یافته‌ها: 2,707سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

مقاومت - پایه (R1) (اهم)

مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

فرکانس - انتقال

حداکثر - قدرت

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
مقاومت - پایه (R1) (اهم)
مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
فرکانس - انتقال
حداکثر - قدرت
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
PBLS1503Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
9000
-
0.10791
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 15V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA. 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 50mA, 500mA
1µA, 100nA
280MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS1503Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
9347
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 15V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA. 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 50mA, 500mA
1µA, 100nA
280MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS1503Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
9347
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 15V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA. 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 50mA, 500mA
1µA, 100nA
280MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4002Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
6000
-
0.10791
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4002Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
7375
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4002Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
7375
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4005Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
3000
-
0.10791
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4005Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
5503
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4005Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
5503
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4003Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
3000
-
0.10791
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA. 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4003Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
5985
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA. 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4003Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
5985
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA. 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4004Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
3000
-
0.10791
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4004Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
5672
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4004Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
5672
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
IMD10AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
6000
-
0.11402
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA, 500mA
50V
10k, 100
10k
100 @ 1mA, 5V / 68 @ 100mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA / 300mV @ 5mA, 100mA
500nA
250MHz, 200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMD10AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
6865
-
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA, 500mA
50V
10k, 100
10k
100 @ 1mA, 5V / 68 @ 100mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA / 300mV @ 5mA, 100mA
500nA
250MHz, 200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMD10AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
6865
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA, 500mA
50V
10k, 100
10k
100 @ 1mA, 5V / 68 @ 100mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA / 300mV @ 5mA, 100mA
500nA
250MHz, 200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMD16AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
9000
-
0.12375
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA, 500mA
50V
100k, 2.2k
22k
100 @ 1mA, 5V / 82 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA / 300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMD16AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
12175
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA, 500mA
50V
100k, 2.2k
22k
100 @ 1mA, 5V / 82 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA / 300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMD16AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
12175
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA, 500mA
50V
100k, 2.2k
22k
100 @ 1mA, 5V / 82 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA / 300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
FMA5AT148
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT5
6000
-
0.12375
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
FMA5AT148
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT5
8990
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
FMA5AT148
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT5
8990
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
FMG4AT148
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMT5
3000
-
0.12375
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
-
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
FMG4AT148
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMT5
4703
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
-
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
FMG4AT148
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMT5
4703
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
-
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
DMC961040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
8000
-
0.18441
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMC961040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
11232
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMC961040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
11232
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
QSH29TR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 1.25W TSMT6
3000
-
0.29000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
500mA
70V
10k
-
500 @ 200mA, 5V
300mV @ 1mA, 100mA
500nA (ICBO)
-
1.25W
Surface Mount
SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
TSMT6
image
QSH29TR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 1.25W TSMT6
3070
-
0.77000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
500mA
70V
10k
-
500 @ 200mA, 5V
300mV @ 1mA, 100mA
500nA (ICBO)
-
1.25W
Surface Mount
SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
TSMT6
image
QSH29TR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 1.25W TSMT6
3070
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
500mA
70V
10k
-
500 @ 200mA, 5V
300mV @ 1mA, 100mA
500nA (ICBO)
-
1.25W
Surface Mount
SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
TSMT6
image
RN1962TE85LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W US6
3000
-
0.03450
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
500mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1962TE85LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W US6
4885
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
500mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1962TE85LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W US6
4885
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
500mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2506(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SMV
3000
-
0.03680
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN2506(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SMV
5367
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN2506(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SMV
5367
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN1911FETE85LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
4000
-
0.03698
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1911FETE85LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
7890
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1911FETE85LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
7890
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN2904FE,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ES6
12000
-
0.04600
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN2904FE,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ES6
15989
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN2904FE,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ES6
15989
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
MUN5113DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
9000
-
0.04738
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5113DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
11127
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5113DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
11127
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5212DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
3000
-
0.04738
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5212DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
6311
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5212DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
6311
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
RN4910,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
12000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4910,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
12000
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4910,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
12000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2601(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SM6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN2601(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SM6
5975
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN2601(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SM6
5975
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN2911,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2911,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
5991
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2911,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
5991
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4904,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4904,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5990
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4904,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5990
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
PUMD4,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP
6000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
200 @ 1mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH16,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
3000
-
0.05727
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH16,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
5643
-
0.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMH16,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP
5643
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
RN1507(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMV
3000
-
0.06400
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN1507(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMV
5845
-
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN1507(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMV
5845
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
EMB3T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.06462
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 5mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMB3T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
14665
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 5mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMB3T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
14665
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 5mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
BCR133SH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
15000
-
0.06624
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Last Time Buy
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
130MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
BCR133SH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
18012
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Last Time Buy
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
130MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
BCR133SH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
18012
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Last Time Buy
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
130MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
BCR10PNH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
3000
-
0.06624
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Last Time Buy
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
130MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
BCR10PNH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
8331
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Last Time Buy
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
130MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
BCR10PNH6327XTSA1
Infineon Technologies
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
8331
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Last Time Buy
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
130MHz
250mW
Surface Mount
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
PG-SOT363-6
image
UMA1NTR
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT5
3000
-
0.06760
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMA1NTR
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT5
5480
-
0.37000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMA1NTR
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT5
5480
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
DMC5640L0R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
9000
-
0.07014
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
20 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC5640L0R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
12002
-
0.18000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
20 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC5640L0R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
12002
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
20 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
NSBC114EPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
8000
-
0.07360
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
NSBC114EPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
9800
-
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
NSBC114EPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
9800
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
PBLS2001D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
6000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1A
50V, 20V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2001D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
7895
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1A
50V, 20V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2001D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
7895
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1A
50V, 20V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4002D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4002D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5560
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4002D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5560
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6001D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 60V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6001D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5770
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 60V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6001D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5770
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 60V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4001D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4001D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5375
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4001D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5375
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP

مقایسه