یافته‌ها: 112سازنده

سری ساخت

نوع انتقال حرارت

توان - خنک کردن

جریان

ولتاژ

موقعیت فن

توان - ورودی

دمای عملیاتی

وزن

ابعاد - کلی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع انتقال حرارت
توان - خنک کردن
جریان
ولتاژ
موقعیت فن
توان - ورودی
دمای عملیاتی
وزن
ابعاد - کلی
image
DA-014-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 1.8A
55
-
184.80000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
12W
1.8A
12V
Warm Side
22W
-10°C ~ 44°C
0.441 lb (200.03g)
60mm L x 40mm W x 53mm H
image
DA-020-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 2.7A
104
-
194.97000
-
1
Tunnel
Active
Direct to Air
19W
2.7A
12V
Warm Side
32W
-10°C ~ 44°C
1.3 lbs (589.7g)
97mm L x 65mm W x 82mm H
image
DA-024-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 2.4A
42
-
215.60000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
24W
2.4A
12V
Warm Side
29W
-10°C ~ 48°C
0.661 lb (299.82g)
80mm L x 60mm W 69mm H
image
AA-019-12-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 2.3A
32
-
232.00000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
20W
2.3A
12V
Cold Side / Warm Side
28W
-10°C ~ 52°C
0.661 lb (299.82g)
80mm L x 62.2mm W x 104.5mm H
image
DA-044-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 3.8A
66
-
233.38000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
42W
3.8A
12V
Warm Side
46W
-10°C ~ 46°C
1.3 lbs (589.7g)
120mm L x 100mm W x 72mm H
image
AA-034-12-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 3.5A
32
-
250.80000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
33W
3.5A
12V
Cold Side / Warm Side
42W
-10°C ~ 49°C
2 lbs (907.2g)
120mm L x 102.2mm W x 124.3mm H
image
AA-150-24-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 7.9A
26
-
711.41000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
143W
7.9A
24V
Cold Side / Warm Side
190W
-10°C ~ 48°C
11 lbs (5kg)
300mm L x 153mm W x 166.4mm H
image
HET200PC
Delta Electronics
48V THERMOELECTRIC MOD 200W
27
-
738.05000
-
1
HET200PC
Active
Air to Air
200W
6.1A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
13 lbs (5.9kg)
400mm L x 169mm W x 181mm H
image
AA-070-24-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 3.8A
14
-
452.16000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
71W
3.8A
24V
Cold Side / Warm Side
91W
-10°C ~ 48°C
5.5 lbs (2.5kg)
230mm L x 122mm W x 151.7mm H
image
DL-210-24-00-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
DIRECT TO LIQUID MODUL 8.1A 194W
7
-
489.14000
-
1
Liquid
Active
Direct to Liquid
207W
8.1A
24V
-
194W
-10°C ~ 62°C
2.9 lbs (1.3kg)
240mm L x 60mm W x 39mm H
image
AA-100-24-44-00-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 5.6A
6
-
622.20000
-
1
Outdoor Cooler
Active
Air to Air
102W
5.6A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-20°C ~ 55°C
9 lbs (4.1kg)
300mm L x 152mm W x 161mm H
image
LA-160-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY LIQUID-AIR 7.4A
22
-
719.04000
-
1
Liquid
Active
Liquid to Air
160W
7.4A
24V
Warm Side
178W
-10°C ~ 46°C
7.7 lbs (3.5kg)
300mm L x 152mm W x 105mm H
image
AA-200-24-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 11.3A
7
-
915.92000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
193W
11.3A
24V
Cold Side / Warm Side
271W
-10°C ~ 48°C
16 lbs (7.3kg)
400mm L x 153mm W x 178mm H
image
AA-200-24-44-00-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 11.3A
17
-
935.94000
-
1
Outdoor Cooler
Active
Air to Air
193W
11.3A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-20°C ~ 55°C
15 lbs (6.8kg)
400mm L x 180mm W x 178mm H
image
DA-011-05-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 2.2A
22
-
156.59000
-
1
Tunnel
Active
Direct to Air
11W
2.2A
5V
Warm Side
11W
-10°C ~ 55°C
0.441 lb (200.03g)
60mm L x 44mm W x 56mm H
image
DA-024-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT-AIR 2A
16
-
219.60000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
24W
2.0A
24V
Warm Side
48W
-10°C ~ 48°C
0.661 lb (299.82g)
80mm L x 60mm W x 76.3mm H
image
AA-024-12-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 2.4A
7
-
278.40000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
25W
2.4A
12V
Cold Side / Warm Side
29W
-10°C ~ 51°C
1.3 lbs (589.7g)
100mm L x 82.2mm W x 120.9mm H
