یافته‌ها: 1,010سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

فرکانس

پهنای باند

نوع فیلتر

ریپل

اتلاف جایگذاری

بسته / کیس

نوع نصب

ارتفاع (حداکثر)

اندازه / ابعاد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
فرکانس
پهنای باند
نوع فیلتر
ریپل
اتلاف جایگذاری
بسته / کیس
نوع نصب
ارتفاع (حداکثر)
اندازه / ابعاد
image
DEA162500LT-1217A1
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 2.4GHZ W-LAN 0603
24000
-
0.13702
-
4000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Low Pass
-
0.48dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.024" W (1.60mm x 0.60mm)
image
DEA162500LT-1217A1
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 2.4GHZ W-LAN 0603
27845
-
0.31000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Low Pass
-
0.48dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.024" W (1.60mm x 0.60mm)
image
DEA162500LT-1217A1
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 2.4GHZ W-LAN 0603
27845
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Low Pass
-
0.48dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.024" W (1.60mm x 0.60mm)
image
DEA202450BT-1213C1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS WLAN&BLUETOOTH
14000
-
0.16440
-
2000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA202450BT-1213C1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS WLAN&BLUETOOTH
15183
-
0.35000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA202450BT-1213C1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS WLAN&BLUETOOTH
17183
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
2450BP15E0100E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
12000
-
0.20400
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.026" (0.65mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
2450BP15E0100E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
13324
-
0.46000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.026" (0.65mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
2450BP15E0100E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
13324
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.026" (0.65mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
3550LP14A300T
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS 3.55GHZ WIMAX
16000
-
0.21675
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
3.55GHz Center
300MHz
Low Pass
-
0.65dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
3550LP14A300T
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS 3.55GHZ WIMAX
20008
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
3.55GHz Center
300MHz
Low Pass
-
0.65dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
3550LP14A300T
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS 3.55GHZ WIMAX
20008
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
3.55GHz Center
300MHz
Low Pass
-
0.65dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
2450BP15B100E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
52000
-
0.22950
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
2.2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.026" (0.65mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
2450BP15B100E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
52261
-
0.52000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
2.2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.026" (0.65mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
2450BP15B100E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
52261
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
2.2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.026" (0.65mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA202450BT-1294C1-H
TDK Corporation
FILTER BANDPASS WLAN&BLUETOOTH
26000
-
0.23794
-
2000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
2.45GHz Center
72MHz
Band Pass
-
1.35dB
0805 (2012 Metric)
Surface Mount
0.032" (0.80mm)
0.079" L x 0.053" W (2.00mm x 1.35mm)
image
DEA202450BT-1294C1-H
TDK Corporation
FILTER BANDPASS WLAN&BLUETOOTH
26365
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
2.45GHz Center
72MHz
Band Pass
-
1.35dB
0805 (2012 Metric)
Surface Mount
0.032" (0.80mm)
0.079" L x 0.053" W (2.00mm x 1.35mm)
image
DEA202450BT-1294C1-H
TDK Corporation
FILTER BANDPASS WLAN&BLUETOOTH
26365
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
2.45GHz Center
72MHz
Band Pass
-
1.35dB
0805 (2012 Metric)
Surface Mount
0.032" (0.80mm)
0.079" L x 0.053" W (2.00mm x 1.35mm)
image
2450LP14A100T
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS 2.4GHZ WIFI
52000
-
0.24000
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Low Pass
-
0.5dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
2450LP14A100T
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS 2.4GHZ WIFI
54536
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Low Pass
-
0.5dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
2450LP14A100T
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS 2.4GHZ WIFI
54536
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Low Pass
-
0.5dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
2450BP39D100CE
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
18000
-
0.26400
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.2dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
2450BP39D100CE
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
19925
-
0.59000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.2dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
2450BP39D100CE
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
19925
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.2dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
3600BP15M600E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS WIMAX 3.6GHZ
16000
-
0.38400
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
3.6GHz Center
600MHz
Band Pass
-
