یافته‌ها: 574سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

طرح کلی L x W x H

Qmax @ Th

Delta Tmax @ Th

جریان - حداکثر

ولتاژ - حداکثر

مقاومت (اهم)

دمای عملیاتی

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
طرح کلی L x W x H
Qmax @ Th
Delta Tmax @ Th
جریان - حداکثر
ولتاژ - حداکثر
مقاومت (اهم)
دمای عملیاتی
مشخصات
image
CP60240
CUI Inc.
PELTIER MOD 20 X 4MM 6.0A INP
534
-
15.51000
-
1
CP60
Active
20mm x 20mm x 4mm
13W @ 27°C
68°C @ 27°C
6A
3.8V
0.53
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP30138
CUI Inc.
PELTIER MOD 15 X 3.8MM 3.0A INP
278
-
15.80000
-
1
CP30
Active
15mm x 15mm x 3.8mm
6.5W @ 27°C
66°C @ 27°C
3A
3.8V
1
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP60233
CUI Inc.
PELTIER MOD 20 X 3.3MM 6.0A INP
968
-
16.94000
-
1
CP60
Active
20mm x 20mm x 3.3mm
27.9W @ 27°C
66°C @ 27°C
6A
8.6V
1.2
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP40236
CUI Inc.
PELTIER MOD 20 X 3.6MM 4.0A INP
415
-
16.94000
-
1
CP40
Active
20.00mm x 20.00mm x 3.61mm
18.7W @ 27°C
66°C @ 27°C
4A
8.6V
2
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP85338
CUI Inc.
PELTIER MOD 30 X 3.8MM 8.5A INP
145
-
17.48000
-
1
CP85
Active
30mm x 30mm x 3.8mm
42W @ 27°C
68°C @ 27°C
8.5A
8.6V
0.9
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP60340
CUI Inc.
PELTIER MOD 30 X 4MM 6.0A INP
170
-
19.62000
-
1
CP60
Active
30mm x 30mm x 4mm
29W @ 27°C
68°C @ 27°C
6A
8.6V
1.21
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP60333
CUI Inc.
PELTIER MOD 30 X 3.3MM 6.0A INP
987
-
19.71000
-
1
CP60
Active
30mm x 30mm x 3.3mm
50.5W @ 27°C
66°C @ 27°C
6A
15.4V
2.2
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP30338
CUI Inc.
PELTIER MOD 30 X 3.8MM 3.0A INP
476
-
19.71000
-
1
CP30
Active
30mm x 30mm x 3.8mm
27W @ 27°C
66°C @ 27°C
3A
15.4V
4
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP40336
CUI Inc.
PELTIER MOD 30 X 3.6MM 4.0A INP
306
-
20.10000
-
1
CP40
Active
30mm x 30mm x 3.6mm
33.4W @ 27°C
66°C @ 27°C
4A
15.4V
3.5
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP85438
CUI Inc.
PELTIER MOD 40 X 3.8MM 8.5A INP
1491
-
22.70000
-
1
CP85
Active
40mm x 40mm x 3.8mm
75W @ 27°C
68°C @ 27°C
8.5A
15.4V
1.5
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP60440
CUI Inc.
PELTIER MOD 40 X 4MM 6.0A INP
770
-
22.70000
-
1
CP60
Active
40mm x 40mm x 4mm
53W @ 27°C
68°C @ 27°C
6A
15.4V
2.17
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP20351
CUI Inc.
