یافته‌ها: 1,460سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع دستگیره

نوع نصب

ارتفاع بین بورد

طول - کلی

قطر سوراخ پشتیبانی

ضخامت پنل پشتیبان

قطر سوراخ نصب

ضخامت پنل نصب

مشخصات

ماده (جنس)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع دستگیره
نوع نصب
ارتفاع بین بورد
طول - کلی
قطر سوراخ پشتیبانی
ضخامت پنل پشتیبان
قطر سوراخ نصب
ضخامت پنل نصب
مشخصات
ماده (جنس)
image
LMSP-2-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/8"
36535
-
0.35000
-
1
LMSP
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.656" (16.67mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
DLMSPM-8-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/2"
21834
-
0.36000
-
1
DLMSPM
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.783" (19.87mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
RLCBSRE-4-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
8217
-
0.47000
-
1
RLCBSRE
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.793" (20.15mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.213" (5.40mm)
0.059" ~ 0.065" (1.50mm ~ 1.65mm)
Locking, Reverse Mounting
Nylon
image
DLCBST-4-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
11747
-
0.53000
-
1
DLCBST
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.538" (13.66mm)
0.100" (2.54mm)
0.064" (1.63mm)
0.100" (2.54mm)
0.064" (1.63mm)
-
Nylon
image
LCBSBM-4-01A-RT
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK ADHESVE 1/4"
12945
-
0.86000
-
1
LCBSBM
Active
Snap Lock
Adhesive
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.594" (15.09mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
-
Nylon
image
8829
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT SCREW MNT 1/8"
6059
-
0.21000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Fit
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
-
Stackable
Nylon
image
8879
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 1/8"
4816
15600
0.21000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Fit
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.415" (10.55mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Tension Fit
Nylon
image
9019
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/16"
5153
10500
0.22000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.467" (11.87mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
8880
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLN 3/16"
4156
5100
0.22000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.477" (12.12mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Tension Fit
Nylon
image
8882
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 3/8"
13670
8800
0.23000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.665" (16.90mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Tension Fit
Nylon
image
9020
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
8548
23600
0.23000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.531" (13.50mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
9021
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/8"
6396
-
0.23000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.655" (16.64mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
8881
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 1/4"
6285
1200
0.23000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.540" (13.72mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Tension Fit
Nylon
image
8831
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT SCREW MNT 1/4"
4023
18000
0.23000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
-
Stackable
Nylon
image
8833
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT SCREW MNT 1/2"
8544
24100
0.24000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
-
Stackable
Nylon
image
8839
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT SCREW MNT 1/4"
8257
10800
0.25000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.234" (5.94mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.234" (5.94mm)
-
Stackable
Nylon
image
9022
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/2"
6084
6900
0.25000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.780" (19.81mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
9029
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 1/4"
3397
7800
0.26000
-
1
-
Active
Snap Lock
Resting Mount
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
-
Nylon
image
8834
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT SCREW MNT 5/8"
2234
8600
0.26000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Fit
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
-
Stackable
Nylon
image
8841
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT SCREW MNT 1/2"
21383
18700
0.28000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.234" (5.94mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.234" (5.94mm)
-
Stackable
Nylon
image
CBLS25-C
Panduit Corp
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
1845
-
0.29000
-
1
CBLS
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.980" (24.90mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.060" (1.50mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.080" (2.03mm)
Winged
Nylon
image
DLMSPM-2-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/8"
1158
-
0.30000
-
1
DLMSPM
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.409" (10.40mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
CBP25-C
Panduit Corp
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 1/4"
1859
-
0.31000
-
1
CBP
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.531" (13.50mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.060" (1.50mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.060" (1.50mm)
-
Nylon
image
MSPM-5-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLN 5/16"
56462
-
0.32000
-
1
MSPM
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.602" (15.30mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
DLMSPM-4-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
34652
-
0.32000
-
1
DLMSPM
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.535" (13.60mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
9061
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
6349
500