image
AA-035-24-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 2.2A
4
-
324.80000
-
1
Tunnel
Active
Air to Air
33W
2.2A
24V
Cold Side / Warm Side
50.4W
-10°C ~ 52°C
2.2 lbs (997.9g)
180mm L x 83.3mm W x 137.8mm H
image
DA-075-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
DIRECT AIR MODULES 7.2A 71W
7
-
371.20000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
71W
7.2A
12V
Warm Side
86W
-10°C ~ 49°C
3.8 lbs (1.7kg)
230mm L x 122mm W x 86mm H
image
DAC035-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 4.8A
3
-
375.20000
-
1
Cascade
Active
Direct to Air
31W
4.8A
12V
Warm Side
58W
-10°C ~ 54°C
2.6 lbs (1.2kg)
160mm L x 122mm W x 91mm H
image
AA-250-24-44-00-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 24V
3
-
1046.54000
-
1
AA
Active
Air to Air
244W
12.1A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
14 lbs (6.4kg)
400mm L x 153mm W x 204mm H
image
DA-025-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT-AIR 1.7A
4
-
217.20000
-
1
Tunnel
Active
Direct to Air
-
-
12V
Warm Side
-
-
1.8 lbs (816.5g)
-
image
DA-025-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 1.6A
17
-
227.60000
-
1
Tunnel
Active
Direct to Air
25W
1.6A
24V
Warm Side
39W
-10°C ~ 49°C
1.8 lbs (816.5g)
99mm L x 65mm W x 82mm H
image
LA-024-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY LIQUID-AIR 2.4A
2
-
228.40000
-
1
Liquid
Active
Liquid to Air
24W
2.4A
12V
Warm Side
29W
-10°C ~ 48°C
0.882 lb (400.07g)
80mm L x 60mm W x 81mm H
image
AA-027-12-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 3.1A
4
-
258.00000
-
1
Tunnel
Active
Air to Air
28.5W
3.1A
12V
Cold Side / Warm Side
37.2W
-10°C ~ 39°C
2.2 lbs (997.9g)
107mm L x 84mm W x 138.2mm H
image
DA-033-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 32W
8
-
271.20000
-
1
Tunnel
Active
Direct to Air
32W
3.1A
12V
Warm Side
37.2W
-10°C ~ 45°C
1.2 lbs (544.3g)
99mm L x 66mm W x 81.5mm H
image
LL-060-12-00-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
LIQUID TO LIQUID MODULES 4.2A
6
-
282.80000
-
1
Liquid
Active
Liquid to Liquid
61W
4.2A
12V
-
50W
-10°C ~ 63°C
1.1 lbs (499g)
100mm L x 60mm W x 44mm H
image
AA-024-24-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 1.6A
6
-
284.00000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
-
-
24V
Cold Side / Warm Side
-
-
1.3 lbs (589.7g)
-
image
DA-039-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 3.9A
2
-
286.80000
-
1
Tunnel
Active
Direct to Air
40.2W
3.9A
12V
Warm Side
46.8W
-10°C ~ 45°C
1.5 lbs (680.4g)
180mm L x 65mm W x 81.5mm H
image
AA-033-24-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 2.3A
3
-
296.80000
-
1
Tunnel
Active
Air to Air
28W
2.3A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-10°C ~ 48°C
3.1 lbs (1.4kg)
180mm L x 84mm W x 138mm H
image
DA-045-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 2.5A
4
-
302.40000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
45W
2.5A
24V
Warm Side
60W
-10°C ~ 50°C
2.6 lbs (1.2kg)
160mm L x 122mm W x 86mm H
image
LA-045-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY LIQUID-AIR 2.8A
5
-
307.20000
-
1
Liquid
Active
Liquid to Air
-
-
24V
Warm Side
-
-
2.6 lbs (1.2kg)
-
image
AA-040-12-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 6.3A
7
-
315.20000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
41W
6.3A
12V
Cold Side / Warm Side
76W
-10°C ~ 48°C
4 lbs (1.8kg)
160mm L x 122mm W x 146.9mm H
image
AA-040-24-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 2.6A
9
-
352.80000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
39W
2.6A
24V
Cold Side / Warm Side
62W
-10°C ~ 52°C
4 lbs (1.8kg)
160mm L x 122mm W x 146.3mm H
image
DL-120-24-00-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
DIRECT TO LIQUID MODUL 4.2A 122W
1
-
374.40000
-
1
Liquid
Active
Direct to Liquid
122W
4.2A
24V
-
101W
-10°C ~ 62°C
1.5 lbs (680.4g)
140mm L x 60mm W x 39mm H
image
LA-075-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY LIQUID-AIR 3.7A
4
-
392.40000
-
1
Liquid
Active
Liquid to Air
71W
3.7A
24V
Warm Side
89W
-10°C ~ 49°C
4 lbs (1.8kg)
230mm L x 122mm W x 91mm H
image
AA-060-12-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 6.2A
3
-
408.32000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