PELTIER MOD 30 X 5.1MM 2.0A INP
602
-
24.34000
-
1
CP20
Active
30mm x 30mm x 5.1mm
15.2W @ 27°C
66°C @ 27°C
2A
15.4V
6.7
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
56430-501
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD CP10,63,05,L1,W4.5
201
-
24.96000
-
1
CP
Active
29.72mm x 15.00mm x 3.20mm
16.6W @ 25°C
67°C @ 25°C
3.9A
7.6V
1.66
80°C
Non-Sealed
image
56460-501
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD CP10,127,05,L1,W4.5
122
-
26.33000
-
1
CP
Active
29.72mm x 29.72mm x 3.20mm
34.3W @ 25°C
67°C @ 25°C
3.9A
14.4V
3.36
80°C
Non-Sealed
image
430036-504
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP10,63,05,L,EP,W4.5
136
-
27.79000
-
1
CP
Active
29.72mm x 15.00mm x 3.20mm
16.6W @ 25°C
67°C @ 25°C
3.9A
7.6V
1.66
80°C
Sealed - Epoxy
image
66101-500
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP14,127,045,L1,RT,W4.5
349
-
28.85000
-
1
CP
Active
39.88mm x 39.88mm x 3.33mm
72.0W @ 25°C
67°C @ 25°C
8.5A
14.5V
1.55
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
430875-503
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP14,199,045,L1 W4.5
283
-
38.98000
-
1
CP
Active
40.00mm x 40.00mm x 3.33mm
115.7W @ 25°C
65°C @ 25°C
8.5A
22.4V
2.43
80°C
-
image
430160-504
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER HT8,12,F2,4040,TA,RT,W6
150
-
44.29000
-
1
ThermaTEC™
Active
43.90mm x 39.90mm x 3.33mm
72.9W @ 25°C
63°C @ 25°C
8.5A
14.5V
1.58
175°C
Sealed - Silicone RTV
image
430160-502
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD HT8,12,F2,4040,TA,W6
229
-
44.68000
-
1
ThermaTEC™
Active
43.90mm x 39.90mm x 3.33mm
72.9W @ 25°C
63°C @ 25°C
8.5A
14.5V
1.58
175°C
Non-Sealed
image
430759-509
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER UT11,12,F2,3030,TA,W6
234
-
47.55000
-
1
UltraTEC™
Active
34.00mm x 30.00mm x 2.41mm
95.4W @ 25°C
67°C @ 25°C
11.1A
14.5V
1.2
80°C
Non-Sealed
image
430759-512
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER UT11,12,F2,3030,TA,RT,W6
181
-
49.91000
-
1
UltraTEC™
Active
34.00mm x 30.00mm x 2.41mm
95.4W @ 25°C
67°C @ 25°C
11.1A
14.5V
1.2
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
430764-507
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER UT15,12,F2,4040,TA,RT,W6
178
-
51.06000
-
1
UltraTEC™
Active
43.90mm x 39.90mm x 2.84mm
126.2W @ 25°C
67°C @ 25°C
14.7A
14.5V
0.91
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
430884-301
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER UT8,24,F1,5555,TA,W6
104
-
86.77000
-
1
UltraTEC™
Active
55.00mm x 55.00mm x 3.80mm
153W @ 25°C
72°C @ 25°C
8.5A
29.8V
-
80°C
Non-Sealed
image
430856-501
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER UT15,200,F2,4040,TA,RTW6
49
-
91.79000
-
1
UltraTEC™
Active
40.00mm x 40.00mm x 3.30mm
236.6W @ 25°C
68°C @ 25°C
15.4A
25V
1.37
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CPM-2F
CUI Inc.
PELTIER MOD 70 X 27MM 6.0A INP
60
-
94.79000
-
1
-
Active
70.00mm x 70.00mm x 27.00mm
46W @ 50°C
22.8°C @ 50°C
6A
12V
2.1
35°C
Sealed - Epoxy
image
9350006-301
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
MS2,192,14,20,11,18,11,W8
26
-
117.60000
-
1
Multistage
Active
40.00mm x 40.00mm x 8.10mm
39.9W @ 25°C
87°C @ 25°C
6.8A
15.8V
-
80°C
Non-Sealed
image
9350007-302
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
MS2,192,14,20,15,25,11,RT,W8
31
-
125.24000
-
1
Multistage
Active
40.00mm x 40.00mm x 8.10mm
27.0W @ 25°C
88°C @ 25°C
4.5A
16.1V
-
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
430857-500
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER UT15,288,F2,5252,TA,W6
86
-
127.66000
-
1
UltraTEC™
Active
52.00mm x 52.00mm x 3.30mm
340.6W @ 25°C
68°C @ 25°C
15.4A
36.0V
1.97
80°C
Non-Sealed
image
430857-501
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER UT15,288,F2,5252,TA,RTW6
26
-
132.08000
-
1
UltraTEC™
Active
52.00mm x 52.00mm x 3.30mm
340.6W @ 25°C
68°C @ 25°C
15.4A
36.0V
1.97
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP85138
CUI Inc.
PELTIER MOD 15 X 3.8MM 8.5A INP
120
-
15.08000
-
1
CP85
Active
15mm x 15mm x 3.8mm
10W @ 27°C
68°C @ 27°C
8.5A
2.1V
0.2
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP40136
CUI Inc.
