یافته‌ها: 7,844سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

رزوه شده/نشده

جنسیت - نوع

پیچ، اندازه رزوه

قطر - داخلی

قطر - بیرونی

ارتفاع بین بورد

طول - کلی

مشخصات

ماده (جنس)

پلیت

رنگ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
رزوه شده/نشده
جنسیت - نوع
پیچ، اندازه رزوه
قطر - داخلی
قطر - بیرونی
ارتفاع بین بورد
طول - کلی
مشخصات
ماده (جنس)
پلیت
رنگ
image
R30-6700394
Harwin Inc.
ROUND SPACER M3 NYLON 3MM
2221
-
0.23000
-
1
R30-670
Active
Round Spacer
Unthreaded
Female, Female
M3
0.126" (3.20mm)
0.197" (5.00mm)
0.118" (3.00mm)
0.118" (3.00mm)
-
Nylon
-
White
image
24433
Keystone Electronics
HEX STANDOFF M3 ALUMINUM 10MM
12214
29200
0.41000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
M3
-
0.217" (5.50mm) Hex
0.394" (10.00mm)
0.394" (10.00mm)
-
Aluminum
Iridite
-
image
2209
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 3/8"
31623
58600
0.43000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
Aluminum
Iridite
-
image
24434
Keystone Electronics
HEX STANDOFF M3 ALUMINUM 12MM
24962
11300
0.46000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
M3
-
0.217" (5.50mm) Hex
0.472" (12.00mm)
0.472" (12.00mm)
-
Aluminum
Iridite
-
image
2210
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 1/2"
25035
14100
0.48000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Aluminum
Iridite
-
image
2203
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 1/2"
24243
22700
0.48000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Aluminum
Iridite
-
image
8714
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 1/4"
52093
-
0.49000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.437" (11.10mm) 7/16"
-
Aluminum
Iridite
-
image
1813
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 5/8"
22260
29400
0.49000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.625" (15.88mm) 5/8"
-
Aluminum
Iridite
-
image
1808
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 5/8"
20875
6200
0.49000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.625" (15.88mm) 5/8"
-
Aluminum
Iridite
-
image
1893
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 1/2"
24144
-
0.50000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.187" (4.75mm) 3/16" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Aluminum
Iridite
-
image
2204
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 3/4"
30436
21000
0.52000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.750" (19.05mm) 3/4"
-
Aluminum
Iridite
-
image
2211
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 3/4"
7101
36800
0.52000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.750" (19.05mm) 3/4"
-
Aluminum
Iridite
-
image
24337
Keystone Electronics
HEX STANDOFF M3 ALUMINUM 10MM
8170
3000
0.53000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
M3
-
0.197" (5.00mm) Hex
0.394" (10.00mm)
0.709" (18.00mm)
-
Aluminum
Iridite
-
image
8717
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 1/4"
21206
-
0.54000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Aluminum
Iridite
-
image
8400
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 3/8"
25298
18300
0.55000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.562" (14.27mm) 9/16"
-
Aluminum
Iridite
-
image
25501
Keystone Electronics
HEX STANDOFF M3 NYLON 10MM
11269
4400
0.55000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
M3
-
0.217" (5.50mm) Hex
0.394" (10.00mm)
0.709" (18.00mm)
-
Nylon
-
Natural
image
4800
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 1/4"
27576
18500
0.57000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.437" (11.10mm) 7/16"
-
Nylon
-
Natural
image
8413
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 3/8"
27189
6100
0.57000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.625" (15.88mm) 5/8"
-
Aluminum
Iridite
-
image
8414
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 1/2"
15572
37100
0.58000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.750" (19.05mm) 3/4"
-
Aluminum
Iridite
-
image
4801
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 3/8"
10640
10400
0.58000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.562" (14.27mm) 9/16"
-
Nylon
-
Natural
image
4802
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 1/2"
34122
17200
