یافته‌ها: 2,707سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

مقاومت - پایه (R1) (اهم)

مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

فرکانس - انتقال

حداکثر - قدرت

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
مقاومت - پایه (R1) (اهم)
مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
فرکانس - انتقال
حداکثر - قدرت
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
RN1906,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
5510
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2903,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2903,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
5750
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2903,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
5750
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2904,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2904,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
5950
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2904,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
5950
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4901,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4901,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5900
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4901,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5900
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4904,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4904,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5940
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4904,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5940
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4906,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4906,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5835
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4906,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5835
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4985,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.05750
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4985,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
4840
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4985,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
4840
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4902,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.06200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4902,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6685
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4902,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6685
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1904,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.06210
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1904,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
11921
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1904,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
11921
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4984,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.06210
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4984,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4984,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4905,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.06210
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4905,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5439
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4905,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5439
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4983,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.06210
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4983,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5900
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4983,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5900
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4987,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.06210
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4987,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5488
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4987,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
5488
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1902,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.06400
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1902,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
4545
-
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1902,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
4545
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
EMB51T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.06408
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
30mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
150mV @ 500µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMB51T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
30mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
150mV @ 500µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMB51T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
30mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
150mV @ 500µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMB75T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.06408
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
150mV @ 500µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMB75T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
150mV @ 500µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
EMB75T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W EMT6
8000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
150mV @ 500µA, 5mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
EMT6
image
PEMH15,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666
8000
-
0.06463
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMH15,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666
11980
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
PEMH15,115
NXP Semiconductors
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666
11980
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
300mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-666
image
SMUN5213DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
3000
-
0.08000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5213DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
5673
-
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5213DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
5673
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5314DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
9000
-
0.09630
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5314DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
10930
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5314DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
10930
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5214DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
6000
-
0.09630
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5214DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
6150
-
0.35000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5214DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
6150
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5237DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
6000
-
0.09630
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
22k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 5mA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5237DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
6070
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
22k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 5mA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5237DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
6070
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
22k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 5mA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5113DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.187W SOT363
6000
-
0.09630
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5113DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.187W SOT363
6000
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5113DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2PNP PREBIAS 0.187W SOT363
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5211DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
3000
-
0.09630
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5211DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
3725
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5211DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
3725
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
NSVMUN5332DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.25W SC88
3000
-
0.09630
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
15 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
NSVMUN5332DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.25W SC88
5880
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
15 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
NSVMUN5332DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.25W SC88
5880
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
15 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
250mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
PQMD12Z
NXP Semiconductors
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.35W 6DFN
10000
-
0.09860
-
5000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
100nA (ICBO)
230MHz, 180MHz
350mW
Surface Mount
6-XFDFN Exposed Pad
DFN1010B-6
image
PQMD12Z
NXP Semiconductors
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.35W 6DFN
14970
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
100nA (ICBO)
230MHz, 180MHz
350mW
Surface Mount
6-XFDFN Exposed Pad
DFN1010B-6
image
PQMD12Z
NXP Semiconductors
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.35W 6DFN
14970
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
100nA (ICBO)
230MHz, 180MHz
350mW
Surface Mount
6-XFDFN Exposed Pad
DFN1010B-6
image
NSBC113EPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
4000
188000
0.09900
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
1k
1k
3 @ 5mA, 10V
250mV @ 5mA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
NSBC113EPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
7900
188000
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
1k
1k
3 @ 5mA, 10V
250mV @ 5mA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
NSBC113EPDXV6T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
7900
188000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
1k
1k
3 @ 5mA, 10V
250mV @ 5mA, 10mA
500nA
-
500mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
PUMF11,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
3000
-
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA
50V, 40V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V / 120 @ 1mA, 6V
150mV @ 500µA, 10mA / 200mV @ 5mA, 50mA
1µA
100MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMF11,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
5880
-
0.46000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA
50V, 40V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V / 120 @ 1mA, 6V
150mV @ 500µA, 10mA / 200mV @ 5mA, 50mA
1µA
100MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMF11,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
5880
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA
50V, 40V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V / 120 @ 1mA, 6V
150mV @ 500µA, 10mA / 200mV @ 5mA, 50mA
1µA
100MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
SMUN5313DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
3000
-
0.10692
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5313DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
3781
-
0.35000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
SMUN5313DW1T1G
ON Semiconductor
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
3781
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
187mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-88/SC70-6/SOT-363
image
PUMF12,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
3000
-
0.11649
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA
50V, 40V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V / 120 @ 1mA, 6V
150mV @ 500µA, 10mA / 200mV @ 5mA, 50mA
1µA
100MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMF12,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
6000
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA
50V, 40V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V / 120 @ 1mA, 6V
150mV @ 500µA, 10mA / 200mV @ 5mA, 50mA
1µA
100MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
PUMF12,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA
50V, 40V
22k
47k
80 @ 5mA, 5V / 120 @ 1mA, 6V
150mV @ 500µA, 10mA / 200mV @ 5mA, 50mA
1µA
100MHz
300mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-TSSOP
image
DDC144TH-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT563
3000
30000
0.12045
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
500nA (ICBO)
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDC144TH-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT563
3000
30000
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
500nA (ICBO)
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDC144TH-7-F
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT563
3000
30000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
500nA (ICBO)
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
PBLS6024D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSOP
3000
-
0.14025
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.5A
50V, 65V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 140 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A
1µA, 100nA
150MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6024D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSOP
5900
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.5A
50V, 65V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 140 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A
1µA, 100nA
150MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6024D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSOP
5900
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.5A
50V, 65V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 140 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A
1µA, 100nA
150MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6022D,115
NXP Semiconductors
TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP
3000
-
0.14025
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.5A
50V, 60V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 140 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A
1µA, 100nA
150MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6022D,115
NXP Semiconductors
TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP
6000
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.5A
50V, 60V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 140 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A
1µA, 100nA
150MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6022D,115
NXP Semiconductors
TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.5A
50V, 60V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 140 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A
1µA, 100nA
150MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6021D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSOP
3000
-
0.14025
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.5A
50V, 60V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 140 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A
1µA, 100nA
150MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6021D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSOP
6000
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.5A
50V, 60V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 140 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A
1µA, 100nA
150MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS6021D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSOP
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.5A
50V, 60V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 140 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A
1µA, 100nA
150MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2024D,115
NXP Semiconductors
TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP
3000
-
0.14025
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2024D,115
NXP Semiconductors
TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP
5400
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2024D,115
NXP Semiconductors
TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP
5400
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP

مقایسه