
3000
-
0.10328
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
1k
10k
30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0111900L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI5
3091
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
1k
10k
30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0111900L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI5
3091
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
1k
10k
30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0621300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
3000
-
0.10328
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
XP0621300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
4488
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
XP0621300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
4488
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
XP0331200L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
3000
-
0.10328
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0331200L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
5453
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0331200L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
5453
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0431100L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI6
63000
-
0.11154
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
XP0431100L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI6
65682
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
XP0431100L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI6
65682
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
DDA144EU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
-
-
Call
-
-
Tape & Reel (TR)
-
Discontinued
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA144EU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
-
-
Call
-
-
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA144EU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
3000
-
0.11880
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
XP0121000L
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
6000
-
0.12747
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0121000L
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
8176
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0121000L
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
8176
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SMini5-G1
image
XP0421500L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
3000
-
0.12747
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
XP0421500L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
5701
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
XP0421500L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
5701
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SMINI6-G1
image
DCX144EU-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
-
-
Call
-
30000
Tape & Reel (TR)
-
Discontinued
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX144EU-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
-
-
Call
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX144EU-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
3000
-
0.13860
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DMG563H40R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
-
-
0.07196
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k, 510
10k, 5.1k
35 @ 5mA, 10V / 20 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMG563H40R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
3000
-
0.18000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k, 510
10k, 5.1k
35 @ 5mA, 10V / 20 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMG563H40R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
3000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k, 510
10k, 5.1k
35 @ 5mA, 10V / 20 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC562000R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
-
-
0.07014
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC562000R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
1990
-
0.18000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC562000R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
1990
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
UP0121MG0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
8000
-
0.18442
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP0121MG0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
15824
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP0121MG0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
15824
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP03390G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
8000
-
0.18442
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP03390G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
15549
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP03390G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
15549
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP03397G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
8000
-
0.18442
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V, 30V
10k
10k, 47k
35 @ 5mA, 10V / 80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA / 1.2V @ 330µA, 50mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP03397G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
12718
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V, 30V
10k
10k, 47k
35 @ 5mA, 10V / 80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA / 1.2V @ 330µA, 50mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP03397G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
12718
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V, 30V
10k
10k, 47k
35 @ 5mA, 10V / 80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA / 1.2V @ 330µA, 50mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP04112G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SSMINI5
8000
-
0.18442
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini5-F3
image
UP04112G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SSMINI5
15975
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini5-F3
image
UP04112G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SSMINI5
15975
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini5-F3
image
UP04215G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
8000
-
0.18442
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
-
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04215G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
13895
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
-
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04215G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
13895
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
-
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04311G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
8000
-
0.18442
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04311G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
15975
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04311G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
15975
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04314G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
8000
-
0.18442
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04314G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
10037
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04314G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
10037
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP0431NG0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
8000
-
0.18442
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP0431NG0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
15765
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP0431NG0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
15765
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04390G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
16000
-
0.18444
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04390G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
16000
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04390G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI6
16000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP0421500L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
8000
-
0.18444
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMINI6-F1
image
UP0421500L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
11761
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMINI6-F1
image
UP0421500L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
11761
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMINI6-F1
image
UP0121M00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
8000
-
0.18444
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F2
image
UP0121M00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
12722
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F2
image
UP0121M00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
12722
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F2
image
UP01213G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
8000
-
0.18444
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP01213G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
15865
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP01213G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
15865
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F3
image
UP04211G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
8000
-
0.18444
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04211G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
15998
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04211G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
15998
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04213G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
8000
-
0.18444
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04213G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
15465
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04213G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
15465
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04214G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
8000
-
0.18444
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04214G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
14451
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
UP04214G0L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
14451
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F2
image
DMG963030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
-
-
0.07250
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMG963030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
7990
-
0.19000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMG963030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
7990
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMA561080R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI5
-
-
0.07378
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
510
5.1k
20 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMA561080R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI5
3000
-
0.19000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
510
5.1k
20 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMA561080R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI5
3000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
510
5.1k
20 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
UP0338300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
24000
-
0.19624
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
80 @ 5mA, 10V / 30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F2
image
UP0338300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
25672
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
80 @ 5mA, 10V / 30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F2
image
UP0338300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5
25672
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
80 @ 5mA, 10V / 30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz, 80MHz
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F2
image
DMA961040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SSMINI5
-
-
0.07641
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMA961040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SSMINI5
8000
-
0.20000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMA961040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SSMINI5
8000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DME914C10R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN PREBIAS/PNP SSMINI6
-
-
0.07844
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 12V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V / 270 @ 10mA, 2V
250mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 10mA, 200mA
500nA
300MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F3-B
image
DME914C10R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN PREBIAS/PNP SSMINI6
7825
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 12V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V / 270 @ 10mA, 2V
250mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 10mA, 200mA
500nA
300MHz
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F3-B

مقایسه