یافته‌ها: 584سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

قطر پرچ کردن

طول پرچ کردن

قطر سر

ارتفاع سر

قطر سوراخ

محدوده دستگیره

مشخصات

رنگ

ماده (جنس)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
قطر پرچ کردن
طول پرچ کردن
قطر سر
ارتفاع سر
قطر سوراخ
محدوده دستگیره
مشخصات
رنگ
ماده (جنس)
image
22
Keystone Electronics
EYELET 0.062" BRASS TIN PLATED
52645
200
0.08000
-
1
-
Active
Eyelets
0.059" (1.50mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.105" (2.67mm)
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
34
Keystone Electronics
EYELET 0.125" BRASS TIN PLATED
26863
482800
0.09000
-
1
-
Active
Eyelets
0.089" (2.26mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.150" (3.81mm)
-
0.093" (2.36mm)
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
33
Keystone Electronics
EYELET 0.093" BRASS TIN PLATED
13252
197800
0.09000
-
1
-
Active
Eyelets
0.089" (2.26mm)
0.093" (2.36mm)
0.150" (3.81mm)
-
0.093" (2.36mm)
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
35
Keystone Electronics
EYELET 0.156" BRASS TIN PLATED
10957
25400
0.09000
-
1
-
Active
Eyelets
0.089" (2.26mm)
0.156" (3.96mm)
0.150" (3.81mm)
-
0.093" (2.36mm)
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
36
Keystone Electronics
EYELET 0.187" BRASS TIN PLATED
2412
24100
0.09000
-
1
-
Active
Eyelets
0.089" (2.26mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.150" (3.81mm)
-
0.093" (2.36mm)
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
23
Keystone Electronics
EYELET 0.093" BRASS TIN PLATED
1691
24300
0.09000
-
1
-
Active
Eyelets
0.059" (1.50mm)
0.093" (2.36mm)
0.105" (2.67mm)
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
24
Keystone Electronics
EYELET 0.125" BRASS TIN PLATED
1480
10200
0.09000
-
1
-
Active
Eyelets
0.059" (1.50mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.105" (2.67mm)
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
44
Keystone Electronics
EYELET 0.125" BRASS TIN PLATED
1768
49100
0.10000
-
1
-
Active
Eyelets
0.121" (3.07mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.200" (5.08mm)
-
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
46
Keystone Electronics
EYELET 0.187" BRASS TIN PLATED
11239
56000
0.11000
-
1
-
Active
Eyelets
0.121" (3.07mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.200" (5.08mm)
-
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
SR-4060B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.236" NYLON BLACK
4973
-
0.37000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.158" (4.01mm)
0.236" (5.99mm)
0.315" (8.00mm)
0.071" (1.80mm)
0.163" (4.14mm)
0.138" ~ 0.177" (3.51mm ~ 4.50mm)
-
Black
Nylon
image
SR-4090B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.354" NYLON BLACK
7640
-
0.42000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.158" (4.01mm)
0.354" (9.00mm)
0.315" (8.00mm)
0.071" (1.80mm)
0.163" (4.14mm)
0.256" ~ 0.295" (6.50mm ~ 7.49mm)
-
Black
Nylon
image
SLP-1-177-01
Essentra Components
SNAP LOCK PIN 0.257" NYLON NRTL
16384
-
0.47000
-
1
SLP-1
Active
Snap Lock Pin
0.090" (2.29mm)
0.257" (6.53mm)
0.210" (5.33mm)
0.051" (1.30mm)
0.098" (2.49mm)
0.177" (4.50mm)
-
Natural
Nylon
image
-
AB4-2A
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.275" ALUM NATURAL
29400
-
0.05580
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.275" (6.99mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.040" (1.02mm)
0.130" (3.30mm)
0.063" ~ 0.125" (1.60mm ~ 3.18mm)
Requires Installation Tool
Natural
Aluminum
image
-
AB3-2A
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.250" ALUM NATURAL
8300
-
0.09070
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.094" (2.39mm) 3/32"
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.032" (0.81mm)
0.098" (2.49mm)
0.031" ~ 0.125" (0.79mm ~ 3.18mm)
Requires Installation Tool
Natural
Aluminum
image
37
Keystone Electronics
EYELET 0.219" BRASS TIN PLATED
4269
51400
0.10000
-
1
-
Active
Eyelets
0.089" (2.26mm)
