یافته‌ها: 647سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

رزوه / پیچ / اندازه سوراخ

قطر - داخلی

قطر - بیرونی

ضخامت

پلیت

ماده (جنس)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
رزوه / پیچ / اندازه سوراخ
قطر - داخلی
قطر - بیرونی
ضخامت
پلیت
ماده (جنس)
image
1-329632-2
TE Connectivity AMP Connectors
WASHER INT TOOTH PHOSPHOR BRONZE
11919
-
0.37000
-
1
AMP
Active
Internal Tooth
-
0.509" (12.93mm)
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.022" (0.56mm)
Nickel
Phosphor Bronze
image
75801
APM Hexseal
WASHER SEALING #8 STN STEEL
2174
-
2.38000
-
1
SEELOC®
Active
Sealing
#8
-
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.078" (1.98mm)
-
Stainless Steel
image
4700
Keystone Electronics
WASHER SPLIT LOCK #6 STEEL
9577
32300
0.05000
-
1
-
Active
Split Lock
#6
0.144" (3.66mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.033" (0.84mm)
Zinc
Steel
image
3116
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 FIBRE
68793
286900
0.06000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.032" (0.81mm)
-
Fibre
image
3111
Keystone Electronics
WASHER FLAT #2 FIBRE
26412
4000
0.06000
-
1
-
Active
Flat
#2
0.098" (2.49mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.032" (0.81mm)
-
Fibre
image
3120
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 FIBRE
31896
137700
0.06000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.032" (0.81mm)
-
Fibre
image
4693
Keystone Electronics
WASHER SPLIT LOCK #4 STEEL
22158
31000
0.06000
-
1
-
Active
Split Lock
#4
0.117" (2.97mm)
0.205" (5.21mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Zinc
Steel
image
3154
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 FIBRE
22068
61600
0.06000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Fibre
image
348
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 FIBRE
11156
1400
0.06000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.032" (0.81mm)
-
Fibre
image
3124
Keystone Electronics
WASHER FLAT #8 FIBRE
4982
41200
0.06000
-
1
-
Active
Flat
#8
0.171" (4.34mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.032" (0.81mm)
-
Fibre
image
3349
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 NYLON
154036
93800
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3348
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 NYLON
46136
79100
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3368
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 FIBRE
32779
168700
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Fibre
image
3347
Keystone Electronics
WASHER FLAT #2 NYLON
30212
78500
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#2
0.098" (2.49mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3122
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 NYLON
28627
150700
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3162
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 NYLON
20812
101800
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Nylon
image
3127
Keystone Electronics
WASHER FLAT #8 NYLON
15853
128100
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#8
0.171" (4.34mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3369
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 FIBRE
15644
36800
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Fibre
image
3155
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 FIBRE
14225
25800
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Fibre
image
345
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 NYLON
66426
92500
0.08000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Nylon
image
2245
Keystone Electronics
WASHER FLAT RETAINING #4 NYLON
21545
19900
0.08000
-
1
-
Active
Flat, Retaining
#4
0.102" (2.59mm)
0.256" (6.50mm)
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3201
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 FIBRE
13813
113500
0.08000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Fibre
image
3358
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 NYLON
68105
2600
0.09000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3360
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 NYLON
26535
50500
0.09000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
4692
