یافته‌ها: 2,358سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

محدوده ورودی

نوع خروجی

روش کنترل

ارتباطات

تعداد کاراکترها در هر ردیف

نوع نمایشگر

کاراکترهای صفحه نمایش - ارتفاع

ولتاژ - تغذیه

ابعاد پنل برش

نوع نصب

استایل پایان‌دهنده

حفاظت در برابر نفوذ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
محدوده ورودی
نوع خروجی
روش کنترل
ارتباطات
تعداد کاراکترها در هر ردیف
نوع نمایشگر
کاراکترهای صفحه نمایش - ارتفاع
ولتاژ - تغذیه
ابعاد پنل برش
نوع نصب
استایل پایان‌دهنده
حفاظت در برابر نفوذ
image
AKT4111100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
26
-
168.48000
-
1
KT4
Obsolete
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.401" (10.20mm), 0.347" (8.80mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
E5CC-RX3A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
16
-
212.63000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CSV-R1KJ-W AC100-240
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP RELAY OUT 100-240V
16
-
226.80000
-
1
E5CSV
Active
Temperature Controller (Type J, K, L)
0°C ~ 999°C
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
3.5
LED - Red Characters
0.531" (13.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CSV-R1T-F AC100-240
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP RELAY OUT 100-240V
13
-
226.80000
-
1
E5CSV
Active
Temperature Controller (RTD, Type J, K, L, N, R, T, U)
-99°C ~ 1700°C
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
3.5
LED - Red Characters
0.531" (13.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CSV-Q1T-F AC100-240
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP 100-240V PANEL MT
10
-
226.80000
-
1
E5CSV
Active
Temperature Controller (RTD, Type J, K, L, N, R, T, U)
-99°C ~ 1700°C
Relay, Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
3.5
LED - Red Characters
0.531" (13.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
AKT4111200
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
12
-
150.30000
-
1
KT4
Obsolete
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.401" (10.20mm), 0.347" (8.80mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
AKT4112200
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
8
-
150.30000
-
1
KT4
Obsolete
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay, Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.401" (10.20mm), 0.347" (8.80mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
AKT7211100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROC REL/SS OUT 24V
8
21
159.12000
-
1
KT7
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay, Solid State
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.291" (7.40mm), 0.291" (7.40mm)
24VAC/DC
-
DIN Rail
Screw Terminal
-
image
AKT4113100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
7
-
159.12000
-
1
KT4
Obsolete
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.401" (10.20mm), 0.347" (8.80mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
E5DC-QX2ASM-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
8
-
189.00000
-
1
E5DC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.334" (8.50mm), 0.314" (8.00mm)
100 ~ 240VAC
-
DIN Rail
Screw Terminal
IP20 (Face), IP00 (Terminal)
image
E5CC-QX3D5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
6
-
217.35000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
24VAC/DC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CSV-R1T AC100-240
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP RELAY OUT 100-240V
21
-
226.80000
-
1
E5CSV
Active
Temperature Controller (RTD, Type J, K, L, N, R, T, U)
-99°C ~ 1700°C
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
3.5
LED - Red Characters
0.531" (13.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
AKT4213200
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
3
-
150.30000
-
1
KT4
Obsolete
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.401" (10.20mm), 0.347" (8.80mm)
24VAC/DC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
AKT4211100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
6
-
159.12000
-
1
KT4
Obsolete
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.401" (10.20mm), 0.347" (8.80mm)
24VAC/DC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
AKT7213100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROC 24V DIN RAIL
5
-
159.12000
-
1
KT7
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Solid State
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.291" (7.40mm), 0.291" (7.40mm)
24VAC/DC
-
DIN Rail
Screw Terminal
-
image
AKT7113100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
4
-
159.12000
-
1
KT7
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Solid State
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.291" (7.40mm), 0.291" (7.40mm)
100 ~ 240VAC
-
DIN Rail
Screw Terminal
-
image
AKT4212100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
159.12000
-
1
KT4
Obsolete
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay, Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.401" (10.20mm), 0.347" (8.80mm)
24VAC/DC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
AKT4112140
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
177.30000
-
1
KT4
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay, Solid State, Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.401" (10.20mm), 0.347" (8.80mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
E5DC-RX2DSM-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS REL OUT 24V
3
-
179.55000
-
1
E5DC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.334" (8.50mm), 0.314" (8.00mm)
24VAC/DC
-
DIN Rail
Screw Terminal
IP20 (Face), IP00 (Terminal)
image
AKT4H111100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
8
-
190.80000
-
1
KT4H
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.472" (12.00mm), 0.240" (6.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
AKT4B111100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
6
-
190.80000
-
1
KT4B
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.472" (12.00mm), 0.240" (6.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
E5CC-RX3D5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
9
-
212.63000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
24VAC/DC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-QX3A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
3
-
217.35000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
AKT2111200
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROCESS REL/SS OUT
3
-
220.33000
-
1
KT2
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2), Solid State
On/Off, Proportional (PID)
-
5
LED - Dual Color Characters
0.343" (8.70mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
AKT9111100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
3
-
225.91000
-
1
KT9
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.710" (18.00mm), 0.520" (13.20mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
E5CSV-Q1TD-F AC/DC24
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP RELAY/VOLT OUT 24V
2
-
231.53000
-
1
E5CSV
Active
Temperature Controller (RTD, Type J, K, L, N, R, T, U)
-99°C ~ 1700°C
Relay, Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
3.5
LED - Red Characters
0.531" (13.50mm)
24VAC/DC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
AKT4H112110
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
21
-
234.01000
-
1
KT4H
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.472" (12.00mm), 0.240" (6.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
E5AC-QX1ASM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
3
-
274.05000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay, Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-QX1DSM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
3
-
274.05000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay, Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX1ASM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
3
-
274.05000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-CX3A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
274.05000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay (3)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-QQ3A5M-001
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
283.50000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR) (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-RX3A5M-007
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
3
-
302.40000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-QX3A5M-003
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
3
-
311.85000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-QX4D5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
10
-
363.83000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-RX4A5M-010
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
4
-
363.83000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX4A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
4
-
363.83000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-QX4A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
363.83000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-CX3A5M-007
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
3
-
378.00000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay (3)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-RX3A5M-003
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
5
-
387.45000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-QQ3A5M-003
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
3
-
411.08000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR) (2)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QR4D5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
7
-
425.25000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-CX4D5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
6
-
425.25000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX4A5M-010
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