0.219" (5.56mm)
0.150" (3.81mm)
-
0.093" (2.36mm)
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
43
Keystone Electronics
EYELET 0.093" BRASS TIN PLATED
2546
6600
0.10000
-
1
-
Active
Eyelets
0.121" (3.07mm)
0.093" (2.36mm)
0.200" (5.08mm)
-
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
45
Keystone Electronics
EYELET 0.156" BRASS TIN PLATED
23900
63600
0.11000
-
1
-
Active
Eyelets
0.121" (3.07mm)
0.156" (3.96mm)
0.200" (5.08mm)
-
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
47
Keystone Electronics
EYELET 0.219" BRASS TIN PLATED
8092
59000
0.11000
-
1
-
Active
Eyelets
0.121" (3.07mm)
0.219" (5.56mm)
0.200" (5.08mm)
-
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
48
Keystone Electronics
EYELET 0.250" BRASS TIN PLATED
3777
41400
0.11000
-
1
-
Active
Eyelets
0.121" (3.07mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.200" (5.08mm)
-
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
Requires Installation Tool
-
Brass, Tin Plated
image
3384
Keystone Electronics
RIVET SEMI-TUBE 0.156" BRASS
4715
25400
0.13000
-
1
-
Active
Semi-Tubular Rivet
0.087" (2.21mm)
0.156" (3.96mm)
0.147" (3.73mm)
-
0.093" (2.36mm)
-
-
-
Brass
image
3300
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.093" NYLON BLK
1060
100
0.13000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.093" (2.36mm)
Removable
Black
Nylon
image
MMB-136-01
Essentra Components
MOUNTING BUTTON 0.437" NYLN NRTL
11128
-
0.23000
-
1
MMB
Active
Mounting Button
-
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.406" (10.31mm)
0.067" (1.70mm)
0.136" (3.45mm)
0.114" ~ 0.157" (2.90mm ~ 4.00mm)
-
Natural
Nylon
image
3335
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.312" NYLON BLK
1880
4900
0.26000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.219" (5.56mm)
-
0.343" (8.71mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.219" (5.56mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
Removable
Black
Nylon
image
SR-3545B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.177" NYLON BLACK
25000
-
0.33000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.138" (3.51mm)
0.177" (4.50mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.144" (3.66mm)
0.083" ~ 0.118" (2.11mm ~ 3.00mm)
-
Black
Nylon
image
SR-3045B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.177" NYLON BLACK
11040
-
0.33000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.118" (3.00mm)
0.177" (4.50mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.124" (3.15mm)
0.079" ~ 0.118" (2.01mm ~ 3.00mm)
-
Black
Nylon
image
SR-3065W
Essentra Components
RIVET SNAP 0.260" NYLON WHITE
4536
-
0.33000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.118" (3.00mm)
0.260" (6.60mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.124" (3.15mm)
0.157" ~ 0.197" (3.99mm ~ 5.00mm)
-
White
Nylon
image
SR-3055B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.217" NYLON BLACK
4529
-
0.33000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.118" (3.00mm)
0.217" (5.50mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.124" (3.15mm)
0.118" ~ 0.158" (3.00mm ~ 4.01mm)
-
Black
Nylon
image
SR-3550B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.197" NYLON BLACK
3386
-
0.33000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.138" (3.51mm)
0.197" (5.00mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.144" (3.66mm)
0.106" ~ 0.142" (2.69mm ~ 3.61mm)
-
Black
Nylon
image
SR-4050W
Essentra Components
RIVET SNAP 0.197" NYLON WHITE
8150
-
0.34000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.158" (4.01mm)
0.197" (5.00mm)
0.315" (8.00mm)
0.071" (1.80mm)
0.163" (4.14mm)
0.098" ~ 0.138" (2.50mm ~ 3.51mm)
-
White
Nylon
image
PL-250-10-01BK
Essentra Components
BARBED FASTENER 0.625" NYLON BLK
4775
-
0.34000
-
1
PL
Active
Barbed Fastener
-
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.078" (1.98mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
Black
Nylon
image