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 STEEL
17078
1200
0.09000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.128" (3.25mm)
0.280" (7.11mm)
0.025" (0.64mm)
Zinc
Steel
image
3359
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 NYLON
16380
12900
0.09000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
346
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 NYLON
12402
49700
0.09000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Nylon
image
3356
Keystone Electronics
WASHER FLAT #2 NYLON
10233
4000
0.09000
-
1
-
Active
Flat
#2
0.098" (2.49mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3157
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 NYLON
4925
4200
0.09000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Nylon
image
5205820-3
TE Connectivity AMP Connectors
WASHER FLAT #4 STEEL
101692
-
0.10000
-
1
AMPLIMITE
Active
Flat
#4
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.219" (5.56mm)
0.032" (0.81mm)
Zinc, Clear Chromate
Steel
image
3123
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 NYLON
19575
24300
0.10000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3175
Keystone Electronics
WASHER FLAT #10 NYLON
8626
19500
0.10000
-
1
-
Active
Flat
#10
0.196" (4.98mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Nylon
image
MFW030A
Essentra Components
WASHER FLAT M3 NYLON
4658
-
0.10000
-
1
MFW
Active
Flat
M3
0.126" (3.20mm)
0.276" (7.01mm)
0.020" (0.51mm)
-
Nylon
image
3202
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 NYLON
66175
56900
0.11000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3200
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 NYLON
6563
30100
0.11000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3361
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 NYLON
8050
1400
0.12000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3205
Keystone Electronics
WASHER FLAT #8 NYLON
2661
26000
0.12000
-
1
-
Active
Flat
#8
0.171" (4.34mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3354
Keystone Electronics
WASHER FLAT 3/8 NYLON
1897
8500
0.12000
-
1
-
Active
Flat
3/8"
0.385" (9.78mm)
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3218
Keystone Electronics
WASHER FLAT 1/4 NYLON
39644
45400
0.13000
-
1
-
Active
Flat
1/4"
0.260" (6.60mm)
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3365
Keystone Electronics
WASHER FLAT 1/4 NYLON
2495
21600
0.14000
-
1
-
Active
Flat
1/4"
0.260" (6.60mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
S1028
Switchcraft Inc.
WASHER FLAT PLASTIC
1660
-
0.25000
-
1
-
Active
Flat
-
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.031" (0.79mm) 1/32"
-
Plastic
image
1-329492-1
TE Connectivity AMP Connectors
WASHER INT TOOTH STAINLESS STEEL
2732
-
0.60000
-
1
AMP
Active
Internal Tooth
-
0.384" (9.75mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.022" (0.56mm)
Silver
Stainless Steel
image
000-5579-NA
Amphenol-RF Division
WASHER INT TOOTH 3/8 PHOS BRONZE
1998
-
0.74000
-
1
-
Active
Internal Tooth
3/8"
0.384" (9.75mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.022" (0.56mm)
Nickel over Copper
Phosphor Bronze
image
75601
APM Hexseal
WASHER SEALING #6 STN STEEL
2324
-
2.38000
-
1
SEELOC®
Active
Sealing
#6
-
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.078" (1.98mm)
-
Stainless Steel
image
75101
APM Hexseal
WASHER SEALING #10 STN STEEL
430
-
2.38000
-
1
SEELOC®
Active
Sealing
#10
-
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.078" (1.98mm)
-
Stainless Steel
image
75041
APM Hexseal
WASHER SEALING M4 STN STEEL
661
-
2.44000
-
1
SEELOC®
Active
Sealing
M4
-
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.078" (1.98mm)
-
Stainless Steel
image
75142
APM Hexseal
WASHER SEALING 7/16 STN STEEL
858
-
2.52000
-
1
SEELOC®
Active
Sealing
7/16"
0.437" (11.10mm) 7/16"
1.000" (25.40mm) 1"
0.078" (1.98mm)
-
Stainless Steel
image
75122
APM Hexseal
WASHER SEALING 3/8 STN STEEL
475
-
2.52000
-
1
SEELOC®
Active
Sealing
3/8"
0.375" (9.53mm) 3/8"
1.000" (25.40mm) 1"
0.078" (1.98mm)
-
Stainless Steel
image
75082
APM Hexseal
WASHER SEALING 1/4 STN STEEL
429
-
2.52000
-
1
SEELOC®
Active
Sealing
1/4"
0.250" (6.35mm) 1/4"
1.000" (25.40mm) 1"
0.078" (1.98mm)
-
Stainless Steel
image
75107
APM Hexseal
WASHER SEALING 5/16 STN STEEL
