یافته‌ها: 51سازنده

وضعیت قطعه

نوع

شکل

رزوه / پیچ / اندازه سوراخ

ماده (جنس)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
شکل
رزوه / پیچ / اندازه سوراخ
ماده (جنس)
image
612
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 4-40 STEEL
16070
52700
0.27000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
0.130" (3.30mm), 4-40
Steel, Zinc Plated
image
621
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 4-40 STEEL
21853
51600
0.34000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
#4-40 (2)
Steel, Zinc Plated
image
708
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 6-32 STEEL
3612
-
1.12000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Tall L
0.130" (3.30mm) (2), 6-32
Steel, Nickel Plated
image
615
Keystone Electronics
BRACKET UNIVERSAL .420X.343" BRS
16239
41500
0.26000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Short L
0.144" (3.66mm), 0.128" (3.25mm)
Brass, Tin Plated
image
4337
Keystone Electronics
BRACKET MOUNTING .187"HOLE ALUM
1748
43200
0.28000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Short L
0.196" (4.98mm), Oval 0.203" L x 0.196" W (5.16mm x 4.98mm)
Aluminum
image
614
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 6-32 BRASS
18606
29700
0.33000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
0.144" (3.66mm), 6-32
Brass, Tin Plated
image
611
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 8-32 BRASS
10308
8400
0.33000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
0.135" (3.43mm), 8-32
Brass, Tin Plated
image
4334
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 6-32 STEEL
8780
9900
0.42000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
#6-32 (2)
Steel, Nickel Plated
image
613
Keystone Electronics
BRACKET UNIVERSAL .390X.453" BRS
18144
2000
0.45000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Short L
0.147" (3.73mm), 0.128" (3.25mm)
Brass, Nickel Plated
image
634
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 6-32 BRASS
7204
31600
0.54000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
0.140" (3.56mm), 6-32
Brass, Nickel Plated
image
631
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 8-32 STEEL
6574
13100
0.61000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
0.136" (3.45mm) (2), 8-32
Steel, Tin Plated
image
617
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 6-32 STEEL
3803
15400
0.63000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
0.165" (4.19mm), 6-32
Steel, Tin Plated
image
616
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 4-40 BRASS
15824
52400
0.64000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
0.136" (3.45mm), 4-40
Brass, Tin Plated
image
4335
Keystone Electronics
BRACKET UNIVERSAL CLEAR HOLE
4716
-
0.47000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Short L
0.120" (3.05mm) (2)
Steel, Nickel Plated
image
1570
Keystone Electronics
BRACKET BOARD L STEEL 1 3/16"L
1599
2500
0.52000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Steel, Nickel Plated
image
1571
Keystone Electronics
BRACKET BOARD L STEEL 1 5/8"L
1352
1900
0.52000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Steel, Nickel Plated
image
4326
Keystone Electronics
BRACKET UNIVERSAL CLEAR HOLE
1834
7200
0.57000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Short L
0.140" (3.56mm) (2)
Steel, Nickel Plated
image
622
Keystone Electronics
BOARD BRACKET 1 5/8" LONG ALUM
1553
2700
0.57000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Aluminum
image
PCB-MB-01
Essentra Components
MOUNTING BLOCK #4SCREW
5000
-
0.41000
-
1
PCB-MB
Active
Mounting Block
Block
0.100" (2.54mm) (2)
Nylon
image
632
Keystone Electronics
GROUND TAB MTG BRCKT
1468
10000
0.54000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
#6-32
Brass
626
Keystone Electronics
BOARD BRACKET 1 3/16" LONG ALUM
1966
2400
0.55000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Aluminum
image
633
Keystone Electronics
BRACKET MOUNTING UNIVERSAL .375"
91
-
0.20000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Short L
0.140" (3.56mm) (2)
Brass, Nickel Plated
image
619
Keystone Electronics
BRACKET UNIVERSAL .687X.687" SS
889
-
0.30000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Short L
0.144" (3.66mm) (2)
Steel, Tin Plated