58W
6.2A
12V
Cold Side / Warm Side
74W
-10°C ~ 51°C
5.5 lbs (2.5kg)
230mm L x 122mm W x 146.2mm H
image
AA-060-24-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 3.1A
3
-
410.61000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
58W
3.1A
24V
Cold Side / Warm Side
74W
-10°C ~ 51°C
5.5 lbs (2.5kg)
230mm L x 122mm W x 146.9mm H
image
DA-115-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 5.8A
3
-
457.20000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
113W
5.8A
24V
Warm Side
139W
-10°C ~ 47°C
6.4 lbs (2.9kg)
300mm L x 152mm W x 94mm H
image
LA-115-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY LIQUID-AIR 5.8A
4
-
503.25000
-
1
Liquid
Active
Liquid to Air
113W
5.8A
24V
Warm Side
139W
-10°C ~ 47°C
6.6 lbs (3kg)
300mm L x 152mm W x 98mm H
image
LL-210-24-00-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
LIQUID TO LIQUID MODULES 8.1A
4
-
506.68000
-
1
Liquid
Active
Liquid to Liquid
208W
8.1A
24V
-
194W
-10°C ~ 62°C
3.1 lbs (1.4kg)
240mm L x 60mm W x 44mm H
image
AA-100-24-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 5.6A
5
-
555.48000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
102W
5.6A
24V
Cold Side / Warm Side
134W
-10°C ~ 50°C
9 lbs (4.1kg)
300mm L x 152mm W x 160.9mm H
image
AAC050-24-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 4.7A
3
-
570.35000
-
1
Cascade
Active
Air to Air
49W
4.7A
24V
Cold Side / Warm Side
113W
-10°C ~ 47°C
6 lbs (2.7kg)
230mm L x 122mm W x 151mm H
image
DA-160-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 7.4A
10
-
654.23000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
160W
7.4A
24V
Warm Side
178W
-10°C ~ 46°C
7.7 lbs (3.5kg)
300mm L x 152mm W x 100mm H
image
HET200PC-B
Delta Electronics
48V THERMOELECTRIC MOD 200W
19
-
738.05000
-
1
HET200PC
Active
Air to Air
200W
5.8A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
12 lbs (5.4kg)
400mm L x 143mm W x 181mm H
image
AA-250-24-44-LE-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 24V
3
-
1196.76000
-
1
AA
Active
Air to Air
244W
12.1A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
14 lbs (6.4kg)
400mm L x 153mm W x 204mm H
image
HET200PB
Delta Electronics
400X180X150MM 48VDC TEC MODULE
22
-
684.73000
-
1
HET200PB
Active
Air to Air
200W
6.7A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
20 lbs (9.1kg)
400mm L x 208mm W x 180mm H
image
HET200VB
Delta Electronics
24V THERMOELECTRIC MOD 200W
5
-
787.06000
-
1
HET200VB
Active
Air to Air
200W
12.2A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
20 lbs (9.1kg)
400mm L x 208mm W x 180mm H
image
HET200VC
Delta Electronics
24V THERMOELECTRIC MOD 200W
5
-
787.06000
-
1
HET200VC
Active
Air to Air
200W
12A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
13 lbs (5.9kg)
400mm L x 169mm W x 181mm H
-
4370000213000
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
AA,230,24,D44,00,XX
2
-
1071.19000
-
1
AA
Active
Air to Air
230W
12.1A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
14 lbs (6.4kg)
400mm L x 180mm W x 103mm H
-
4370000214000
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
AA,230,48,D44,00,XX
2
-
1071.19000
-
1
AA
Active
Air to Air
230W
6.1A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
14 lbs (6.4kg)
400mm L x 180mm W x 103mm H
image
AA-250-48-44-LE-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 48V
4
-
1196.76000
-
1
AA
Active
Air to Air
244W
6.1A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
14 lbs (6.4kg)
400mm L x 153mm W x 204mm H
image
AA-250-48-44-LK-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 48V
3
-
1196.76000
-
1
AA
Active
Air to Air
244W
6.1A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
14 lbs (6.4kg)
400mm L x 153mm W x 204mm H
image
HET400PA
Delta Electronics
48V THERMOELECTRIC MOD 400W
5
-
1259.76000
-
1
HET400PA
Active
Air to Air
400W
13.5A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
24 lbs (10.9kg)
450mm L x 228mm W x 210mm H
-
4370000200000
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
AA,480,24,44,00,XX
2
-
2064.15000
-
1
AA
Active
Air to Air
480W
19A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
29 lbs (13.2kg)
330mm L x 330mm W x 225.3mm H
-
43700000044000
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