SR-4050B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.197" NYLON BLACK
6640
-
0.35000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.158" (4.01mm)
0.197" (5.00mm)
0.315" (8.00mm)
0.071" (1.80mm)
0.163" (4.14mm)
0.098" ~ 0.138" (2.50mm ~ 3.51mm)
-
Black
Nylon
image
SR-3080B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.315" NYLON BLACK
9728
-
0.36000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.118" (3.00mm)
0.315" (8.00mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.124" (3.15mm)
0.217" ~ 0.256" (5.51mm ~ 6.50mm)
-
Black
Nylon
image
SR-3100B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.394" NYLON BLACK
2353
-
0.38000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.118" (3.00mm)
0.394" (10.01mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.124" (3.15mm)
0.295" ~ 0.335" (7.49mm ~ 8.51mm)
-
Black
Nylon
image
SR-3560B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.236" NYLON BLACK
1230
-
0.38000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.138" (3.51mm)
0.236" (5.99mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.144" (3.66mm)
0.146" ~ 0.181" (3.71mm ~ 4.60mm)
-
Black
Nylon
image
SR-4070B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.276" NYLON BLACK
2120
-
0.39000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.158" (4.01mm)
0.276" (7.01mm)
0.315" (8.00mm)
0.071" (1.80mm)
0.163" (4.14mm)
0.177" ~ 0.217" (4.50mm ~ 5.51mm)
-
Black
Nylon
image
SR-4120B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.470" NYLON BLACK
8983
-
0.46000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.158" (4.01mm)
0.470" (11.94mm)
0.315" (8.00mm)
0.071" (1.80mm)
0.163" (4.14mm)
0.354" ~ 0.413" (8.99mm ~ 10.49mm)
-
Black
Nylon
image
SR-5075B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.295" NYLON BLACK
5154
-
0.51000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.197" (5.00mm)
0.295" (7.50mm)
0.354" (8.99mm)
0.087" (2.21mm)
0.203" (5.16mm)
0.177" ~ 0.217" (4.50mm ~ 5.51mm)
-
Black
Nylon
image
PPR-2
Essentra Components
RIVET PUSH 0.382" NYLON NATURAL
10095
-
0.57000
-
1
PPR
Active
Push Rivet
-
0.382" (9.70mm)
0.429" (10.90mm)
0.059" (1.50mm)
0.189" (4.80mm)
0.158" ~ 0.281" (4.01mm ~ 7.14mm)
Requires Installation Tool
Natural
Nylon
image
SR-2064B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.252" NYLON BLACK
6574
-
0.63000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.079" (2.01mm)
0.252" (6.40mm)
0.165" (4.19mm)
0.047" (1.19mm) 3/64"
0.085" (2.16mm)
0.173" ~ 0.197" (4.39mm ~ 5.00mm)
-
Black
Nylon
image
-
AB4-3A
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.337" ALUM NATURAL
2300
-
0.06030
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.337" (8.56mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.040" (1.02mm)
0.130" (3.30mm)
0.126" ~ 0.187" (3.20mm ~ 4.75mm)
Requires Installation Tool
Natural
Aluminum
image
-
AB4-4A
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.400" ALUM NATURAL
8200
-
0.06210
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.400" (10.16mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.040" (1.02mm)
0.130" (3.30mm)
0.188" ~ 0.250" (4.78mm ~ 6.35mm)
Requires Installation Tool
Natural
Aluminum
image
-
AB4-1A
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.212" ALUM NATURAL
3913
-
0.07380
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.212" (5.38mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.040" (1.02mm)
0.130" (3.30mm)
0.032" ~ 0.062" (0.81mm ~ 1.57mm)
Requires Installation Tool
Natural
Aluminum
image
-
AB3-4A
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.375" ALUM NATURAL
6100
-
0.09120
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.094" (2.39mm) 3/32"
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.032" (0.81mm)
0.098" (2.49mm)
0.126" ~ 0.250" (3.20mm ~ 6.35mm)
Requires Installation Tool
Natural
Aluminum
image
MMB-125-01BK
Essentra Components
MOUNTING BUTTON 0.330" NYLON BLK
