یافته‌ها: 322سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

فرکانس

مقاومت ظاهری

پهنای باند

اتلاف جایگذاری

بسته / کیس

نوع نصب

ارتفاع (حداکثر)

اندازه / ابعاد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
فرکانس
مقاومت ظاهری
پهنای باند
اتلاف جایگذاری
بسته / کیس
نوع نصب
ارتفاع (حداکثر)
اندازه / ابعاد
image
LFB212G45BA1A220
Murata Electronics North America
FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD
24000
-
0.19329
-
4000
Tape & Reel (TR)
BA
Active
2.45GHz Center
50 Ohm
50MHz
3.5dB
0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
LFB212G45BA1A220
Murata Electronics North America
FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD
31380
-
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
BA
Active
2.45GHz Center
50 Ohm
50MHz
3.5dB
0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
LFB212G45BA1A220
Murata Electronics North America
FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD
31380
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
BA
Active
2.45GHz Center
50 Ohm
50MHz
3.5dB
0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
CDSCB10M7GA135-R0
Murata Electronics North America
DISCR SMD FOR MELEXIS TH711XX
4000
-
0.48093
-
2000
Tape & Reel (TR)
CDSCB
Active
10.7MHz Center
-
155kHz
3dB
1808 (4520 Metric), 2 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
image
CDSCB10M7GA135-R0
Murata Electronics North America
DISCR SMD FOR MELEXIS TH711XX
8215
-
1.01000
-
1
Cut Tape (CT)
CDSCB
Active
10.7MHz Center
-
155kHz
3dB
1808 (4520 Metric), 2 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
image
CDSCB10M7GA135-R0
Murata Electronics North America
DISCR SMD FOR MELEXIS TH711XX
8215
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CDSCB
Active
10.7MHz Center
-
155kHz
3dB
1808 (4520 Metric), 2 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
image
SFECV10M7JA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ 150KHZ BANDWIDTH
12000
-
0.48705
-
2000
Tape & Reel (TR)
CERAFIL®, SFECV
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
150kHz
5.5dB
2706 (6915 Metric), 3 PC Pad
Surface Mount
0.067" (1.70mm)
0.272" L x 0.059" W (6.90mm x 1.50mm)
image
SFECV10M7JA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ 150KHZ BANDWIDTH
12155
-
1.02000
-
1
Cut Tape (CT)
CERAFIL®, SFECV
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
150kHz
5.5dB
2706 (6915 Metric), 3 PC Pad
Surface Mount
0.067" (1.70mm)
0.272" L x 0.059" W (6.90mm x 1.50mm)
image
SFECV10M7JA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ 150KHZ BANDWIDTH
12155
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CERAFIL®, SFECV
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
150kHz
5.5dB
2706 (6915 Metric), 3 PC Pad
Surface Mount
0.067" (1.70mm)
0.272" L x 0.059" W (6.90mm x 1.50mm)
image
SFECF10M7FA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 280 KHZ BAND SMD
24000
-
0.50320
-
2000
Tape & Reel (TR)
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
280kHz
3dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7FA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 280 KHZ BAND SMD
25314
-
1.07000
-
1
Cut Tape (CT)
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
280kHz
3dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7FA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 280 KHZ BAND SMD
25314
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
280kHz
3dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7EA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 330 KHZ BAND SMD
10000
-
0.56576
-
2000
Tape & Reel (TR)
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
330kHz
3dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7EA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 330 KHZ BAND SMD
10930
-
1.21000
-
1
Cut Tape (CT)
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
330kHz
3dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7EA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 330 KHZ BAND SMD
10930
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
330kHz
3dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFSCE10M7WF05-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 325 KHZ BAND SMD
6000
-
2.10000
-
1500
Tape & Reel (TR)
SFSCE
Active
10.7MHz Center
470 Ohm
325kHz
6dB
1715 (4538 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.177" L x 0.150" W (4.50mm x 3.80mm)
image
SFSCE10M7WF05-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 325 KHZ BAND SMD
6237
-
4.79000
-
1
Cut Tape (CT)
SFSCE
Active
10.7MHz Center
470 Ohm
325kHz
6dB
1715 (4538 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.177" L x 0.150" W (4.50mm x 3.80mm)
image
SFSCE10M7WF05-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 325 KHZ BAND SMD
6237
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SFSCE
Active
10.7MHz Center
470 Ohm
325kHz
6dB
1715 (4538 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.177" L x 0.150" W (4.50mm x 3.80mm)
image
SFECF10M7HA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 180 KHZ BAND SMD
4000
-
0.50320
-
2000
Tape & Reel (TR)
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
180kHz
4dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7HA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 180 KHZ BAND SMD
5589
-
1.07000
-
1
Cut Tape (CT)
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
180kHz
4dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7HA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 180 KHZ BAND SMD
5589
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
180kHz
4dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECV10M7KA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ 110KHZ BANDWIDTH
6000
-
0.57888
-
2000
Tape & Reel (TR)
CERAFIL®, SFECV
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
110kHz
6dB
2706 (6915 Metric), 3 PC Pad
Surface Mount
0.067" (1.70mm)
0.272" L x 0.059" W (6.90mm x 1.50mm)
image
SFECV10M7KA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ 110KHZ BANDWIDTH
6873
-
1.23000
-
1
Cut Tape (CT)
CERAFIL®, SFECV
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
110kHz
6dB
2706 (6915 Metric), 3 PC Pad
Surface Mount
0.067" (1.70mm)
0.272" L x 0.059" W (6.90mm x 1.50mm)
image
SFECV10M7KA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ 110KHZ BANDWIDTH
6873
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CERAFIL®, SFECV
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
110kHz
6dB
2706 (6915 Metric), 3 PC Pad
Surface Mount
0.067" (1.70mm)
0.272" L x 0.059" W (6.90mm x 1.50mm)
image
CDSCB10M7GA119-R0
Murata Electronics North America
FM 10.7MHZ DISCRIM FOR TRF6901/3
14000
-
0.48093
-
2000
Tape & Reel (TR)
CDSCB
Active
10.7MHz Center
-
500kHz
3dB
1808 (4520 Metric), 2 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
image
CDSCB10M7GA119-R0
Murata Electronics North America
FM 10.7MHZ DISCRIM FOR TRF6901/3
15383
-
1.01000
-
1
Cut Tape (CT)
CDSCB
Active
10.7MHz Center
-
500kHz
3dB
1808 (4520 Metric), 2 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
image
CDSCB10M7GA119-R0
Murata Electronics North America
FM 10.7MHZ DISCRIM FOR TRF6901/3
15383
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CDSCB
Active
10.7MHz Center
-
500kHz
3dB
1808 (4520 Metric), 2 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
image
SFECF10M7DF00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 150 KHZ BAND SMD
2000
-
0.55984
-
2000
Tape & Reel (TR)
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
150kHz
6dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7DF00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 150 KHZ BAND SMD
2655
-
1.19000
-
1
Cut Tape (CT)
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
150kHz
6dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7DF00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 150 KHZ BAND SMD
2655
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
150kHz
6dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7GA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 230 KHZ BAND SMD
4000
-
0.50320
-
2000
Tape & Reel (TR)
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
330 Ohm
230kHz
3.5dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7GA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 230 KHZ BAND SMD
-
-
Call
-
1
Cut Tape (CT)
CERAFIL®, SFECF
Discontinued
10.7MHz Center
330 Ohm
230kHz
3.5dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFECF10M7GA00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7 MHZ 230 KHZ BAND SMD
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CERAFIL®, SFECF
Discontinued
10.7MHz Center
330 Ohm
230kHz
3.5dB
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
-
LFB182G45CG8D300
Murata Electronics North America
FILTER BANDPASS 2.45GHZ 0603
4000
-
0.10250
-
4000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
ECS-J107-CDX-0772
ECS Inc.
FILTER CER 10.7MHZ 300KHZ BW
4830
-
0.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
LFB212G45SG8A127
Murata Electronics North America
FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD
3574
-
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
SG
Discontinued
2.45GHz Center
50 Ohm
50MHz
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
LFB212G45SG8A127
Murata Electronics North America
FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SG
Discontinued
2.45GHz Center
50 Ohm
50MHz
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
LFB212G45SG8A192
Murata Electronics North America
FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD
-
-
0.15912
-
4000
Tape & Reel (TR)
SG
Active
2.45GHz Center
50 Ohm
50MHz
2.6dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
LFB212G45SG8A192
Murata Electronics North America
FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD
1447
-
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
SG
Active
2.45GHz Center
50 Ohm
50MHz
2.6dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
LFB212G45SG8A192
Murata Electronics North America
FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD
1447
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SG
Active
2.45GHz Center
50 Ohm
50MHz
2.6dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
0400FA18A0400E
Johanson Technology Inc.
FILTER ARRAY EMI
-
-
Call
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
400MHz
50 Ohm
350MHz
20dB
1206 (3216 Metric), 10 PC Pad