429.98000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RR4A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
429.98000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (6)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QX4D5M-009
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
439.43000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QX4A5M-009
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
439.43000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QQ4D5M-009
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
4
-
472.50000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR) (2)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RR4D5M-010
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
4
-
496.13000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (6)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-CX4A5M-005
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
519.75000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-RX4D5M-011
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
2
-
538.65000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-RR4A5M-011
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
3
-
557.55000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (6)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QQ4A5M-011
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
557.55000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR) (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-CC4A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
9
-
562.28000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog (2), Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-CC4A5M-004
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
6
-
642.60000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog (2), Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-CC4D5M-013
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
3
-
685.13000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog (2), Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-CC4D5M-014
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
3
-
737.10000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog (2), Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
AAD010100
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP RELAY/SS OUT 24V
2
-
921.35000
-
1
FP
Active
Temperature Controller (Type K)
-30°C ~ 600°C
Relay, Solid State (5)
Proportional (PID)
-
5, 5
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
24VDC
-
Panel Mount
Screw Terminal
-
image
E5CC-QX3A5M-001
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
269.33000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX1DSM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
2
-
274.05000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
AKT9113230
Panasonic Industrial Automation Sales
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
3
-
279.01000
-
1
KT9
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T)
-200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog (2), Relay
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LED - Dual Color Characters
0.710" (18.00mm), 0.520" (13.20mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
E5AC-QX3ASM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
297.68000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-QX3DSM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
297.68000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX3ASM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
297.68000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX3DSM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
2
-
297.68000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-QX3A5M-006
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
302.40000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QX4A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
326.03000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-RX4D5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
2
-
335.48000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-QX3ASM-810
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
354.38000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-QX3DSM-810
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
354.38000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX3ASM-810
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
354.38000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX3DSM-810
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
2
-
354.38000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QQ4A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
359.10000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR) (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-RR4A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
359.10000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (6)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QQ4D5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
359.10000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR) (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-RR4D5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
2
-
359.10000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (6)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-RX4D5M-010
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
2
-
363.83000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX4D5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
2
-
363.83000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QX4A5M-010
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
3
-
368.55000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QX4D5M-010
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
368.55000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
24VAC/DC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-CX1ASM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
368.55000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-CX1DSM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
368.55000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-PR0ASM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
373.28000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-CX3D5M-004
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
378.00000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay (3)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
24VAC/DC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-CX3A5M-004
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
378.00000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay (3)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
100 ~ 240VAC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-RX3D5M-003
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
6
-
387.45000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
24VAC/DC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-QX3D5M-003
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
392.18000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
24VAC/DC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-CX3ASM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
392.18000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay (3)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-CX3DSM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
392.18000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay (3)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-QX3ASM-808
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
392.18000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-QX3DSM-808
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
392.18000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX3ASM-808
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
392.18000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-RX3DSM-808
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V
2
-
392.18000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-QR4A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
396.90000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-QR4D5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
396.90000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm), 0.374" (9.50mm)
24VAC/DC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5CC-QQ3D5M-003
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT
2
-
411.08000
-
1
E5CC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (3), Voltage (External SSR) (2)
On/Off, Proportional (PID)
RS-485 (CompoWay/F, Modbus)
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm)
24VAC/DC
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-PR2ASM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
420.53000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-QR4A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT
2
-
425.25000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (5), Voltage (External SSR)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5EC-CX4A5M-000
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
425.25000
-
1
E5EC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Analog, Relay (4)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4, 4
LCD - Tri Color Characters, Backlight
0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm)
100 ~ 240VAC
Rectangular - 92.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)
image
E5AC-PR0ASM-800
Omron Automation and Safety
CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V
2
-
425.25000
-
1
E5AC
Active
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W)
-200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC
Relay (2)
On/Off, Proportional (PID)
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.984" (25.00mm), 0.590" (15.00mm)
100 ~ 240VAC
Square - 92.00mm x 92.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Case), IP00 (Terminal)

مقایسه