3000
-
0.24000
-
1
MMB
Active
Mounting Button
-
0.330" (8.38mm)
0.270" (6.86mm)
0.040" (1.02mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.080" ~ 0.100" (2.03mm ~ 2.54mm)
-
Black
Nylon
image
MMB-187-01
Essentra Components
MOUNTING BUTTON 0.430" NYLN NRTL
3000
-
0.24000
-
1
MMB
Active
Mounting Button
-
0.430" (10.92mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.087" (2.21mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.098" ~ 0.157" (2.50mm ~ 4.00mm)
-
Natural
Nylon
image
MMB-187-01BK
Essentra Components
MOUNTING BUTTON 0.430" NYLON BLK
3000
-
0.30000
-
1
MMB
Active
Mounting Button
-
0.430" (10.92mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.087" (2.21mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.098" ~ 0.157" (2.50mm ~ 4.00mm)
-
Black
Nylon
image
SR-3065B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.260" NYLON BLACK
10000
-
0.33000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.118" (3.00mm)
0.260" (6.60mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.124" (3.15mm)
0.157" ~ 0.197" (3.99mm ~ 5.00mm)
-
Black
Nylon
image
BR1-344-01
Essentra Components
BARBED FASTENR 0.344 1000 PCS
3000
-
0.33000
-
1
BR
Active
Barbed Fastener (2 Piece)
-
0.344" (8.74mm)
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.093" (2.36mm)
0.281" (7.14mm)
0.346" ~ 0.502" (8.79mm ~ 12.75mm)
-
Natural
Nylon
image
SR-3555B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.217" NYLON BLACK
10000
-
0.35000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.138" (3.51mm)
0.217" (5.50mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.144" (3.66mm)
0.118" ~ 0.158" (3.00mm ~ 4.01mm)
-
Black
Nylon
image
SRVO-4050B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.200" NYLON BLACK
3000
-
0.37000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.158" (4.01mm)
0.200" (5.08mm)
0.315" (8.00mm)
0.071" (1.80mm)
0.163" (4.14mm)
0.098" ~ 0.138" (2.50mm ~ 3.51mm)
Flame Retardant
Black
Nylon
image
DF-137-010
Essentra Components
MOUNTING BUTTON 0.512 ACETAL WHT
3000
-
0.38000
-
1
DF
Active
Mounting Button
0.106" (2.69mm)
0.512" (13.00mm)
0.315" (8.00mm)
0.059" (1.50mm)
0.126" (3.20mm)
0.039" ~ 0.177" (0.99mm ~ 4.50mm)
-
White
Acetal
image
SR-4080B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.315" NYLON BLACK
10000
-
0.39000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.158" (4.01mm)
0.315" (8.00mm)
0.315" (8.00mm)
0.071" (1.80mm)
0.163" (4.14mm)
0.217" ~ 0.256" (5.51mm ~ 6.50mm)
-
Black
Nylon
image
PPR-3055B
Essentra Components
RIVET PUSH 0.220" NYLON BLACK
3000
-
0.40000
-
1
PPR
Active
Push Rivet
-
0.220" (5.59mm)
0.230" (5.84mm)
0.080" (2.03mm)
0.122" (3.10mm)
0.120" ~ 0.160" (3.05mm ~ 4.06mm)
-
Black
Nylon
image
SR-2642B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.165" NYLON BLACK
4000
-
0.41000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.102" (2.59mm)
0.165" (4.20mm)
0.197" (5.00mm)
0.055" (1.40mm)
0.108" (2.74mm)
0.079" ~ 0.118" (2.01mm ~ 3.00mm)
-
Black
Nylon
image
SR-5045B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.177" NYLON BLACK
4000
-
0.42000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.197" (5.00mm)
0.177" (4.50mm)
0.354" (8.99mm)
0.087" (2.21mm)
0.203" (5.16mm)
0.059" ~ 0.098" (1.50mm ~ 2.49mm)
-
Black
Nylon
image
SR-2655B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.220" NYLON BLACK
4000
-
0.43000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.102" (2.59mm)
0.220" (5.59mm)
0.197" (5.00mm)
0.055" (1.40mm)
0.108" (2.74mm)
0.134" ~ 0.169" (3.40mm ~ 4.29mm)
-
Black
Nylon
image
DF-137-030
Essentra Components
MOUNTING BUTTON 0.590 ACETAL WHT
3000
-
0.44000
-
1
DF
Active
Mounting Button
0.134" (3.40mm)
0.590" (14.99mm)
0.394" (10.01mm)
0.067" (1.70mm)
0.185" (4.70mm)
0.039" ~ 0.216" (0.99mm ~ 5.49mm)
-
White
Acetal
image
SRVO-4090B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.350" NYLON BLACK
3000
-
0.45000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.158" (4.01mm)
