یافته‌ها: 962سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

نوع سر پیچ

نوع درایو

مشخصات

اندازه رزوه

قطر سر

ارتفاع سر

طول - زیر سر

طول - کلی

ماده (جنس)

پلیت


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
نوع سر پیچ
نوع درایو
مشخصات
اندازه رزوه
قطر سر
ارتفاع سر
طول - زیر سر
طول - کلی
ماده (جنس)
پلیت
image
29341
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M3
32050
52300
0.20000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M3x0.5
0.213" (5.40mm)
0.067" (1.70mm)
0.236" (6.00mm)
0.303" (7.70mm)
Nylon
-
image
RM3X6MM 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M3
16798
-
0.40000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
M3
-
0.094" (2.40mm)
0.236" (6.00mm)
0.342" (8.69mm)
Stainless Steel
-
image
RM3X4MM 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M3
3432
-
0.40000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
M3
0.264" (6.70mm)
0.094" (2.40mm)
0.157" (4.00mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
Stainless Steel
-
image
RM3X8MM 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILIPS M3
27871
-
0.45000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
M3
0.264" (6.70mm)
0.094" (2.40mm)
0.315" (8.00mm)
0.409" (10.40mm)
Stainless Steel
-
image
RM3X10MM 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M3
8372
-
0.45000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
M3
0.264" (6.70mm)
0.094" (2.40mm)
0.394" (10.00mm)
0.488" (12.40mm)
Stainless Steel
-
image
R4-40X1/4 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
4988
-
0.45000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#4-40
0.238" (6.05mm)
0.080" (2.03mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.330" (8.38mm)
Stainless Steel
-
image
R4-40X3/8 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
7078
-
0.53000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#4-40
0.238" (6.05mm)
0.080" (2.03mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.455" (11.56mm)
Stainless Steel
-
image
1551ATS100
Hammond Manufacturing
SHT MTL SCREW PAN PHIL #2 100/PK
422
1182
7.98000
-
1
1551
Active
Sheet Metal Screw
Pan Head
Phillips
Self Tapping
#2
-
-
0.187" (4.75mm) 3/16"
-
-
Nickel
image
9507
Keystone Electronics
MACHINE SCREW FLAT SLOTTED 6-32
1270
11800
0.07000
-
1
-
Active
Machine Screw
Flat Head
Slotted
-
#6-32
-
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Steel
Zinc
image
NY PMS 440 0025 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
64800
-
0.08860
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.075" (1.91mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.325" (8.26mm)
Nylon
-
image
9900
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
70142
44600
0.10000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.065" (1.65mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.315" (8.00mm)
Stainless Steel
-
image
9901
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
27743
9700
0.10000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.065" (1.65mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.440" (11.18mm)
Stainless Steel
-
image
7346
Bud Industries
MACH SCREW TRUSS PHILLIPS 10-32
3064
-
0.10000
-
1
-
Active
Machine Screw
Truss Head
Phillips
Pilot Point
#10-32
-
-
0.620" (15.75mm)
-
Steel
Zinc
image
9305
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED 4-40
6405
1200
0.11000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
#4-40
-
-
1.000" (25.40mm) 1"
-
Steel
Zinc
image
3313
Bud Industries
MACHINE SCREW FLAT PHILLIPS 6-32
1114
-
0.11000
-
1
-
Active
Machine Screw
Flat Head
Phillips
Self Tapping
#6-32
-
-
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Steel
Zinc
image
9902
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
20545
22200
0.12000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.065" (1.65mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.565" (14.35mm)
Stainless Steel
-
image
NSP-4-3-01
Essentra Components
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
11935
-
0.12000
-
1
NSS-NSP
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
0.209" (5.30mm)
0.080" (2.03mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.267" (6.78mm)
Nylon
-
image
NSP-4-5-01
Essentra Components
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
6603
-
0.12000
-
1
NSS-NSP
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
0.209" (5.30mm)
0.080" (2.03mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.393" (9.98mm)
Nylon
-
image
NSP-6-16-01
Essentra Components
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 6-32
6036
-
0.12000
-
1
NSS-NSP
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#6-32
0.260" (6.60mm)
0.090" (2.29mm)
1.000" (25.40mm) 1"
1.092" (27.74mm)
Nylon
-
image
9427