image
4336
Keystone Electronics
BRACKET UNIVERSAL CLEAR HOLE
485
8100
0.47000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Short L
0.144" (3.66mm) (2)
Steel, Nickel Plated
image
1556
Keystone Electronics
BRACKET BOARD L 1 5/8"L STEEL
413
-
0.48000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Steel, Nickel Plated
image
720-00012
Parallax Inc.
BRACKET UNIVERSAL STRAIGHT
113
-
0.50000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Straight
0.118" (3.00mm)
Aluminum
image
1567
Keystone Electronics
BRACKET BOARD L STEEL 2 1/8"L
396
-
0.58000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Steel, Nickel Plated
image
1564
Keystone Electronics
BRACKET BOARD L STEEL 1.562"L
784
5300
0.62000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.177" (4.50mm) (3)
Steel, Nickel Plated
image
618
Keystone Electronics
BRACKET UNIVERSAL .628X.628" BRS
566
20600
0.62000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Short L
0.169" (4.29mm) (2)
Brass, Tin Plated
image
4332
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 6-32 BRASS
742
26300
1.03000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
0.156" (3.96mm), 6-32
Brass, Nickel Plated
image
4333
Keystone Electronics
BRACKET RT ANG MOUNT 8-32 BRASS
262
2700
1.03000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Short L
0.156" (3.96mm), 8-32
Brass, Nickel Plated
image
620
Keystone Electronics
BRACKET UNIVERSAL 1.156X.656" SS
898
1000
0.54000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.169" (4.29mm) (2)
Steel, Tin Plated
image
4325
Keystone Electronics
BRACKET BOARD
305
10700
0.63000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Z Shape
0.130" (3.30mm), 0.187" (4.75mm)
Steel, Nickel Plated
image
630
Keystone Electronics
BRACKET OFFSET MOUNT 6-32 BRASS
604
3100
1.87000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
Z Shape
0.128" (3.25mm), 6-32
Brass, Tin Plated
image
1569
Keystone Electronics
BRACKET BOARD L STEEL 3 1/8"L
708
600
0.63000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Steel, Nickel Plated
image
720-00011
Parallax Inc.
BRACKET UNIV L ALUMINUM
-
-
0.50000
-
1
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
-
Aluminum
image
PAO
Panduit Corp
BRACKET SUPPORT METAL
-
-
0.50000
-
100
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Z Shape
1/4"
-
1565
Keystone Electronics
BRACKET BOARD L STEEL 2 5/8"L
-
1900
0.55450
-
100
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.144" (3.66mm) (3)
Steel, Nickel Plated
1566
Keystone Electronics
BRACKET BOARD L STEEL 2 13/16"L
-
400
0.58050
-
100
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.144" (3.66mm) (3)
Steel, Nickel Plated
image
1568
Keystone Electronics
BRACKET BOARD L STEEL 2 5/8"L
-
2200
0.58050
-
100
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Steel, Nickel Plated
627
Keystone Electronics
BOARD BRACKET 1 5/8" LONG ALUM
-
400
0.58500
-
100
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Aluminum
623
Keystone Electronics
BOARD BRACKET 2 1/8" LONG ALUM
-
400
0.62350
-
100
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Aluminum
624
Keystone Electronics
BOARD BRACKET 2 5/8" LONG ALUM
-
900
0.68650
-
100
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Aluminum
image
625
Keystone Electronics
BRACKET MOUNTIG ALUM
-
800
0.77300
-
100
-
Active
Bracket, Non-Threaded Hole(s)
Tall L
0.156" (3.96mm) (2), Oval 0.218" L x 0.156" W (5.54 x 3.96mm)
Aluminum
-
1617
Keystone Electronics
MOUNTING HARDWARE PROD
-
-
2.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1618
Keystone Electronics
MOUNTING HARDWARE PROD
-
-
2.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
1647
Keystone Electronics
BRACKET BOARD SUPPORT 2 3/8"L
-
17
4.61000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
-
#6-32
Brass
1648
Keystone Electronics
BRACKET BOARD SUPPORT 2 7/8"L
-
272
5.87000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
-
#6-32
Brass
1649
Keystone Electronics
BRACKET BOARD SUPPORT 3 3/8"L
-
-
6.50000
-
1
-
Active
Bracket, Threaded Hole(s)
-
#6-32
Brass
-
DDH-1
Essentra Components
DUAL DUROMETER HINGE W/O TAPE
-
-
Call
-
6
-
Obsolete
-
-
-
-
-
DDH-1-A
Essentra Components
DUAL DUROMETER HINGE W/TAPE
-
-
Call
-
6
-
Obsolete
-
-
-
-

مقایسه