مشخصات

70261-1440-ND

تصویر (عکس)
برگه اطلاعات
شماره قطعه :
70261-1440-ND
شماره قطعه سازنده :
70261-1440
سازنده :
Omron Automation and Safety
توضیح :
SGE1510-0-1500A-5000C-5000C
مقدار موجود :
4
قیمت واحد (دلار) :
229.50000
حداقل تعداد :
1
وضعیت قطعه :
Active
مقالات مرتبط با این کالا :

نظرات


برای نظر دادن نخست باید وارد حساب خود شوید