0.60000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.687" (17.45mm) 11/16"
-
Nylon
-
Natural
image
4816
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 NYLON 1/2"
32774
12200
0.60000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.750" (19.05mm) 3/4"
-
Nylon
-
Natural
image
9774015243R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M2 STEEL 1.5MM
4800
-
0.60480
-
1200
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M2x0.4
-
0.171" (4.35mm)
0.059" (1.50mm)
0.114" (2.90mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
9774015243R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M2 STEEL 1.5MM
5906
-
1.09000
-
1
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M2x0.4
-
0.171" (4.35mm)
0.059" (1.50mm)
0.114" (2.90mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
9774015243R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M2 STEEL 1.5MM
5906
-
Calculate
-
1
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M2x0.4
-
0.171" (4.35mm)
0.059" (1.50mm)
0.114" (2.90mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
9774050151R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M2.5 STEEL 5MM
4500
-
0.60480
-
450
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M2.5x0.45
-
0.201" (5.10mm)
0.197" (5.00mm)
0.252" (6.40mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
9774050151R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M2.5 STEEL 5MM
4735
-
1.09000
-
1
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M2.5x0.45
-
0.201" (5.10mm)
0.197" (5.00mm)
0.252" (6.40mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
9774050151R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M2.5 STEEL 5MM
4735
-
Calculate
-
1
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M2.5x0.45
-
0.201" (5.10mm)
0.197" (5.00mm)
0.252" (6.40mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
4803
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 5/8"
9032
-
0.61000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.812" (20.62mm) 13/16"
-
Nylon
-
Natural
image
2261-2
Keystone Electronics
ROUND STANDOFF 4-40 BRASS 3/16"
37437
5200
0.62000
-
1
-
Active
Round Standoff
Threaded
Female, Swage
#4-40
-
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.296" (7.52mm)
-
Brass
Nickel
-
image
4804
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 3/4"
10422
700
0.62000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.937" (23.80mm) 15/16"
-
Nylon
-
Natural
image
25510
Keystone Electronics
HEX STANDOFF M3 NYLON 10MM
18239
-
0.63000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
M3
-
0.217" (5.50mm) Hex
0.394" (10.00mm)
0.394" (10.00mm)
-
Nylon
-
Natural
image
2030
Keystone Electronics
ROUND STANDOFF 4-40 ALUM 7/8"
8078
4000
0.63000
-
1
-
Active
Round Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.875" (22.23mm) 7/8"
0.875" (22.23mm) 7/8"
-
Aluminum
Iridite
-
image
1590-2
Keystone Electronics
ROUND STANDOFF 2-56 BRASS 3/16"
12212
4300
0.64000
-
1
-
Active
Round Standoff
Threaded
Female, Swage
#2-56
-
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.296" (7.52mm)
-
Brass
Nickel
-
image
1902A
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 1/4"
26630
12600
0.65000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Nylon
-
Natural
image
5063-2
Keystone Electronics
ROUND SPACER #6 BRASS 1/4"
23839
22200
0.65000
-
1
-
Active
Round Spacer
Unthreaded
Female, Swage
#6
0.144" (3.66mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.359" (9.12mm)
-
Brass
Nickel
-
image
1903A
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 NYLON 1/4"
14202
54300
0.65000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Nylon
-
Natural
image
4806
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 1"
9251
2700
0.65000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.000" (25.40mm) 1"
1.187" (30.15mm) 1 3/16"
-
Nylon
-
Natural
image
4808
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 1-1/4"
19009
7700
0.66000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.250" (31.75mm) 1 1/4"
1.437" (36.50mm) 1 7/16"
-
Nylon
-
Natural
image
4822
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 NYLON 1-1/4"
10326
3500
0.66000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.250" (31.75mm) 1 1/4"
1.500" (38.10mm) 1 1/2"
-
Nylon
-
Natural
image
1902B
