یافته‌ها: 111,419سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

بسته خنک شده

روش ضمیمه

شکل

طول

عرض

قطر

ارتفاع پایه

اتلاف توان @ افزایش درجه حرارت

مقاومت حرارتی @ جریان هوای اعمال شده

مقاومت حرارتی @ طبیعی

ماده (جنس)

پرداخت ماده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
بسته خنک شده
روش ضمیمه
شکل
طول
عرض
قطر
ارتفاع پایه
اتلاف توان @ افزایش درجه حرارت
مقاومت حرارتی @ جریان هوای اعمال شده
مقاومت حرارتی @ طبیعی
ماده (جنس)
پرداخت ماده
image
507302B00000G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 2.5W LOW PROFILE
8238
-
0.20000
-
1
-
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Square, Fins
0.750" (19.05mm)
0.750" (19.05mm)
-
0.380" (9.65mm)
2.5W @ 60°C
10.0°C/W @ 200 LFM
24°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
577002B00000G
Aavid Thermalloy
HEAT SINK TO-220 .250" COMPACT
10296
-
0.24000
-
1
-
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
0.750" (19.05mm)
0.520" (13.21mm)
-
0.250" (6.35mm)
1.5W @ 50°C
10°C/W @ 500 LFM
32°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
507002B00000G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 BLK
9057
-
0.25000
-
1
-
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
0.700" (17.78mm)
1.750" (44.45mm)
-
0.375" (9.52mm)
2W @ 40°C
5°C/W @ 500 LFM
15.6°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
577500B00000G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-126 VERT MNT SLIP-ON
16929
-
0.28000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-126
Press Fit, Slide On
Rectangular
0.520" (13.21mm)
0.780" (19.81mm)
-
0.320" (8.13mm)
1W @ 30°C
12°C/W @ 300 LFM
26°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
577102B00000G
Aavid Thermalloy
HEAT SINK TO-220 .375" COMPACT
10052
-
0.30000
-
1
-
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
0.750" (19.05mm)
0.520" (13.21mm)
-
0.375" (9.52mm)
3W @ 80°C
12.0°C/W @ 200 LFM
25.9°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
577202B00000G
Aavid Thermalloy
HEAT SINK TO-220 .500" COMPACT
18425
-
0.33000
-
1
-
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
0.750" (19.05mm)
0.520" (13.21mm)
-
0.500" (12.70mm)
1.5W @ 40°C
10.0°C/W @ 200 LFM
24.4°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
217-36CTE6
Wakefield-Vette
HEATSINK DPAK SMT TIN PLATED
15486
-
0.38000
-
1
217
Active
Top Mount
TO-263 (D²Pak)
SMD Pad
Rectangular
0.740" (18.80mm)
0.600" (15.24mm)
-
0.360" (9.14mm)
1W @ 55°C
16.0°C/W @ 200 LFM
55°C/W
Copper
Tin
image
576802B04000G
Aavid Thermalloy
HEAT SINK VERT PLUG-IN TO-220
48985
-
0.48000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220, TO-262
Clip and PC Pin
Rectangular, Fins
0.750" (19.05mm)
0.500" (12.70mm)
-
0.500" (12.70mm)
1W @ 30°C
7.0°C/W @ 400 LFM
27.3°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
574502B03300G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 VERT MNT W/TAB
6859
-
0.48000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Clip and PC Pin
Rectangular
0.750" (19.05mm)
0.810" (20.57mm)
-
0.390" (9.91mm)
3W @ 60°C
6°C/W @ 600 LFM
21.2°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
7173DG
Aavid Thermalloy
BOARD LEVEL HEATSINK .375"TO-220
7714
-
0.49000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
0.750" (19.05mm)
0.750" (19.05mm)
-
0.375" (9.52mm)
1.5W @ 50°C
10.0°C/W @ 200 LFM
25.8°C/W
Copper
Tin
image
576802B03100G
Aavid Thermalloy
HEAT SINK HORIZ PLUG-IN TO-220
6335
-
