یافته‌ها: 6,430سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانزیستور

جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)

ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)

مقاومت - پایه (R1) (اهم)

مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)

حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)

Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic

جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)

فرکانس - انتقال

حداکثر - قدرت

نوع نصب

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانزیستور
جریان - قطع‌کننده جمع (Ic) (حداکثر)
ولتاژ - کلکسیون امیتر شکست (حداکثر)
مقاومت - پایه (R1) (اهم)
مقاومت - امیتر پایه (R2) (اهم)
حداقل بهره مستقیم جریان (hFE)
Vce اشباع (حداکثر) @ Ib,Ic
جریان - قطع‌کننده کالکتور (حداکثر)
فرکانس - انتقال
حداکثر - قدرت
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
DDTD113ZC-7-F
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3
60000
6000
0.05060
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
500mA
50V
1k
10k
56 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
DDTD113ZC-7-F
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3
62535
6000
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
500mA
50V
1k
10k
56 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
DDTD113ZC-7-F
Diodes Incorporated
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3
62535
6000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
500mA
50V
1k
10k
56 @ 50mA, 5V
300mV @ 2.5mA, 50mA
500nA
200MHz
200mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
MMUN2211LT3G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
20000
-
0.01800
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2211LT3G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
25552
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2211LT3G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
25552
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2133LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 246MW SOT23-3
27000
-
0.02168
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2133LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 246MW SOT23-3
30708
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2133LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 246MW SOT23-3
30708
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2214LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
57000
-
0.02180
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2214LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
57819
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2214LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
57819
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2213LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
48000
-
0.02183
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2213LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
50903
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2213LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
50903
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2111LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 246MW SOT23-3
45000
-
0.02185
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2111LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 246MW SOT23-3
47995
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2111LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 246MW SOT23-3
47995
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2211LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
90000
-
0.02193
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2211LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
94157
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2211LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
94157
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2212LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
39000
-
0.02241
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2212LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
41179
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2212LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
41179
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2113LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 0.4W SOT23-3
39000
-
0.02290
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2113LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 0.4W SOT23-3
41728
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2113LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 0.4W SOT23-3
41728
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2233LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
30000
-
0.02295
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2233LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
31380
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2233LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
31380
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2232LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
18000
-
0.02295
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
4.7k
15 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2232LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
20841
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
4.7k
15 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
MMUN2232LT1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
20841
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
4.7k
15 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
246mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
image
PDTC143ZT,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
30000
-
0.02360
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC143ZT,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
21000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC143ZT,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
31752
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC143ZT,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
22874
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC143ZT,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
31752
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC143ZT,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
22874
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC123JT,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
10000
-
0.02360
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
2.2k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC123JT,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
3000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
2.2k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC123JT,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
19738
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
2.2k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC123JT,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
5943
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
2.2k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC123JT,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
19738
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
2.2k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC123JT,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
5943
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
2.2k
47k
100 @ 10mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
DTC144EET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
33000
-
0.02525
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC144EET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
34519
-
0.15000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC144EET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
34519
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC114EET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
33000
-
0.02525
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC114EET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
33558
-
0.15000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC114EET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
33558
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC114YET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
33000
-
0.02525
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC114YET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
36674
-
0.15000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC114YET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
36674
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTA114EET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 200MW SC75
27000
-
0.02525
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTA114EET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 200MW SC75
28913
-
0.16000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTA114EET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS PNP 200MW SC75
28913
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC143ZET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
18000
-
0.02525
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC143ZET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
20737
-
0.15000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
DTC143ZET1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
20737
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
250mV @ 1mA, 10mA
500nA
-
200mW
Surface Mount
SC-75, SOT-416
SC-75, SOT-416
image
MUN2211T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 338MW SC59
39000
-
0.02780
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
230mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SC-59
image
MUN2211T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 338MW SC59
43275
-
0.16000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
230mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SC-59
image
MUN2211T1G
ON Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 338MW SC59
43275
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
35 @ 5mA, 10V
250mV @ 300µA, 10mA
500nA
-
230mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SC-59
image
DTC043ZEBTL
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 50V EMT3F
3000
-
0.02805
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
150mV @ 500µA, 5mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SC-89, SOT-490
EMT3F
image
DTC043ZEBTL
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 50V EMT3F
5716
-
0.16000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
150mV @ 500µA, 5mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SC-89, SOT-490
EMT3F
image
DTC043ZEBTL
Rohm Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 50V EMT3F
5716
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
47k
80 @ 5mA, 10V
150mV @ 500µA, 5mA
-
250MHz
150mW
Surface Mount
SC-89, SOT-490
EMT3F
image
PDTC144EU,135
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
-
-
0.02360
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC144EU,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
63000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC144EU,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
72766
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC144EU,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
72766
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC114EU,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
51000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC114EU,135
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
-
-
0.02360
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC114EU,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
52943
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC114EU,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
52943
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC114YU,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
27000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
230MHz
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC114YU,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
30289
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
230MHz
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC114YU,115
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323
30289
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
230MHz
200mW
Surface Mount
SC-70, SOT-323
SOT-323
image
PDTC114ET,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
10000
-
0.02360
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC114ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
18000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC114ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
22581
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC114ET,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
17545
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC114ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
22581
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC114ET,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
17545
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
230MHz
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC114YT,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
15000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC114YT,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
15618
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC114YT,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
15618
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
10k
47k
100 @ 5mA, 5V
100mV @ 250µA, 5mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC144ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
9000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC144ETVL
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
-
-
0.02360
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC144ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
13140
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC144ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
13140
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
47k
47k
80 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTA114ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS PNP 250MW TO236AB
9000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTA114ET,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS PNP 250MW TO236AB
-
-
0.02360
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTA114ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS PNP 250MW TO236AB
11574
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTA114ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS PNP 250MW TO236AB
11574
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
10k
10k
30 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTA143ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS PNP 250MW TO236AB
9000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTA143ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS PNP 250MW TO236AB
10518
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTA143ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS PNP 250MW TO236AB
10518
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
PNP - Pre-Biased
100mA
50V
4.7k
4.7k
30 @ 10mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC124ET,235
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
-
-
0.02360
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC124ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
6000
-
0.03009
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
PDTC124ET,215
NXP Semiconductors
TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
8594
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
NPN - Pre-Biased
100mA
50V
22k
22k
60 @ 5mA, 5V
150mV @ 500µA, 10mA
1µA
-
250mW
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)

مقایسه