0.33000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.782" (19.86mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.213" (5.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Releasable, Reverse Mounting
Nylon
image
DLMSPM-7-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 7/16"
8771
-
0.34000
-
1
DLMSPM
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.720" (18.30mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
9065
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
1689
5700
0.35000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.559" (14.20mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Releasable, Reverse Mounting
Nylon
image
LCBS-4-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
15256
-
0.36000
-
1
LCBS-4
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.984" (25.00mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm)
Winged
Nylon
image
SRS4-3-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 3/16
11635
-
0.36000
-
1
SRS4
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.315" (8.00mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
M3 Thread
Nylon
image
8890
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
1218
14800
0.37000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.550" (13.97mm)
0.100" (2.54mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.100" (2.54mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
8848
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 12MM
3310
3700
0.40000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.472" (12.00mm)
0.850" (21.60mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.157" (4.00mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
LCBS-8-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/2"
5945
-
0.41000
-
1
LCBS-8
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.500" (12.70mm) 1/2"
1.232" (31.30mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm)
Winged
Nylon
image
9041
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 1/4"
7874
1100
0.44000
-
1
-
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.650" (16.50mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
-
Nylon
image
RLCBSR1-4-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
4697
-
0.44000
-
1
RLCBSR1
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.793" (20.15mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.059" ~ 0.065" (1.50mm ~ 1.65mm)
Locking, Reverse Mounting
Nylon
image
LCBS-10-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 5/8"
3065
-
0.44000
-
1
LCBS
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.625" (15.88mm) 5/8"
1.358" (34.50mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm)
Winged
Nylon
image
9042
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 3/8"
8303
5500
0.45000
-
1
-
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.775" (19.68mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
-
Nylon
image
DLCBSM-3-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/16"
4032
-
0.45000
-
1
DLCBSM
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.701" (17.80mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm)
Winged
Nylon
image
RLCBSR-6-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/8"
3578
-
0.46000
-
1
RLCBSR
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.839" (21.30mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.059" ~ 0.063" (1.50mm ~ 1.60mm)
Locking, Reverse Mounting
Nylon
image
PST-3-01
Essentra Components
BRD SPT REST MNT SNAP LOCK 3/16"
3237
-
0.46000
-
1
PST
Active
Resting Mount
Snap Lock
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.332" (8.43mm)
-
-
0.100" (2.54mm)
0.064" (1.63mm)
-
Nylon
image
MDLSP1-04M-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 4MM
81868
-
0.47000
-
1
MDLSP1
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.157" (4.00mm)
0.445" (11.30mm)
0.098" (2.50mm)
0.065" (1.65mm)
0.098" (2.50mm)
0.065" (1.65mm)
-
Nylon
image
MDLSP1-05M-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 5MM
18145
-
0.49000
-
1
MDLSP1
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.197" (5.00mm)
0.484" (12.30mm)
0.098" (2.50mm)
0.065" (1.65mm)
0.098" (2.50mm)
0.065" (1.65mm)
-
Nylon
image
DLCBST-2-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/8"
7267
-
0.49000
-
1
DLCBST
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.412" (10.46mm)
0.100" (2.54mm)
0.064" (1.63mm)
0.100" (2.54mm)
0.064" (1.63mm)
-
Nylon
image
DLCBST-3-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/16"
55602
-
0.50000
-
1
DLCBST
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.475" (12.06mm)
0.100" (2.54mm)
0.064" (1.63mm)
0.100" (2.54mm)
0.064" (1.63mm)
-
Nylon
image
DLMSPM-20-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1 1/4"
5380
-
0.50000
-
1
DLMSPM
Active
Snap Lock
Snap Lock
1.250" (31.75mm) 1 1/4"
1.535" (39.00mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
LCBS-2-3-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/16"
26132
-
0.51000
-
1
LCBS-2
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.992" (25.20mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.078" ~ 0.141" (1.98mm ~ 3.58mm)
Winged
Nylon
image
MDLSP1-06M-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 6MM
13610
-
0.51000
-
1
MDLSP1
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.236" (6.00mm)
0.524" (13.30mm)
0.098" (2.50mm)
0.065" (1.65mm)
0.098" (2.50mm)
0.065" (1.65mm)
-
Nylon
image
MDLSP2-06M-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 6MM
4906
-
0.51000
-
1
MDLSP2
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.236" (6.00mm)
0.602" (15.30mm)
0.138" (3.50mm)
0.065" (1.65mm)
0.138" (3.50mm)
0.065" (1.65mm)
-
Nylon
image
MDLSP1-08M-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 8MM
4905
-
0.55000
-
1
MDLSP1
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.315" (8.00mm)
0.602" (15.30mm)
0.098" (2.50mm)
0.065" (1.65mm)
0.098" (2.50mm)
0.065" (1.65mm)
-
Nylon
image
MDLSP2-10M-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 10MM
14099
-
0.57000
-
1
MDLSP2
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.394" (10.00mm)
0.760" (19.30mm)
0.138" (3.50mm)
0.065" (1.65mm)
0.138" (3.50mm)
0.065" (1.65mm)
-
Nylon
image
MDLSP1-10M-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 10MM
5515
-
0.57000
-
1
MDLSP1