0.350" (8.89mm)
0.315" (8.00mm)
0.071" (1.80mm)
0.163" (4.14mm)
0.256" ~ 0.295" (6.50mm ~ 7.49mm)
Flame Retardant
Black
Nylon
image
SR-5065B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.256" NYLON BLACK
10000
-
0.46000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.197" (5.00mm)
0.256" (6.50mm)
0.354" (8.99mm)
0.087" (2.21mm)
0.203" (5.16mm)
0.138" ~ 0.177" (3.51mm ~ 4.50mm)
-
Black
Nylon
image
SR-4100B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.394" NYLON BLACK
4000
-
0.46000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.158" (4.01mm)
0.394" (10.01mm)
0.315" (8.00mm)
0.071" (1.80mm)
0.163" (4.14mm)
0.295" ~ 0.335" (7.49mm ~ 8.51mm)
-
Black
Nylon
image
SLP-1-638-01
Essentra Components
SNAP LOCK PIN 0.718" NYLON NRTL
2000
-
0.50000
-
1
SLP-1
Active
Snap Lock Pin
0.090" (2.29mm)
0.718" (18.24mm)
0.210" (5.33mm)
0.051" (1.30mm)
0.098" (2.49mm)
0.638" (16.21mm)
-
Natural
Nylon
image
SR-2040W
Essentra Components
RIVET SNAP 0.157" NYLON WHITE
4000
-
0.52000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.079" (2.01mm)
0.157" (4.00mm)
0.165" (4.19mm)
0.047" (1.19mm) 3/64"
0.085" (2.16mm)
0.083" ~ 0.110" (2.11mm ~ 2.79mm)
-
White
Nylon
image
SR-6060B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.240" NYLON BLACK
4000
-
0.54000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.236" (5.99mm)
0.240" (6.10mm)
0.472" (11.99mm)
0.098" (2.49mm)
0.242" (6.15mm)
0.098" ~ 0.158" (2.50mm ~ 4.01mm)
-
Black
Nylon
image
USR-1131
Essentra Components
RIVET SNAP 0.433" NYLON BLACK
2000
-
0.96000
-
1
USR
Active
Snap Rivet
-
0.433" (11.00mm)
0.472" (11.99mm)
0.153" (3.89mm)
0.197" (5.00mm)
0.059" ~ 0.236" (1.50mm ~ 5.99mm)
Unscrewing
Black
Nylon
image
USR-1132
Essentra Components
RIVET SNAP 0.433" NYLON BLACK
2000
-
1.00000
-
1
USR
Active
Snap Rivet
-
0.433" (11.00mm)
0.630" (16.00mm)
0.153" (3.89mm)
0.236" (5.99mm)
0.059" ~ 0.236" (1.50mm ~ 5.99mm)
Unscrewing
Black
Nylon
image
-
SB4-3
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.337" STEEL NATURAL
8900
-
0.06260
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.337" (8.56mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.040" (1.02mm)
0.130" (3.30mm)
0.126" ~ 0.187" (3.20mm ~ 4.75mm)
Requires Installation Tool
Natural
Steel
image
-
SB4-4
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.400" STEEL NATURAL
4200
-
0.06350
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.400" (10.16mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.040" (1.02mm)
0.130" (3.30mm)
0.188" ~ 0.250" (4.78mm ~ 6.35mm)
Requires Installation Tool
Natural
Steel
image
-
SB4-6
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.525" STEEL NATURAL
2700
-
0.09570
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.525" (13.34mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.040" (1.02mm)
0.130" (3.30mm)
0.313" ~ 0.375" (7.95mm ~ 9.53mm)
Requires Installation Tool
Natural
Steel
image
-
ABL4-2A
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.275" ALUM NATURAL
8100
-
0.10380
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.275" (6.99mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.045" (1.14mm)
0.130" (3.30mm)
0.031" ~ 0.125" (0.79mm ~ 3.18mm)
Requires Installation Tool
Natural
Aluminum
image
-
SB3-2
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.250" STEEL NATURAL
1500
-
0.10470
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.094" (2.39mm) 3/32"
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.032" (0.81mm)
0.098" (2.49mm)
0.031" ~ 0.125" (0.79mm ~ 3.18mm)
Requires Installation Tool
Natural
Steel
image
-
SBL4-2
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.275" STEEL NATURAL
6500
-
0.10710
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.275" (6.99mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.045" (1.14mm)
0.130" (3.30mm)
0.031" ~ 0.125" (0.79mm ~ 3.18mm)
Requires Installation Tool
Natural
Steel
image
