یافته‌ها: 2,707سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

مقاومت - پایه (R1) (اهم)

مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

فرکانس - انتقال

حداکثر - قدرت

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
مقاومت - پایه (R1) (اهم)
مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
فرکانس - انتقال
حداکثر - قدرت
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
PUMB13,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
3000
-
0.06233
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB13,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
3757
-
0.37000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMB13,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP
3757
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
DDA123JU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
6000
183000
0.06325
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA123JU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
6367
183000
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA123JU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
6367
183000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
RN1606(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
3000
-
0.06400
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN1606(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
4290
-
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN1606(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
4290
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
PEMD3,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666
8000
-
0.06463
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMD3,315
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666
-
-
0.05620
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMD3,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666
9100
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMD3,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666
9100
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMB11,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SOT666
8000
-
0.06463
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
180MHz
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMB11,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SOT666
11708
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
180MHz
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMB11,115
NXP Semiconductors
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SOT666
11708
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
180MHz
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMD9,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666
8000
-
0.06463
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMD9,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666
8062
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMD9,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666
8062
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMH9,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666
-
-
0.06463
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMH9,315
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666
-
-
0.05620
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMH11,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666
4000
-
0.06463
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMH11,315
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666
-
-
0.05620
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
BCR135SH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
12000
-
0.06624
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Last Time Buy
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
70 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
150MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
BCR135SH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
12574
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Last Time Buy
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
70 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
150MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
BCR135SH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
12574
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Last Time Buy
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
70 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
150MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
BCR22PNH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
12000
-
0.06624
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Last Time Buy
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
50 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
130MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
BCR22PNH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
14869
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Last Time Buy
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
50 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
130MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
BCR22PNH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
14869
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Last Time Buy
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
50 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
130MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
RN4603(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SM6
3000
-
0.06800
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz, 250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN4603(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SM6
5284
-
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz, 250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN4603(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SM6
5284
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz, 250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN4606(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SM6
3000
-
0.06800
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
200MHz, 250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN4606(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SM6
4010
-
0.32000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
200MHz, 250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN4606(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SM6
4010
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
200MHz, 250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
DCX143EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
36000
-
0.07200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
50 @ 10mA, 5V / 40 @ 10mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX143EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
37438
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
50 @ 10mA, 5V / 40 @ 10mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX143EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
37438
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
50 @ 10mA, 5V / 40 @ 10mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC144TU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
24000
234000
0.07200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
50mA
50V
47k
-
150 @ 25mA, 5V
300mV @ 5mA, 50mA
850nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC144TU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
25711
234000
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
50mA
50V
47k
-
150 @ 25mA, 5V
300mV @ 5mA, 50mA
850nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC144TU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
25711
234000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
50mA
50V
47k
-
150 @ 25mA, 5V
300mV @ 5mA, 50mA
850nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
9000
126000
0.07200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
12416
126000
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
12416
126000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA144EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
9000
48000
0.07200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA144EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
10329
48000
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA144EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
10329
48000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114YU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
3000
-
0.07200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114YU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
3397
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114YU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
3397
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX124EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
3000
-
0.07200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX124EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
5206
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX124EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
5206
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114TU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
3000
-
0.07200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114TU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
3565
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114TU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
3565
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC144EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
3000
102000
0.07200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC144EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
5027
102000
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC144EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
5027
102000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX124EK-7-F
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SC74R
3000
-
0.07200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
80 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74R
SC-74R
image
DCX124EK-7-F
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SC74R
4548
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
80 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74R
SC-74R
image
DCX124EK-7-F
Diodes Incorporated
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SC74R
4548
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
80 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74R
SC-74R
image
NSBC123JPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
20000
116000
0.07360
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
NSBC123JPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
21467
116000
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
NSBC123JPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
21467
116000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
NSBC114YPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
16000
116000
0.07360
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
NSBC114YPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
16567
116000
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
NSBC114YPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
16567
116000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
UMG5NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
3000
-
0.07980
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMG5NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
3802
-
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMG5NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
3802
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMC5NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT5
39000
-
0.08000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
30mA, 100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
68 @ 5mA, 5V / 30 @ 10mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMC5NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT5
40070
-
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
30mA, 100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
68 @ 5mA, 5V / 30 @ 10mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMC5NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT5
40070
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
30mA, 100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
68 @ 5mA, 5V / 30 @ 10mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMB9NTN
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT6
3000
-
0.08000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMB9NTN
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT6
4209
-
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMB9NTN
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT6
4209
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMB2NTN
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT6
12000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMB2NTN
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT6
14223
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMB2NTN
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT6
14223
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
PBLS6002D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
6000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 60V
4.7k
4.7k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6002D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
8439
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 60V
4.7k
4.7k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6002D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
8439
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 60V
4.7k
4.7k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
UMD6NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6
6000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMD6NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6
10600
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMD6NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6
10600
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMG1NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W UMT5
6000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMG1NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W UMT5
12000
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMG1NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W UMT5
12000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
PBLS6003D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 60V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6003D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
4618
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 60V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6003D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
4618
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 60V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
UMH10NTN
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMH10NTN
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
6174
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMH10NTN
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
6174
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMH6NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMH6NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
3640
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMH6NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
3640
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMG11NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMG11NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
3566
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5

مقایسه