PELTIER MOD 15 X 3.6MM 4.0A INP
167
-
15.80000
-
1
CP40
Active
15.00mm x 15.00mm x 3.58mm
8.1W @ 27°C
66°C @ 27°C
4A
3.8V
0.8
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP30238
CUI Inc.
PELTIER MOD 20 X 3.8MM 3.0A INP
108
-
16.94000
-
1
CP30
Active
20mm x 20mm x 3.8mm
15W @ 27°C
66°C @ 27°C
3A
8.6V
2.3
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
63604-511
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD CP10,31,08,L1,W4.5
149
-
23.79000
-
1
CP
Active
15.00mm x 15.00mm x 3.99mm
5.3W @ 25°C
67°C @ 25°C
2.5A
3.8V
1.29
80°C
Non-Sealed
image
56910-502
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD CP14,127,045,L1,W4.5
648
-
30.81000
-
1
CP
Active
39.88mm x 39.88mm x 3.33mm
72.0W @ 25°C
67°C @ 25°C
8.5A
14.5V
1.55
80°C
Non-Sealed
image
430082-502
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP14,127,045,L1,EP,W4.5
279
-
32.86000
-
1
CP
Active
39.88mm x 39.88mm x 3.33mm
72.0W @ 25°C
67°C @ 25°C
8.5A
14.5V
1.55
80°C
Sealed - Epoxy
image
45850-502
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER OT08,08,F0,0303,11,W2.25
111
-
38.32000
-
1
OptoTEC™
Active
5.00mm x 3.40mm x 2.44mm
0.4W @ 25°C
67°C @ 25°C
0.8A
1.0V
1.04
80°C
Non-Sealed
image
430141-510
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER HT4,12,F2,4040,TB,RT,W6
515
-
48.01000
-
1
ThermaTEC™
Active
43.90mm x 39.90mm x 4.14mm
33.0W @ 25°C
64°C @ 25°C
3.8A
14.5V
3.49
175°C
Sealed - Silicone RTV
image
7945002-601
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD ZT5,16,F1,4040,TA,W8
249
-
48.56000
-
1
ZT
Active
40.00mm x 40.00mm x 3.71mm
62.3W @ 25°C
74°C @ 25°C
5A
20V
3.33
80°C
Non-Sealed
image
7950004-601
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD ZT4,12,F1,4040,TA,W8
171
-
48.84000
-
1
ZT
Active
40.00mm x 40.00mm x 4.80mm
37W @ 25°C
74°C @ 25°C
3.9A
15.4V
3.4
80°C
Non-Sealed
image
64975-502
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP2,127,10,L,RT,W4.5
131
-
73.17000
-
1
CP
Active
62.00mm x 62.00mm x 5.59mm
79.8W @ 25°C
67°C @ 25°C
9.3A
14.5V
1.44
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
430886-601
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER UT15,24,F2,5252,TA,W6
49
-
98.70000
-
1
UltraTEC™
Active
56.00mm x 52.00mm x 3.30mm
288W @ 25°C
70°C @ 25°C
15.1A
30.8V
-
80°C
Non-Sealed
image
430855-500
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER UT8,288,F2,5252,TA,W6
70
-
126.00000
-
1
UltraTEC™
Active
52.00mm x 52.00mm x 3.81mm
182.6W @ 25°C
71°C @ 25°C
8.5A
35.9V
3.58
80°C
Non-Sealed
image
9350004-301
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
MS3,119,14,15,11,W8
33
-
169.04000
-
1
Multistage
Active
30.00mm x 30.00mm x 10.39mm
7.5W @ 25°C
100°C @ 25°C
3.9A
8.1V
-
80°C
Non-Sealed
image
430533-502
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER SH10,95,06,L,RT,W12
202
-
58.18000
-
1
SH
Active
30.00mm x 30.00mm x 3.58mm
19.7W @ 25°C
67°C @ 25°C
3A
10.6V
3.25
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
430540-501
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR ET19,23,F1N,0608,11,W2.24
106
-
63.18000
-
1
OptoTEC™
Active
8.20mm x 6.00mm x 1.65mm
3.0W @ 25°C
65°C @ 25°C
1.9A
2.7V
1.26
80°C
Non-Sealed
image
430701-501
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR ET19,35,F1N,0612,11,W2.25
152
-
63.36000
-
1
OptoTEC™
Active
12.20mm x 6.00mm x 1.65mm
4.5W @ 25°C
67°C @ 25°C
1.9A
4.0V
1.92
80°C
Non-Sealed
image
475010-314
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,102,14,14,17,17,00,W8
80
-
124.08000
-
1
Multistage
Active
29.70mm x 29.70mm x 7.52mm
12.1W @ 25°C
87°C @ 25°C
4.3A
8.2V
-
80°C
Non-Sealed
image
16503-310
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,051,22,25,22,25,11,W8
67
-
125.65000
-
1
Multistage
Active
29.70mm x 29.70mm x 10.72mm
10.5W @ 25°C
76°C @ 25°C
5.7A
