یافته‌ها: 737سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

طرح

امپدانس @ فرکانس

ماده (جنس)

ابعاد داخلی

ابعاد بیرونی

نوع نصب

طول


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
طرح
امپدانس @ فرکانس
ماده (جنس)
ابعاد داخلی
ابعاد بیرونی
حد
نوع نصب
طول
image
74271112
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 321 OHM HINGED 6MM
4612
-
4.32000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
321 Ohm @ 100MHz
4W620
0.236" Dia (6.00mm)
0.933" W x 0.717" H (23.70mm x 18.20mm)
-
Free Hanging
1.594" (40.50mm)
image
74271112S
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 321 OHM HINGED 6MM
3640
-
4.32000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
321 Ohm @ 100MHz
4W620
0.236" Dia (6.00mm)
0.933" W x 0.717" H (23.70mm x 18.20mm)
-
Free Hanging
1.594" (40.50mm)
image
74271131
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 246 OHM HINGED
1580
-
4.69000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
246 Ohm @ 100MHz
4W620
0.295" Dia (7.50mm)
0.965" W x 0.827" H (24.50mm x 21.00mm)
-
Free Hanging
1.594" (40.50mm)
image
74271131S
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 246 OHM HINGED
1302
-
4.69000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
246 Ohm @ 100MHz
4W620
0.295" Dia (7.50mm)
0.965" W x 0.827" H (24.50mm x 21.00mm)
-
Free Hanging
1.594" (40.50mm)
image
74271132S
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 241 OHM HINGED
1776
-
5.05000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
241 Ohm @ 100MHz
4W620
0.335" Dia (8.50mm)
0.965" W x 0.827" H (24.50mm x 21.00mm)
-
Free Hanging
1.594" (40.50mm)
image
74271132
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 241 OHM HINGED
1537
-
5.05000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
241 Ohm @ 100MHz
4W620
0.335" Dia (8.50mm)
0.965" W x 0.827" H (24.50mm x 21.00mm)
-
Free Hanging
1.594" (40.50mm)
image
74271142
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 182 OHM HINGED 5MM
1427
-
5.47000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
182 Ohm @ 100MHz
4W620
0.197" Dia (5.00mm)
0.519" W x 0.740" H (13.20mm x 18.80mm)
-
Free Hanging
1.280" (32.50mm)
image
74271222
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 265 OHM HINGED
569
-
5.79000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
265 Ohm @ 100MHz
4W620
0.492" Dia (12.50mm)
1.318" W x 1.134" H (33.50mm x 28.80mm)
-
Free Hanging
1.661" (42.20mm)
image
7427154
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 130 OHM HINGED 16MM
1794
-
6.14000
-
1
Star-Ring
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
130 Ohm @ 100MHz
4W620
0.630" Dia (16.00mm)
1.693" W x 1.259" H (43.00mm x 32.00mm)
-
Chassis Mount
0.787" (20.00mm)
image
74271221
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 270 OHM HINGED
1063
-
7.10000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
270 Ohm @ 100MHz
4W620
0.413" Dia (10.50mm)
1.323" W x 1.161" H (33.60mm x 29.50mm)
-
Free Hanging
1.661" (42.20mm)
image
7427155
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 110 OHM HINGED 27MM
1328
-
8.42000
-
1
Star-Ring
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
110 Ohm @ 100MHz
4W620
1.062" Dia (27.00mm)
2.165" W x 1.732" H (55.00mm x 44.00mm)
-
Chassis Mount
0.787" (20.00mm)
image
74272722
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 40 OHM HINGED
491
-
14.10000
-
1
STAR-FIX LFS
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
40 Ohm @ 10MHz
8W5000
0.492" Dia (12.50mm)
1.220" W x 1.102" H (31.00mm x 28.00mm)
-
Free Hanging
1.382" (35.10mm)
image
28B0268-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 138 OHM SOLID
59042
-
0.18000
-
1
28
Active
Round
Solid
138 Ohm @ 100MHz
28
0.157" Dia (3.99mm)
0.267" Dia (6.78mm)
-
Free Hanging
0.560" (14.22mm)
image
28B0250-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 182 OHM SOLID
56851
-
0.19000
-
1
28
Active
Round
Solid
182 Ohm @ 100MHz
28
0.125" Dia (3.18mm)
0.250" Dia (6.35mm)
-
Free Hanging
0.625" (15.88mm)
image
28B0315-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 158 OHM SOLID
33673
-
0.20000
-
1
28
Active
Round
Solid
158 Ohm @ 100MHz
28
0.125" Dia (3.17mm)
0.315" Dia (8.00mm)
-
Free Hanging
0.396" (10.06mm)
image
28B0375-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 154 OHM SOLID
19062
-
0.21000
-
1
28
Active
Round
Solid
154 Ohm @ 100MHz
28
0.200" Dia (5.08mm)
0.375" Dia (9.53mm)
-
Free Hanging
0.570" (14.48mm)
image
28B0625-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 163 OHM SOLID
16461
-
0.46000
-
1
28
Active
Round
Solid
163 Ohm @ 100MHz
28
0.310" Dia (7.87mm)
0.625" Dia (15.88mm)
-
Free Hanging
0.562" (14.27mm)
image
742701121
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 123 OHM SOLID 5MM
2419
-
0.51000
-
1
WE-TOF
Active
Round
Solid
123 Ohm @ 100MHz
4W620
0.197" Dia (5.00mm)
0.374" Dia (9.50mm)
-
Free Hanging
0.571" (14.50mm)
image
LFB095051-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 86 OHM SOLID 5.1MM
15133
-
0.55000
-
1
LF
Active
Round
Solid
86 Ohm @ 5MHz
LF
0.201" Dia (5.10mm)
0.374" Dia (9.50mm)
-
Free Hanging
0.750" (19.05mm)
image
28R1227-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 128 OHM SOLID
14777
-
0.56000
-
1
28
Active
Flat
Solid
128 Ohm @ 100MHz
28
0.975" W x 0.075" H (24.77mm x 1.91mm)
1.225" W x 0.325" H (31.12mm x 8.26mm)
-
Free Hanging
0.525" (13.30mm)
image
28B0870-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 122 OHM SOLID
10860
-
0.60000
-
1
28
Active
Round
Solid
122 Ohm @ 100MHz
28
0.540" Dia (13.72mm)
0.870" Dia (22.10mm)
-
Free Hanging
0.500" (12.70mm)
image
CF2-17.5*9.5*28.5
API Delevan Inc.
FERRITE CORE 172 OHM SOLID 9.5MM
25941
-
0.62000
-
1
CF
Active
Round
Solid
172 Ohm @ 100MHz
-
0.374" Dia (9.50mm)
0.688" Dia (17.50mm)
-
Free Hanging
1.122" (28.50mm)
image
74270001
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 52 OHM SOLID 0.76MM
16333
-
0.62000
-
1
WE-SAFB
Active
Round
Solid
52 Ohm @ 100MHz
4W1500
0.029" Dia (0.76mm)
0.098" Dia (2.50mm)
-
Free Hanging
0.157" (4.00mm)
image
74270021
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 88 OHM SOLID 3MM
5544
-
0.62000
-
1
WE-SAFB
Active
Round
Solid
88 Ohm @ 100MHz
4W620
0.118" Dia (3.00mm)
0.222" Dia (5.65mm)
-
Free Hanging
0.386" (9.80mm)
image
742700221
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 45 OHM SOLID 4MM
3583
-
0.62000
-
1
WE-SAFB
Active
Round
Solid
45 Ohm @ 100MHz
4W1500
0.157" Dia (4.00mm)
0.236" Dia (6.00mm)
-
Free Hanging
0.157" (4.00mm)
image
74270025
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 136 OHM SOLID
3389
-
0.62000
-
1
WE-SAFB
Active
Round
Solid
