یافته‌ها: 2,155سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

میزان - ولتاژ

اندازه / ابعاد

عرض

جریان هوا

فشار استاتیک

نوع یاتاقان

نوع فن

مشخصات

نویز

توان (وات)

RPM

پایان‌دهنده

حفاظت در برابر نفوذ

دمای عملیاتی

تائیدیه

وزن


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
میزان - ولتاژ
اندازه / ابعاد
عرض
جریان هوا
فشار استاتیک
نوع یاتاقان
نوع فن
مشخصات
نویز
توان (وات)
RPM
پایان‌دهنده
حفاظت در برابر نفوذ
دمای عملیاتی
تائیدیه
وزن
image
UF12A12-STHR
Mechatronics Fan Group
FAN AXIAL 120X38MM 115VAC
401
-
12.27000
-
1
UF12A
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
106.0 CFM (3.00m³/min)
0.350 in H2O (87.2 Pa)
Sleeve
Tubeaxial
-
46 dB(A)
12.0W
3100 RPM
2 Terminals
-
-
-
1.2 lbs (544.3g)
image
OA4715-12TB
Orion Fans
FAN AXIAL 120X38MM 120VAC TERM
764
-
12.71000
-
1
OA4715
Active
120VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
110.0 CFM (3.11m³/min)
0.370 in H2O (92.2 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
44 dB
24.0W
3000 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
-
image
3115FS-12W-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE
3160
-
13.56000
-
1
08038FB
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
32.0 CFM (0.906m³/min)
0.180 in H2O (45.0 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
44 dB
8.5W
3250 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.74 lb (335.66g)
image
3115PS-23W-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 80X38MM 230VAC WIRE
737
-
13.56000
-
1
08038PB
Active
230VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
32.0 CFM (0.906m³/min)
0.200 in H2O (49.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
38 dB
8W
3200 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.59 lb (267.62g)
image
3115PS-12W-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE
504
-
13.56000
-
1
08038PB
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
32.0 CFM (0.906m³/min)
0.200 in H2O (49.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
38 dB
7.00W
3200 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.59 lb (267.62g)
image
3115PS-12T-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 80X38MM 115VAC TERM
328
-
13.56000
-
1
08038PB
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
32.0 CFM (0.906m³/min)
0.200 in H2O (49.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
38 dB
7.00W
3200 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.59 lb (267.62g)
image
3115PS-12W-B10-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE
258
-
13.56000
-
1
08038PB
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
19.4 CFM (0.549m³/min)
0.080 in H2O (20.0 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
25 dB
4W
1900 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.59 lb (267.62g)
image
3115PS-23T-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 80X38MM 230VAC TERM
183
-
13.56000
-
1
08038PB
Active
230VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
32.0 CFM (0.906m³/min)
0.200 in H2O (49.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
38 dB
8W
3200 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.59 lb (267.62g)
image
4715MS-12T-B10-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
6998
-
13.61000
-
1
11938MB
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
49.4 CFM (1.40m³/min)
0.066 in H2O (16.6 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
28 dB
5.5W
1450 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4715FS-12T-B50-D00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
4139
-
13.61000
-
1
11938FB
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
110.0 CFM (3.11m³/min)
0.370 in H2O (92.2 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
45 dB
14.4W
3100 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4715MS-23T-B50-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 230VAC TERM
1553
-
13.61000
-
1
11938MB
Active
230VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
102.0 CFM (2.88m³/min)
0.283 in H2O (70.5 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
41 dB
14.0W
2900 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4715FS-23T-B50-D00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 230VAC TERM