0.50000
-
1
-
Active
Board Level
TO-220, TO-262
Clip and PC Pin
Rectangular, Fins
0.750" (19.05mm)
0.500" (12.70mm)
-
0.500" (12.70mm)
1W @ 30°C
7.0°C/W @ 400 LFM
27.3°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
573300D00010G
Aavid Thermalloy
HEATSINK D2PAK .4" HIGH SMD
11250
-
0.61032
-
250
-
Active
Top Mount
TO-263 (D²Pak)
SMD Pad
Rectangular
0.500" (12.70mm)
1.030" (26.16mm)
-
0.400" (10.16mm)
1.25W @ 30°C
10.0°C/W @ 200 LFM
18°C/W
Copper
Tin
image
573300D00010G
Aavid Thermalloy
HEATSINK D2PAK .4" HIGH SMD
11391
-
0.83000
-
1
-
Active
Top Mount
TO-263 (D²Pak)
SMD Pad
Rectangular
0.500" (12.70mm)
1.030" (26.16mm)
-
0.400" (10.16mm)
1.25W @ 30°C
10.0°C/W @ 200 LFM
18°C/W
Copper
Tin
image
573300D00010G
Aavid Thermalloy
HEATSINK D2PAK .4" HIGH SMD
11391
-
Calculate
-
1
-
Active
Top Mount
TO-263 (D²Pak)
SMD Pad
Rectangular
0.500" (12.70mm)
1.030" (26.16mm)
-
0.400" (10.16mm)
1.25W @ 30°C
10.0°C/W @ 200 LFM
18°C/W
Copper
Tin
image
530614B00000G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 4.5W H=.5" BLK
5185
-
0.63000
-
1
-
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
1.180" (29.97mm)
1.000" (25.40mm)
-
0.500" (12.70mm)
4W @ 80°C
6°C/W @ 600 LFM
16.7°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
287-1ABE
Wakefield-Vette
HEATSINK FOR TO220
6709
-
0.64000
-
1
287
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.180" (29.97mm)
1.000" (25.40mm)
-
0.500" (12.70mm)
4W @ 65°C
7.8°C/W @ 200 LFM
16.2°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
504102B00000G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 PWR CLR .700"
6251
-
0.64000
-
1
-
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
0.701" (17.80mm)
0.779" (19.80mm)
-
0.850" (21.60mm)
2W @ 40°C
6°C/W @ 300 LFM
15.6°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
576802B00000G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 5W BLK
9434
-
0.69000
-
1
-
Active
Board Level
TO-220, TO-262
Clip
Rectangular, Fins
0.750" (19.05mm)
0.500" (12.70mm)
-
0.500" (12.70mm)
1.5W @ 40°C
7.0°C/W @ 400 LFM
27.3°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
573100D00000G
Aavid Thermalloy
TOP MOUNT HEATSINK .4" D-PAK
26477
-
0.71000
-
1
-
Active
Top Mount
TO-252 (DPak)
SMD Pad
Rectangular
0.315" (8.00mm)
0.900" (22.86mm)
-
0.400" (10.16mm)
0.75W @ 30°C
12.5°C/W @ 600 LFM
15°C/W
Copper
Tin
image
593002B03400G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TWISTED FIN TO-220
5542
-
0.71000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.180" (29.97mm)
0.942" (23.93mm)
-
0.500" (12.70mm)
1W @ 20°C
4°C/W @ 600 LFM
13.4°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
573100D00010G
Aavid Thermalloy
HEATSINK SMT D-PAK/TO-252 TIN
8000
-
0.75312
-
250
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
573100D00010G
Aavid Thermalloy
HEATSINK SMT D-PAK/TO-252 TIN
8182
-
1.02000
-
1
-
Active
Top Mount
TO-252 (DPak)
SMD Pad
Rectangular
0.315" (8.00mm)
0.900" (22.86mm)
-
0.400" (10.16mm)
0.75W @ 30°C
12.5°C/W @ 600 LFM
15°C/W
Copper
Tin
image
V2017B
Assmann WSW Components
HEATSINK ANOD ALUM CPU
6223
-
0.78000
-
1
-
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
-
Square, Pin Fins
0.393" (10.00mm)
0.393" (10.00mm)
-
0.275" (7.00mm)
-
-
31°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
534202B03453G
Aavid Thermalloy
BOARD LEVEL HEATSINK .5" TO-220
2023
-
0.82000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Clip and Board Locks