Keystone Electronics
MACH SCREW BINDING SLOTTED 4-40
13685
16700
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Binding Head
Slotted
-
#4-40
-
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Nylon
-
image
8190-1
Keystone Electronics
MACHINE SCREW BINDING COMB 6-32
12237
490200
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Binding Head
Combination
-
#6-32
0.282" (7.16mm)
0.083" (2.11mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.333" (8.46mm)
Brass
Nickel
image
9903
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 6-32
7584
30800
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#6-32
-
0.092" (2.34mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.342" (8.69mm)
Stainless Steel
-
image
9327
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED 4-40
6505
13600
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
#4-40
-
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Nylon
-
image
9328
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED 4-40
6167
19100
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
#4-40
-
-
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
Nylon
-
image
9904
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 6-32
5450
5100
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#6-32
-
0.092" (2.34mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.467" (11.86mm)
Stainless Steel
-
image
9529
Keystone Electronics
MACHINE SCREW FLAT SLOTTED 4-40
3868
15400
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Flat Head
Slotted
-
#4-40
-
-
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Nylon
-
image
9905
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 6-32
2469
-
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#6-32
-
0.092" (2.34mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.592" (15.04mm)
Stainless Steel
-
image
9332
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED 4-40
1997
7600
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
#4-40
-
-
1.000" (25.40mm) 1"
-
Nylon
-
image
9334
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED 6-32
1353
6600
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
#6-32
-
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Nylon
-
image
9527
Keystone Electronics
MACHINE SCREW FLAT SLOTTED 4-40
1124
14300
0.14000
-
1
-
Active
Machine Screw
Flat Head
Slotted
-
#4-40
-
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Nylon
-
image
9556
Keystone Electronics
MACHINE SCREW FLAT SLOTTED 2-56
3225
4000
0.17000
-
1
-
Active
Machine Screw
Flat Head
Slotted
-
#2-56
-
-
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Steel
Zinc
image
9341
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED 6-32
3198
9900
0.17000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
#6-32
-
-
2.000" (50.80mm) 2"
-
Nylon
-
image
9502
Keystone Electronics
MACHINE SCREW FLAT SLOTTED 4-40
1121
7100
0.17000
-
1
-
Active
Machine Screw
Flat Head
Slotted
-
#4-40
-
-
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Steel
Zinc
image
9501
Keystone Electronics
MACHINE SCREW FLAT SLOTTED 4-40
2325
4100
0.19000
-
1
-
Active
Machine Screw
Flat Head
Slotted
-
#4-40
-
-
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
Steel
Zinc
image
9555
Keystone Electronics
MACHINE SCREW FLAT SLOTTED 2-56
1640
5900
0.19000
-
1
-
Active
Machine Screw
Flat Head
Slotted
-
#2-56
-
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Steel
Zinc
image
29330
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M2.5
10061
-
0.20000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M2.5x0.45
0.189" (4.80mm)
0.055" (1.40mm)
0.157" (4.00mm)
0.213" (5.41mm)
Nylon
-
image
9906
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 8-32
1852
5200
0.20000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#8-32
-
0.110" (2.79mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.490" (12.45mm)
Stainless Steel
-
image
29334
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M2.5
7226
7900
0.21000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M2.5x0.45
0.189" (4.80mm)
0.055" (1.40mm)
0.472" (11.99mm)
0.528" (13.41mm)
Nylon
-
image
29346
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M3
6721
5300
0.21000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M3
0.213" (5.40mm)
0.067" (1.70mm)
0.630" (16.00mm)
0.697" (17.70mm)
Nylon
-
image
29344
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M3
2684
-
0.21000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M3
0.213" (5.40mm)
0.067" (1.70mm)
0.472" (11.99mm)
0.539" (13.70mm)
Nylon
-
image
29348
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M3
1569
5900
0.21000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M3x0.5
0.213" (5.40mm)
0.067" (1.70mm)
0.984" (25.00mm)