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 3/8"
34410
34500
0.67000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
Nylon
-
Natural
image
1903B
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 NYLON 3/8"
19083
3300
0.67000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
Nylon
-
Natural
image
R30-3000602
Harwin Inc.
HEX STANDOFF M3 BRASS 6MM
9452
-
0.67000
-
1
R30-300
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
M3x0.5
-
0.197" (5.00mm) Hex
0.236" (6.00mm)
0.472" (12.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
8716
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 BRASS 1/4"
10755
-
0.68000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Brass
Nickel
-
image
R6397-02
Harwin Inc.
HEX STANDOFF M3 BRASS 1"
8219
-
0.68000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
M3x0.5
-
0.217" (5.50mm) Hex
1.000" (25.40mm) 1"
1.000" (25.40mm) 1"
-
Brass
Nickel
-
image
R30-3000702
Harwin Inc.
HEX STANDOFF M3 BRASS 7MM
6380
-
0.68000
-
1
R30-300
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
M3x0.5
-
0.197" (5.00mm) Hex
0.276" (7.00mm)
0.512" (13.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
R30-3000802
Harwin Inc.
HEX STANDOFF M3 BRASS 8MM
4820
-
0.68000
-
1
R30-300
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
M3x0.5
-
0.197" (5.00mm) Hex
0.315" (8.00mm)
0.551" (14.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
R30-1011502
Harwin Inc.
HEX STANDOFF M3 BRASS 15MM
17306
-
0.69000
-
1
R30-101
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
M3x0.5
-
0.217" (5.50mm) Hex
0.591" (15.00mm)
0.591" (15.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
8713
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 BRASS 1/4"
12388
5000
0.69000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.437" (11.10mm) 7/16"
-
Brass
Nickel
-
image
R30-1002502
Harwin Inc.
HEX STANDOFF M3 BRASS 25MM
5652
-
0.69000
-
1
R30-100
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
M3x0.5
-
0.197" (5.00mm) Hex
0.984" (25.00mm)
0.984" (25.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
R30-3001002
Harwin Inc.
HEX STANDOFF M3 BRASS 10MM
4371
-
0.69000
-
1
R30-300
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
M3x0.5
-
0.197" (5.00mm) Hex
0.394" (10.00mm)
0.630" (16.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
1902C
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 1/2"
27260
30900
0.70000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Nylon
-
Natural
image
1903C
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 NYLON 1/2"
6816
17700
0.70000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Nylon
-
Natural
image
8415
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 5/8"
14822
44700
0.73000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.875" (22.23mm) 7/8"
-
Aluminum
Iridite
-
image
1903F
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 NYLON 5/8"
33901
21800
0.74000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.625" (15.88mm) 5/8"
-
Nylon
-
Natural
image
8416
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 3/4"
15666
14600
0.74000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.750" (19.05mm) 3/4"
1.000" (25.40mm) 1"
-
Aluminum
Iridite
-
image
1902F
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 5/8"
9782
8900
0.74000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.625" (15.88mm) 5/8"
-
Nylon
-
Natural
image
R30-3001602
Harwin Inc.
HEX STANDOFF M3 BRASS 16MM
6128
-
0.74000
-
1
R30-300
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
M3x0.5
-
0.197" (5.00mm) Hex
0.630" (16.00mm)
0.866" (22.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
1801B
Keystone Electronics
ROUND STANDOFF 2-56 ALUM 1/4"
23547
-
0.75000
-
1
-
Active
Round Standoff
Threaded
Female, Female
#2-56
-
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Aluminum
Iridite
-
image
R30-3002002
Harwin Inc.
HEX STANDOFF M3 BRASS 20MM
5114
-
0.75000
-
1
R30-300
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
M3x0.5
-
0.197" (5.00mm) Hex
0.787" (20.00mm)
1.024" (26.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
8401
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 1/2"
32633
7500
0.76000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.687" (17.45mm) 11/16"
-
Aluminum
Iridite
-
image
7210