346
-
2.52000
-
1
SEELOC®
Active
Sealing
5/16"
0.313" (7.95mm) 5/16"
1.000" (25.40mm) 1"
0.078" (1.98mm)
-
Stainless Steel
image
-
SAEFZ 004
B&F Fastener Supply
WASHER FLAT #4 STEEL
18300
-
0.00710
-
100
-
Active
Flat
#4
0.122" (3.10mm)
0.280" (7.11mm)
-
Zinc
Steel
image
-
#6FWZ
B&F Fastener Supply
WASHER FLAT #6 STEEL
55800
-
0.00970
-
100
-
Active
Flat
#6
0.157" (3.99mm)
0.382" (9.70mm)
-
Zinc
Steel
image
INTLWZ 008
B&F Fastener Supply
WASHER INT TOOTH #8 STEEL
18800
-
0.01230
-
100
-
Active
Internal Tooth
#8
-
0.346" (8.79mm)
0.020" (0.51mm)
Zinc
Steel
image
INTLWZ 004
B&F Fastener Supply
WASHER INT TOOTH #4 STEEL
30400
-
0.01290
-
100
-
Active
Internal Tooth
#4
-
0.260" (6.60mm)
0.015" (0.38mm)
Zinc
Steel
image
INTLWZ 006
B&F Fastener Supply
WASHER INT TOOTH #6 STEEL
27000
-
0.01500
-
100
-
Active
Internal Tooth
#6
-
0.285" (7.20mm)
0.018" (0.46mm)
Zinc
Steel
image
INTLWZ 010
B&F Fastener Supply
WASHER INT TOOTH #10 STEEL
12800
-
0.01720
-
100
-
Active
Internal Tooth
#10
-
0.385" (9.78mm)
0.022" (0.56mm)
Zinc
Steel
image
INT LWSS 006
B&F Fastener Supply
WASHER INT TOOTH #6 STN STEEL
42900
-
0.02300
-
100
-
Active
Internal Tooth
#6
-
0.285" (7.20mm)
0.018" (0.46mm)
-
Stainless Steel
image
INTLWSS 004
B&F Fastener Supply
WASHER INT TOOTH #4 STN STEEL
38500
-
0.02790
-
100
-
Active
Internal Tooth
#4
-
0.260" (6.60mm)
0.015" (0.38mm)
-
Stainless Steel
image
-
FWSS 004
B&F Fastener Supply
WASHER FLAT #4 STAINLESS STEEL
18600
-
0.03360
-
100
-
Active
Flat
#4
0.126" (3.20mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.031" (0.79mm) 1/32"
-
Stainless Steel
image
-
MFWZ 003
B&F Fastener Supply
WASHER FLAT M3 STEEL
20500
-
0.03600
-
100
-
Active
Flat
M3
0.126" (3.20mm)
0.276" (7.01mm)
0.021" (0.53mm)
Zinc
Steel
image
INTLWSS 008
B&F Fastener Supply
WASHER INT TOOTH #8 STN STEEL
10100
-
0.03640
-
100
-
Active
Internal Tooth
#8
-
0.346" (8.79mm)
0.020" (0.51mm)
-
Stainless Steel
image
MLWZ 003
B&F Fastener Supply
WASHER SPLIT LOCK M3 STEEL
15600
-
0.04260
-
100
-
Active
Split Lock
M3
0.122" (3.10mm)
0.244" (6.20mm)
0.032" (0.81mm)
Zinc
Steel
image
MLWZ 002
B&F Fastener Supply
WASHER SPLIT LOCK M2 STEEL
13300
-
0.05400
-
100
-
Active
Split Lock
M2
0.091" (2.31mm)
0.172" (4.37mm)
0.020" (0.51mm)
Zinc
Steel
image
MLWZ 006
B&F Fastener Supply
WASHER SPLIT LOCK M6 STEEL
2100
-
0.06300
-
100
-
Active
Split Lock
M6
0.240" (6.10mm)
0.465" (11.80mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Zinc
Steel
image
INTLWSS 025
B&F Fastener Supply
WASHER INT TOOTH 1/4 STN STEEL
1400
-
0.06550
-
100
-
Active
Internal Tooth
1/4"
-
-
-
-
Stainless Steel
image
3121
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 FIBRE
24437
16400
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.032" (0.81mm)
-
Fibre
image
3160
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 FIBRE
13111
24600
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Fibre
image
3130
Keystone Electronics
WASHER FLAT #10 FIBRE
9762
12100
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#10
0.196" (4.98mm)
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.032" (0.81mm)
-
Fibre
image
3125
Keystone Electronics
WASHER FLAT #8 FIBRE
6240
40200
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#8
0.171" (4.34mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.032" (0.81mm)
-
Fibre
image
3117
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 FIBRE
3578
20300
0.07000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.032" (0.81mm)
-
Fibre
image
3134
Keystone Electronics
WASHER FLAT 1/4 FIBRE
3070
12600
0.07000
-
1
-
Active
Flat
1/4"
0.260" (6.60mm)
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.032" (0.81mm)
-
Fibre
image
INT LWZ 002
B&F Fastener Supply
WASHER INT TOOTH #2 STEEL
13700
-
0.07410
-
100
-
Active
Internal Tooth
#2
-
0.170" (4.32mm)
0.013" (0.33mm)
Zinc
Steel
image
-
FWSS 010
B&F Fastener Supply
WASHER FLAT #10 STAINLESS STEEL
11000
-
0.07800
-
100
-
Active
Flat
#10
0.205" (5.21mm)
0.429" (10.90mm)
-
-
Stainless Steel
image
3197
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 FIBRE
24970
24500
0.08000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Fibre
image
3370
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 FIBRE
15286
16200
