یافته‌ها: 2,707سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

مقاومت - پایه (R1) (اهم)

مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

فرکانس - انتقال

حداکثر - قدرت

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
مقاومت - پایه (R1) (اهم)
مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
فرکانس - انتقال
حداکثر - قدرت
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
DMC2640F0R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
11010
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
10k
30 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC261020R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261020R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
5246
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261020R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
5246
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261060R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261060R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
7598
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261060R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
7598
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
EMG8T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT5
24000
-
0.09690
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-SMD (5 Leads), Flat Lead
EMT5
image
EMG8T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT5
24462
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-SMD (5 Leads), Flat Lead
EMT5
image
EMG8T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT5
24462
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-SMD (5 Leads), Flat Lead
EMT5
image
EMH11T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.09690
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMH11T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
22986
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMH11T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
22986
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
PIMC31,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN/PNP PREBIAS 6TSOP
18000
-
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
500mA
50V
1k
10k
70 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA
500nA
-
420mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PIMC31,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN/PNP PREBIAS 6TSOP
20305
-
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
500mA
50V
1k
10k
70 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA
500nA
-
420mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PIMC31,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN/PNP PREBIAS 6TSOP
20305
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
500mA
50V
1k
10k
70 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA
500nA
-
420mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PIMN31,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.42W 6TSOP
12000
-
0.10080
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
500mA
50V
1k
10k
70 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA
500nA
-
420mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PIMN31,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.42W 6TSOP
15448
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
500mA
50V
1k
10k
70 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA
500nA
-
420mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PIMN31,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.42W 6TSOP
15448
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
500mA
50V
1k
10k
70 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA
500nA
-
420mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
DMG264120R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI6
6000
-
0.21658
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
500mA
50V
4.7k
4.7k
50 @ 100mA, 10V
250mV @ 5mA, 100mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMG264120R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI6
6262
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
500mA
50V
4.7k
4.7k
50 @ 100mA, 10V
250mV @ 5mA, 100mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMG264120R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI6
6262
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
500mA
50V
4.7k
4.7k
50 @ 100mA, 10V
250mV @ 5mA, 100mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
MUN5314DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
15000
-
0.04462
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5314DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
16952
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5314DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
16952
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5135DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
9000
-
0.04462
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5135DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
10842
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5135DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
10842
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
RN4982FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
4000
-
0.04600
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4982FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
4086
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4982FE(T5L,F,T)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
4086
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
MUN5313DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
21000
-
0.04738
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5313DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
23257
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5313DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
23257
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5215DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
12000
-
0.04738
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5215DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
18513
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5215DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
18513
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5216DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
9000
396000
0.04738
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5216DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
12870
396000
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5216DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
12870
396000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5333DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
6000
15000
0.04738
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5333DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
7929
15000
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5333DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
7929
15000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5312DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
3000
63000
0.04738
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5312DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
4506
63000
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5312DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
4506
63000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
RN4907,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4907,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
8674
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4907,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
8674
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
PUMD6,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
3000
-
0.05175
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
200 @ 1mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD6,125
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
-
-
0.05175
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
200 @ 1mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD6,135
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
-
-
0.03825
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
200 @ 1A, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD6,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
4791
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
200 @ 1mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD6,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
4791
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
200 @ 1mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH17,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
66000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH1,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
18000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
100nA
230MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH1,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
19081
-
0.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
100nA
230MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH1,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
19081
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
100nA
230MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD2,165
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
-
-
0.04233
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD2,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
12000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD2,125
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
-
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD2,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
14499
-
0.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD2,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
14499
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD12,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
12000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
230MHz, 180MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD12,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
14950
-
0.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
230MHz, 180MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD12,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
14950
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
230MHz, 180MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH13,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
9000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH7,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
9000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
200 @ 1mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH7,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
11294
-
0.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
200 @ 1mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH7,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
11294
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
200 @ 1mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD10,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN/PNP PREBIAS 6TSSOP
6000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
230MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH11,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
6000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH11,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
7748
-
0.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH11,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
7748
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD16,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
3000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD16,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
4761
-
0.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD16,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
4761
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD15,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
3000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH4,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
3000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
200 @ 1mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH4,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
5040
-
0.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
200 @ 1mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH4,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
5040
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
200 @ 1mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD48,165
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
-
-
0.04233
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 2.2k
47k
80 @ 5mA, 5V / 100 @ 10mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD48,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
3000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 2.2k
47k
80 @ 5mA, 5V / 100 @ 10mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMD48,125
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
-
-
0.04980
-
9000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 2.2k
47k
80 @ 5mA, 5V / 100 @ 10mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
RN1605TE85LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
3000
-
0.06000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN1605TE85LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
4947
-
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN1605TE85LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
4947
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN1604(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
3000
-
0.06000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN1604(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
3788
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN1604(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
3788
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
PUMB10,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
15000
-
0.06233
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
100nA
180MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB10,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
15263
-
0.37000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
100nA
180MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB10,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
15263
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
100nA
180MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB11,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
12000
-
0.06233
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB11,135
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
-
-
0.04607
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB11,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
12874
-
0.37000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB11,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
12874
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB2,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
9000
-
0.06233
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB2,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
9700
-
0.37000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB2,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
9700
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP

مقایسه