1026
-
13.61000
-
1
11938FB
Active
230VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
110.0 CFM (3.11m³/min)
0.370 in H2O (92.2 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
45 dB
14.0W
3100 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4715MS-12T-B20-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
1003
-
13.61000
-
1
11938MB
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
67.0 CFM (1.89m³/min)
0.098 in H2O (24.5 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
30 dB
7.00W
1950 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4715MS-12T-B50-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
606
-
13.61000
-
1
11938MB
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
102.0 CFM (2.88m³/min)
0.306 in H2O (76.4 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
41 dB
14.5W
2900 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4715MS-12T-B40-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
473
-
13.61000
-
1
11938MB
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
95.0 CFM (2.69m³/min)
0.259 in H2O (64.6 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
39 dB
13.0W
2750 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4715MS-12T-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
387
-
13.61000
-
1
11938MB
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
88.2 CFM (2.50m³/min)
0.200 in H2O (49.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
37 dB
10.0W
2600 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4715MS-23T-B20-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 230VAC TERM
350
-
13.61000
-
1
11938MB
Active
230VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
67.0 CFM (1.89m³/min)
0.860 in H2O (214.2 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
30 dB
7.5W
1900 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4715MS-23T-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 230VAC TERM
197
-
13.61000
-
1
11938MB
Active
230VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
88.2 CFM (2.50m³/min)
0.208 in H2O (51.9 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
37 dB
11.0W
2600 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4715FS-12T-B40-D00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
125
-
13.61000
-
1
11938FB
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
100.0 CFM (2.80m³/min)
0.291 in H2O (72.5 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
42 dB
14.0W
2800 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4710PS-23T-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 119X25.5MM 230VAC TERM
127
-
13.76000
-
1
11925PB
Active
230VAC
Square - 119mm L x 119mm H
25.5mm
70.6 CFM (2.00m³/min)
0.160 in H2O (40.0 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
38 dB
11.0W
2700 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.8 lb (362.87g)
image
2412PS-12W-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 60X30MM 115VAC WIRE
1782
-
13.85000
-
1
06030PB
Active
115VAC
Square - 60mm L x 60mm H
30mm
9.1 CFM (0.258m³/min)
0.090 in H2O (22.5 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
29 dB
4W
2600 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.3 lb (136.08g)
image
3110PS-12W-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 80X25MM 115VAC WIRE
523
-
14.51000
-
1
3110PS
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
25mm
19.7 CFM (0.557m³/min)
0.216 in H2O (53.9 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
33 dB
5.0W
3100 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.481 lb (218.18g)
image
OA80AP-11-1TB
Orion Fans
FAN AXIAL 80X38MM 115VAC TERM
521
-
14.75000
-
1
OA80
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
30.0 CFM (0.850m³/min)
0.220 in H2O (54.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
36 dB
9.00W
3000 RPM
2 Terminals
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
3610PS-12T-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 92X25MM 115VAC TERM
1328
-
14.85000
-
1
09225PB
Active
115VAC
Square - 92mm L x 92mm H
25mm
34.5 CFM (0.977m³/min)