-
ABL4-4A
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.400" ALUM NATURAL
3865
-
0.10800
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.400" (10.16mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.045" (1.14mm)
0.130" (3.30mm)
0.188" ~ 0.250" (4.78mm ~ 6.35mm)
Requires Installation Tool
Natural
Aluminum
image
-
SBL4-4
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.400" STEEL NATURAL
7200
-
0.11050
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.400" (10.16mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.045" (1.14mm)
0.130" (3.30mm)
0.188" ~ 0.250" (4.78mm ~ 6.35mm)
Requires Installation Tool
Natural
Steel
image
-
AB4-8A
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.650" ALUM NATURAL
6300
-
0.12330
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.650" (16.51mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.040" (1.02mm)
0.130" (3.30mm)
0.376" ~ 0.500" (9.55mm ~ 12.70mm)
Requires Installation Tool
Natural
Aluminum
image
15
Keystone Electronics
EYELET 0.156" BRASS TIN PLATED
8200
32500
0.13000
-
1
-
Active
Eyelets
0.152" (3.86mm)
0.156" (3.96mm)
-
-
0.156" (3.96mm) 5/32"
-
-
-
Brass, Tin Plated
image
-
ABL4-6A
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.525" ALUM NATURAL
1700
-
0.13200
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.525" (13.34mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.045" (1.14mm)
0.130" (3.30mm)
0.251" ~ 0.375" (6.38mm ~ 9.53mm)
Requires Installation Tool
Natural
Aluminum
image
-
SBL4-6
B&F Fastener Supply
RIVET BLIND 0.525" STEEL NATURAL
1700
-
0.13500
-
100
-
Active
Blind Rivet
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.525" (13.34mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.045" (1.14mm)
0.130" (3.30mm)
0.251" ~ 0.375" (6.38mm ~ 9.53mm)
Requires Installation Tool
Natural
Steel
image
3390
Keystone Electronics
RIVET SEMI-TUBE 0.218" BRASS
6890
18400
0.14000
-
1
-
Active
Semi-Tubular Rivet
0.120" (3.05mm)
0.218" (5.54mm)
0.218" (5.54mm)
-
0.128" (3.25mm)
-
-
-
Brass
image
3302
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.156" NYLON BLK
2729
3500
0.14000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.156" (3.96mm)
Removable
Black
Nylon
image
3301
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.125" NYLON BLK
2410
6000
0.14000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.125" (3.18mm) 1/8"
Removable
Black
Nylon
image
3303
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.187" NYLON BLK
2655
4300
0.15000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.187" (4.75mm) 3/16"
Removable
Black
Nylon
image
3305
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.250" NYLON BLK
10098
7800
0.16000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.125" (3.18mm) 1/8"
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.250" (6.35mm) 1/4"
Removable
Black
Nylon
image
3310
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.093" NYLON BLK
2940
4100
0.16000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.158" (4.01mm)
-
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.158" (4.01mm)
0.093" (2.36mm)
Removable
Black
Nylon
image
3311
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.125" NYLON BLK
2956
6000
0.17000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.158" (4.01mm)
-
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.158" (4.01mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
Removable
Black
Nylon
image
3312
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.156" NYLON BLK
2970
5500
0.18000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.158" (4.01mm)
-
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.158" (4.01mm)
0.156" (3.96mm)
Removable
Black
Nylon
image
3321
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.156" NYLON BLK
2480
5800
0.18000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.187" (4.75mm) 3/16"
-
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.156" (3.96mm)