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 BRASS 3/8"
13324
-
0.80000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.625" (15.88mm) 5/8"
-
Brass
Nickel
-
image
2212
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 1"
8538
32500
0.80000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.000" (25.40mm) 1"
1.000" (25.40mm) 1"
-
Aluminum
Iridite
-
image
2205
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 1"
6483
17100
0.80000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.000" (25.40mm) 1"
1.000" (25.40mm) 1"
-
Aluminum
Iridite
-
image
8799
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 BRASS 15.24MM
25278
58000
0.82000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.600" (15.24mm)
0.787" (20.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
8402
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 5/8"
15990
21100
0.82000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.812" (20.62mm) 13/16"
-
Aluminum
Iridite
-
image
1902G
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 7/8"
2194
-
0.83000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.875" (22.23mm) 7/8"
0.875" (22.23mm) 7/8"
-
Nylon
-
Natural
image
8403
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 3/4"
36751
14700
0.84000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.937" (23.80mm) 15/16"
-
Aluminum
Iridite
-
image
8418
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 1"
10635
-
0.84000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.000" (25.40mm) 1"
1.250" (31.75mm) 1 1/4"
-
Aluminum
Iridite
-
image
8419
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUM 1-1/8"
8335
1400
0.86000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.125" (28.58mm) 1 1/8"
1.375" (34.93mm) 1 3/8"
-
Aluminum
Iridite
-
image
25515
Keystone Electronics
HEX STANDOFF M3 NYLON 25MM
8039
-
0.86000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
M3
-
0.217" (5.50mm) Hex
0.984" (25.00mm)
0.984" (25.00mm)
-
Nylon
-
Natural
image
5065-2
Keystone Electronics
ROUND SPACER #6 BRASS 1/2"
20543
22300
0.87000
-
1
-
Active
Round Spacer
Unthreaded
Female, Swage
#6
0.144" (3.66mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.609" (15.47mm)
-
Brass
Nickel
-
image
1952
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 BRASS 1/2"
10000
50100
0.87000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.750" (19.05mm) 3/4"
-
Brass
Nickel
-
image
1797B
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 2-56 ALUMINUM 1/4"
7091
-
0.87000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#2-56
-
0.156" (3.96mm) 5/32" Hex
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Aluminum
Iridite
-
image
1902D
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 3/4"
35837
6300
0.90000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.750" (19.05mm) 3/4"
-
Nylon
-
Natural
image
1902E
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 1"
20345
2200
0.90000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.000" (25.40mm) 1"
1.000" (25.40mm) 1"
-
Nylon
-
Natural
image
1903D
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 NYLON 3/4"
7989
-
0.90000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.750" (19.05mm) 3/4"
-
Nylon
-
Natural
image
1903E
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 NYLON 1"
1895
-
0.90000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.000" (25.40mm) 1"
1.000" (25.40mm) 1"
-
Nylon
-
Natural
image
8404
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 7/8"
6676
1200
0.91000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.875" (22.23mm) 7/8"
1.062" (26.97mm) 1 1/16"
-
Aluminum
Iridite
-
image
1797D
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 2-56 ALUMINUM 3/8"
9114
1300
0.94000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#2-56
-
0.156" (3.96mm) 5/32" Hex
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
Aluminum
Iridite
-
image
8405
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUMINUM 1"
4500
13000
0.96000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.000" (25.40mm) 1"
1.187" (30.15mm) 1 3/16"
-
Aluminum
Iridite
-
image
1944
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 BRASS 1/2"
7343
13500
1.00000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.687" (17.45mm) 11/16"