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
image
0400FA18A0400E
Johanson Technology Inc.
FILTER ARRAY EMI
2925
-
0.80000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
400MHz
50 Ohm
350MHz
20dB
1206 (3216 Metric), 10 PC Pad
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
image
0400FA18A0400E
Johanson Technology Inc.
FILTER ARRAY EMI
2925
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
400MHz
50 Ohm
350MHz
20dB
1206 (3216 Metric), 10 PC Pad
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
image
SFSKA5M50CF00-R3
Murata Electronics North America
FILTER 5.5MHZ 60KHZ BAND SMD
-
-
0.90000
-
3000
Tape & Reel (TR)
CERAFIL®, SFSKA
Active
5.5MHz Center
600 Ohm
60kHz
6dB
6-SMD, No Lead
Surface Mount
0.079" (2.00mm)
0.335" L x 0.150" W (8.50mm x 3.80mm)
image
SFSKA5M50CF00-R3
Murata Electronics North America
FILTER 5.5MHZ 60KHZ BAND SMD
2643
-
2.05000
-
1
Cut Tape (CT)
CERAFIL®, SFSKA
Active
5.5MHz Center
600 Ohm
60kHz
6dB
6-SMD, No Lead
Surface Mount
0.079" (2.00mm)
0.335" L x 0.150" W (8.50mm x 3.80mm)
image
SFSKA5M50CF00-R3
Murata Electronics North America
FILTER 5.5MHZ 60KHZ BAND SMD
2643
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CERAFIL®, SFSKA
Active
5.5MHz Center
600 Ohm
60kHz
6dB
6-SMD, No Lead
Surface Mount
0.079" (2.00mm)
0.335" L x 0.150" W (8.50mm x 3.80mm)
-
0300LA15A0300E
Johanson Technology Inc.
FILTER ARRAY 300MHZ
-
-
0.38304
-
60000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SFELF10M7EA00-B0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ 330KHZBAND RADIAL
5
-
0.51000
-
1
Bulk
CERAFIL®, SFELF
Last Time Buy
10.7MHz Center
330 Ohm
330kHz
4dB
3-SIP, 2.50mm pitch
Through Hole
0.354" (9.00mm)
0.276" L x 0.118" W (7.00mm x 3.00mm)
image
FFE1070MS10RBL
TDK Corporation
FILTER CERAMIC 10.7MHZ RADIAL
-
-
Call
-
1800
Tape & Box (TB)
FFE
Obsolete
10.7MHz Center
-
180kHz
7dB
3-SIP, 2.50mm pitch
Through Hole
0.276" (7.00mm)
0.315" L x 0.157" W (8.00mm x 4.00mm)
image
FFE1070MS10RBL
TDK Corporation
FILTER CERAMIC 10.7MHZ RADIAL
4
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
FFE
Obsolete
10.7MHz Center
-
180kHz
7dB
3-SIP, 2.50mm pitch
Through Hole
0.276" (7.00mm)
0.315" L x 0.157" W (8.00mm x 4.00mm)
SFECF10M7PF00-R0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ SMD
-
-
0.56288
-
2000
Tape & Reel (TR)
CERAFIL®, SFECF
Active
10.7MHz Center
-
-
-
1412 (3531 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.055" (1.40mm)
0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm)
image
SFVLF10M7LF00-B0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ 25KHZ BAND RADIAL
-
-
1.03582
-
500
Bulk
CERAFIL®, SFVLF
Obsolete
10.7MHz Center
330 Ohm
25kHz
5.5dB
3-SIP, 2.50mm pitch
Through Hole
0.354" (9.00mm)
0.276" L x 0.118" W (7.00mm x 3.00mm)
image
SFVLF10M7MF00-B0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ 13KHZ BAND RADIAL
-
-
1.04304
-
500
Bulk
CERAFIL®, SFVLF
Obsolete
10.7MHz Center
330 Ohm
13kHz
5dB
3-SIP, 2.50mm pitch
Through Hole
0.354" (9.00mm)
0.276" L x 0.118" W (7.00mm x 3.00mm)
image
SFKLF10M7NL00-B0
Murata Electronics North America
FILTER 10.7MHZ 20KHZ BAND RADIAL
-
-
1.11926
-
500
Bulk
CERAFIL®, SFKLF
Obsolete
10.7MHz Center
600 Ohm
20kHz
6dB
3-SIP, 2.50mm pitch
Through Hole
0.472" (12.00mm)
0.394" L x 0.138" W (10.00mm x 3.50mm)
KFF6338A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
FILTER CERAMIC GPS 1575.5MHZ SMD
-
-
2.24000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.576GHz Center
50 Ohm
11MHz
1.5dB
Monoblock, 2 PC Pad
Surface Mount
0.365" (9.27mm)
0.311" L x 0.177" W (7.90mm x 4.50mm)
CER0138B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
2.24000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.575GHz Center
-
20MHz
0.99dB
Monoblock, 2 PC Pad
Surface Mount
-
-
CER0139B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
2.94000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.227GHz Center
-
24MHz
0.8dB
Monoblock, 2 PC Pad
Surface Mount
0.430" (10.92mm)
0.311" L x 0.177" W (7.90mm x 4.50mm)
KFF6538A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
2.94000
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0032A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.08850
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KFF6193A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
FILTER CERAMIC 915MHZ SMD
-
-
3.29400
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
915MHz Center
50 Ohm
26MHz
2dB
Monoblock, 2 PC Pad
Surface Mount
0.346" (8.79mm)
0.311" L x 0.177" W (7.90mm x 4.50mm)
CER0468A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.37500
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0325C
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.44250
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0109A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.63150
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.92GHz ~ 1.98GHz
-
60MHz
1dB
Monoblock, 2 PC Pad
Surface Mount
0.221" (5.61mm)
0.278" L x 0.155" W (7.05mm x 3.93mm)
CER0109B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.63150
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.92GHz ~ 1.98GHz
-
60MHz
1dB
Monoblock, 2 PC Pad
Surface Mount
0.221" (5.61mm)
0.278" L x 0.155" W (7.05mm x 3.93mm)