1.026" (26.06mm)
Nylon
-
image
4862
Pomona Electronics
MACH SCREW FLAT PHIL 4-40
6212
-
0.22000
-
1
-
Active
Machine Screw
Flat Head
Phillips
-
#4-40
0.220" (5.59mm)
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Steel
Zinc
image
29351
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M4
4149
900
0.22000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M4x0.7
0.307" (7.80mm)
0.091" (2.31mm)
0.236" (6.00mm)
0.327" (8.31mm)
Nylon
-
image
9191-3
Keystone Electronics
MACHINE SCREW COMBINATION M3
3295
-
0.22000
-
1
-
Active
Machine Screw
Binding Head
Combination
Colored Head
M3x0.5
0.220" (5.59mm)
0.070" (1.78mm)
0.236" (6.00mm)
0.306" (7.77mm)
Brass
-
image
9191-4
Keystone Electronics
MACHINE SCREW COMBINATION M3
1897
4100
0.22000
-
1
-
Active
Machine Screw
Binding Head
Combination
Colored Head
M3x0.5
0.220" (5.59mm)
0.070" (1.78mm)
0.236" (6.00mm)
0.306" (7.77mm)
Brass
-
image
29354
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M4
1649
1600
0.22000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M4x0.7
0.307" (7.80mm)
0.091" (2.31mm)
0.472" (11.99mm)
0.563" (14.30mm)
Nylon
-
image
9909
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32
2059
70600
0.23000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#10-32
-
0.128" (3.25mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.503" (12.78mm)
Stainless Steel
-
image
6004
Serpac
SHEET MTL SCREW PAN PHH #4 1=1
15271
-
0.28000
-
1
-
Active
Sheet Metal Screw
Pan Head
Phillips
-
#4
-
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
-
-
image
NMS-306
Essentra Components
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M3
12962
-
0.32000
-
1
NMS
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
M3
0.224" (5.70mm)
0.100" (2.54mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.350" (8.89mm)
Nylon
-
image
NMS-308
Essentra Components
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M3
3816
-
0.34000
-
1
NMS
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
M3
0.224" (5.70mm)
0.100" (2.54mm)
0.310" (7.87mm)
0.410" (10.41mm)
Nylon
-
image
NMS-310
Essentra Components
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M3
3330
-
0.36000
-
1
NMS
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
M3
0.224" (5.70mm)
0.100" (2.54mm)
0.390" (9.91mm)
0.490" (12.45mm)
Nylon
-
image
29301
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M2.5
15604
11300
0.38000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M2.5x0.45
0.189" (4.80mm)
0.055" (1.40mm)
0.236" (6.00mm)
0.291" (7.40mm)
Steel
Zinc, Clear Chromate
image
29300
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M2.5
4596
-
0.38000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M2.5x0.45
0.189" (4.80mm)
0.055" (1.40mm)
0.157" (4.00mm)
-
Steel
Zinc, Clear Chromate
image
29311
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M3
17728
10300
0.39000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M3
0.213" (5.40mm)
0.067" (1.70mm)
0.236" (6.00mm)
0.303" (7.70mm)
Steel
Zinc, Clear Chromate
image
29304
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M2.5
3445
900
0.44000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M2.5x0.45
0.189" (4.80mm)
0.055" (1.40mm)
0.472" (11.99mm)
0.528" (13.41mm)
Steel
Zinc, Clear Chromate
image
29316
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED M3
2011
3200
0.44000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
M3
0.213" (5.40mm)
0.067" (1.70mm)
0.630" (16.00mm)
0.697" (17.70mm)
Steel
Zinc, Clear Chromate
image
RM3X12MM 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M3
4048
-
0.45000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
M3
-
0.094" (2.40mm)
0.472" (11.99mm)
0.567" (14.40mm)
Stainless Steel
-
image
R4-40X5/16 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
1249
-
0.45000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#4-40
0.238" (6.05mm)
0.080" (2.03mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.393" (9.98mm)
Stainless Steel
-
image
RM4X10MM 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M4
5262
-
0.48000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
M4x0.7
0.342" (8.69mm)
0.120" (3.05mm)
0.394" (10.00mm)
0.514" (13.06mm)
Stainless Steel
-
image
RM4X6MM 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M4
3075
-
0.48000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
M4x0.7
0.342" (8.69mm)
0.120" (3.05mm)
0.236" (6.00mm)
0.356" (9.04mm)
Stainless Steel
-
image
R4-40X1/2 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
2303
-
0.48000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#4-40
0.238" (6.05mm)
0.080" (2.03mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.580" (14.73mm)
Stainless Steel
-
image
RM4X8MM 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M4