3.5V
-
80°C
Non-Sealed
image
9350006-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,192,14,20,11,18,00,W8
69
-
131.92000
-
1
Multistage
Active
40.00mm x 40.00mm x 8.28mm
39.9W @ 25°C
87°C @ 25°C
6.8A
15.8V
-
80°C
Non-Sealed
image
16491-302
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MS2,94,10,10,13,13,11,W8
34
-
136.13000
-
1
Multistage
Active
29.70mm x 14.86mm x 5.84mm
7.6W @ 25°C
85°C @ 25°C
2.9A
7.5V
-
80°C
Non-Sealed
image
9350001-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,049,14,14,15,15,00,W8
48
-
137.03000
-
1
Multistage
Active
20.12mm x 20.12mm x 7.39mm
6.0W @ 25°C
87°C @ 25°C
4A
3.8V
-
80°C
Non-Sealed
image
16068-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MS3,052,10,17,00,W8
35
-
161.54000
-
1
Multistage
Active
14.86mm x 14.86mm x 9.78mm
1.4W @ 25°C
99°C @ 25°C
1.8A
3.3V
-
80°C
Non-Sealed
image
9320004-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,024,06,06,11,11,00,W2
40
-
166.16000
-
1
Multistage
Active
6.10mm x 6.10mm x 4.60mm
0.8W @ 25°C
92°C @ 25°C
1.1A
2.2V
-
80°C
Non-Sealed
image
9340003-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,190,10,10,12,12,00,W8
32
-
168.56000
-
1
Multistage
Active
30.00mm x 30.00mm x 6.71mm
16.4W @ 25°C
87°C @ 25°C
2.9A
15.6V
-
80°C
Non-Sealed
image
9320003-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,010,06,06,11,11,00,W2
34
-
113.66000
-
1
Multistage
Active
3.90mm x 3.90mm x 4.19mm
0.3W @ 25°C
92°C @ 25°C
1.1A
0.9V
-
80°C
Non-Sealed
image
9340001-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,049,10,10,15,15,00,W8
34
-
126.53000
-
1
Multistage
Active
15.00mm x 15.00mm x 6.81mm
3.5W @ 25°C
87°C @ 25°C
2.2A
3.7V
-
80°C
Non-Sealed
image
-
16505-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,190,10,13,08,20,00,W8
37
-
147.02000
-
1
Multistage
Active
30.00mm x 30.00mm x 6.60mm
16.4W @ 25°C
87°C @ 25°C
2.8A
15.6V
-
80°C
Non-Sealed
image
16503-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,051,22,22,25,25,00,W8
40
-
150.40000
-
1
Multistage
Active
29.70mm x 29.70mm x 10.92mm
10.5W @ 25°C
76°C @ 25°C
5.7A
3.5V
-
80°C
Non-Sealed
image
16506-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,102,22,22,17,17,00,W8
36
-
163.35000
-
1
Multistage
Active
43.90mm x 43.90mm x 9.14mm
28.9W @ 25°C
87°C @ 25°C
10.3A
8.2V
-
80°C
Non-Sealed
image
475089-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR MS2,068,14,14,15,15,00,W8
37
-
171.04000
-
1
Multistage
Active
23.60mm x 23.60mm x 7.87mm
8.4W @ 25°C
92°C @ 25°C
5A
6.2V
-
80°C
Non-Sealed
image
9340004-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MS3,231,10,15,00,W8
35
-
221.04000
-
1
Multistage
Active
30.00mm x 30.00mm x 9.70mm
6.9W @ 25°C
104°C @ 25°C
1.9A
15.5V
-
80°C
Non-Sealed
image
9360001-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MS3,070,20,25,00,W8
39
-
272.32000
-
1
Multistage
Active
44.00mm x 44.00mm x 13.11mm
15.3W @ 25°C
100°C @ 25°C
8A
8.3V
-
80°C
Non-Sealed
image
9360002-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MS3,119,20,15,00,W8
40
-
284.16000
-
1
Multistage
Active
44.00mm x 44.00mm x 13.11mm
15.3W @ 25°C
100°C @ 25°C
8A
8.3V
-
80°C
Non-Sealed
image
9340005-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MS4,129,10,15,00,W8
38
-
321.92000
-
1
Multistage
Active
23.00mm x 23.00mm x 12.70mm
1.9W @ 25°C
115°C @ 25°C
1.8A
8.3V
-
80°C
Non-Sealed
image
475024-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MS4,108,10,20,00,W8
35
-
340.48000
-
1
Multistage
Active
23.90mm x 18.00mm x 14.58mm
1.1W @ 25°C
110°C @ 25°C
1.5A
6.9V
-
80°C
Non-Sealed
image
9350005-304
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MS4,115,14,15,00,W8
34
-
356.48000
-
1
Multistage
Active
33.00mm x 24.00mm x 14.00mm
2.7W @ 25°C
122°C @ 25°C
3.5A
7.5V
-
80°C
Non-Sealed
image
CP60301540
CUI Inc.