Rectangular, Fins
1.180" (29.97mm)
1.000" (25.40mm)
-
0.500" (12.70mm)
1W @ 20°C
6°C/W @ 300 LFM
13.4°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
7025B-MTG
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 TAB FOLD 28.7MM
5350
-
0.94000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.130" (28.70mm)
1.90" (48.26mm)
-
0.950" (24.13mm)
6W @ 50°C
4°C/W @ 300 LFM
6.8°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
513002B02500G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 W/PINS 1" TALL
2670
-
0.96000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.000" (25.40mm)
1.375" (34.93mm)
-
0.500" (12.70mm)
2W @ 30°C
4°C/W @ 400 LFM
13.4°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
6021BG
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 TABS BLACK
1450
-
1.02000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.180" (29.97mm)
1.000" (25.40mm)
-
0.500" (12.70mm)
2W @ 30°C
5°C/W @ 500 LFM
12.5°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
513201B02500G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-218/TO-247 W/PINS 2"
11702
-
1.12000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-218, TO-247
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
2.000" (50.80mm)
1.375" (34.93mm)
-
0.500" (12.70mm)
2W @ 20°C
3°C/W @ 400 LFM
8.3°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
531102B02500G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 W/PINS 1.5"TALL
6495
-
1.13000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.500" (38.10mm)
1.375" (34.93mm)
-
0.500" (12.70mm)
7W @ 70°C
3°C/W @ 500 LFM
10.4°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
581002B00000
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 4.3W H=1.0 BLK
4955
-
1.22000
-
1
-
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
1.000" (25.40mm)
0.640" (16.26mm)
-
0.640" (16.26mm)
2.5W @ 50°C
4°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
658-60AB
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 28MM SQ BLK W/OTAPE
2983
-
1.23000
-
1
658
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Not Included)
Square, Pin Fins
1.100" (27.94mm)
1.100" (27.94mm)
-
0.598" (15.20mm)
2.5W @ 30°C
2.0°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
7109DG
Aavid Thermalloy
TOP MOUNT HEATSINK .45" D2PAK
7255
-
1.24000
-
1
-
Active
Top Mount
D²Pak, TO-263
SMD Pad
Rectangular, Fins
0.763" (19.38mm)
1.000" (25.40mm)
-
0.450" (11.43mm)
2W @ 30°C
3°C/W @ 300 LFM
11°C/W
Copper
Tin
image
531202B02500G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 POWER W/PINS BK
4814
-
1.24000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220, TO-202
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
2.000" (50.80mm)
1.375" (34.93mm)
-
0.500" (12.70mm)
5W @ 40°C
4°C/W @ 600 LFM
7.5°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
529802B00000
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 10W H=1.5" BLK
1417
-
1.24000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
1.500" (38.10mm)
1.650" (41.91mm)
-
1.000" (25.40mm)
8W @ 40°C
2.0°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
7023B-MTG
Aavid Thermalloy
BOARD LEVEL HEATSINK 1.95" TO220
3296
-
1.25000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.950" (49.53mm)
1.90" (48.26mm)
-
0.950" (24.13mm)
3W @ 20°C
2.5°C/W @ 400 LFM
4.4°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