-
Brass
Nickel
-
image
24395
Keystone Electronics
HEX STANDOFF M3 BRASS 15MM
6574
3400
1.02000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
M3
-
0.197" (5.00mm) Hex
0.591" (15.00mm)
0.591" (15.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
8431
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 8-32 ALUMINUM 1"
9507
12000
1.03000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#8-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.000" (25.40mm) 1"
1.375" (34.93mm) 1 3/8"
-
Aluminum
Iridite
-
image
9774050360R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M3 STEEL 5MM
6500
-
1.04960
-
650
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M3x0.5
-
0.236" (6.00mm)
0.197" (5.00mm)
0.252" (6.40mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
9774050360R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M3 STEEL 5MM
7045
-
1.98000
-
1
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M3x0.5
-
0.236" (6.00mm)
0.197" (5.00mm)
0.252" (6.40mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
9774050360R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M3 STEEL 5MM
7045
-
Calculate
-
1
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M3x0.5
-
0.236" (6.00mm)
0.197" (5.00mm)
0.252" (6.40mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
9774110360R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M3 STEEL 11MM
2700
-
1.04960
-
300
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M3x0.5
-
0.236" (6.00mm)
0.433" (11.00mm)
0.488" (12.40mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
9774110360R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M3 STEEL 11MM
2793
-
1.98000
-
1
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M3x0.5
-
0.236" (6.00mm)
0.433" (11.00mm)
0.488" (12.40mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
9774110360R
Wurth Electronics Inc
ROUND STANDOFF M3 STEEL 11MM
2793
-
Calculate
-
1
WA-SMSI
Active
Round Standoff
Threaded
-
M3x0.5
-
0.236" (6.00mm)
0.433" (11.00mm)
0.488" (12.40mm)
Surface Mount
Steel
Tin
-
image
1953
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 BRASS 5/8"
8766
8500
1.10000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.875" (22.23mm) 7/8"
-
Brass
Nickel
-
image
R30-3003502
Harwin Inc.
HEX STANDOFF M3 BRASS 35MM
5322
-
1.10000
-
1
R30-300
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
M3x0.5
-
0.197" (5.00mm) Hex
1.378" (35.00mm)
1.614" (41.00mm)
-
Brass
Nickel
-
image
8440E
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 NYLON 3/4"
1863
600
1.12000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.750" (19.05mm) 3/4"
-
Nylon
-
Natural
image
1946
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 BRASS 3/4"
9762
8700
1.21000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.937" (23.80mm) 15/16"
-
Brass
Nickel
-
image
1818
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUM 1-1/4"
7297
26900
1.22000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Female, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.250" (31.75mm) 1 1/4"
1.250" (31.75mm) 1 1/4"
-
Aluminum
Iridite
-
image
8424
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUM 1-3/4"
4802
10700
1.28000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.750" (44.45mm) 1 3/4"
2.000" (50.80mm) 2"
-
Aluminum
Iridite
-
image
8425
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 6-32 ALUMINUM 2"
5978
12100
1.30000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#6-32
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
2.000" (50.80mm) 2"
2.250" (57.15mm) 2 1/4"
-
Aluminum
Iridite
-
image
3483
Keystone Electronics
ROUND STANDOFF 4-40 ALUM 1-1/2"
6752
8600
1.32000
-
1
-
Active
Round Standoff
Threaded
Female, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
1.500" (38.10mm) 1 1/2"
1.500" (38.10mm) 1 1/2"
-
Aluminum
Iridite
-
image
8409
Keystone Electronics
HEX STANDOFF 4-40 ALUM 1-1/2"
5476
1800
1.43000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
#4-40
-
0.250" (6.35mm) 1/4" Hex
1.500" (38.10mm) 1 1/2"
1.687" (42.85mm) 1 11/16"
-
Aluminum
Iridite
-
image
24318
Keystone Electronics
HEX STANDOFF M3 BRASS 25MM
1328
22400
1.54000
-
1
-
Active
Hex Standoff
Threaded
Male, Female
M3
-
0.197" (5.00mm) Hex
0.984" (25.00mm)
1.299" (33.00mm)
-
Brass
Nickel
-

مقایسه