PELTIER, 30 X 15 X 4.05 MM, 6 A,
240
-
17.42000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP35247
CUI Inc.
PELTIER, 20 X 20 X 4.7 MM, 3.5 A
200
-
17.42000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP40247
CUI Inc.
PELTIER, 20 X 20 X 4.7 MM, 4 A,
200
-
17.42000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP30138H
CUI Inc.
PELTIER, 15 X 15 X 3.8 MM, 3 A,
260
-
17.59000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP60239H
CUI Inc.
PELTIER, 20 X 20 X 3.9 MM, 6 A,
240
-
17.59000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP20147H
CUI Inc.
PELTIER, 15 X 15 X 4.7 MM, 2 A,
200
-
17.59000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP60231H
CUI Inc.
PELTIER, 20 X 20 X 3.1 MM, 6 A,
300
-
20.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP39236H
CUI Inc.
PELTIER, 20 X 20 X3.6 MM, 3.9 A,
260
-
20.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP603395H
CUI Inc.
PELTIER, 30 X 30 X 3.95 MM, 6 A,
120
-
22.43000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP393365H
CUI Inc.
PELTIER, 30 X 30 X 3.65 MM, 3.9
130
-
29.09000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP303385H
CUI Inc.
PELTIER, 30 X 30 X 3.85 MM, 3 A,
120
-
29.09000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CP20251
CUI Inc.
PELTIER MOD 20 X 5.1MM 2.0A INP
100
-
16.94000
-
1
CP20
Active
20mm x 20mm x 5.1mm
8.5W @ 27°C
66°C @ 27°C
2A
8.6V
3.7
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
66195-505
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP08,127,06,L1,W4.5
26
-
39.96000
-
1
CP
Active
24.64mm x 24.64mm x 3.40mm
18.1W @ 25°C
67°C @ 25°C
2.1A
14.4V
6.31
80°C
Non-Sealed
image
430362-508
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD HT8,7,F2,3030,TA,W6
30
-
43.48000
-
1
ThermaTEC™
Active
34.00mm x 30.00mm x 3.33mm
40.7W @ 25°C
63°C @ 25°C
8.5A
8.1V
0.88
175°C
Non-Sealed
image
430549-501
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIR ET20,31,F1A,0909,11,W2.25
93
-
46.81000
-
1
OptoTEC™
Active
8.79mm x 8.79mm x 2.18mm
4.2W @ 25°C
67°C @ 25°C
2A
3.5V
1.62
80°C
Non-Sealed
image
430745-510
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD UT8,12,F2,2525,TA,W6
46
-
51.90000
-
1
UltraTEC™
Active
26.92mm x 24.56mm x 1.96mm
69W @ 25°C
69°C @ 25°C
7.9A
14.4V
1.68
80°C
Non-Sealed
image
430040-501
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
HOT20,65,F2A,1312,11 W2.25
69
-
58.18000
-
1
OptoTEC™
Active
13.20mm x 13.20mm x 2.18mm
8.9W @ 25°C
67°C @ 25°C
2A
7.4V
3.39
80°C
Non-Sealed
image
66183-505
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD CP14,51,06,L1,W4.5
94
-
61.88000
-
1
CP
Active
62.00mm x 9.50mm x 3.81mm
20.6W @ 25°C
67°C @ 25°C
6A
5.8V
0.9
80°C
Non-Sealed
image
430122-507
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP2,127,06,L1,EP,W4.5
85
-
65.92000
-
1
CP
Active
62.00mm x 62.00mm x 4.57mm
122.3W @ 25°C
67°C @ 25°C
14.3A
14.5V
0.94
80°C
Sealed - Epoxy
image
430122-520
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP2,127,06,L1,RT,W4.5
28
-
71.32000
-
1
CP
Active
62.00mm x 62.00mm x 4.57mm
122.3W @ 25°C
67°C @ 25°C
14.3A
14.5V
0.94
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP60140
CUI Inc.