531302B02500G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 H=2.5" BLK W/PIN
11891
-
1.28000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220, TO-202
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
2.500" (63.50mm)
1.375" (34.93mm)
-
0.500" (12.70mm)
6W @ 40°C
4°C/W @ 500 LFM
8°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
529702B02500G
Aavid Thermalloy
BOARD LEVEL HEATSINK 1" TO-220
5214
-
1.32000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.000" (25.40mm)
1.650" (41.91mm)
-
1.000" (25.40mm)
4W @ 30°C
4.0°C/W @ 200 LFM
5.5°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
529802B02500G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 W/PINS 1.5"TALL
5442
-
1.35000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.000" (25.40mm)
1.650" (41.91mm)
-
1.500" (38.10mm)
10W @ 50°C
3.0°C/W @ 200 LFM
3.7°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
7106DG
Aavid Thermalloy
BOARD LEVEL HEATSINK .375" D2PAK
2448
-
1.35000
-
1
-
Active
Top Mount
D²Pak, PowerSO-10
SMD Pad
Rectangular, Fins
0.590" (14.99mm)
1.020" (25.91mm)
-
0.375" (9.52mm)
2W @ 40°C
5°C/W @ 400 LFM
15°C/W
Copper
Tin
image
529801B02500G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-218 W/PINS 1.5"TALL
1847
-
1.38000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-218
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.500" (38.10mm)
1.650" (41.91mm)
-
1.000" (25.40mm)
10W @ 50°C
2.0°C/W @ 500 LFM
5°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
LTN20069
Wakefield-Vette
HEAT SINK BGA/PGA 16.5X16.5X8.9
11230
-
1.45000
-
1
Penguin
Active
Board Level
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
0.650" (16.51mm)
0.653" (16.59mm)
-
0.350" (8.89mm)
-
8°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
530002B02500G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 POWER W/PINS BK
1551
-
1.54000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
2.500" (63.50mm)
1.650" (41.91mm)
-
1.000" (25.40mm)
20W @ 60°C
2.0°C/W @ 300 LFM
2.6°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
DA-T263-201E-TR
Ohmite
HEATSINK FOR TO-263
2600
-
1.58100
-
200
D
Active
Top Mount
TO-263
Solderable Feet
Rectangular, Fins
0.500" (12.70mm)
1.020" (25.91mm)
-
0.480" (12.19mm)
2W @ 30°C
8°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
DA-T263-201E-TR
Ohmite
HEATSINK FOR TO-263
2964
-
1.94000
-
1
D
Active
Top Mount
TO-263
Solderable Feet
Rectangular, Fins
0.500" (12.70mm)
1.020" (25.91mm)
-
0.480" (12.19mm)
2W @ 30°C
8°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
DA-T263-201E-TR
Ohmite
HEATSINK FOR TO-263
2964
-
Calculate
-
1
D
Active
Top Mount
TO-263
Solderable Feet
Rectangular, Fins
0.500" (12.70mm)
1.020" (25.91mm)
-
0.480" (12.19mm)
2W @ 30°C
8°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
529902B02500G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 W/PINS BLK 2"
4598
-
1.68000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
2.000" (50.80mm)
1.650" (41.91mm)
-
1.000" (25.40mm)
6W @ 30°C
1.5°C/W @ 500 LFM
4.5°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
628-65AB
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 43MM SQ BLK H=.65"
4645
-
1.74000
-
1
628
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Not Included)
Square, Pin Fins
1.750" (44.45mm)
1.700" (43.18mm)
-
0.650" (16.51mm)
3W @ 20°C
2°C/W @ 400 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
6022BG
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 STAGGERED FIN