1.8dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
3600BP15M600E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS WIMAX 3.6GHZ
17913
-
0.86000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
3.6GHz Center
600MHz
Band Pass
-
1.8dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
3600BP15M600E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS WIMAX 3.6GHZ
17913
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
3.6GHz Center
600MHz
Band Pass
-
1.8dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
0433BM15A0001E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 430-435MHZ TI
28000
-
0.43200
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
433MHz Center
5MHz
Band Pass
1.5dB
1.9dB
0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.031" (0.80mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
0433BM15A0001E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 430-435MHZ TI
32465
-
0.97000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
433MHz Center
5MHz
Band Pass
1.5dB
1.9dB
0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.031" (0.80mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
0433BM15A0001E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 430-435MHZ TI
32465
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
433MHz Center
5MHz
Band Pass
1.5dB
1.9dB
0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.031" (0.80mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA160915LT-1169
TDK Corporation
FILTER LOWPASS AGSM-EGSM/TX SMD
16000
-
0.46875
-
4000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
897.5MHz Center
35MHz
Low Pass
-
0.7dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA160915LT-1169
TDK Corporation
FILTER LOWPASS AGSM-EGSM/TX SMD
17139
-
1.07000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
897.5MHz Center
35MHz
Low Pass
-
0.7dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA160915LT-1169
TDK Corporation
FILTER LOWPASS AGSM-EGSM/TX SMD
17139
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
897.5MHz Center
35MHz
Low Pass
-
0.7dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA202450BT-1275A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 2.45GHZ WLAN SMD
8000
-
0.48000
-
2000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
1dB
1.4dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA202450BT-1275A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 2.45GHZ WLAN SMD
9744
-
1.02000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
1dB
1.4dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA202450BT-1275A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 2.45GHZ WLAN SMD
9744
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
1dB
1.4dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
ACFF-1024-BLK
Broadcom Limited
WIFI COEX FILTER, 1.4X1.1MM
1044
-
4.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CBLK-300-3
Crystek Corporation
DC BLOCK 300KHZ-3GHZ 16WVDC
417
-
18.55000
-
1
Bulk
-
Active
300kHz ~ 3GHz
-
Low Pass
-
-
Inline, SMA Connection, F and M
Free Hanging (In-Line)
-
0.435" Dia x 1.312" L (11.05mm x 33.34mm)
image
HMC1023LP5E
Analog Devices Inc.
IC LOW PASS FILTER 72MHZ 32SMD
392
-
30.32000
-
1
Cut Strip
-
Active
100MHz
72MHz
Low Pass
-
-
32-VFQFN Exposed Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm)
image
DEA165850LT-1197B2
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 5.425GHZ 0603
24000
-
0.13702
-
4000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
5.425GHz Center
10.5MHz
Low Pass
-
0.7dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA165850LT-1197B2
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 5.425GHZ 0603
25034
-
0.31000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
5.425GHz Center
10.5MHz
Low Pass
-
0.7dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA165850LT-1197B2
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 5.425GHZ 0603
25034
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
5.425GHz Center
10.5MHz
Low Pass
-
0.7dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA202484HT-8002A1
TDK Corporation
FILTER HIPASS 2.4GHZ WLAN SMD
14000
-
0.16440
-
2000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
2.442GHz Center
84MHz
High Pass
-
0.65dB
0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA202484HT-8002A1
TDK Corporation
FILTER HIPASS 2.4GHZ WLAN SMD
14272
-
0.35000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
2.442GHz Center
84MHz
High Pass
-
0.65dB
0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA202484HT-8002A1
TDK Corporation
FILTER HIPASS 2.4GHZ WLAN SMD
14272
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
2.442GHz Center
84MHz
High Pass
-
0.65dB
0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515BP15C1020E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI
24000
-
0.17850
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
5.5GHz Center
1.02GHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515BP15C1020E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI
26857
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
5.5GHz Center
1.02GHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515BP15C1020E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI
26857
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
5.5GHz Center
1.02GHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
2450BP07A0100T
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI
20000
-
0.21375
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
2.5dB
0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.017" (0.43mm)
0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
image
2450BP07A0100T
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI
26046
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
2.5dB
0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.017" (0.43mm)
0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