PELTIER MOD 15 X 4MM 6.0A INP
44
-
14.10000
-
1
CP60
Active
15.00mm x 15.00mm x 3.99mm
7.1W @ 27°C
68°C @ 27°C
6A
2.1V
0.29
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP20151
CUI Inc.
PELTIER MOD 15 X 5.1MM 2.0A INP
96
-
15.80000
-
1
CP20
Active
15mm x 15mm x 5.1mm
3.7W @ 27°C
66°C @ 27°C
2A
3.8V
1.6
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
CP85238
CUI Inc.
PELTIER MOD 20 X 3.8MM 8.5A INP
60
-
16.87000
-
1
CP85
Active
20mm x 20mm x 3.8mm
18W @ 27°C
68°C @ 27°C
8.5A
3.8V
0.4
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
430801-504
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD CP10,31,05,L1,W4.5
96
-
21.65000
-
1
CP
Active
15.00mm x 15.00mm x 3.20mm
8.2W @ 25°C
67°C @ 25°C
3.9A
3.8V
0.82
80°C
Non-Sealed
image
43280-503
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD CP10,63,06,L1,W4.5
46
-
24.38000
-
1
CP
Active
29.72mm x 15.00mm x 3.58mm
12.7W @ 25°C
67°C @ 25°C
3A
7.6V
2.16
80°C
Non-Sealed
image
430801-501
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP10,31,05,L,EP,W4.5
55
-
24.47000
-
1
CP
Active
15.00mm x 15.00mm x 3.20mm
8.2W @ 25°C
67°C @ 25°C
3.9A
3.8V
0.82
80°C
Sealed - Epoxy
image
56590-502
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD CP14,71,10,L1,W4.5
37
-
25.22000
-
1
CP
Active
29.72mm x 29.72mm x 4.70mm
18.7W @ 25°C
67°C @ 25°C
3.9A
8.6V
1.92
80°C
Non-Sealed
image
56760-505
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD CP14,127,06,L1,W4.5
32
-
26.82000
-
1
CP
Active
39.88mm x 39.88mm x 3.81mm
51.4W @ 25°C
67°C @ 25°C
6A
14.5V
2.25
80°C
Non-Sealed
image
71035-506
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP08,31,06,L,EP,W4.5
46
-
27.88000
-
1
CP
Active
12.30mm x 12.30mm x 3.40mm
4.5W @ 25°C
67°C @ 25°C
2.1A
3.7V
1.54
80°C
Sealed - Epoxy
image
56995-501
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MODULE CP2,31,10,L1,W4.5
27
-
28.08000
-
1
CP
Active
29.72mm x 29.72mm x 5.59mm
18.8W @ 25°C
67°C @ 25°C
9A
3.8V
0.35
80°C
Non-Sealed
image
56740-502
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP14,71,06,L1,RT,W4.5
10
-
28.47000
-
1
CP
Active
29.72mm x 29.72mm x 3.81mm
28.7W @ 25°C
68°C @ 25°C
6A
8.1V
1.26
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
430032-502
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP14,71,045,L1,RT,W4.5
33
-
28.57000
-
1
CP
Active
29.72mm x 29.72mm x 3.33mm
41.3W @ 25°C
67°C @ 25°C
8.5A
8.0V
0.87
80°C
Sealed - Silicone RTV
image
56460-500
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER CP10,127,05,L1,EP,W4.5
33
-
29.15000
-
1
CP
Active
29.72mm x 29.72mm x 3.20mm
34.3W @ 25°C
67°C @ 25°C
3.9A
14.4V
3.36
80°C
Sealed - Epoxy
image
7050045-502
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions
PELTIER MOD PT8,12,F2,4040,TA,W6
35
-
30.23000
-
1
PolarTEC™
Active
43.90mm x 39.90mm x 3.33mm
73.9W @ 25°C
64°C @ 25°C
8.5A
14.3V
1.55
80°C
Non-Sealed

مقایسه