8068
-
1.78000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.210" (30.73mm)
0.875" (22.22mm)
-
0.250" (6.35mm)
2W @ 40°C
6.0°C/W @ 400 LFM
16.7°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
624-25ABT4E
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 21MM SQ W/DBL TAPE
12607
-
1.94000
-
1
624
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
0.827" (21.00mm)
0.827" (21.00mm)
-
0.250" (6.35mm)
-
25°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
624-45ABT3
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 21MM SQ W/ADH BLK
7930
-
1.94000
-
1
624
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
0.827" (21.00mm)
0.827" (21.00mm)
-
0.450" (11.43mm)
-
15.0°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
RA-T2X-25E
Ohmite
HEATSINK FOR TO-220 218 247 1.0"
3598
-
1.94000
-
1
R
Active
Board Level, Vertical
TO-218, TO-220, TO-247
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.000" (25.40mm)
1.653" (42.00mm)
-
0.984" (25.00mm)
2W @ 20°C
1.5°C/W @ 200 LFM
4.8°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
322605B00000G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-5 1.25W H=.25" BLK
9659
-
1.95000
-
1
-
Active
Top Mount
TO-5
Press Fit
Cylindrical
-
-
0.315" (8.00mm) ID, 0.750" (19.05mm) OD
0.250" (6.35mm)
1W @ 60°C
25°C/W @ 200 LFM
54°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
655-53AB
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 40.6MM SQ H=.525"
3612
-
1.96000
-
1
655
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Not Included)
Square, Pin Fins
1.600" (40.64mm)
1.600" (40.64mm)
-
0.522" (13.27mm)
4W @ 40°C
2°C/W @ 400 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
DV-T263-101E
Ohmite
HEATSINK FOR TO-263
3348
-
1.98000
-
1
D
Active
Top Mount
TO-263
Solderable Feet
Rectangular, Fins
0.500" (12.70mm)
1.020" (25.91mm)
-
0.400" (10.16mm)
2W @ 30°C
8°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Degreased
image
DA-T263-101E
Ohmite
HEATSINK FOR TO-263 BLACK
9147
-
2.07000
-
1
D
Active
Top Mount
TO-263
Solderable Feet
Rectangular, Fins
0.500" (12.70mm)
1.020" (25.91mm)
-
0.400" (10.16mm)
2W @ 30°C
8°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
WV-T247-101E
Ohmite
HEATSINK AND CLIP FOR TO-247
3773
-
2.24000
-
1
W
Active
Board Level, Vertical
TO-247
Clip and PC Pin
Rectangular, Fins
1.260" (32.00mm)
0.921" (23.40mm)
-
0.630" (16.00mm)
1W @ 20°C
8°C/W @ 500 LFM
9°C/W
Aluminum
Degreased
image
658-25ABT4E
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 28MM SQ BLK W/TAPE
2036
-
2.26000
-
1
658
Active
Top Mount
BGA
Adhesive
Square, Pin Fins
1.100" (27.94mm)
1.100" (27.94mm)
-
0.250" (6.35mm)
2W @ 40°C
5°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
658-35ABT4E
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 28MM SQ BLK W/TAPE
6840
-
2.28000
-
1
658
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.100" (27.94mm)
1.100" (27.94mm)
-
0.350" (8.89mm)
-
3.0°C/W @ 800 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
RA-T2X-38E
Ohmite
HEATSINK FOR TO-220 218 247 1.5"
6268
-
2.32000
-
1
R
Active
Board Level, Vertical
TO-218, TO-220, TO-247
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
1.500" (38.10mm)
0.47" (12.00mm)
-
0.984" (25.00mm)
14W @ 70°C
1°C/W @ 400 LFM
3.9°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
LAE66A3CB
CTS Thermal Management Products
HEATSINK PWR .75"H BLACK TO-220
