یافته‌ها: 2,707سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

مقاومت - پایه (R1) (اهم)

مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

فرکانس - انتقال

حداکثر - قدرت

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
مقاومت - پایه (R1) (اهم)
مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
فرکانس - انتقال
حداکثر - قدرت
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
UMG11NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
3566
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMG8NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMG8NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
4866
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMG8NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
4866
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
PBLS2002D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1A
50V, 20V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2002D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
7265
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1A
50V, 20V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2002D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
7265
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1A
50V, 20V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
IMH11AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
3000
-
0.08200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH11AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
7323
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH11AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
7323
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
RN1502(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMV
3000
-
0.08400
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN1502(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMV
5090
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN1502(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMV
5090
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN2502(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SMV
3000
-
0.08400
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN2502(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SMV
3980
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN2502(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SMV
3980
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
IMH3AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
6000
-
0.08500
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH3AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
6000
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH3AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
UMD12NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6
9000
-
0.08640
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMD12NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6
10502
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMD12NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6
10502
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMB10NTN
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT6
6000
-
0.08640
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMB10NTN
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT6
8072
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMB10NTN
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT6
8072
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMH2NTN
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
6000
-
0.08640
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMH2NTN
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
6042
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMH2NTN
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
6042
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMD9NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6
3000
-
0.08640
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMD9NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6
4257
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMD9NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6
4257
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
DMA264020R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
15000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA264020R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
19448
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA264020R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
19448
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC264000R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
15000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC264000R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
16314
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC264000R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
16314
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA264010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
6000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA264010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
6107
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA264010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
6107
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC261050R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
6000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261050R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
8601
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261050R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
8601
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261000R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
-
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261000R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3316
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261000R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3316
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3648
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3648
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261000R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
-
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261000R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
2547
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261000R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
2547
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMG264010R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI6
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMG264010R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI6
7879
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMG264010R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI6
7879
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMG264020R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI6
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMG264020R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI6
5445
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMG264020R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI6
5445
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMG263020R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI5
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMG263020R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI5
4870
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMG263020R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI5
4870
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DCX144EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
12000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX144EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
15671
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX144EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
15671
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
SMUN5311DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
6000
-
0.09630
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5311DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
8270
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5311DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
8270
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
EMH2T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
24000
-
0.09690
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMH2T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
33440
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMH2T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
33440
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMB2T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.09690
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMB2T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8868
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMB2T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8868
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMD9T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.09690
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMD9T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
9578
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMD9T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
9578
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
IMH9AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
3000
-
0.09720
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH9AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
5986
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH9AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
5986
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
DDC115EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
6000
36000
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
100k
100k
82 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC115EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
8670
36000
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
100k
100k
82 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC115EU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
8670
36000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
100k
100k
82 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
IMD9AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
3000
-
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMD9AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
3895
-
0.46000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMD9AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
3895
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
DDC143ZU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
3000
48000
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC143ZU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
3080
48000
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC143ZU-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
3080
48000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
EMD22T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.09920
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 2.5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMD22T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
15910
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 2.5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMD22T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
15910
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 2.5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
IMB10AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT6
6000
-
0.10224
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMB10AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT6
7086
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMB10AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT6
7086
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
DMA564050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI6
12000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMA564050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI6
13770
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMA564050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMINI6
13770
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC561060R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
3000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC561060R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
3709
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC561060R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
3709
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B

مقایسه