یافته‌ها: 93سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
image
CR4510-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-150VAC TRU RMS
40
-
166.64000
-
1
CR4500
Active
image
CR4510-250
CR Magnetics Inc.
TRANSDUCER VOLTAGE 5VDC 250VAC
16
-
166.64000
-
1
CR4500
Active
image
CR4550-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-500VAC TRU RMS
12
-
261.18000
-
1
CR4500
Active
image
CR4510-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC TRU RMS
5
-
166.64000
-
1
CR4500
Active
image
-
2810612
Phoenix Contact
ISOLATED AMP 2 CHAN DIN RAIL
2
26
254.50000
-
1
-
Active
image
-
2811103
Phoenix Contact
VOLT MEASURING TRANS 20-440VAC
2
49
532.50000
-
1
-
Active
image
2813457
Phoenix Contact
CURRENT MEASURING TRANS 0-100A
1
10
254.50000
-
1
-
Active
image
2814728
Phoenix Contact
CURRENT TRANSDUCER 10-50A
1
60
432.50000
-
1
-
Active
image
2814731
Phoenix Contact
CURRENT TRANSDUCER .2-11A
1
12
479.50000
-
1
-
Active
image
2813509
Phoenix Contact
CURRENT MEASURING TRANS 0-400A
1
11
280.50000
-
1
-
Active
image
CR4620-150
CR Magnetics Inc.
MODULE AD PWR TRANSMITTER 4-20MA
-
-
113.26000
-
1
CR4600
Active
CR4620-250
CR Magnetics Inc.
XMITTER LOOP-PWR AC 0-250 VAC IN
-
-
113.26000
-
1
CR4600
Active
CR4620-50
CR Magnetics Inc.
XMITTER LOOP-PWR AC 0-50 VAC IN
-
-
113.26000
-
1
CR4600
Active
CR4620-500
CR Magnetics Inc.
XMITTER LOOP-PWR AC 0-500 VAC IN
-
-
113.26000
-
1
CR4600
Active
image
CR4810-250
CR Magnetics Inc.
MODULE AC VOLT TRANSMITTR 0-5VAC
-
-
124.28000
-
1
CR4800
Active
CR4810-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC AVRG RMS
-
-
124.28000
-
1
CR4800
Active
CR4810-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-500VAC AVRG RMS
-
-
124.28000
-
1
CR4800
Active
CR4810-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC AVRG RMS
-
-
124.28000
-
1
CR4800
Active
image
CR4820-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-150VAC AVRG RMS
-
-
133.82000
-
1
CR4800
Active
image
CR4820-250
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-250VAC AVRG RMS
-
-
133.82000
-
1
CR4800
Active
image
CR4820-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC AVRG RMS
-
-
133.82000
-
1
CR4800
Active
image
CR4820-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-500VAC AVRG RMS
-
-
133.82000
-
1
CR4800
Active
image
CR4640-150
CR Magnetics Inc.
MODULE AC VOLT TRANSMITTR 4-20MA
-
-
136.67000
-
1
CR4600
Active
CR4640-250
CR Magnetics Inc.
XMITTER LOOP-PWR AC 0-250 VAC IN
-
-
136.67000
-
1
CR4600
Active
CR4640-50
CR Magnetics Inc.
XMITTER LOOP-PWR AC 0-50 VAC IN
-
-
136.67000
-
1
CR4600
Active
CR4640-500
CR Magnetics Inc.
XMITTER LOOP-PWR AC 0-500 VAC IN
-
-
136.67000
-
1
CR4600
Active
CR4850-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-500VAC AVRG RMS
-
-
142.78000
-
1
CR4800
Active
CR4850-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC AVRG RMS
-
-
142.78000
-
1
CR4800
Active
CR4850-250
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-250VAC AVRG RMS
-
-
142.78000
-
1
CR4800
Active
CR4850-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-150VAC AVRG RMS
-
-
142.78000
-
1
CR4800
Active
image
CR4820-20
CR Magnetics Inc.
MODULE AC VOLT TRANSMITTR 4-20MA
-
-
152.14000
-
1
CR4800
Active
image
CR4820-600
CR Magnetics Inc.
VOLTAGE TRANSDUCER 600V 5-20MA
-
-
152.14000
-
1
-
Active
CR4860-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-500VAC AVRG RMS
-
-
162.34000
-
1
CR4800
Active
CR4860-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC AVRG RMS
-
-
162.34000
-
1
CR4800
Active
CR4860-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-150VAC AVRG RMS
-
-
162.34000
-
1
CR4800
Active
CR4860-250
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-250VAC AVRG RMS
-
-
162.34000
-
1
CR4800
Active
image
CR4520-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDUCER VOLTAGE 150V TRUE RMS
-
-
163.70000
-
1
CR4500
Active
CR4520-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDUCER VOLTAGE 50V TRUE RMS
-
-
163.70000
-
1
CR4500
Active
image
CR4510-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDUCR AC VOLT 5V-OUT 500V-IN
-
-
166.64000
-
1
CR4500
Active
CR4880-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-150VAC AVRG RMS
-
-
185.95000
-
1
CR4800
Active
CR4880-250
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-250VAC AVRG RMS
-
-
185.95000
-
1
CR4800
Active
CR4880-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC AVRG RMS
-
-
185.95000
-
1
CR4800
Active
CR4880-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-500VAC AVRG RMS
-
-
185.95000
-
1
CR4800
Active
-
8975590000
Weidmuller
CURRENT MONITORING
-
-
192.20000
-
1
-
Active
CR4870-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-500VAC AVRG RMS
-
-
198.24000
-
1
CR4800
Active
CR4870-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC AVRG RMS
-
-
198.24000
-
1
CR4800
Active
CR4870-250
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-250VAC AVRG RMS
-
-
198.24000
-
1
CR4800
Active
CR4870-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTGE 0-150VAC AVRG RMS
-
-
198.24000
-
1
CR4800
Active
image
2813460
Phoenix Contact
CURRENT MEASURING TRANS 0-200A
-
-
254.50000
-
1
-
Active
image
2813473
Phoenix Contact
CURRENT MEASURING TRANS 0-400A
-
-
254.50000
-
1
-
Active
image
2308108
Phoenix Contact
CURRENT TRANSDUCER 0-100A
-
96
256.00000
-
1
-
Active
image
CR4550-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDUCER VOLTAGE 5VDC 150VAC
-
-
261.18000
-
1
CR4500
Active
CR4550-250
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-250VAC TRU RMS
-
-
261.18000
-
1
CR4500
Active
CR4550-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC TRUE RMS
-
-
261.18000
-
1
CR4500
Active
image
2308030
Phoenix Contact
CURRENT TRANSDUCER 0-200A
-
-
266.50000
-
1
-
Active
image
2308027
Phoenix Contact
CURRENT TRANSDUCER 0-100A
-
-
266.50000
-
1
-
Active
CR4520-600
CR Magnetics Inc.