2941
-
2.32000
-
1
-
Active
Board Level
TO-126, TO-220
Bolt On
Rhombus
1.310" (33.27mm)
0.900" (22.86mm)
-
0.750" (19.05mm)
-
7.0°C/W @ 200 LFM
50°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
533402B02552G
Aavid Thermalloy
HEATSINK TO-220 SOLDERPIN/CLIP
6468
-
2.34000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Clip and PC Pin
Rectangular, Fins
1.500" (38.10mm)
1.650" (41.91mm)
-
1.000" (25.40mm)
8W @ 40°C
2.0°C/W @ 500 LFM
5°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
658-45ABT3
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 28MM SQ BLK W/TAPE
1820
-
2.34000
-
1
658
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.100" (27.94mm)
1.100" (27.94mm)
-
0.450" (11.43mm)
3W @ 50°C
6.0°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
BDN09-3CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK CPU W/ADHESIVE .91"SQ
386
-
2.35000
-
1
BDN
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
0.910" (23.11mm)
0.910" (23.11mm)
-
0.355" (9.02mm)
-
9.6°C/W @ 400 LFM
26.9°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
658-60ABT1E
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 28MM SQ BLK W/TAPE
3987
-
2.36000
-
1
658
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.100" (27.94mm)
1.100" (27.94mm)
-
0.600" (15.24mm)
2.5W @ 30°C
2.0°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
658-60ABT3
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 28MM SQ BLK W/TAPE
4448
-
2.44000
-
1
658
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.100" (27.94mm)
1.100" (27.94mm)
-
0.598" (15.20mm)
2.5W @ 30°C
2.0°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
658-60ABT4E
Wakefield-Vette
HEATSINK CPU 27.9MM SQ W/ADH BLK
3204
-
2.48000
-
1
658
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.100" (27.94mm)
1.100" (27.94mm)
-
0.598" (15.20mm)
2.5W @ 30°C
2.0°C/W @ 500 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
7-340-1PP-BA
CTS Thermal Management Products
HEATSINK PWR VERT BLACK TO-220
3653
-
2.49000
-
1
7
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
0.750" (19.05mm)
1.15" (29.21mm)
-
0.460" (11.68mm)
3W @ 40°C
-
15°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
6400BG
Aavid Thermalloy
BOARD LEVEL HEAT SINK
3822
-
2.51000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-218, TO-220, TO-247, Multiwatt
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
2.500" (63.50mm)
1.650" (41.91mm)
-
1.000" (25.40mm)
4W @ 20°C
1.5°C/W @ 400 LFM
2.7°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
WA-T247-101E
Ohmite
HEATSINK AND CLIP FOR TO-247 BLK
8722
-
2.53000
-
1
W
Active
Board Level, Vertical
TO-247
Clip and PC Pin
Rectangular, Fins
1.260" (32.00mm)
0.921" (23.40mm)
-
0.630" (16.00mm)
1W @ 20°C
8°C/W @ 500 LFM
7°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
BDN11-3CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK CPU W/ADHESIVE 1.11"SQ
1307
-
2.53000
-
1
BDN
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.110" (28.19mm)
1.110" (28.19mm)
-
0.355" (9.02mm)
-
7.2°C/W @ 400 LFM
20.9°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
7-345-2PP-BA
CTS Thermal Management Products
HEATSINK PWR DUAL BLACK TO-220
4434
-
2.55000
-
1
7
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
1.500" (38.10mm)
2.000" (50.80mm)
-
0.553" (14.05mm)
6W @ 25°C
-
4.7°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
530102B00150G
Aavid Thermalloy