image
2450BP07A0100T
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI
26046
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
2.5dB
0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.017" (0.43mm)
0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
image
DEA252450BT-2027A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 2.4GHZ WLAN SMD
4000
-
0.21617
-
2000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.2dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
DEA252450BT-2027A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 2.4GHZ WLAN SMD
5240
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.2dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
DEA252450BT-2027A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 2.4GHZ WLAN SMD
5240
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.2dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
5515BP15B725E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI
24000
-
0.21675
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
5.5GHz Center
725MHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515BP15B725E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI
24653
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
5.5GHz Center
725MHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515BP15B725E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI
24653
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
5.5GHz Center
725MHz
Band Pass
-
1.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515BP15C725E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI
16000
-
0.21675
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
5.5GHz Center
725MHz
Band Pass
-
2.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515BP15C725E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI
16396
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
5.5GHz Center
725MHz
Band Pass
-
2.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515BP15C725E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI
16396
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
5.5GHz Center
725MHz
Band Pass
-
2.5dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515LP15A730E
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS 5.5GHZ WIFI
12000
-
0.22950
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
5.5GHz Center
725MHz
Low Pass
-
0.6dB
0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
Surface Mount
0.037" (0.95mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515LP15A730E
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS 5.5GHZ WIFI
17351
-
0.52000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
5.5GHz Center
725MHz
Low Pass
-
0.6dB
0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
Surface Mount
0.037" (0.95mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
5515LP15A730E
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS 5.5GHZ WIFI
17351
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
5.5GHz Center
725MHz
Low Pass
-
0.6dB
0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
Surface Mount
0.037" (0.95mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA161990LT-1182
TDK Corporation
FILTER LOWPASS PCS/TX-RX SMD
4000
-
0.28000
-
4000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
1.92GHz Center
140MHz
Low Pass
-
0.7dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA161990LT-1182
TDK Corporation
FILTER LOWPASS PCS/TX-RX SMD
5740
-
0.63000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
1.92GHz Center
140MHz
Low Pass
-
0.7dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA161990LT-1182
TDK Corporation
FILTER LOWPASS PCS/TX-RX SMD
5740
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
1.92GHz Center
140MHz
Low Pass
-
0.7dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA203600BT-1240B2
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 3.6 GHZ WIMAX
2000
-
0.43452
-
2000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
3.6GHz Center
600MHz
Band Pass
-
2.2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA203600BT-1240B2
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 3.6 GHZ WIMAX
3120
-
0.91000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
3.6GHz Center
600MHz
Band Pass
-
2.2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA203600BT-1240B2
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 3.6 GHZ WIMAX
3120
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
3.6GHz Center
600MHz
Band Pass
-
2.2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
1748LP18A075E
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS GSM/CDMA 1748MHZ
3000
-
0.45600
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.748GHz Center
75MHz
Low Pass
-
0.6dB
1206 (3216 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
image
1748LP18A075E
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS GSM/CDMA 1748MHZ
8992
-
0.97000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1.748GHz Center
75MHz
Low Pass
-
0.6dB
1206 (3216 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
image
1748LP18A075E
Johanson Technology Inc.
FILTER LOWPASS GSM/CDMA 1748MHZ
8992
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1.748GHz Center
75MHz
Low Pass
-
0.6dB
1206 (3216 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
image
DEA165375BT-2122A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 5GHZ WLAN
4000
-
0.49995
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
-
-
-
-
-
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA165375BT-2122A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 5GHZ WLAN
6961
-
1.14000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
-
-
-
-
-
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA165375BT-2122A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 5GHZ WLAN
6961
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
-
-
-
-
-
