یافته‌ها: 2,707سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

مقاومت - پایه (R1) (اهم)

مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

فرکانس - انتقال

حداکثر - قدرت

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
مقاومت - پایه (R1) (اهم)
مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
فرکانس - انتقال
حداکثر - قدرت
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
PBLS4005D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4005D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5895
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4005D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5895
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4003D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4003D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5545
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS4003D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5545
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 700mA
50V, 40V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
150MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2004D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
3000
-
0.08100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1A
50V, 20V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2004D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5812
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1A
50V, 20V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2004D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP
5812
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1A
50V, 20V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A
1µA, 100nA
185MHz
600mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
RN1703JE(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ESV
4000
-
0.08400
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-553
ESV
image
RN1703JE(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ESV
6490
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-553
ESV
image
RN1703JE(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ESV
6490
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-553
ESV
image
RN1704JE(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ESV
4000
-
0.08400
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-553
ESV
image
RN1704JE(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ESV
7942
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-553
ESV
image
RN1704JE(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ESV
7942
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-553
ESV
image
RN1702JE(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ESV
4000
-
0.08400
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-553
ESV
image
RN1702JE(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ESV
11501
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-553
ESV
image
RN1702JE(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ESV
11501
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-553
ESV
image
RN2602(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SM6
3000
-
0.08400
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN2602(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SM6
5975
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN2602(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SM6
5975
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN1607(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
3000
-
0.08400
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN1607(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
5745
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
RN1607(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SM6
5745
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SM6
image
UMG4NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
6000
-
0.08640
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMG4NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
8990
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMG4NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5
8990
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
UMT5
image
UMH2N-TP
Micro Commercial Co
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT363
3000
-
0.08640
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
UMH2N-TP
Micro Commercial Co
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT363
3003
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
UMH2N-TP
Micro Commercial Co
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT363
3003
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DMA261050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
30000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
32833
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
32833
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC264020R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC264020R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
6304
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC264020R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
6304
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA261030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
5272
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
5272
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA264050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA264050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
5390
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA264050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
5390
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMC261030R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261030R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
5575
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMC261030R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W MINI5
5575
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA264030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA264030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
5965
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA264030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
5965
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
Mini6-G4-B
image
DMA261040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3000
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261020R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261020R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
5975
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMA261020R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
5975
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMG263010R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI5
3000
-
0.08988
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMG263010R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI5
3000
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
DMG263010R
Panasonic Electronic Components
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI5
3000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G3-B
image
EMD5T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
16000
-
0.09690
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
68 @ 5mA, 5V / 30 @ 10mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMD5T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
22781
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
68 @ 5mA, 5V / 30 @ 10mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMD5T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
22781
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k, 4.7k
47k, 10k
68 @ 5mA, 5V / 30 @ 10mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMD2T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.09690
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMD2T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
12792
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMD2T2R
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6
12792
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMH6T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.09690
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMH6T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
20698
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMH6T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
20698
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
IMD6AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
3000
-
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMD6AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
5377
-
0.46000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMD6AT108
Rohm Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6
5377
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
DMC561000R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
6000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC561000R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
6644
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC561000R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
6644
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC561050R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
6000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC561050R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
6000
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC561050R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC564000R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
6000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC564000R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
6000
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC564000R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
6000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
8889
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
8889
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
6000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
6000
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566050R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566060R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
6000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566060R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
6000
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566060R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMG564030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI6
3000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMG564030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI6
5785
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMG564030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI6
5785
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMG563010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
3000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMG563010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
12000
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMG563010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5
12000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC561070R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
3000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC561070R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
5840
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC561070R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
5840
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC5610E0R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
3000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC5610E0R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
5806
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC5610E0R
Panasonic Electronic Components
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5
5806
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
5-SMD, Flat Leads
SMini5-F3-B
image
DMC564010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
3000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B

مقایسه