HEAT SINK 1.75" HIGH RISE TO-220
4437
-
2.63000
-
1
-
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Clip and Board Mounts
Square, Fins
1.750" (44.45mm)
0.490" (12.44mm)
-
1.750" (44.45mm)
4W @ 30°C
1.5°C/W @ 400 LFM
6.3°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
7-340-2PP-BA
CTS Thermal Management Products
HEATSINK PWR DUAL BLACK TO-220
1903
-
2.63000
-
1
7
Active
Board Level
TO-220
Bolt On
Rectangular, Fins
1.500" (38.10mm)
1.15" (29.21mm)
-
0.460" (11.68mm)
9W @ 60°C
-
3.1°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
BDN13-3CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK CPU W/ADHESIVE 1.31"SQ
1640
-
2.89000
-
1
BDN
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.310" (33.27mm)
1.310" (33.27mm)
-
0.355" (9.02mm)
-
6.0°C/W @ 400 LFM
16.1°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
7-120-BA
CTS Thermal Management Products
HEATSINK PRESS ON .50"H BLK TO-5
1437
-
2.89000
-
1
7
Active
Top Mount
TO-5
Press Fit
Cylindrical
-
-
0.440" (11.18mm) OD
0.500" (12.70mm)
2W @ 60°C
-
34°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
7-339-3PP-BA
CTS Thermal Management Products
HEATSINK PWR W/PINS BLACK TO-220
540
-
2.93000
-
1
7
Active
Board Level, Vertical
TO-220
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
2.000" (50.80mm)
1.650" (41.91mm)
-
1.000" (25.40mm)
6W @ 40°C
-
7°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
528-45AB
Wakefield-Vette
HEATSINK DC/DC HALF BRICK VERT
2545
-
2.96000
-
1
528
Active
Board Level
Half Brick DC/DC Converter
Bolt On
Rectangular, Fins
2.402" (61.00mm)
2.280" (57.91mm)
-
0.450" (11.43mm)
7W @ 60°C
3.2°C/W @ 300 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
BDN18-3CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK CPU W/ADHESIVE 1.81"SQ
814
-
3.06000
-
1
BDN
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.81" (45.97mm)
1.810" (45.97mm)
-
0.355" (9.02mm)
-
3.5°C/W @ 400 LFM
10.8°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
RA-T2X-64E
Ohmite
HEATSINK FOR TO-220 218 247 2.5"
1763
-
3.27000
-
1
R
Active
Board Level, Vertical
TO-218, TO-220, TO-247
Bolt On and PC Pin
Rectangular, Fins
2.500" (63.50mm)
0.47" (12.00mm)
-
0.984" (25.00mm)
4W @ 20°C
1.0°C/W @ 200 LFM
3.1°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
BDN18-6CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK CPU W/ADHESIVE 1.81"SQ
751
-
3.76000
-
1
BDN
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.81" (45.97mm)
1.810" (45.97mm)
-
0.605" (15.37mm)
-
2.8°C/W @ 400 LFM
8.1°C/W
Aluminum
Black Anodized
image
518-95AB
Wakefield-Vette
HEATSINK DC/DC HALF BRICK VERT
1991
-
4.38000
-
1
518
Active
Board Level
Half Brick DC/DC Converter
Bolt On
Rectangular, Fins
2.402" (61.00mm)
2.280" (57.91mm)
-
0.950" (24.13mm)
11W @ 60°C
2.0°C/W @ 300 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
APF19-19-13CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK FORGED W/ADHESIVE TAPE
3150
1000
5.51000
-
1
APF
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
0.748" (19.00mm)
0.748" (19.00mm)
-
0.500" (12.70mm)
-
4.0°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
C40-058-AE
Ohmite
HEATSINK FOR TO-247 TO-264
963
-
5.61000
-
1
C40
Active
Board Level, Vertical
TO-247, TO-264, SOT-227
Clip and Board Mounts
Rectangular, Fins
2.283" (58.00mm)
1.724" (43.79mm)
-
1.260" (32.00mm)
-
-
-
Aluminum
Black Anodized
image
ATS-TI1OP-521-C1-R1
Advanced Thermal Solutions Inc.