CER0110A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.63150
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.11GHz ~ 2.17GHz
-
60MHz
1.3dB
Monoblock, 2 PC Pad
Surface Mount
0.198" (5.03mm)
0.278" L x 0.155" W (7.05mm x 3.93mm)
CER0110B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.63150
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.11GHz ~ 2.17GHz
-
60MHz
1.3dB
Monoblock, 2 PC Pad
Surface Mount
0.198" (5.03mm)
0.278" L x 0.155" W (7.05mm x 3.93mm)
CER0325D
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.67200
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0325E
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.67200
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0003A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.75300
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.88GHz Center
-
60MHz
1.7dB
0302 (0805 Metric)
Surface Mount
0.260" (6.60mm)
0.311" L x 0.107" W (7.90mm x 2.72mm)
CER0021A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.75300
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0001A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.86100
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
836.5MHz Center
-
25MHz
3.2dB
0402 (1106 Metric)
Surface Mount
0.421" (10.70mm)
0.465" L x 0.177" W (11.80mm x 4.50mm)
CER0002A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.86100
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
881.5MHz Center
-
25MHz
3.1dB
0402 (1106 Metric)
Surface Mount
0.358" (9.10mm)
0.465" L x 0.177" W (11.80mm x 4.50mm)
CER0004A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.88800
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0074A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.89200
-
500
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.452GHz ~ 1.492GHz
-
40MHz
0.4dB
0201 (0603 Metric)
Surface Mount
0.196" (5.00mm)
0.220" L x 0.126" W (5.58mm x 3.20mm)
CER0074B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.89200
-
500
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.452GHz ~ 1.492GHz
-
40MHz
0.5dB
0201 (0603 Metric)
Surface Mount
0.196" (5.00mm)
0.220" L x 0.126" W (5.58mm x 3.20mm)
CER0005A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
3.91500
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KFF6449A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.02300
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KFF6450A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.02300
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KFF6595A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.13100
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0738A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.18500
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0159B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.21200
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0310B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.25600
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0311B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.25600
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0312A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.32600
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0183A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.33350
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0359B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.34700
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0638A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.34700
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0639A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.34700
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KFF6505A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.45500
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KFF6505B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.45500
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0284A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.50800
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0284B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.50800
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0700A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.50800
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0273B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.55000
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0263B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.63400
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0533B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.64800
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0534B
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.64800
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0370A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.77900
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0370C
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.77900
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CER0689A
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
CERAMIC FILTER
-
-
4.84650
-
1000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه