یافته‌ها: 25بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

فرکانس

پهنای باند

انتخابی بودن

ریپل

اتلاف جایگذاری

نوع نصب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
فرکانس
پهنای باند
نوع فیلتر
انتخابی بودن
ریپل
اتلاف جایگذاری
بسته / کیس
نوع نصب
image
477MS-1035A=P3
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 915MHZ TYPE 5CHLW
5000
-
3.01560
-
1000
Tape & Reel (TR)
5CHLW
Obsolete
915MHz Center
25MHz
Helical
18dB (+100MHz) 25dB (-100MHz)
1dB
2.5dB
-
Surface Mount
image
477MS-1035A=P3
Toko America Inc.
HELICAL FILT 5CHLW TYPE 915 MHZ
5525
-
4.01000
-
1
Cut Tape (CT)
5CHLW
Obsolete
915MHz Center
25MHz
Helical
18dB (+100MHz) 25dB (-100MHz)
1dB
2.5dB
-
Surface Mount
image
492S-1059A=P3
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 456MHZ TYPE 5CHW
750
-
3.66397
-
750
Tape & Reel (TR)
5CHW
Obsolete
456MHz Center
10MHz
Helical
16dB (+50MHz) 12dB (-50MHz)
0.5dB
3.5dB
-
Surface Mount
image
492S-1059A=P3
Toko America Inc.
HELICAL FILTER 5CHW TYPE 456MHZ
826
-
4.38000
-
1
Cut Tape (CT)
5CHW
Obsolete
456MHz Center
10MHz
Helical
16dB (+50MHz) 12dB (-50MHz)
0.5dB
3.5dB
-
Surface Mount
image
477MS-1036A=P3
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 933MHZ TYPE 5CHLW
1000
-
4.76400
-
1000
Tape & Reel (TR)
5CHLW
Obsolete
933MHz Center
25MHz
Helical
18dB (+100MHz) 25dB (-100MHz)
1dB
2.5dB
-
Surface Mount
image
477MS-1036A=P3
Toko America Inc.
HELICAL FILTER 5CHLW TYPE 933MHZ
1389
-
4.01000
-
1
Cut Tape (CT)
5CHLW
Obsolete
933MHz Center
25MHz
Helical
18dB (+100MHz) 25dB (-100MHz)
1dB
2.5dB
-
Surface Mount
image
-
302HXPK-1035D
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 456MHZ TYPE 7HT
745
-
4.25000
-
1
Bulk
7HT
Obsolete
456MHz Center
4.5MHz
Helical
22dB (+20MHz) 29dB (-20MHz)
0.5dB
5dB
-
Through Hole
image
493S-1073A=P3
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 452MHZ TYPE 5CHT
1500
-
4.47727
-
750
Tape & Reel (TR)
5CHT
Obsolete
452MHz Center
10MHz
Helical
27dB (+50MHz) 27dB (-50MHz)
0.5dB
4.5dB
-
Surface Mount
image
493S-1073A=P3
Toko America Inc.
HELICAL FILTER 5CHT TYPE 452 MHZ
1598
-
5.35000
-
1
Cut Tape (CT)
5CHT
Obsolete
452MHz Center
10MHz
Helical
27dB (+50MHz) 27dB (-50MHz)
0.5dB
4.5dB
-
Surface Mount
image
5HW-35045A-365
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 365MHZ TYPE 5HW
803
-
6.77000
-
1
Bulk
5HW
Obsolete
365MHz Center
6MHz
Helical
20dB (+50MHz) 25dB (-50MHz)
1dB
4.5dB
-
Through Hole
image
-
#252MXPR-2535A
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 405MHZ TYPE 7HW
210
-
10.10000
-
1
Bulk
7HW
Discontinued
405MHz Center
-
Helical
-
-
-
-
Through Hole
image
5HT-73565F-735
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 735MHZ TYPE 5HT
173
-
11.51000
-
1
Bulk
5HT
Obsolete
735MHz Center
15MHz
Helical
24dB (+50MHz) 28dB (-50MHz)
1dB
4dB
-
Through Hole
image
5HT-44020AS-440
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 440MHZ TYPE 5HT
201
-
11.64000
-
1
Bulk
5HT
Obsolete
440MHz Center
14MHz
Helical
25dB (+50MHz) 28dB (-50MHz)
1dB
4dB
-
Through Hole
image
-
#5HT-36020AS-360
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 360MHZ TYPE 5HT
351
-
11.71000
-
1
Bulk
5HT
Obsolete
360MHz Center
16MHz
Helical
25dB (+50MHz) 33dB (-50MHz)
1dB
4dB
-
Through Hole
image
-
302HXPK-1271B
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 1015MHZ TYPE 7HT
372
-
12.38000
-
1
Bulk
7HT
Obsolete
1.015GHz Center
10MHz
Helical
16dB (+40MHz) 20dB (-40MHz)
2dB
4dB
-
Through Hole
image
5HW-78045A-820
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 820MHZ TYPE 5HW
122
-
12.86000
-
1
Bulk
5HW
Obsolete
820MHz Center
16MHz
Helical
24dB (+100MHz) 22dB (-100MHz)
1dB
3.5dB
-
Through Hole
image
272MT-1080A
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 223MHZ TYPE CBT
280
-
23.38000
-
1
Bulk
CBT
Obsolete
223MHz Center
2.6MHz
Helical
40dB (+20MHz) 28dB (-10MHz)
0.5dB
6dB
-
Through Hole
image
-
302HXPK-1341D1
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 813MHZ TYPE 7HT
26
-
5.34000
-
1
Bulk
7HT
Obsolete
813MHz Center
17MHz
Helical
16dB (+50MHz) 23dB (-50MHz)
0.5dB
3dB
-
Through Hole
image
5HT-65550F-655
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 655MHZ TYPE 5HT
62
-
5.71000
-
1
Bulk
5HT
Obsolete
655MHz Center
12MHz
Helical
26dB (+50MHz) 30dB (-50MHz)
1dB
4dB
-
Through Hole
image
5HT-83050F-830
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 830MHZ TYPE 5HT
35
-
5.71000
-
1
Bulk
5HT
Obsolete
830MHz Center
15MHz
Helical
22dB (+50MHz) 26dB (-50MHz)
1dB
4dB
-
Through Hole
image
271MT-1145A
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 216MHZ TYPE CBW
39
-
7.06000
-
1
Bulk
CBW
Obsolete
216MHz Center
3MHz
Helical
14dB (+10MHz) 15dB (-10MHz)
1dB
3dB
-
Through Hole
image
5HT-36020AS-360
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 360MHZ TYPE 5HT
50
-
11.71000
-
1
Bulk
5HT
Obsolete
360MHz Center
16MHz
Helical
25dB (+50MHz) 33dB (-50MHz)
1dB
4dB
-
Through Hole
image
5HT-51535AS-515
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 515MHZ TYPE 5HT
34
-
12.32000
-
1
Bulk
5HT
Obsolete
515MHz Center
16MHz
Helical
20dB (+50MHz) 25dB (-50MHz)
1dB
4dB
-
Through Hole
image
-
#5HW-88560A-914
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 914MHZ TYPE 5HW
74
-
12.86000
-
1
Bulk
5HW
Obsolete
914MHz Center
18MHz
Helical
19dB (+100MHz) 24dB (-100MHz)
1dB
3.5dB
-
Through Hole
image
5HW-100090A-1010
Toko America Inc.
FILTER HELICAL 1010MHZ TYPE 5HW
24
-
4.65000
-
1
Bulk
5HW
Obsolete
1.01GHz Center
16MHz
Helical
14dB (+100MHz) 18dB (-100MHz)
1dB
3.5dB
-
Through Hole

مقایسه