یافته‌ها: 20سازنده

وضعیت قطعه

تلفات قدرت (حداکثر)

ولتاژ - خروجی

ولتاژ - افست (Vt)

جریان - دره (Iv)

جریان - قله

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
ولتاژ
تلفات قدرت (حداکثر)
ولتاژ - خروجی
ولتاژ - افست (Vt)
جریان - نشتی از کیت به آنود (Igao)
جریان - دره (Iv)
جریان - قله
بسته / کیس
image
CMPP6028 TR
Central Semiconductor Corp
PROGRAMMABLE UJT SOT-23
-
-
1.29074
-
3000
-
Active
40V
167mW
6V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
image
CMPP6028 TR
Central Semiconductor Corp
PROGRAMMABLE UJT SOT-23
3441
-
2.78000
-
1
-
Active
40V
167mW
6V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
image
CMPP6028 TR
Central Semiconductor Corp
PROGRAMMABLE UJT SOT-23
3441
-
Calculate
-
1
-
Active
40V
167mW
6V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
image
2N6027RLRA
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
40V
300mW
11V
1.6V
10nA
50µA
2µA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6028RLRA
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
40V
300mW
11V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6027RLRAG
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
6000
-
Obsolete
40V
300mW
11V
1.6V
10nA
50µA
2µA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6027RLRAG
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
40V
300mW
11V
1.6V
10nA
50µA
2µA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6028RLRAG
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
6000
-
Obsolete
40V
300mW
11V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6028RLRAG
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
40V
300mW
11V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6027G
ON Semiconductor
TRANS PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
5000
-
Obsolete
40V
300mW
11V
1.6V
10nA
50µA
2µA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
image
2N6027RL1
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
4000
-
Obsolete
40V
300mW
11V
1.6V
10nA
50µA
2µA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6028G
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
5000
-
Obsolete
40V
300mW
11V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
image
2N6028RLRP
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
6000
-
Obsolete
40V
300mW
11V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6027RL1G
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
6000
-
Obsolete
40V
300mW
11V
1.6V
10nA
50µA
2µA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6027RL1G
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
40V
300mW
11V
1.6V
10nA
50µA
2µA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6027RL1G
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Calculate
-
1
-
Obsolete
40V
300mW
11V
1.6V
10nA
50µA
2µA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6028RLRMG
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
6000
-
Obsolete
40V
300mW
11V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6028RLRMG
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
40V
300mW
11V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6028RLRPG
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
6000
-
Obsolete
40V
300mW
11V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
image
2N6028RLRPG
ON Semiconductor
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
40V
300mW
11V
600mV
10nA
25µA
150nA
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)

مقایسه