136 Ohm @ 100MHz
4W620
0.125" Dia (3.18mm)
0.250" Dia (6.35mm)
-
Free Hanging
0.625" (15.88mm)
image
28B1142-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 85 OHM SOLID 19MM
8584
-
0.63000
-
1
28
Active
Round
Solid
85 Ohm @ 100MHz
28
0.748" Dia (19.00mm)
1.142" Dia (29.01mm)
-
Free Hanging
0.295" (7.49mm)
image
28B0631-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 243 OHM SOLID
3345
-
0.63000
-
1
28
Active
Round
Solid
243 Ohm @ 100MHz
28
0.364" Dia (9.25mm)
0.630" Dia (16.00mm)
-
Free Hanging
1.102" (27.99mm)
image
28A1507-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 123 OHM HINGED 7MM
14545
-
0.64000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
123 Ohm @ 100MHz
28
0.276" Dia (7.00mm)
0.591" Dia (15.00mm)
-
Free Hanging
0.709" (18.00mm)
image
28B0563-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 287 OHM SOLID
8291
-
0.64000
-
1
28
Active
Round
Solid
287 Ohm @ 100MHz
28
0.286" Dia (7.26mm)
0.562" Dia (14.27mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.57mm)
image
28B0562-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 294 OHM SOLID
9755
-
0.65000
-
1
28
Active
Round
Solid
294 Ohm @ 100MHz
28
0.250" Dia (6.35mm)
0.562" Dia (14.27mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
74270033
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 162 OHM SOLID
3741
-
0.65000
-
1
WE-AFB
Active
Round
Solid
162 Ohm @ 100MHz
3W800
0.187" Dia (4.75mm)
0.374" Dia (9.50mm)
-
Free Hanging
0.374" (9.50mm)
image
28R0984-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 220 OHM SOLID
1179
-
0.72000
-
1
28
Active
Flat
Solid
220 Ohm @ 100MHz
28
0.709" W x 0.035" H (18.00mm x 0.90mm)
0.984" W x 0.303" H (25.00mm x 7.70mm)
-
Free Hanging
0.945" (24.00mm)
image
28B0686-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 242 OHM SOLID
20643
-
0.74000
-
1
28
Active
Round
Solid
242 Ohm @ 100MHz
28
0.375" Dia (9.53mm)
0.686" Dia (17.42mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
28R1141-010
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 168 OHM SOLID
20716
-
0.80000
-
1
28
Active
Flat
Solid
168 Ohm @ 100MHz
28
1.063" W x 0.059" H (27.00mm x 1.50mm)
1.457" W x 0.315" H (37.00mm x 8.00mm)
-
Free Hanging
0.719" (18.26mm)
image
28B1142-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 114 OHM SOLID 19MM
7358
-
0.85000
-
1
28
Active
Round
Solid
114 Ohm @ 100MHz
28
0.748" Dia (19.00mm)
1.142" Dia (29.01mm)
-
Free Hanging
0.545" (13.84mm)
image
28B0735-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 250 OHM SOLID
7329
-
0.89000
-
1
28
Active
Round
Solid
250 Ohm @ 100MHz
28
0.400" Dia (10.16mm)
0.735" Dia (18.67mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
28R1340-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 220 OHM SOLID
6425
-
0.91000
-
1
28
Active
Flat
Solid
220 Ohm @ 100MHz
28
1.102" W x 0.039" H (28.00mm x 1.00mm)
1.339" W x 0.280" H (34.00mm x 7.00mm)
-
Free Hanging
0.984" (25.00mm)
image
28A0392-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 170 OHM HINGED
23761
-
0.92000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
170 Ohm @ 100MHz
28
0.192" Dia (4.88mm)
0.540" W x 0.540" H (13.72mm x 13.72mm)
-
Free Hanging
1.203" (30.56mm)
image
28A0392-0A0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 170 OHM HINGED
14441
-
0.92000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
170 Ohm @ 100MHz
28
0.192" Dia (4.88mm)
0.540" W x 0.540" H (13.72mm x 13.72mm)
-
Free Hanging
1.203" (30.56mm)
image
LFB159079-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 100 OHM SOLID
12038
-
1.12000
-
1
LF
Active
Round
Solid
100 Ohm @ 5MHz
LF
0.310" Dia (7.87mm)
0.625" Dia (15.88mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
28A2736-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 220 OHM HINGED 9MM
8819
-
1.13000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
220 Ohm @ 100MHz
28
0.354" Dia (9.00mm)
0.709" W x 0.776" H (18.00mm x 19.70mm)
-
Free Hanging
1.382" (35.10mm)
image
AB4X2X8W
Toshiba Semiconductor and Storage
FERRITE CORE SOLID 1.5MM
2206
-
1.15000
-
1
Amobeads®
Active
Round
Solid
-
-
0.059" Dia (1.50mm)
0.197" Dia (5.00mm)
-
Free Hanging
0.374" (9.50mm)
image
ZCAT1325-0530A-BK
TDK Corporation
FERRITE CORE 100 OHM HINGED 5MM
15073
-
1.22000
-
1
ZCAT
Active
Round
Hinged (Snap On)
100 Ohm @ 100MHz ~ 500MHz
30
0.197" Dia (5.00mm)
0.440" W x 0.504" H (11.20mm x 12.80mm)
-
Free Hanging
0.984" (25.00mm)
image
ZCAT1325-0530A
TDK Corporation
FERRITE CORE 100 OHM HINGED 5MM
10409
-
1.22000
-
1
ZCAT
Active
Round
Hinged (Snap On)
100 Ohm @ 100MHz ~ 500MHz
30
0.197" Dia (5.00mm)
0.440" W x 0.504" H (11.20mm x 12.80mm)
-
Free Hanging
0.984" (25.00mm)
image
ZCAT1518-0730
TDK Corporation
FERRITE CORE 50 OHM HINGED 7MM
8132
-
1.22000
-
1
ZCAT
Active
Round
Hinged (Snap On)
50 Ohm @ 100MHz ~ 500MHz
30
0.276" Dia (7.00mm)
0.591" Dia (15.00mm)
-
Chassis Mount
0.866" (22.00mm)
image
28B1225-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 140 OHM SOLID
3985
-
1.24000
-
1
28
Active
Round
Solid
140 Ohm @ 100MHz
28
0.750" Dia (19.05mm)
1.225" Dia (31.12mm)
-
Free Hanging
0.627" (15.93mm)
image
28A2025-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 320 OHM HINGED
66673
-
1.25000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
320 Ohm @ 100MHz
28
0.278" W x 0.134" H (7.05mm x 3.40mm)
0.715" W x 0.744" H (18.15mm x 18.90mm)
-
Free Hanging
1.280" (32.50mm)
image
28A2025-0A0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 320 OHM HINGED
17822
-
1.25000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
320 Ohm @ 100MHz
28
0.278" W x 0.134" H (7.05mm x 3.40mm)
0.715" W x 0.744" H (18.15mm x 18.90mm)
-
Free Hanging
1.280" (32.50mm)
image
74270045
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 211 OHM SOLID 7.2MM
1728
-
1.26000
-
1
WE-AFB
Active
Round
Solid
211 Ohm @ 100MHz
4W620
0.283" Dia (7.20mm)
0.559" Dia (14.20mm)
-
Free Hanging
0.984" (25.00mm)
image
7427004
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 258 OHM SOLID 6.3MM
1417
-
1.26000
-
1
WE-AFB
Active
Round
Solid
258 Ohm @ 100MHz
4W620
0.248" Dia (6.30mm)
0.555" Dia (14.10mm)
-
Free Hanging
1.126" (28.60mm)
image
28R1261-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 350 OHM SOLID
1863
-
1.28000
-
1
28
Active
Flat
Solid
350 Ohm @ 100MHz
28
0.988" W x 0.035" H (25.10mm x 0.90mm)
1.260" W x 0.305" H (32.00mm x 7.75mm)
-
Free Hanging
1.378" (35.00mm)
image
28S2023-0M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 250 OHM CLIP 2PCS=1
3792
-
1.31000
-
1
28
Active
Flat
Clip Together (Order Qty 2=1 Assembly)
250 Ohm @ 100MHz
28
1.050" W x 0.033" H (26.67mm x 0.84mm)
1.500" W x 0.250" H (38.10mm x 6.35mm)
-
Free Hanging
1.000" (25.40mm)
image
28A2026-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 270 OHM HINGED
3543
-
1.33000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
270 Ohm @ 100MHz
28
0.266" Dia (6.76mm)
0.827" Dia (21.00mm)
-
Free Hanging
1.642" (41.70mm)
image
28A0640-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 240 OHM HINGED
30805
-
1.40000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
240 Ohm @ 100MHz
28
0.357" Dia (9.07mm)
0.849" W x 0.790" H (21.57mm x 20.07mm)
-
Free Hanging
1.636" (41.55mm)
image
28A0640-0A0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 240 OHM HINGED
9307
-
1.40000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
240 Ohm @ 100MHz
28
0.357" Dia (9.07mm)
0.849" W x 0.790" H (21.57mm x 20.07mm)
-
Free Hanging
1.636" (41.55mm)
image
28S2022-0M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 250 OHM CLIP 2PCS=1
3394
-
1.47000
-
1
28
Active
Flat
Clip Together (Order Qty 2=1 Assembly)
250 Ohm @ 100MHz
28
1.355" W x 0.033" H (34.42mm x 0.84mm)
1.775" W x 0.250" H (45.09mm x 6.35mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
74270034
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 160 OHM SOLID 7.3MM
8290
-
1.49000
-
1
WE-AFB
Active
Round
Solid
160 Ohm @ 100MHz
3W800
0.287" Dia (7.30mm)
0.476" Dia (12.10mm)
-
Free Hanging
0.610" (15.50mm)
image
28A2029-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 250 OHM HINGED
15448
-
1.57000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
250 Ohm @ 100MHz
28
0.400" Dia (10.16mm)
0.877" W x 0.860" H (22.28mm x 21.84mm)
-
Free Hanging
1.290" (32.77mm)
image
28A2029-0A0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 250 OHM HINGED
8899
-
1.57000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
250 Ohm @ 100MHz
28
0.394" W x 0.170" H (10.00mm x 4.30mm)
0.877" W x 0.860" H (22.28mm x 21.84mm)
-
Free Hanging
1.290" (32.77mm)
image
28S2022-0P0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 250 OHM CLIP 2PCS=1
7840
-
1.61000
-
1
28
Active
Flat
Clip Together (Order Qty 2=1 Assembly)
250 Ohm @ 100MHz
28
1.355" W x 0.033" H (34.42mm x 0.84mm)
1.775" W x 0.250" H (45.09mm x 6.35mm)
-
Chassis Mount
1.125" (28.58mm)
image
28A0592-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 511 OHM HINGED
8305
-
1.66000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
511 Ohm @ 100MHz
28
0.198" Dia (5.04mm)
0.738" Dia (18.75mm)
-
Free Hanging
2.102" (53.39mm)
image
28B1250-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 186 OHM SOLID
4728
-
1.66000
-
1
28
Active
Round
Solid
186 Ohm @ 100MHz
28
0.750" Dia (19.05mm)
1.250" Dia (31.75mm)
-
Free Hanging
0.875" (22.22mm)
image
ESD-SR-S10
Kemet
FERRITE CORE HINGED 6MM
7924
-
1.67000
-
1
ESD-SR
Active
Round
Hinged (Snap On)
-
-
0.236" Dia (6.00mm)
0.610" W x 0.551" H (15.50mm x 14.00mm)
-
Free Hanging
0.728" (18.50mm)
image
28B1020-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 276 OHM SOLID
17654
-
1.68000
-
1
28
Active
Round
Solid
276 Ohm @ 100MHz
28
0.505" Dia (12.83mm)
1.020" Dia (25.91mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
HFB143064-300
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 270 OHM SOLID
4967
-
1.69000
-
1
HF
Active
Round
Solid
270 Ohm @ 300MHz
HF
0.250" Dia (6.35mm)
0.562" Dia (14.27mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
28A0593-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 407 OHM HINGED
60871
-
1.70000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
407 Ohm @ 100MHz
28
0.258" Dia (6.55mm)
0.738" Dia (18.75mm)
-
Free Hanging
2.083" (52.91mm)
image
28A2432-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 160 OHM HINGED
2959
-
1.76000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
160 Ohm @ 100MHz
28
0.321" Dia (8.15mm)
0.909" W x 0.756" H (23.10mm x 19.20mm)
-
Free Hanging
1.028" (26.10mm)
image
7427221
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 166 OHM SOLID
4687
-
1.77000
-
1
WE-FLAT
Active
Flat
Solid
166 Ohm @ 100MHz
3W800
0.551" W x 0.039" H (14.00mm x 1.00mm)
0.709" W x 0.197" H (18.00mm x 5.00mm)
-
Free Hanging
0.315" (8.00mm)
image
28A2809-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 220 OHM HINGED 9MM
8531
-
1.86000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
220 Ohm @ 100MHz
28
0.354" Dia (9.00mm)
0.776" Dia (19.70mm)
-
Free Hanging
1.388" (35.25mm)
image
28B1122-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 307 OHM SOLID
15052
-
1.94000
-
1
28
Active
Round
Solid
307 Ohm @ 100MHz
28
0.542" Dia (13.77mm)
1.122" Dia (28.50mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
ZCAT1730-0730A-BK
TDK Corporation
FERRITE CORE 80 OHM HINGED 7MM
19222
-
1.97000
-
1
ZCAT
Active
Round
Hinged (Snap On)
80 Ohm @ 100MHz ~ 500MHz
30
0.276" Dia (7.00mm)
0.591" W x 0.650" H (15.00mm x 16.50mm)
-
Free Hanging
1.181" (30.00mm)
image
ZCAT1730-0730A
TDK Corporation
FERRITE CORE 80 OHM HINGED 7MM
5303
-
1.97000
-
1
ZCAT
Active
Round
Hinged (Snap On)
80 Ohm @ 100MHz ~ 500MHz
30
0.276" Dia (7.00mm)
0.591" W x 0.650" H (15.00mm x 16.50mm)
-
Free Hanging
1.181" (30.00mm)
image
28A4155-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 120 OHM HINGED 15MM
1376
-
2.13000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
120 Ohm @ 100MHz
28
0.591" Dia (15.00mm)
1.307" W x 1.134" H (33.20mm x 28.80mm)
-
Free Hanging
0.858" (21.80mm)
image
74270093
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 150 OHM SOLID
6359
-
2.20000
-
1
WE-AFB
Active
Round
Solid
150 Ohm @ 100MHz
4W620
0.421" Dia (10.70mm)
0.688" Dia (17.50mm)
-
Free Hanging
0.984" (25.00mm)
image
LFB187102-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 84 OHM SOLID
4412
-
2.21000
-
1
LF
Active
Round
Solid
84 Ohm @ 5MHz
LF
0.400" Dia (10.16mm)
0.735" Dia (18.67mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
LFB174095-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 85 OHM SOLID 9.5MM
4000
-
2.25000
-
1
LF
Active
Round
Solid
85 Ohm @ 5MHz
LF
0.374" Dia (9.50mm)
0.685" Dia (17.40mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
ZCAT2035-0930A-BK
TDK Corporation
FERRITE CORE 100 OHM HINGED 9MM
12642
-
2.36000
-
1
ZCAT
Active
Round
Hinged (Snap On)
100 Ohm @ 100MHz ~ 500MHz
30
0.354" Dia (9.00mm)
0.685" W x 0.768" H (17.40mm x 19.50mm)
-
Free Hanging
1.378" (35.00mm)
image
ZCAT2035-0930A
TDK Corporation
FERRITE CORE 100 OHM HINGED 9MM
7085
-
2.36000
-
1
ZCAT
Active
Round
Hinged (Snap On)
100 Ohm @ 100MHz ~ 500MHz
30
0.354" Dia (9.00mm)
0.685" W x 0.768" H (17.40mm x 19.50mm)
-
Free Hanging
1.378" (35.00mm)
image
BF1429
API Delevan Inc.