1339
-
0.48000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
M4x0.7
0.342" (8.69mm)
0.120" (3.05mm)
0.315" (8.00mm)
0.435" (11.05mm)
Stainless Steel
-
image
R8-32X1/4 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 8-32
2724
-
0.50000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#8-32
0.347" (8.81mm)
0.115" (2.92mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.365" (9.27mm)
Stainless Steel
-
image
R6-32X1/2 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 6-32
2039
-
0.50000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#6-32
0.294" (7.47mm)
0.097" (2.46mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.597" (15.16mm)
Stainless Steel
-
image
R4-40X3/4 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
6091
-
0.53000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#4-40
0.238" (6.05mm)
0.080" (2.03mm)
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.830" (21.08mm)
Stainless Steel
-
image
RM2X8MM 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M2
3628
-
0.55000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
M2
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.315" (8.00mm)
0.378" (9.60mm)
Stainless Steel
-
image
R8-32X1/2 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 8-32
3120
-
0.55000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#8-32
0.347" (8.81mm)
0.115" (2.92mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.615" (15.62mm)
Stainless Steel
-
image
R4-40X7/8 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
1007
-
0.55000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#4-40
0.238" (6.05mm)
0.080" (2.03mm)
0.875" (22.23mm) 7/8"
0.955" (24.26mm)
Stainless Steel
-
image
R10-32X1/2 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32
809
-
0.57000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#10-32
0.403" (10.24mm)
0.133" (3.38mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.633" (16.08mm)
Stainless Steel
-
image
R10-32X3/8 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32
13331
-
0.60000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#10-32
0.403" (10.24mm)
0.133" (3.38mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.508" (12.90mm)
Stainless Steel
-
image
R10-32X5/8 2701
APM Hexseal
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32
1051
-
0.64000
-
1
SEELSKREW®
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
Self Sealing
#10-32
0.403" (10.24mm)
0.133" (3.38mm)
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.758" (19.25mm)
Stainless Steel
-
image
2063
Keystone Electronics
SHOULDER SCREW PAN SLOTTED 4-40
1744
11200
1.28000
-
1
-
Active
Shoulder Screw
Pan Head
Slotted
Washer Included
#4-40
-
-
0.437" (11.10mm) 7/16"
-
Steel
Zinc, Yellow Chromate
image
2060
Keystone Electronics
SHOULDER SCREW PAN SLOTTED 4-40
1137
2000
1.41000
-
1
-
Active
Shoulder Screw
Pan Head
Slotted
Bowtie Clip Included
#4-40
-
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Steel
Zinc, Yellow Chromate
image
1598ATS100
Hammond Manufacturing
SHT METAL SCW PAN PHIL #6 100/PK
131
72
8.49000
-
1
1598
Active
Sheet Metal Screw
Pan Head
Phillips
Self Tapping
#6
-
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
-
-
image
PMS 440 0063 SL
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN SLOTTED 4-40
79800
-
0.01520
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
#4-40
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.687" (17.45mm) 11/16"
Steel
Zinc
image
PSMS 004 0038 PH
B&F Fastener Supply
SHT METAL SCREW PAN PHILLIPS #4
14319
-
0.02240
-
100
-
Active
Sheet Metal Screw
Pan Head
Phillips
Self Tapping
#4
-
0.075" (1.91mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.450" (11.43mm)
Steel
Zinc
image
PMS 632 0025 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 6-32
64800
-
0.02340
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#6-32
-
0.092" (2.34mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.342" (8.69mm)
Steel
Zinc
image
4X1/2 PHSMSPH
B&F Fastener Supply
SHT METAL SCREW PAN PHILLIPS #4
17400
-
0.02400
-
100
-
Active
Sheet Metal Screw
Pan Head
Phillips
Self Tapping
#4
-
-
0.500" (12.70mm) 1/2"
-
Steel
Zinc
image
PMS 440 0038 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
14900
-
0.02460
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.075" (1.91mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.450" (11.43mm)
Steel
Zinc
image
PMS 632 0038 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 6-32
27190
-
0.02690
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#6-32
-
0.092" (2.34mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.467" (11.86mm)
Steel
Zinc
image
PMS 440 0075 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
9900
-
0.02850