Removable
Black
Nylon
image
3320
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.125" NYLON BLK
2465
14800
0.18000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.187" (4.75mm) 3/16"
-
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.125" (3.18mm) 1/8"
Removable
Black
Nylon
image
MMB-125-01
Essentra Components
MOUNTING BUTTON 0.330" NYLN NRTL
5039
-
0.19000
-
1
MMB
Active
Mounting Button
-
0.330" (8.38mm)
0.270" (6.86mm)
0.040" (1.02mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.080" ~ 0.100" (2.03mm ~ 2.54mm)
-
Natural
Nylon
image
3313
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.187" NYLON BLK
2865
1300
0.19000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.158" (4.01mm)
-
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.158" (4.01mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
Removable
Black
Nylon
image
3322
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.187" NYLON BLK
2180
6500
0.19000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.187" (4.75mm) 3/16"
-
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
Removable
Black
Nylon
image
3315
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.250" NYLON BLK
2890
5500
0.20000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.158" (4.01mm)
-
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.158" (4.01mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
Removable
Black
Nylon
image
3324
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.250" NYLON BLK
2500
1200
0.20000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.187" (4.75mm) 3/16"
-
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.250" (6.35mm) 1/4"
Removable
Black
Nylon
image
3443
Keystone Electronics
RIVET SNAP 0.220" NYLON BLACK
4810
5700
0.21000
-
1
-
Active
Snap Rivet
0.138" (3.51mm)
0.220" (5.59mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.144" (3.66mm)
0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm)
Removable
Black
Nylon
image
3330
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.156" NYLON BLK
2400
3300
0.21000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.219" (5.56mm)
-
0.343" (8.71mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.219" (5.56mm)
0.156" (3.96mm)
Removable
Black
Nylon
image
3446
Keystone Electronics
RIVET SNAP 0.310" NYLON BLACK
4985
2200
0.22000
-
1
-
Active
Snap Rivet
0.138" (3.51mm)
0.310" (7.87mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.144" (3.66mm)
0.217" ~ 0.256" (5.51mm ~ 6.50mm)
Removable
Black
Nylon
image
3333
Keystone Electronics
MOUNTING BUTTON 0.250" NYLON BLK
2475
6000
0.25000
-
1
-
Active
Mounting Button
0.219" (5.56mm)
-
0.343" (8.71mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.219" (5.56mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
Removable
Black
Nylon
image
MBRP1-030-01
Essentra Components
BARBED FASTENER 0.133 NYLON NRTL
9904
-
0.27000
-
1
MBR
Active
Barbed Fastener
0.118" (3.00mm)
0.133" (3.38mm)
0.400" (10.16mm)
0.090" (2.29mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.030" (0.76mm)
Requires Mini-Cap
Natural
Nylon
image
SR-3035B
Essentra Components
RIVET SNAP 0.138" NYLON BLACK
4772
-
0.32000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.118" (3.00mm)
0.138" (3.51mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.124" (3.15mm)
0.039" ~ 0.079" (0.99mm ~ 2.01mm)
-
Black
Nylon
image
SR-3035W
Essentra Components
RIVET SNAP 0.138" NYLON WHITE
2990
-
0.32000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.118" (3.00mm)
0.138" (3.51mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.124" (3.15mm)
0.039" ~ 0.079" (0.99mm ~ 2.01mm)
-
White
Nylon
image
SR-3045W
Essentra Components
RIVET SNAP 0.177" NYLON WHITE
9922
-
0.33000
-
1
SR
Active
Snap Rivet
0.118" (3.00mm)
0.177" (4.50mm)
0.252" (6.40mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.124" (3.15mm)
0.079" ~ 0.118" (2.01mm ~ 3.00mm)
-
White
Nylon

مقایسه