HEAT SINK FOR TI MOD #TPA3130D
644
-
5.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
APR27-27-12CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK FORGED W/THERMAL TAPE
575
-
5.94000
-
1
APR
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.047" (26.60mm)
1.047" (26.60mm)
-
0.457" (11.60mm)
-
5.3°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
APF19-19-06CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK FORGED W/ADHESIVE TAPE
815
-
6.03000
-
1
APF
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
0.748" (19.00mm)
0.748" (19.00mm)
-
0.250" (6.35mm)
-
7.1°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
APF19-19-10CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK FORGED W/ADHESIVE TAPE
1290
-
6.23000
-
1
APF
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
0.748" (19.00mm)
0.748" (19.00mm)
-
0.370" (9.40mm)
-
5.3°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
ATS-56001-C3-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
HEAT SINK 19MM X 19MM X 9MM
3551
-
6.32000
-
1
maxiFLOW
Active
Top Mount
ASIC
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Angled Fins
0.748" (19.00mm)
0.748" (19.00mm)
-
0.354" (9.00mm)
-
5.3°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
APF30-30-13CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK FORGED W/ADHESIVE TAPE
2992
-
6.48000
-
1
APF
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
1.181" (30.00mm)
1.181" (30.00mm)
-
0.500" (12.70mm)
-
2.5°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
ATS-54150D-C1-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
HEAT SINK 15MM X 15MM X 9.5MM
4127
-
6.51000
-
1
-
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
0.590" (14.99mm)
0.590" (14.99mm)
-
0.374" (9.50mm)
-
26.2°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
APF30-30-06CB/A01
CTS Thermal Management Products
HEATSINK FORGED W/ADHESIVE TAPE
623
-
6.55000
-
1
APF
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
1.181" (30.00mm)
1.181" (30.00mm)
-
0.250" (6.35mm)
-
4.4°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
ATS-55150D-C1-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
HEAT SINK 15MM X 15MM X 9.5MM
738
-
6.58000
-
1
-
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
0.590" (14.99mm)
0.590" (14.99mm)
-
0.374" (9.50mm)
-
29.5°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
ATS-55190D-C1-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
HEAT SINK 19MM X 19MM X 9.5MM
391
-
6.79000
-
1
-
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
0.748" (19.00mm)
0.748" (19.00mm)
-
0.374" (9.50mm)
-
24.0°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
ATS-54250D-C1-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
HEAT SINK 25MM X 25MM X 9.5MM
692
-
6.84000
-
1
-
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
0.984" (25.00mm)
0.984" (25.00mm)
-
0.374" (9.50mm)
-
15.3°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
APF40-40-06CB
CTS Thermal Management Products
HEATSINK LOW-PROFILE FORGED
825
-
6.88000
-
1
APF
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Not Included)
Square, Fins
1.575" (40.01mm)
1.575" (40.01mm)
-
0.250" (6.35mm)
-
3.3°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
ATS-54270D-C1-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
HEAT SINK 27MM X 27MM X 9.5MM
179
-
6.91000
-
1
-
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
1.063" (27.00mm)
1.063" (27.00mm)
-
0.374" (9.50mm)
-
14.1°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
APF30-30-13CB
CTS Thermal Management Products
HEATSINK LOW-PROFILE FORGED
466
-
7.03000
-
1
APF
Active
Top Mount
Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...)
Thermal Tape, Adhesive (Not Included)
Square, Fins
1.181" (30.00mm)
1.181" (30.00mm)
-
0.500" (12.70mm)
-
2.5°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
ATS-54350D-C1-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
HEAT SINK 35MM X 35MM X 9.5MM
471
-
7.08000
-
1
-
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Fins
1.378" (35.00mm)
1.378" (35.00mm)
-
0.374" (9.50mm)
-
10.3°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
ATS-55300D-C1-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
HEAT SINK 30MM X 30MM X 9.5MM
1708
-
7.19000
-
1
-
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Pin Fins
1.181" (30.00mm)
1.181" (30.00mm)
-
0.374" (9.50mm)
-
14.0°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Black Anodized
image
ATS-52150B-C1-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
HEAT SINK 15MM X 15MM X 7.5MM
6027
-
7.38000
-
1
maxiFLOW
Active
Top Mount
BGA
Thermal Tape, Adhesive (Included)
Square, Angled Fins
0.590" (14.99mm)
0.590" (14.99mm)
-
0.295" (7.50mm)
-
19.7°C/W @ 200 LFM
-
Aluminum
Blue Anodized

مقایسه