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.075" (1.91mm)
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.825" (20.96mm)
Steel
Zinc
image
PMS 440 0025 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
71700
-
0.02980
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.075" (1.91mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.325" (8.26mm)
Steel
Zinc
image
PMS 632 0075 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 6-32
10600
-
0.03420
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#6-32
-
0.092" (2.34mm)
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.842" (21.39mm)
Steel
Zinc
image
PMS 440 0050 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
25100
-
0.03720
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.075" (1.91mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.575" (14.61mm)
Steel
Zinc
image
PMSSS 256 0050 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 2-56
13700
-
0.05280
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#2-56
-
0.057" (1.45mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.557" (14.15mm)
Stainless Steel
-
image
PMSSS 440 0025 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
58200
-
0.05640
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.075" (1.91mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.325" (8.26mm)
Stainless Steel
-
image
MPMS 003 0005 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M3
59301
-
0.05940
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
M3
0.230" (5.84mm)
0.090" (2.29mm)
0.197" (5.00mm)
0.287" (7.29mm)
-
Zinc
image
9307
Keystone Electronics
MACHINE SCREW PAN SLOTTED 6-32
8746
14200
0.06000
-
1
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Slotted
-
#6-32
-
-
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
Steel
Zinc
image
PMSSS 632 0025 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 6-32
16600
-
0.06540
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#6-32
-
0.092" (2.34mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.342" (8.69mm)
Stainless Steel
-
image
MPMS 003 0008 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M3
41699
-
0.06600
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
M3
0.230" (5.84mm)
0.090" (2.29mm)
0.315" (8.00mm)
0.405" (10.29mm)
-
Zinc
image
MPMS 002 0005 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M2
33600
-
0.06720
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
M2
0.152" (3.85mm)
0.060" (1.52mm)
0.197" (5.00mm)
0.257" (6.53mm)
-
Zinc
image
PMSSS 256 0025 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 2-56
14400
-
0.06870
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#2-56
-
0.057" (1.45mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.307" (7.80mm)
Stainless Steel
-
image
PMSSS 440 0038 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
56901
-
0.06900
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.075" (1.91mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.450" (11.43mm)
Stainless Steel
-
image
MPMS 003 0012 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M3
15700
-
0.06900
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
M3
0.230" (5.84mm)
0.090" (2.29mm)
0.472" (11.99mm)
0.562" (14.27mm) 9/16"
-
Zinc
image
MPMS 002 0008 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M2
20800
-
0.07050
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
M2
0.152" (3.85mm)
0.060" (1.52mm)
0.315" (8.00mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
Zinc
image
MPMS 004 0005 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS M4
11200
-
0.07200
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
M4
0.308" (7.82mm)
0.120" (3.05mm)
0.197" (5.00mm)
0.317" (8.05mm)
-
Zinc
image
PMSSS 256 0075 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 2-56
7589
-
0.07320
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#2-56
-
0.057" (1.45mm)
0.750" (19.05mm) 3/4"
0.807" (20.50mm)
Stainless Steel
-
image
PMSSS 440 0050 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
12900
-
0.07350
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.075" (1.91mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.575" (14.61mm)
Stainless Steel
-
image
PMSSS 440 0031 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40
15820
-
0.07440
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#4-40
-
0.075" (1.91mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.388" (9.86mm)
Stainless Steel
-
image
PMSSS 632 0050 PH
B&F Fastener Supply
MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 6-32
7888
-
0.07730
-
100
-
Active
Machine Screw
Pan Head
Phillips
-
#6-32
-
0.092" (2.34mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.592" (15.04mm)
Stainless Steel
-

مقایسه