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.394" (10.00mm)
0.681" (17.30mm)
0.098" (2.50mm)
0.065" (1.65mm)
0.098" (2.50mm)
0.065" (1.65mm)
-
Nylon
image
TCEHCBS-6-01
Essentra Components
BRD SPT CRNR/EDGE HOLD SCREW MNT
3672
-
0.62000
-
1
TCEHCBS
Active
Corner, Edge Holding
Screw Mount
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.120" (3.05mm)
-
-
Nylon
image
TCBS-4-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 1/4"
4188
-
0.63000
-
1
TCBS
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.654" (16.60mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
M3.5 Thread
Nylon
image
TCBS-6-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 3/8"
12957
-
0.64000
-
1
TCBS
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.776" (19.70mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
M3.5 Thread
Nylon
image
TCEHCBS-8-01
Essentra Components
BRD SPT CRNR/EDGE HOLD SCREW MNT
1220
-
0.64000
-
1
TCEHCBS
Active
Corner, Edge Holding
Screw Mount
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.120" (3.05mm)
-
-
Nylon
image
DLSP-1-16M-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 16MM
6953
-
0.66000
-
1
DLSP-1
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.630" (16.00mm)
1.024" (26.00mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.063" (1.60mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.063" (1.60mm)
-
Nylon
image
CBSB-10-01A-RT
Essentra Components
BRD SPT SNAP FIT ADHESIVE 5/8"
1573
-
0.86000
-
1
CBSB
Active
Snap Fit
Adhesive
0.625" (15.88mm) 5/8"
1.028" (26.10mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
-
Nylon
image
LCBSBM-7-01A-RT
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK ADHESIVE 7/16"
2099
-
0.89000
-
1
LCBSBM
Active
Snap Lock
Adhesive
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.780" (19.81mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
-
Nylon
image
CBSBT-4-01A-RT
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK ADHESVE 1/4"
3606
-
1.16000
-
1
CBSBT
Active
Snap Lock
Adhesive
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.393" (9.98mm)
0.100" (2.54mm)
0.064" (1.63mm)
-
-
-
Nylon
image
CBSBT-9-01A-RT
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK ADHESIVE 9/16"
2685
-
1.22000
-
1
CBSBT
Active
Snap Lock
Adhesive
0.562" (14.27mm) 9/16"
0.706" (17.92mm)
0.100" (2.54mm)
0.064" (1.63mm)
-
-
-
Nylon
image
9083
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK ADHESVE 1/2"
2033
6900
1.23000
-
1
-
Active
Snap Lock
Adhesive
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.900" (22.86mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
-
Nylon
image
702915000
Wurth Electronics Inc
BOARD SUPRT SCREW MNT NYLON 4MM
1662
-
0.16000
-
1
WA-SNSR
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.157" (4.00mm)
0.264" (6.70mm)
0.118" (3.00mm)
0.063" (1.60mm)
0.083" (2.11mm)
-
Stackable
Nylon
image
702917000
Wurth Electronics Inc
BOARD SUPRT SCREW MNT NYLON 5MM
1135
-
0.16000
-
1
WA-SNSR
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.197" (5.00mm)
0.303" (7.70mm)
0.118" (3.00mm)
0.063" (1.60mm)
0.083" (2.11mm)
-
Stackable
Nylon
image
1929A
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 1/2"
2133
7800
0.18000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.500" (12.70mm) 1/2"
1.173" (29.80mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.070" (1.78mm)
Winged
Nylon
image
702919000
Wurth Electronics Inc
BOARD SUPRT SCREW MNT NYLON 6MM
1480
-
0.19000
-
1
WA-SNSR
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.236" (6.00mm)
0.343" (8.71mm)
0.118" (3.00mm)
0.063" (1.60mm)
0.083" (2.11mm)
-
Stackable
Nylon
image
1927B
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
10980
9900
0.20000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.873" (22.17mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.070" (1.78mm)
Winged
Nylon
image
9018
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/8"
8126
4900
0.21000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.406" (10.30mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
702910000
Wurth Electronics Inc
BOARD SUPRT SCREW MNT NYLON 8MM
2616
-
0.22000
-
1
WA-SNSR
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.315" (8.00mm)
0.421" (10.70mm)
0.118" (3.00mm)
0.063" (1.60mm)
0.083" (2.11mm)
-
Stackable
Nylon
image
8815
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/16"
1952
4900
0.22000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.746" (18.96mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Winged
Nylon
image
8809
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/8"
3121
73500
0.23000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.375" (9.53mm) 3/8"
1.055" (26.80mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Winged
Nylon
image
8823
Keystone Electronics
BRD SPT REST MNT SNAP LOCK 1/4"
1370
9500
0.23000
-
1
-
Active
Resting Mount
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.530" (13.46mm)
-
-
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Winged
Nylon
image
8832
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT SCREW MNT 3/8"
3320
8900
0.24000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
-
Stackable
Nylon
image
8883
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 1/2"
4729
2400
0.25000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Fit
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.791" (20.10mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Tension Fit
Nylon
image
R6712-00
Harwin Inc.
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 12MM
2278
-
0.27000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.472" (12.00mm)
0.976" (24.80mm)
0.157" (3.99mm)
0.020" ~ 0.071" (0.50mm ~ 1.80mm)
0.217" (5.50mm)
-
Locking, Reverse Mounting
Nylon
image
8818
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/2"
1710
9000
0.28000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.500" (12.70mm) 1/2"
1.060" (26.92mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Winged
Nylon
image
8885
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 3/4"
4846
4500
0.29000
-
1
-
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.750" (19.05mm) 3/4"
1.040" (26.42mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Tension Fit
Nylon
image
MSPM-2-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 1/8"