TRANSDUCER VOLTAGE 600V TRUE RMS
-
-
267.87000
-
1
-
Active
image
2308043
Phoenix Contact
CURRENT TRANSDUCER 0-300A
-
-
271.00000
-
1
-
Active
image
2813486
Phoenix Contact
CURRENT MEASURING TRANS 4-20MA
-
-
280.50000
-
1
-
Active
image
2813499
Phoenix Contact
CURRENT MEASURING TRANS 0-200A
-
255
280.50000
-
1
-
Active
image
2308302
Phoenix Contact
CURRENT TRANSDUCER 0-300A
-
-
282.00000
-
1
-
Active
image
CR4560-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR AC VOLT 0-500 VAC INPUT
-
-
292.34000
-
1
CR4500
Active
CR4560-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-150VAC TRU RMS
-
-
292.34000
-
1
CR4500
Active
CR4560-250
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-250VAC TRU RMS
-
-
292.34000
-
1
CR4500
Active
CR4560-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC TRUE RMS
-
-
292.34000
-
1
CR4500
Active
image
-
2810625
Phoenix Contact
ISOLATED AMP 2 CHAN DIN RAIL
-
-
295.50000
-
1
-
Active
image
2308072
Phoenix Contact
CURRENT TRANSDUCER 0-400A
-
-
331.50000
-
1
-
Active
image
2308098
Phoenix Contact
CURRENT TRANSDUCER 0-600A
-
-
331.50000
-
1
-
Active
image
-
7940016563
Weidmuller
SIGNAL CONVERTER/DISCONNECTOR
-
-
337.84000
-
1
-
Active
CR4570-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC TRUE RMS
-
-
374.22000
-
1
CR4500
Active
CR4570-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-500VAC TRU RMS
-
-
374.22000
-
1
CR4500
Active
CR4570-250
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-250VAC TRU RMS
-
-
374.22000
-
1
CR4500
Active
CR4570-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-150VAC TRU RMS
-
-
374.22000
-
1
CR4500
Active
image
2904961
Phoenix Contact
TRANSDUCER MEASURING
-
-
382.00000
-
1
-
Active
image
2904962
Phoenix Contact
TRANSDUCER MEASURING
-
-
382.00000
-
1
-
Active
image
CR4580-150
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR AC VOLT 0-150 VAC INPUT
-
-
417.09000
-
1
CR4500
Active
CR4580-50
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-50VAC TRUE RMS
-
-
417.09000
-
1
CR4500
Active
CR4580-250
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-250VAC TRU RMS
-
-
417.09000
-
1
CR4500
Active
CR4580-500
CR Magnetics Inc.
TRANSDCR VLTAGE 0-500VAC TRU RMS
-
-
417.09000
-
1
CR4500
Active
image
2904959
Phoenix Contact
TRANSDUCER MEASURING
-
-
420.00000
-
1
-
Active
image
2904960
Phoenix Contact
TRANSDUCER MEASURING
-
-
420.00000
-
1
-
Active
image
2814715
Phoenix Contact
CURRENT TRANSDUCER .2-11A
-
51
432.50000
-
1
-
Active
image
2904963
Phoenix Contact
TRANSDUCER MEASURING
-
-
441.00000
-
1
-
Active
image
2904964
Phoenix Contact
TRANSDUCER MEASURING
-
-
441.00000
-
1
-
Active
2806016
Phoenix Contact
CONN TERM BLOCK
-
-
465.00000
-
1
-
Active
image
2904901
Phoenix Contact
TRANSDUCER MEASURING
-
-
485.00000
-
1
-
Active
image
2904903
Phoenix Contact
TRANSDUCER MEASURING
-
-
485.00000
-
1
-
Active
image
2904910
Phoenix Contact
TRANSDUCER MEASURING
-
-
556.00000
-
1
-
Active
image
2904912
Phoenix Contact
TRANSDUCER MEASURING
-
-
556.00000
-
1
-
Active
image
2806210
Phoenix Contact
CONN TERM BLOCK
-
-
725.00000
-
1
-
Active
1156760000
Weidmuller
MONITOR VOLT 18-24V 22.5MM 1PHA
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
1178760000
Weidmuller
MONITOR VOLT 165-230V 22.5 3PHA
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
image
-
2811116
Phoenix Contact
VOLT MEASURING TRANS 20-660VDC
-
-
Call
-
1
-
Obsolete

مقایسه