یافته‌ها: 2,707سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

مقاومت - پایه (R1) (اهم)

مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

فرکانس - انتقال

حداکثر - قدرت

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
مقاومت - پایه (R1) (اهم)
مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
فرکانس - انتقال
حداکثر - قدرت
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
DMC564010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
5500
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC564010R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
5500
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
3000
-
0.10332
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
4750
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
DMC566040R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMINI6
4750
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
150mW
Surface Mount
6-SMD, Flat Leads
SMini6-F3-B
image
IMH1AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
267000
-
0.10395
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH1AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
269743
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH1AT110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
269743
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
PEMF21,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP SOT666
4000
-
0.10560
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 12V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 200 @ 10mA, 2V
300mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 10mA, 200mA
1µA
280MHz
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMF21,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP SOT666
8865
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 12V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 200 @ 10mA, 2V
300mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 10mA, 200mA
1µA
280MHz
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMF21,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP SOT666
8865
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 12V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 200 @ 10mA, 2V
300mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 10mA, 200mA
1µA
280MHz
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PBLS1501Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
9000
-
0.10791
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 15V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 50mA, 500mA
1µA, 100nA
280MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS1501Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
11470
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 15V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 50mA, 500mA
1µA, 100nA
280MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS1501Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
11470
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 15V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 50mA, 500mA
1µA, 100nA
280MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4001Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
3000
-
0.10791
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4001Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
5189
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS4001Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
5189
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 40V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 350mV @ 50mA, 500mA
1µA
300MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS1504Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
3000
-
0.10791
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 15V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 50mA, 500mA
1µA, 100nA
280MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS1504Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
3225
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 15V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 50mA, 500mA
1µA, 100nA
280MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PBLS1504Y,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
3225
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 15V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 150 @ 100mA, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 50mA, 500mA
1µA, 100nA
280MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
FMG11AT148
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMT5
3000
-
0.11385
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
FMG11AT148
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMT5
5105
-
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
FMG11AT148
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMT5
5105
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
IMH23T110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
3000
-
0.11996
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
600mA
20V
4.7k
-
820 @ 50mA, 5V
150mV @ 2.5mA, 50mA
-
150MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH23T110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
3483
-
0.43000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
600mA
20V
4.7k
-
820 @ 50mA, 5V
150mV @ 2.5mA, 50mA
-
150MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH23T110
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
3483
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
600mA
20V
4.7k
-
820 @ 50mA, 5V
150mV @ 2.5mA, 50mA
-
150MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
FMA4AT148
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT5
3000
-
0.12375
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
500nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
FMA4AT148
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT5
5708
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
500nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
FMA4AT148
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT5
5708
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
500nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMT5
image
UMH8NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
3000
-
0.12375
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
500nA (ICBO)
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMH8NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
4480
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
500nA (ICBO)
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMH8NTR
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6
4480
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
500nA (ICBO)
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
EMH9T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.12710
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMH9T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
9056
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMH9T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6
9056
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
IMH14AT108
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
6000
-
0.14685
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
-
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH14AT108
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
6000
-
0.53000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
-
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH14AT108
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 1mA, 10mA
-
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
UMF5NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.15W UMT6
3000
-
0.14685
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 12V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V / 270 @ 10mA, 2V
300mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 10mA, 200mA
500nA
250MHz, 260MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMF5NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.15W UMT6
6352
-
0.53000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 12V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V / 270 @ 10mA, 2V
300mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 10mA, 200mA
500nA
250MHz, 260MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
UMF5NTR
Rohm Semiconductor
TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.15W UMT6
6352
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 500mA
50V, 12V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V / 270 @ 10mA, 2V
300mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 10mA, 200mA
500nA
250MHz, 260MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
UMT6
image
DMC964060R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
16000
-
0.18441
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F3-B
image
DMC964060R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
23700
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F3-B
image
DMC964060R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI6
23700
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
160 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SSMini6-F3-B
image
DMA961030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SSMINI5
8000
-
0.18441
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMA961030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SSMINI5
23994
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMA961030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP SSMINI5
23994
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMC961030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
8000
-
0.18441
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMC961030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
16000
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
DMC961030R
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN SSMINI5
16000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 500µA, 10mA
500nA
-
125mW
Surface Mount
SOT-665
SSMini5-F4-B
image
RN4987FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
8000
-
0.03399
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4987FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
11250
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4987FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
11250
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4990FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
8000
-
0.03399
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4990FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
10900
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4990FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
10900
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4982,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.03443
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4982,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5346
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4982,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5346
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
-
RN49A2,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.03795
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
-
RN49A2,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
-
RN49A2,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4907FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
8000
-
0.03834
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4907FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
10545
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4907FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
10545
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1906FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
4000
-
0.04140
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1906FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
6905
-
0.25000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1906FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
6905
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
MUN5330DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
15000
-
0.04462
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
1k
1k
3 @ 5mA, 10V
250mV @ 5mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5330DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
18000
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
1k
1k
3 @ 5mA, 10V
250mV @ 5mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5330DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
18000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
1k
1k
3 @ 5mA, 10V
250mV @ 5mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5114DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
12000
-
0.04485
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5114DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
14580
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
MUN5114DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363
14580
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
RN1910FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
8000
-
0.04600
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1910FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
11639
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1910FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
11639
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN2907FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ES6
8000
-
0.04600
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN2907FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ES6
12000
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN2907FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ES6
12000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN2902FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W ES6
4000
-
0.04600
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN2902FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W ES6
7962
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN2902FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W ES6
7962
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4902FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
4000
-
0.04600
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4902FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
7998
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4902FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
7998
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4904FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
4000
-
0.04600
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4904FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
7600
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4904FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
7600
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1905,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1905,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
6328
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1905,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
6328
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2902,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2902,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
8748
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2902,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
8748
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2911,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
200mW
Surface Mount
SC-61AA
SMQ
image
RN2911,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
200mW
Surface Mount
SC-61AA
SMQ
image
RN2911,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
200mW
Surface Mount
SC-61AA
SMQ
image
RN1906,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1906,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
5510
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6

مقایسه