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA205425BT-2028A4
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 5GHZ W-LAN SMD
2000
-
0.61328
-
2000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
5.425GHz Center
1.05GHz
Band Pass
-
2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA205425BT-2028A4
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 5GHZ W-LAN SMD
2749
-
1.31000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
5.425GHz Center
1.05GHz
Band Pass
-
2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA205425BT-2028A4
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 5GHZ W-LAN SMD
2749
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
5.425GHz Center
1.05GHz
Band Pass
-
2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
2500BP15M400E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS WIMAX 2.5GHZ
4000
-
0.63000
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.5GHz Center
400MHz
Band Pass
-
2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
2500BP15M400E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS WIMAX 2.5GHZ
5284
-
0.86000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.5GHz Center
400MHz
Band Pass
-
2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
2500BP15M400E
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS WIMAX 2.5GHZ
5284
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.5GHz Center
400MHz
Band Pass
-
2dB
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.041" (1.05mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
image
DEA252400BT-2030A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 2.4GHZ WLAN SMD
6000
-
0.66672
-
2000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
2.4GHz Center
200MHz
Band Pass
-
1.4dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
DEA252400BT-2030A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 2.4GHZ WLAN SMD
8128
-
1.42000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
2.4GHz Center
200MHz
Band Pass
-
1.4dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
DEA252400BT-2030A1
TDK Corporation
FILTER BANDPASS 2.4GHZ WLAN SMD
8128
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
2.4GHz Center
200MHz
Band Pass
-
1.4dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
748351124
Wurth Electronics Inc
FILTER BANDPASS 2400-2500MHZ
3000
-
1.08000
-
3000
Tape & Reel (TR)
WE-BPF
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
2.5dB
1008 (2520 Metric)
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
748351124
Wurth Electronics Inc
FILTER BANDPASS 2400-2500MHZ
3957
-
1.68000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-BPF
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
2.5dB
1008 (2520 Metric)
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
748351124
Wurth Electronics Inc
FILTER BANDPASS 2400-2500MHZ
3957
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-BPF
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
2.5dB
1008 (2520 Metric)
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
DEA162500LT-1212A1
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 2.4GHZ W-LAN 0603
8000
-
0.13702
-
4000
Tape & Reel (TR)
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Low Pass
-
0.42dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.024" W (1.60mm x 0.60mm)
image
DEA162500LT-1212A1
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 2.4GHZ W-LAN 0603
10933
-
0.31000
-
1
Cut Tape (CT)
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Low Pass
-
0.42dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.024" W (1.60mm x 0.60mm)
image
DEA162500LT-1212A1
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 2.4GHZ W-LAN 0603
10933
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
DEA
Active
2.45GHz Center
100MHz
Low Pass
-
0.42dB
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.035" (0.90mm)
0.063" L x 0.024" W (1.60mm x 0.60mm)
image
DEA163800LT-5017C1
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 3.5GHZ WIMAX
4000
-
0.13702
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
-
-
-
-
-
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA163800LT-5017C1
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 3.5GHZ WIMAX
6178
-
0.31000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
-
-
-
-
-
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
image
DEA163800LT-5017C1
TDK Corporation
FILTER LOWPASS 3.5GHZ WIMAX
6178
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
-
-
-
-
-
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Surface Mount
0.028" (0.70mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
RFBPF1608060K68Q1C
Walsin Technology Corporation
RF FILTER
4000
-
0.17136
-
4000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RFBPF1608060K68Q1C
Walsin Technology Corporation
RF FILTER
5406
-
0.39000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RFBPF1608060K68Q1C
Walsin Technology Corporation
RF FILTER
5406
-
Calculate
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
2450BP39C100CE
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
48000
-
0.22440
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.5dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
2450BP39C100CE
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
50006
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.5dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
2450BP39C100CE
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
50006
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
2.45GHz Center
100MHz
Band Pass
-
1.5dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
image
2450BP39C100AE
Johanson Technology Inc.
FILTER BANDPASS 2.4GHZ
3000
-
0.24000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
2.45GHz Center
-
Band Pass
0.7dB
2.5dB
1008 (2520 Metric), 4 PC Pad
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)

مقایسه