FERRITE CORE 157 OHM HINGED
2979
-
2.39000
-
1
BF
Active
Round
Hinged (Snap On)
157 Ohm @ 100MHz
API-1
0.220" Dia (5.60mm)
0.571" W x 0.610" H (14.50mm x 15.70mm)
-
Free Hanging
1.140" (28.96mm)
image
28S2011-0P0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 280 OHM CLIP 2PCS=1
2623
-
2.43000
-
1
28
Active
Flat
Clip Together (Order Qty 2=1 Assembly)
280 Ohm @ 100MHz
28
2.570" W x 0.033" H (65.28mm x 0.84mm)
3.000" W x 0.250" H (76.20mm x 6.35mm)
-
Chassis Mount
1.125" (28.58mm)
image
HFA163090-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 210 OHM HINGED
4189
-
2.50000
-
1
HF
Active
Round
Hinged (Snap On)
210 Ohm @ 300MHz
HF
0.358" Dia (9.09mm)
0.849" W x 0.790" H (21.57mm x 20.07mm)
-
Free Hanging
1.636" (41.55mm)
image
28R2170-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 280 OHM SOLID
1430
-
2.59000
-
1
28
Active
Flat
Solid
280 Ohm @ 100MHz
28
1.720" W x 0.050" H (43.69mm x 1.27mm)
2.170" W x 0.500" H (55.12mm x 12.70mm)
-
Free Hanging
1.000" (25.40mm)
image
ZCAT3618-2630D
TDK Corporation
FERRITE CORE 30 OHM HINGED
5987
-
2.70000
-
1
ZCAT
Active
Flat
Hinged (Snap On)
30 Ohm @ 50MHz ~ 500MHz
30
1.023" W x 0.051" H (26.00mm x 1.30mm)
1.398" W x 0.452" H (35.50mm x 11.50mm)
-
Free Hanging
0.689" (17.50mm)
image
ZCAT3618-2630D-BK
TDK Corporation
FERRITE CORE 30 OHM HINGED
1123
-
2.70000
-
1
ZCAT
Active
Flat
Hinged (Snap On)
30 Ohm @ 50MHz ~ 500MHz
30
1.023" W x 0.051" H (26.00mm x 1.30mm)
1.398" W x 0.452" H (35.50mm x 11.50mm)
-
Free Hanging
0.689" (17.50mm)
image
28S2012-0M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 240 OHM CLIP 2PCS=1
3242
-
2.73000
-
1
28
Active
Flat
Clip Together (Order Qty 2=1 Assembly)
240 Ohm @ 100MHz
28
3.080" W x 0.033" H (78.23mm x 0.84mm)
3.500" W x 0.255" H (88.90mm x 6.48mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
28A2024-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 280 OHM HINGED
13099
-
2.76000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
280 Ohm @ 100MHz
28
0.514" Dia (13.06mm)
1.142" W x 1.166" H (29.00mm x 29.62mm)
-
Free Hanging
1.280" (32.50mm)
image
28A2024-0A0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 280 OHM HINGED
12775
-
2.76000
-
1
28
Active
Round
Hinged (Snap On)
280 Ohm @ 100MHz
28
0.514" Dia (13.06mm)
1.142" W x 1.166" H (29.00mm x 29.62mm)
-
Free Hanging
1.280" (32.50mm)
image
BF1125-3
API Delevan Inc.