AA,150,24,44,LE,XX THERMO ASSY
5
-
1005.31000
-
1
AA
Active
Air to Air
143W
7.9A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
11 lbs (5kg)
300mm L x 178mm W x 178.9mm H
image
43700000051000
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
AA-200-48-44-LK-XX THERMO ASSY
6
-
1021.96000
-
1
AA
Active
Air to Air
193W
5.6A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
15 lbs (6.8kg)
400mm L x 153mm W x 183mm H
image
DA-034-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 2.6A
-
-
245.20000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
34W
2.6A
12V
Warm Side
31W
-10°C ~ 46°C
1.1 lbs (499g)
100mm L x 80mm W x 72mm H
image
DA-044-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT-AIR 2.2A
1
-
235.20000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
44W
2.2A
24V
Warm Side
53W
-10°C ~ 44°C
1.3 lbs (589.7g)
120mm L x 100mm W x 73.8mm H
image
DL-060-12-00-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
DIRECT TO LIQUID MODULE 4.2A 59W
-
-
261.60000
-
1
Liquid
Active
Direct to Liquid
59W
4.7A
12V
-
50W
-10°C ~ 63°C
0.882 lb (400.07g)
100mm L x 60mm W x 39mm H
image
DA-045-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 6.1A
-
-
262.80000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
48W
6.1A
12V
Warm Side
73W
-10°C ~ 46°C
2.6 lbs (1.2kg)
160mm L x 122mm W x 86mm H
image
AA-150-24-44-00-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 7.9A
1
-
808.74000
-
1
Outdoor Cooler
Active
Air to Air
143W
7.9A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-20°C ~ 55°C
12 lbs (5.4kg)
300mm L x 180mm W x 167mm H
image
LA-045-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY LIQUID-AIR 4.1A
-
-
302.00000
-
1
Liquid
Active
Liquid to Air
43W
4.1A
12V
Warm Side
49W
-10°C ~ 52°C
2.6 lbs (1.2kg)
160mm L x 122mm W x 91mm H
image
DA-075-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 3.7A
-
-
372.00000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
71W
3.7A
24V
Warm Side
89W
-10°C ~ 49°C
3.8 lbs (1.7kg)
230mm L x 122mm W x 86mm H
image
DAC060-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 4.6A
-
-
507.44000
-
1
Cascade
Active
Direct to Air
58W
4.6A
24V
Warm Side
110W
-10°C ~ 48°C
4 lbs (1.8kg)
230mm L x 122mm W x 91mm H
image
AA-250-24-44-LK-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 24V
1
-
1046.54000
-
1
AA
Active
Air to Air
244W
12.1A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
14 lbs (6.4kg)
400mm L x 153mm W x 204mm H
-
4370000224000
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
AA,480,48,44,00,XX
-
-
2064.15000
-
1
AA
Active
Air to Air
480W
9.7A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
29 lbs (13.2kg)
330mm L x 330mm W x 225.3mm H
-
DA-011-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR
-
-
156.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385014-02
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
196.42500
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
LA-024-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY LIQUID-AIR 2A
-
-
234.00000
-
1
Liquid
Active
Liquid to Air
-
-
24V
Warm Side
-
-
0.882 lb (400.07g)
-
image
DA-034-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 1.9A
-
-
245.20000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
34W
1.9A
24V
Warm Side
46W
-10°C ~ 46°C
0.992 lb (449.96g)
100mm L x 80mm W x 78.4mm H
AA-026-12-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 3.7A
-
-
247.84000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
25W
3.7A
12V
Cold Side / Warm Side
44W
-10°C ~ 39°C
2.2 lbs (997.9g)
107mm L x 84mm W x 139.5mm H
385002-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
251.91000
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
DL-060-24-00-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOEL ASSY DIRECT-LIQUID 2.7A
-
-
261.60000
-
1
Liquid
Active
Direct to Liquid
60W
2.7A
24V
-
-
-10°C ~ 63°C
0.882 lb (400.07g)
100mm L x 60mm W x 39mm H
-
385015-01
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
266.69250
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385001-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
267.43500
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385003-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
268.78500
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385003-02
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
268.78500
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DA-038-12-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 3.6A
-
-
271.76000
-
1
DA
Active
Direct to Air
38W
3.6A
12V
Warm Side
43W
-10°C ~ 43°C
2.6 lbs (1.2kg)
180mm L x 65mm W x 81mm H
AA-033-12-22-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 3.7A
-
-
289.60000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
32W
3.7A
12V
Cold Side / Warm Side
44W
-10°C ~ 48°C
3.1 lbs (1.4kg)
180mm L x 84mm W x 138mm H
-
385017-02
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
316.98000
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385016-06
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
317.04750
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385016-04
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
341.41100
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385026-03
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
344.86900
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385026-01
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
365.15150
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
LL-120-24-00-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
LIQUID TO LIQUID MODULES 4.2A
-
-
384.80000
-
1
Liquid
Active
Liquid to Liquid
122W
4.2A
24V
-
101W
-10°C ~ 62°C
1.8 lbs (816.5g)
140mm L x 60mm W x 44mm H
AA-060-24-23-00-10
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR
-
-
423.95000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
-
-
24V
Cold Side / Warm Side
-
-
-
230mm L x 122mm W x 146.9mm H
image
DA-135-24-02-00-00
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 6.9A
-
-
506.68000
-
1
PowerCool
Active
Direct to Air
135W
6.9A
24V
Warm Side
166W
-10°C ~ 42°C
6.4 lbs (2.9kg)
300mm L x 152mm W x 94mm H
-
AA-100-24-23-00-10
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR
-
-
622.43000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
-
-
24V
Cold Side / Warm Side
-
-
-
300mm L x 152mm W x 160.9mm H
-
385076-02
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
624.56800
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385182-01
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
661.18000
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385100-01
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
768.36500
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385203-01
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
781.36500
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AA-150-24-23-00-10
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR
-
-
808.52000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
-
-
24V
Cold Side / Warm Side
-
-
-
300mm L x 153mm W x 166.4mm H
image
AA-200-48-44-00-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 5.6A
-
-
881.24000
-
1
Outdoor Cooler
Active
Air to Air
193W
5.6A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-20°C ~ 55°C
15 lbs (6.8kg)
400mm L x 180mm W x 178mm H
image
AA-200-24-24-00-10
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR
-
-
883.92000
-
1
PowerCool
Active
Air to Air
180W
9.9A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-10°C ~ 56°C
-
400mm L x 153mm W x 178mm H
385201-01
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
RECIRCULATING CHILLER
-
-
890.30500
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
43700000045000
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
AA,150,24,44,LK,XX ASSEMBLY
-
-
946.56000
-
1
AA
Active
Air to Air
143W
7.9A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
11 lbs (5kg)
300mm L x 178mm W x 178.9mm H
image
AA-200-24-44-LK-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 11.3
1
-
1021.96000
-
1
Outdoor Cooler
Active
Air to Air
193W
11.3A
24V
Cold Side / Warm Side
-
-20°C ~ 55°C
15 lbs (6.8kg)
400mm L x 180mm W x 178mm H
image
AA-250-48-44-00-XX
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 48V
-
-
1046.54000
-
1
AA
Active
Air to Air
244W
6.1A
48V
Cold Side / Warm Side
-
-40°C ~ 55°C
14 lbs (6.4kg)
400mm L x 153mm W x 204mm H

مقایسه