0.08000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Fibre
image
3372
Keystone Electronics
WASHER FLAT #8 FIBRE
8138
42600
0.08000
-
1
-
Active
Flat
#8
0.171" (4.34mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Fibre
image
3156
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 FIBRE
1775
3100
0.08000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Fibre
image
3138
Keystone Electronics
WASHER FLAT 1/4 NYLON
7422
49700
0.09000
-
1
-
Active
Flat
1/4"
0.260" (6.60mm)
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3132
Keystone Electronics
WASHER FLAT #10 NYLON
7189
14200
0.09000
-
1
-
Active
Flat
#10
0.196" (4.98mm)
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3364
Keystone Electronics
WASHER FLAT #10 NYLON
6953
13000
0.09000
-
1
-
Active
Flat
#10
0.196" (4.98mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3167
Keystone Electronics
WASHER FLAT #8 NYLON
6860
7700
0.09000
-
1
-
Active
Flat
#8
0.171" (4.34mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Nylon
image
7235-1
Keystone Electronics
WASHER FLAT STEEL
6690
40400
0.09000
-
1
-
Active
Flat
-
0.120" (3.05mm)
0.220" (5.59mm)
0.032" (0.81mm)
Zinc, Clear Chromate
Steel
image
2246
Keystone Electronics
WASHER FLAT RETAINING #6 NYLON
4270
26000
0.09000
-
1
-
Active
Flat, Retaining
#6
0.128" (3.25mm)
0.328" (8.30mm)
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
5205820-2
TE Connectivity AMP Connectors
WASHER FLAT #4 STEEL
79542
-
0.10000
-
1
AMPLIMITE
Active
Flat
#4
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.219" (5.56mm)
0.032" (0.81mm)
Zinc, Yellow Chromate
Steel
image
3118
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 NYLON
25235
8200
0.10000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3158
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 NYLON
17384
9700
0.10000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Nylon
image
3373
Keystone Electronics
WASHER FLAT 1/4 FIBRE
8418
8900
0.10000
-
1
-
Active
Flat
1/4"
0.260" (6.60mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Fibre
image
3210
Keystone Electronics
WASHER FLAT #10 FIBRE
5028
75200
0.10000
-
1
-
Active
Flat
#10
0.196" (4.98mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Fibre
image
3163
Keystone Electronics
WASHER FLAT #6 NYLON
1751
35000
0.10000
-
1
-
Active
Flat
#6
0.140" (3.56mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Nylon
image
2284
Keystone Electronics
WASHER FLAT RETAINING #2 NYLON
9120
26300
0.11000
-
1
-
Active
Flat, Retaining
#2
0.075" (1.90mm)
0.203" (5.16mm) 13/64"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3363
Keystone Electronics
WASHER FLAT #8 NYLON
9049
36300
0.11000
-
1
-
Active
Flat
#8
0.171" (4.34mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3222
Keystone Electronics
WASHER FLAT 3/8 FIBRE
8251
7200
0.11000
-
1
-
Active
Flat
3/8"
0.385" (9.78mm)
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Fibre
image
3353
Keystone Electronics
WASHER FLAT 1/4 NYLON
8055
28800
0.11000
-
1
-
Active
Flat
1/4"
0.260" (6.60mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.032" (0.81mm)
-
Nylon
image
3366
Keystone Electronics
WASHER FLAT #2 FIBRE
9244
18500
0.12000
-
1
-
Active
Flat
#2
0.098" (2.49mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Fibre
image
3198
Keystone Electronics
WASHER FLAT #4 NYLON
3415
28300
0.12000
-
1
-
Active
Flat
#4
0.120" (3.05mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3151
Keystone Electronics
WASHER FLAT #2 NYLON
9293
39400
0.13000
-
1
-
Active
Flat
#2
0.098" (2.49mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.047" (1.19mm) 3/64"
-
Nylon
image
3206
Keystone Electronics
WASHER FLAT #8 NYLON
4494
25500
0.13000
-
1
-
Active
Flat
#8
0.171" (4.34mm)
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
3214
Keystone Electronics
WASHER FLAT #10 NYLON
3916
28100
0.15000
-
1
-
Active
Flat
#10
0.196" (4.98mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
Nylon
image
INTLWSS 038
B&F Fastener Supply
WASHER INT TOOTH 3/8 STN STEEL
1249
-
0.16400
-
10
-
Active
Internal Tooth
3/8"
-
-
-
-
Stainless Steel
image
1477
Keystone Electronics
WASHER SPLIT LOCK #10
4023
2000
0.17000
-
1
-
Active
Split Lock
-
0.195" (4.95mm)
0.320" (8.13mm)
0.047" (1.19mm) 3/64"
Zinc
Steel

مقایسه