یافته‌ها: 2,707سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

مقاومت - پایه (R1) (اهم)

مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

فرکانس - انتقال

حداکثر - قدرت

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
مقاومت - پایه (R1) (اهم)
مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
فرکانس - انتقال
حداکثر - قدرت
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
PBLS2023D,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS DUAL PNP 6TSOP
3000
-
0.14025
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2023D,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS DUAL PNP 6TSOP
5500
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2023D,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS DUAL PNP 6TSOP
5500
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2022D,115
NXP Semiconductors
TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP
3000
-
0.14025
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2022D,115
NXP Semiconductors
TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP
5790
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2022D,115
NXP Semiconductors
TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP
5790
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 PNP Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2021D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSOP
3000
-
0.14025
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2021D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSOP
5814
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
PBLS2021D,115
NXP Semiconductors
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSOP
5814
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
100mA, 1.8A
50V, 20V
2.2k
2.2k
30 @ 20mA, 5V / 200 @ 1A, 2V
150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A
1µA, 100nA
130MHz
760mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
6-TSOP
image
IMH6AT108
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
3000
-
0.14190
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH6AT108
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
3000
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
IMH6AT108
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
3000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74, SOT-457
SMT6
image
RN4986FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
12000
-
0.03399
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4986FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
3450
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4986FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Discontinued
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz, 200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4905FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
8000
-
0.03565
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4905FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
3765
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4905FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Discontinued
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
DDC114TU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
-
-
Call
-
30000
Tape & Reel (TR)
-
Discontinued
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC114TU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
3726
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDC114TU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363
15000
-
0.04320
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA143TU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
-
-
Call
-
30000
Tape & Reel (TR)
-
Discontinued
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 2.5mA
-
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA143TU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
175
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 2.5mA
-
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA143TU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
6000
-
0.04320
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 2.5mA
-
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114EU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
-
-
Call
-
30000
Tape & Reel (TR)
-
Discontinued
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114EU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
991
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DDA114EU-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363
3000
-
0.04320
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
RN2903,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2903,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2903,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
70 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2904,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2904,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN2904,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4902,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4902,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4902,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
50 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1510(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMV
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN1510(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMV
2766
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN1510(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMV
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Discontinued
2 NPN - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
100mA
50V
4.7k
-
120 @ 1mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SMV
image
RN1905,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1905,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
5950
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1905,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
5950
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
2.2k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1906,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1906,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
5840
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1906,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
5840
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1907,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.04830
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1907,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
5964
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN1907,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6
5964
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
500nA
250MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4981,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3000
-
0.05060
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4981,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
3360
-
0.31000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4981,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.2W US6
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Discontinued
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100µA (ICBO)
250MHz, 200MHz
200mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
US6
image
RN4906FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
4000
-
0.05348
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4906FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
-
-
Call
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN4906FE,LF(CB
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.1W ES6
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Discontinued
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
200MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1902FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
4000
-
0.06200
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
1k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1902FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
2387
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
1k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1902FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Discontinued
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
1k
30 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1904FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
4000
-
0.06200
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1904FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
3948
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
RN1904FE,LF(CT
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Discontinued
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 10mA, 5V
300mV @ 250µA, 5mA
100nA (ICBO)
250MHz
100mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
ES6
image
UMH11N-TP
Micro Commercial Co
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT363
3000
-
0.07600
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
50mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
UMH11N-TP
Micro Commercial Co
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT363
3534
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
50mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
UMH11N-TP
Micro Commercial Co
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT363
3534
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
50mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
UMH1N-TP
Micro Commercial Co
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT363
3000
-
0.07600
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
UMH1N-TP
Micro Commercial Co
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT363
10723
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
UMH1N-TP
Micro Commercial Co
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT363
10723
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
22k
22k
56 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SOT-363
image
DCX144EH-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
3000
-
0.08550
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DCX144EH-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
3314
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DCX144EH-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
3314
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
XN0111F00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
21000
-
0.08989
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
10k
30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G1
image
XN0111F00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
22243
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
10k
30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G1
image
XN0111F00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
22243
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
10k
30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G1
image
XN0411300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
12000
-
0.08989
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
MINI6-G1
image
XN0411300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
16095
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
MINI6-G1
image
XN0411300L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI6
16095
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
MINI6-G1
image
XN0421F00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
6000
-
0.08989
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
10k
30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
MINI6-G1
image
XN0421F00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
6000
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
10k
30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
MINI6-G1
image
XN0421F00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
6000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
10k
30 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
MINI6-G1
image
XN0111400L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
3000
-
0.08989
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G1
image
XN0111400L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
4706
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G1
image
XN0111400L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL PNP MINI5
4706
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
80MHz
300mW
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
Mini5-G1
image
XN0421L00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
3000
-
0.08989
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
20 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
MINI6-G1
image
XN0421L00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
3537
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
20 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
MINI6-G1
image
XN0421L00L
Panasonic Electronic Components
TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6
3537
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
4.7k
4.7k
20 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
150MHz
300mW
Surface Mount
SOT-23-6
MINI6-G1
image
DCX114EH-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
3000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DCX114EH-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
5445
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DCX114EH-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
5445
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDA114EH-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W SOT563
3000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDA114EH-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W SOT563
3000
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDA114EH-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W SOT563
3000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDA114TH-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W SOT563
3000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDA114TH-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W SOT563
3000
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDA114TH-7
Diodes Incorporated
TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W SOT563
3000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
-
100 @ 1mA, 5V
300mV @ 100µA, 1mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDA144EH-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS DUAL PNP SOT563
3000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDA144EH-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS DUAL PNP SOT563
3000
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDA144EH-7
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS DUAL PNP SOT563
3000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 PNP - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDC144EH-7
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT563
3000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDC144EH-7
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT563
5400
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
DDC144EH-7
Diodes Incorporated
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT563
5400
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
47k
47k
68 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
SOT-563, SOT-666
SOT-563
image
EMG9T2R
Rohm Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT5
16000
-
0.09690
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
2 NPN - Pre-Biased (Dual)
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
300mV @ 500µA, 10mA
500nA
250MHz
150mW
Surface Mount
6-SMD (5 Leads), Flat Lead
EMT5

مقایسه