0.243 in H2O (60.7 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
38 dB
9.00W
3100 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.66 lb (299.37g)
image
3610PS-23T-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 92X25MM 230VAC TERM
372
-
14.85000
-
1
09225PB
Active
230VAC
Square - 92mm L x 92mm H
25mm
34.5 CFM (0.977m³/min)
0.243 in H2O (60.7 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
39 dB
10.0W
3100 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
0.66 lb (299.37g)
image
FAA1-08038NBMT31
Qualtek
FAN AXIAL 80X38MM 115VAC TERM
559
-
15.29000
-
1
FAA1-08038
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
24.0 CFM (0.680m³/min)
0.110 in H2O (27.4 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
26.2 dB(A)
4W
2400 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, TUV, UL
0.706 lb (320.24g)
image
UF12A12-BTHR
Mechatronics Fan Group
FAN AXIAL 120X38MM 115VAC
1192
-
15.36000
-
1
UF12A
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
106.0 CFM (3.00m³/min)
0.350 in H2O (87.2 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
46 dB(A)
12.0W
3100 RPM
2 Terminals
-
-
-
1.2 lbs (544.3g)
image
OA109AP-11-1TB
Orion Fans
FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM
1210
-
15.76000
-
1
OA109
Active
115VAC
Square - 119.5mm L x 119.5mm H
38mm
110.0 CFM (3.11m³/min)
0.280 in H2O (69.7 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
37 dB
15.0W
3000 RPM
2 Terminals
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
OA109AP-22-1TB
Orion Fans
FAN AXIAL 120X38MM 230VAC TERM
551
-
15.76000
-
1
OA109
Active
230VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
110.0 CFM (3.11m³/min)
0.280 in H2O (69.7 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
37 dB
15.0W
3000 RPM
2 Terminals
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
OA109AP-11-3TB
Orion Fans
FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM
492
-
15.76000
-
1
OA109
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
51.0 CFM (1.44m³/min)
0.150 in H2O (37.4 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
25 dB
8W
1600 RPM
2 Terminals
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
UF12B12-BTHR
Mechatronics Fan Group
FAN AXIAL 120X25MM 115VAC
775
-
15.94000
-
1
UF12B
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
25mm
75.0 CFM (2.12m³/min)
0.240 in H2O (59.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
42 dB(A)
11.0W
2900 RPM
2 Terminals
-
-
-
0.725 lb (328.85g)
image
OA60AP-11-1WB
Orion Fans
FAN AXIAL 60X30MM 115VAC WIRE
940
-
16.26000
-
1
OA60
Active
115VAC
Square - 60mm L x 60mm H
30mm
11.0 CFM (0.311m³/min)
0.110 in H2O (27.4 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
28 dB
4W
3100 RPM
2 Wire Leads
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
OA125AP-11-1TB
Orion Fans
FAN AXIAL 119.5X26.2MM 115VAC
341
-
16.26000
-
1
OA125
Active
115VAC
Square - 119.5mm L x 119.5mm H
26.2mm
81.0 CFM (2.29m³/min)
0.230 in H2O (57.3 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
33 dB
13.0W
2900 RPM
2 Terminals
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
SP101A-1123HST.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM
1174
-
17.02000
-
1
SP
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
105.0 CFM (2.97m³/min)
0.300 in H2O (74.7 Pa)
Sleeve
Tubeaxial
-
48 dB(A)
18.0W
2900 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CSA, TUV, UL
1.2 lbs (544.3g)
image
SP103A-1123LST.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM
1118
-
17.02000
-
1
SP
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
70.0 CFM (1.98m³/min)
0.080 in H2O (20.0 Pa)
Sleeve
Tubeaxial
-
36 dB(A)
11.0W
2000 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CSA, TUV, UL
1.2 lbs (544.3g)
image
SP100A-1123XST.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM
1079
-
17.02000
-
1
SP
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
115.0 CFM (3.25m³/min)
0.380 in H2O (94.6 Pa)
Sleeve
Tubeaxial
-
49 dB(A)
20.0W
3100 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CSA, TUV, UL
1.2 lbs (544.3g)
image
DP200A-2123XST.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 120X38MM 220/240VAC