2073
-
0.30000
-
1
MSPM
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.417" (10.60mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
DLMSPM-3-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/16"
8651
-
0.31000
-
1
DLMSPM
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.472" (12.00mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
9039
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 1/2"
5530
8100
0.31000
-
1
-
Active
Snap Lock
Resting Mount
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.234" (5.94mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.169" (4.30mm)
-
-
Nylon
image
MSPM-3-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLN 3/16"
2222
-
0.31000
-
1
MSPM
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.480" (12.20mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
8844
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 4MM
1253
8200
0.31000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.157" (4.00mm)
0.535" (13.60mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.157" (4.00mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
MSPM-6-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 3/8"
5045
-
0.32000
-
1
MSPM
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.665" (16.90mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
DLMSPM-5-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 5/16"
4451
-
0.32000
-
1
DLMSPM
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.594" (15.09mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
CBP37-C
Panduit Corp
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLN 9.4MM
2359
-
0.32000
-
1
CBP
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.370" (9.40mm)
0.618" (15.70mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.060" (1.50mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.060" (1.50mm)
-
Nylon
image
CBP50-C
Panduit Corp
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 1/2"
1810
-
0.33000
-
1
CBP
Active
Snap Fit
Snap Lock
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.780" (19.81mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.060" (1.50mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.060" (1.50mm)
-
Nylon
image
LCBS-3-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/16"
7962
-
0.34000
-
1
LCBS
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.921" (23.40mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm)
Winged
Nylon
image
SRS4-2-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 1/8"
3044
-
0.34000
-
1
SRS4
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.252" (6.40mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
M3 Thread
Nylon
image
HMSP-TM-3-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP FIT THR STUD 3/16"
2347
-
0.35000
-
1
HMSP-TM
Active
Snap Fit
Threaded Stud
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.566" (14.37mm)
0.152" (3.86mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
6-32 Thread
Nylon
image
8873
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/8"
2148
3800
0.35000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.935" (23.76mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
Winged
Nylon
image
SRS4-4-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 1/4"
5505
-
0.36000
-
1
SRS4
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.378" (9.60mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
M3 Thread
Nylon
image
HMSP-TM-4-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP FIT THR STUD 1/4"
4319
-
0.36000
-
1
HMSP-TM
Active
Snap Fit
Threaded Stud
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.629" (15.97mm)
0.152" (3.86mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
6-32 Thread
Nylon
image
SP3-4-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/4"
28246
-
0.37000
-
1
SP3
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.565" (14.35mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.157" (4.00mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
8847
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 10MM
7044
2900
0.37000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.394" (10.00mm)
0.771" (19.58mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.157" (4.00mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
DLMSPM-9-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 9/16"
2581
-
0.37000
-
1
DLMSPM
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.562" (14.27mm) 9/16"
0.846" (21.50mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
DLMSPM-10-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 5/8"
5410
-
0.38000
-
1
DLMSPM
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.909" (23.10mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
8891
Keystone Electronics
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/8"
3377
10400
0.38000
-
1
-
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.675" (17.14mm)
0.100" (2.54mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.100" (2.54mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
SRLCBS-6-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK/RIVET NYL 3/8"
2248
-
0.38000
-
1
SRLCBS
Active
Snap Lock
Snap Rivet
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.776" (19.70mm)
0.157" (3.99mm)
0.063" (1.60mm)
0.157 ~ 0.161" (4.00 ~ 4.10mm)
-
-
Nylon
image
CBP100-C
Panduit Corp
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 1"
1787
-
0.38000
-
1
CBP
Active
Snap Fit
Snap Lock
1.000" (25.40mm) 1"
1.280" (32.50mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.060" (1.50mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.060" (1.50mm)
-
Nylon
image
LCBS-6-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK NYLON 3/8"
1651
-
0.38000
-
1
LCBS
Active
Snap Lock
Snap Lock
0.375" (9.53mm) 3/8"
1.106" (28.10mm)
0.157" (3.99mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm)
Winged
Nylon
image
SRS6-4-01
Essentra Components
BRD SPT SNAP LOCK SCREW MNT 1/4"
5817
-
0.40000
-
1
SRS6
Active
Snap Lock
Screw Mount
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.378" (9.60mm)
0.232" (5.90mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.232" (5.90mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
M3.5 Thread
Nylon

مقایسه