FERRITE CORE 191 OHM HINGED
1482
-
2.78000
-
1
BF
Active
Round
Hinged (Snap On)
191 Ohm @ 100MHz
API-1
0.138" Dia (3.50mm)
0.461" W x 0.512" H (11.70mm x 13.00mm)
-
Free Hanging
0.984" (25.00mm)
image
ZCAT2235-1030A-BK
TDK Corporation
FERRITE CORE 100 OHM HINGED 10MM
8717
-
2.85000
-
1
ZCAT
Active
Round
Hinged (Snap On)
100 Ohm @ 100MHz ~ 500MHz
30
0.394" Dia (10.00mm)
0.787" W x 0.846" H (20.00mm x 21.50mm)
-
Free Hanging
1.378" (35.00mm)
image
LFB259128-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 62 OHM SOLID
3526
-
3.01000
-
1
LF
Active
Round
Solid
62 Ohm @ 5MHz
LF
0.505" Dia (12.83mm)
1.020" Dia (25.91mm)
-
Free Hanging
1.125" (28.58mm)
image
28S2001-2A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 230 OHM HINGED
3221
-
3.11000
-
1
28
Active
Flat
Hinged (Snap On)
230 Ohm @ 100MHz
28
2.116" W x 0.075" H (53.75mm x 1.91mm)
2.641" W x 0.656" H (67.08mm x 16.66mm)
-
Free Hanging
1.084" (27.53mm)
image
ZCAT4625-3430D-BK
TDK Corporation
FERRITE CORE 35 OHM HINGED
718
-
3.75000
-
1
ZCAT
Active
Flat
Hinged (Snap On)
35 Ohm @ 50MHz ~ 500MHz
30
1.339" W x 0.051" H (34.00mm x 1.30mm)
1.791" W x 0.472" H (45.50mm x 12.00mm)
-
Free Hanging
0.965" (24.50mm)
image
HFA187102-0A2
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE 220 OHM HINGED
1514
-
3.77000
-
1
HF
Active
Round
Hinged (Snap On)
220 Ohm @ 300MHz
HF
0.400" Dia (10.16mm)
0.877" W x 0.860" H (22.28mm x 21.84mm)
-
Free Hanging
1.290" (32.77mm)
image
74271111
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 320 OHM HINGED 5MM
2925
-
4.33000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
320 Ohm @ 100MHz
4W620
0.197" Dia (5.00mm)
0.933" W x 0.717" H (23.70mm x 18.20mm)
-
Free Hanging
1.594" (40.50mm)
image
74271308
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 93 OHM CLAMP 8.2MM
849
-
4.82000
-
1
WE-NCF
Active
Round
Clamp
93 Ohm @ 100MHz
4W620
0.323" Dia (8.20mm)
1.173" W x 0.791" H (29.80mm x 20.10mm)
-
Chassis Mount
0.512" (13.00mm)
image
BF2223
API Delevan Inc.
FERRITE CORE 250 OHM HINGED 10MM
1993
-
4.95000
-
1
BF
Active
Round
Hinged (Snap On)
250 Ohm @ 100MHz
API-1
0.394" Dia (10.00mm)
0.870" W x 0.910" H (22.30mm x 23.30mm)
-
Free Hanging
1.280" (32.60mm)
image
74271111S
Wurth Electronics Inc
FERRITE CORE 320 OHM HINGED 5MM
158
-
5.09000
-
1
Star-Tec
Active
Round
Hinged (Snap On), Key Required
320 Ohm @ 100MHz
4W620
0.197" Dia (5.00mm)
0.933" W x 0.717" H (23.70mm x 18.20mm)
-
Free Hanging
1.594" (40.50mm)
image
ZCAT3035-1330
TDK Corporation
FERRITE CORE 150 OHM HINGED 13MM
6149
-
5.10000
-
1
ZCAT
Active
Round
Hinged (Snap On)
150 Ohm @ 100MHz ~ 500MHz
30
0.512" Dia (13.00mm)
1.181" Dia (30.00mm)
-
Chassis Mount
1.535" (39.00mm)
image
ZCAT3035-1330-BK
TDK Corporation
FERRITE CORE 150 OHM HINGED 13MM
1707
-
5.10000
-
1
ZCAT
Active
Round
Hinged (Snap On)
150 Ohm @ 100MHz ~ 500MHz
30
0.512" Dia (13.00mm)
1.181" Dia (30.00mm)
-
Chassis Mount
1.535" (39.00mm)

مقایسه