520
-
17.02000
-
1
DP
Active
220 ~ 240VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
115.0 CFM (3.25m³/min)
0.380 in H2O (94.6 Pa)
Sleeve
Tubeaxial
-
49 dB(A)
21.0W
3100 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CSA, TUV, UL
1.2 lbs (544.3g)
image
OA825AP-11-1WB
Orion Fans
FAN AXIAL 80X27MM 115VAC WIRE
311
-
17.74000
-
1
OA825
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
27mm
25.0 CFM (0.708m³/min)
0.210 in H2O (52.3 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
28 dB
9.00W
3000 RPM
2 Wire Leads
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
SF11580A-1083HSL.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE
380
-
18.09000
-
1
SF
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
30.0 CFM (0.850m³/min)
0.180 in H2O (45.0 Pa)
Sleeve
Tubeaxial
-
35 dB(A)
12.0W
2750 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CUR, TUV, UL
0.75 lb (340.19g)
image
FAA1-12025NBMT31
Qualtek
FAN AXIAL 120X25MM 115VAC TERM
271
-
18.18000
-
1
FAA1-12025
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
25mm
71.0 CFM (2.01m³/min)
0.156 in H2O (38.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
44.1 dB(A)
20.7W
2300 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, TUV, UL
0.749 lb (339.74g)
image
FAA1-12025QBMT31
Qualtek
FAN AXIAL 120X25MM 230VAC TERM
101
-
18.18000
-
1
FAA1-12025
Active
230VAC
Square - 120mm L x 120mm H
25mm
71.0 CFM (2.01m³/min)
0.156 in H2O (38.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
44.1 dB(A)
20.7W
2300 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, TUV, UL
0.749 lb (339.74g)
image
OA109AP-11/22-1WB
Orion Fans
FAN AXIAL 120X38MM 115/230VAC
470
-
20.96000
-
1
OA109
Active
115/230VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
110.0 CFM (3.11m³/min)
0.280 in H2O (69.7 Pa)
Ball
Tubeaxial
Dual Voltage
42 dB
15.0W
3000 RPM
4 Wire Leads
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
SF23080A-2083HBL.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 80X38MM 220/240VAC
326
-
21.67000
-
1
SF
Active
240VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
31.0 CFM (0.878m³/min)
0.190 in H2O (47.3 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
36.5 dB(A)
13.5W
2850 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CUR, TUV, UL
0.75 lb (340.19g)
image
OA109AP-11-1TBXC
Orion Fans
FAN AXIAL 120X38MM 120VAC TERM
785
-
21.73000
-
1
OA109
Active
120VAC
Square - 119.5mm L x 119.5mm H
38mm
131.0 CFM (3.71m³/min)
0.490 in H2O (122.1 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
47 dB
21.0W
3300 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 149°F (-10 ~ 65°C)
-
-
image
SP100A-1123XBT.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM
1103
-
21.84000
-
1
SP
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
117.0 CFM (3.31m³/min)
0.390 in H2O (97.1 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
50 dB(A)
20.0W
3150 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CSA, TUV, UL
1.2 lbs (544.3g)
image
SP103A-1123LBT.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM
618
-
21.84000
-
1
SP
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
78.0 CFM (2.21m³/min)
0.130 in H2O (32.5 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
39 dB(A)
11.0W
2300 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CSA, TUV, UL
1.2 lbs (544.3g)
image
DP201A-2123HBT.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 120X38MM 220/240VAC
531
-
21.84000
-
1
DP
Active
220 ~ 240VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
107.0 CFM (3.03m³/min)
0.320 in H2O (79.7 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
50 dB(A)
19.0W
3050 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CUR, TUV, UL
1.2 lbs (544.3g)
image
SP101A-1123HBT.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM
515
-
21.84000
-
1
SP
Active
115VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
107.0 CFM (3.03m³/min)
0.320 in H2O (79.7 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
50 dB(A)
18.0W
3050 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CSA, TUV, UL
1.2 lbs (544.3g)
image
OA80AP-11/22-1WB
Orion Fans
FAN AXIAL 80X38MM 115/230VAC
183
-
22.87000
-
1
OA80
Active
115/230VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
31.0 CFM (0.878m³/min)
0.240 in H2O (59.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
Dual Voltage
29 dB
12.0W
3000 RPM
4 Wire Leads
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
OA125AP-11/22-1WB
Orion Fans
FAN AXL 119.5X26.2MM 115/230VAC
124
-
22.87000
-
1
OA125
Active
115/230VAC
Square - 119.5mm L x 119.5mm H
26.2mm
81.0 CFM (2.29m³/min)
0.230 in H2O (57.3 Pa)
Ball
Tubeaxial
Dual Voltage
32 dB
13.0W
2900 RPM
4 Wire Leads
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
MA1062-HVL.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 60X25MM 115VAC WIRE
1534
-
23.76000
-
1
MagLev®
Active
115VAC
Square - 60mm L x 60mm H
25mm
18.0 CFM (0.510m³/min)
0.200 in H2O (49.8 Pa)
Vapo-Bearing™
Tubeaxial
-
31 dB(A)
3.6W
4200 RPM
2 Wire Leads
-
-
CUR, TUV, UL
0.18 lb (81.65g)
image
MA2062-HVL.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 60X25MM 220/240VAC
619
-
23.76000
-
1
MagLev®
Active
220 ~ 240VAC
Square - 60mm L x 60mm H
25mm
18.0 CFM (0.510m³/min)
0.200 in H2O (49.8 Pa)
Vapo-Bearing™
Tubeaxial
-
31 dB(A)
4.4W
4200 RPM
2 Wire Leads
-
-
-
0.18 lb (81.65g)
image
DP200A-2123XBT.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 120X38MM 220/240VAC
1286
-
24.13000
-
1
DP
Active
220 ~ 240VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
117.0 CFM (3.31m³/min)
0.390 in H2O (97.1 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
50 dB(A)
21.0W
3150 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, CSA, TUV, UL
1.2 lbs (544.3g)
image
OA119AP-11-1TB
Orion Fans
FAN AXIAL 127X38.5MM 115VAC TERM
111
-
28.86000
-
1
OA119
Active
115VAC
Square - 127mm L x 127mm H
38.5mm
130.0 CFM (3.68m³/min)
0.240 in H2O (59.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
46 dB
14.0W
3000 RPM
2 Terminals
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
UF15PC12-BTHR
Mechatronics Fan Group
FAN AXIAL 172X150X51MM 115VAC
533
-
35.77000
-
1
UF15P
Active
115VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
51mm
226.0 CFM (6.40m³/min)
0.790 in H2O (196.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
58 dB(A)
31W
3400 RPM
2 Terminals
-
-
-
1.8 lbs (816.5g)
image
UF15AC12-BTHR
Mechatronics Fan Group
FAN AXIAL 172X150X38MM 115VAC
368
-
35.77000
-
1
UF15A
Active
115VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
38mm
212.0 CFM (6.00m³/min)
0.750 in H2O (186.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
58 dB(A)
28.0W
3400 RPM
2 Terminals
-
-
-
1.6 lbs (725.7g)
image
UF15AC23-BTHR
Mechatronics Fan Group
FAN AXIAL 172X150X38MM 230VAC
185
-
35.77000
-
1
UF15A
Active
230VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
38mm
212.0 CFM (6.00m³/min)
0.750 in H2O (186.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
58 dB(A)
26W
3400 RPM
2 Terminals
-
-
-
1.6 lbs (725.7g)
image
4650N
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 119X38MM 230VAC TERM
121
-
35.91000
-
1
4000N
Active
230VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
94.2 CFM (2.66m³/min)
-
Sintec
Tubeaxial
-
46 dB(A)
19.0W
2650 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 131°F (-10 ~ 55°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4600X
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
204
-
36.98000
-
1
4600X
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
106.0 CFM (3.00m³/min)
-
Sintec
Tubeaxial
-
50 dB(A)
18.0W
-
2 Terminals
-
-
-
1.2 lbs (544.3g)
image
19028268A
Comair Rotron
FAN AXIAL 80X38MM 110VAC SU2B1
443
-
37.15000
-
1
Sprite AC
Active
110VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
31.0 CFM (0.878m³/min)
0.170 in H2O (42.3 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
32 dB(A)
13W
3300 RPM
2 Wire Leads
IP44
-40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C)
CE, UL
0.573 lb (259.91g)
image
8500N
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE
196
-
37.20000
-
1
8000N
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
35.9 CFM (1.01m³/min)
-
Sintec
Tubeaxial
-
34 dB(A)
11.0W
3200 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 167°F (-10 ~ 75°C)
-
1.1 lbs (499g)
image
UF15KC12-BTHR
Mechatronics Fan Group
FAN AXIAL 172X150X55MM 115VAC
696
-
37.67000
-
1
UF15K
Active
115VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
55mm
293.0 CFM (8.30m³/min)
0.900 in H2O (224.2 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
60 dB(A)
38W
3400 RPM
2 Terminals
-
-
-
2.3 lbs (1kg)
image
UF15KC23-BTHR
Mechatronics Fan Group
FAN AXIAL 172X150X55MM 230VAC
158
-
37.67000
-
1
UF15K
Active
230VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
55mm
293.0 CFM (8.30m³/min)
0.900 in H2O (224.2 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
60 dB(A)
38W
3400 RPM
2 Terminals
-
-
-
2.3 lbs (1kg)
image
4650X
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 119X38MM 230VAC TERM
192
-
38.49000
-
1
4600X
Active
230VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
106.0 CFM (3.00m³/min)
-
Sintec
Tubeaxial
-
50 dB(A)
18.0W
-
2 Terminals
-
-
-
1.2 lbs (544.3g)
image
4624N
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 119X38MM 24VAC TERM
149
-
38.70000
-
1
4000N
Active
24VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
93.0 CFM (2.63m³/min)
-
Sintec
Tubeaxial
-
47 dB(A)
18.0W
3100 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
8830N
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE
274
-
40.42000
-
1
8000N
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
21.2 CFM (0.600m³/min)
-
Sintec
Tubeaxial
-
21 dB(A)
8W
1950 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 176°F (-10 ~ 80°C)
CE, CSA, VDE, UL
1.1 lbs (499g)
image
OA172SAP-11-1TB
Orion Fans
FAN AXIAL 172X50.8MM 115VAC TERM
216
-
40.93000
-
1
OA172SAP
Active
115VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
50.8mm
235.0 CFM (6.65m³/min)
0.700 in H2O (174.4 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
52 dB
35W
3200 RPM
2 Terminals
-
-40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C)
-
-
image
5915PC-12T-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 172X38MM 115VAC TERM
774
-
42.60000
-
1
15038PB
Active
115VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
38mm
212.0 CFM (6.00m³/min)
0.865 in H2O (215.6 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
56 dB
32W
3200 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.8 lbs (816.5g)
image
5915PC-23T-B30-A00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 172X38MM 230VAC TERM
363
-
42.60000
-
1
15038PB
Active
230VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
38mm
212.0 CFM (6.00m³/min)
0.865 in H2O (215.6 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
56 dB
35W
3200 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.8 lbs (816.5g)
image
3906
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 92X25MM 115VAC TERM
112
-
42.89000
-
1
3900
Active
115VAC
Square - 92mm L x 92mm H
25mm
41.2 CFM (1.16m³/min)
-
Ball
Tubeaxial
-
40 dB(A)
9.00W
3150 RPM
2 Terminals
-
-40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C)
-
0.617 lb (279.87g)
image
4606N
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
203
-
43.32000
-
1
4000N
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
105.9 CFM (3.00m³/min)
-
Ball
Tubeaxial
-
51 dB(A)
18.0W
3100 RPM
2 Terminals
-
-40 ~ 194°F (-40 ~ 90°C)
-
1.2 lbs (544.3g)
image
9906L
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 119X25MM 115VAC TERM
216
-
43.54000
-
1
9900
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
25mm
58.9 CFM (1.66m³/min)
-
Ball
Tubeaxial
-
34 dB(A)
8W
2100 RPM
2 Terminals
-
-40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C)
-
0.716 lb (324.77g)
image
OA172SAPL-11-1TB
Orion Fans
FAN AXIAL 172X38.5MM 115VAC TERM
154
-
44.10000
-
1
OA172SAPL
Active
115VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
38.5mm
228.0 CFM (6.46m³/min)
0.870 in H2O (216.7 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
58 dB
28.0W
3400 RPM
2 Terminals
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
4606Z
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
100
-
47.30000
-
1
4000Z
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
105.9 CFM (3.00m³/min)
-
Ball
Tubeaxial
-
45 dB(A)
18.0W
3100 RPM
2 Terminals
-
-40 ~ 185°F (-40 ~ 85°C)
CE, CSA, VDE, UL
1.2 lbs (544.3g)
image
8500V
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 80X38MM 115VAC TERM
161
-
47.73000
-
1
8000V
Active
115VAC
Square - 80mm L x 80mm H
38mm
36.0 CFM (1.02m³/min)
-
Sintec
Tubeaxial
-
34 dB(A)
11.0W
-
2 Terminals
-
-
-
1.1 lbs (499g)
image
4606X
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
185
-
49.02000
-
1
4600X
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
106.0 CFM (3.00m³/min)
-
Ball
Tubeaxial
-
51 dB(A)
18.0W
-
2 Terminals
-
-
-
1.2 lbs (544.3g)
image
OA172SAP-11-1TBXC
Orion Fans
FAN AXIAL 172X50.8MM 115VAC TERM
124
-
49.55000
-
1
OA172SAP
Active
115VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
50.8mm
300.0 CFM (8.50m³/min)
0.780 in H2O (194.3 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
61 dB
50W
3300 RPM
2 Terminals
-
-40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C)
-
-
image
4606ZW
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 119X38MM 115VAC WIRE
440
-
49.77000
-
1
4000Z
Active
115VAC
Square - 119mm L x 119mm H
38mm
105.9 CFM (3.00m³/min)
-
Ball
Tubeaxial
-
45 dB(A)
18.0W
3100 RPM
2 Wire Leads
-
-
-
1.2 lbs (544.3g)
image
5908-105
ebm-papst Inc.
FAN AXIAL 127X38MM 115VAC TERM
117
-
51.49000
-
1
5900
Active
115VAC
Square - 127mm L x 127mm H
38mm
121.2 CFM (3.43m³/min)
-
Ball
Tubeaxial
-
47 dB(A)
17.0W
-
2 Terminals
-
-
-
1.3 lbs (589.7g)
image
19028420A
Comair Rotron
FAN AXIAL 120X38MM 110VAC MX2B1
259
-
52.34000
-
1
Muffin XL AC
Active
110VAC
Square - 120mm L x 120mm H
38mm
100.0 CFM (2.80m³/min)
0.340 in H2O (84.7 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
51 dB(A)
18.0W
3100 RPM
2 Terminals
IP55 - Dust Protected, Water Resistant
-40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C)
CE, cUL, UL
1 lb (453.59g)
image
19028423A
Comair Rotron
FAN AXIAL 119X39MM 230VAC MX3B3
153
-
52.34000
-
1
Muffin XL AC
Active
230VAC
Square - 119mm L x 119mm H
39mm
105.0 CFM (2.97m³/min)
0.223 in H2O (55.5 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
47.6 dB(A)
16.0W
3100 RPM
2 Terminals
-
-
UL
1.3 lbs (589.7g)
image
RL90-18/00
ebm-papst Inc.
FAN BLWR FLATPAK 121X37MM 115VAC
180
-
55.90000
-
1
RL90N
Active
115VAC
Square - 121mm L x 121mm H
37mm
24.7 CFM (0.699m³/min)
-
Sleeve
Blower, Flatpak
-
60 dB(A)
19.5W
2550 RPM
2 Wire Leads
-
14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C)
-
1.5 lbs (680.4g)
image
A1175-HBT.TC.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 171X51MM 115VAC TERM
293
-
63.47000
-
1
A
Active
115VAC
Rectangular - 171mm L x 151mm H
51mm
239.0 CFM (6.76m³/min)
0.690 in H2O (171.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
58 dB(A)
27W
3200 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 176°F (-10 ~ 80°C)
CE, CUR, TUV, UL
2 lbs (907.2g)
image
A2175-HBT.TC.GN
Sunon Fans
FAN AXIAL 171.5X51MM 220/240VAC
144
-
63.47000
-
1
A
Active
240VAC
Rectangular/Rounded - 171.5mm L x 151.5mm H
51mm
239.0 CFM (6.76m³/min)
0.690 in H2O (171.8 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
58 dB(A)
26W
3200 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 176°F (-10 ~ 80°C)
CE, CUR, TUV, UL
2 lbs (907.2g)
image
19028245A
Comair Rotron
FAN AXIAL 172X50.8MM 115V MR2B3
433
-
65.61000
-
1
Major AC
Active
115VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
50.8mm
235.0 CFM (6.65m³/min)
0.769 in H2O (191.5 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
55.8 dB(A)
31W
3400 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, UL
1.8 lbs (816.5g)
image
19028312A
Comair Rotron
FAN AXIAL 171.5X50.8MM PT77B3
299
-
67.32000
-
1
Patriot AC
Active
230VAC
Round - 171.5mm Dia
50.8mm
235.0 CFM (6.65m³/min)
0.772 in H2O (192.3 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
54 dB(A)
30.0W
3400 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
UL
1.8 lbs (816.5g)
image
OA254AP-22-1TB
Orion Fans
FAN AXIAL 254X89MM 230VAC TERM
223
-
69.70000
-
1
OA254
Active
230VAC
Round - 254mm Dia
89mm
547.0 CFM (15.49m³/min)
0.390 in H2O (97.1 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
55 dB
35W
1650 RPM
2 Terminals
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
19028254A
Comair Rotron
FAN AXIAL 171.5X50.8MM PT2B3
381
-
72.89000
-
1
Patriot AC
Active
115VAC
Round - 171.5mm Dia
50.8mm
230.0 CFM (6.51m³/min)
0.772 in H2O (192.3 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
54 dB(A)
31W
3400 RPM
2 Terminals
-
-
UL
1.8 lbs (816.5g)
image
19028309A
Comair Rotron
FAN AXIAL 172X50.8MM 230V MR77B3
444
-
75.45000
-
1
Major AC
Active
230VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
50.8mm
231.0 CFM (6.54m³/min)
0.769 in H2O (191.5 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
56.6 dB(A)
30.0W
3400 RPM
2 Terminals
-
-
CE, UL
1.8 lbs (816.5g)
image
OA254AN-11-1TB
Orion Fans
FAN AXIAL 254X89MM 115VAC TERM
105
-
77.62000
-
1
OA254AN
Active
115VAC
Round - 254mm Dia
89mm
700.0 CFM (19.82m³/min)
0.800 in H2O (199.3 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
65 dB
70W
2200 RPM
2 Terminals
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
19020190A
Comair Rotron
FAN AXIAL 254X89MM 230VAC CLE3L2
537
-
78.42000
-
1
Caravel AC
Active
230VAC
Round - 254mm Dia
89mm
525.0 CFM (14.86m³/min)
0.331 in H2O (82.4 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
49.2 dB(A)
60W
1650 RPM
2 Wire Leads
-
-
CE, UL
4.4 lbs (2kg)
image
19020188A
Comair Rotron
FAN AXIAL 254X89MM 115VAC CLE2L2
739
-
78.44000
-
1
Caravel AC
Active
115VAC
Round - 254mm Dia
89mm
550.0 CFM (15.58m³/min)
0.331 in H2O (82.4 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
49.2 dB(A)
61W
1650 RPM
2 Wire Leads
-
-22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C)
CE, UL
4.4 lbs (2kg)
image
19020191A
Comair Rotron
FAN AXIAL 254X89MM 230VAC CLE3T2
1069
-
79.57000
-
1
Caravel AC
Active
230VAC
Round - 254mm Dia
89mm
525.0 CFM (14.86m³/min)
0.331 in H2O (82.4 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
49.2 dB(A)
60W
1650 RPM
2 Terminals
-
-
CE, UL
4.4 lbs (2kg)
image
OA254AN-11-1TBXC
Orion Fans
FAN AXIAL 254X89MM 115VAC TERM
316
-
81.31000
-
1
OA254AN
Active
115VAC
Round - 254mm Dia
89mm
850.0 CFM (24.07m³/min)
1.140 in H2O (284.0 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
69 dB
75W
2700 RPM
2 Terminals
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
OA254AN-22-1WBXC
Orion Fans
FAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE
112
-
81.31000
-
1
OA254AN
Active
230VAC
Round - 254mm Dia
89mm
850.0 CFM (24.07m³/min)
1.140 in H2O (284.0 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
69 dB
75W
2700 RPM
2 Wire Leads
-
-4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C)
-
-
image
OAB908AN-11-1/2
Orion Fans
FAN BLOWER 183X70MM 120VAC WIRE
53
-
85.14000
-
1
OAB908
Active
120VAC
Rectangular/Rounded - 183mm L x 189.8mm H
70mm
75.0/100 CFM (2.12/2.83m³/min)
1.40/1.80 in H2O (348.7/448.4 Pa)
Ball
Blower
Dual Speed
55/68 dB
45/65W
2400/3100 RPM
3 Wire Leads
-
-4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C)
-
-
image
19020189A
Comair Rotron
FAN AXIAL 254X89MM 115VAC CLE2T2
336
-
89.21000
-
1
Caravel AC
Active
115VAC
Round - 254mm Dia
89mm
550.0 CFM (15.58m³/min)
0.331 in H2O (82.4 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
49.2 dB(A)
61W
1650 RPM
2 Terminals
-
-22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C)
CE, UL
4.4 lbs (2kg)
image
5915PC-20T-B30-B00
NMB Technologies Corporation
FAN AXIAL 172X38MM 200VAC TERM
71
-
91.55000
-
1
15038PB
Active
200VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
38mm
212.0 CFM (6.00m³/min)
0.865 in H2O (215.6 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
56 dB
33W
3200 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
-
1.8 lbs (816.5g)
image
R2E190-AO50-16
ebm-papst Inc.
FAN IMP MTRZD 190X63MM 115VAC
176
-
92.30000
-
1
R2E190AO
Active
115VAC
Round - 190mm Dia
63mm
365.0 CFM (10.34m³/min)
-
Ball
Motorized Impellers
-
64 dB(A)
75W
2700 RPM
4 Wire Leads
-
-
-
2.7 lbs (1.2kg)
image
19031842A
Comair Rotron
FAN AXIAL 172X55MM 115VAC MA2B3
394
-
93.48000
-
1
Maltese AC
Active
115VAC
Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H
55mm
300.0 CFM (8.50m³/min)
0.840 in H2O (209.2 Pa)
Ball
Tubeaxial
-
59 dB(A)
41.4W
3400 RPM
2 Terminals
-
14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
CE, cUL, UL
2.3 lbs (1kg)

مقایسه