یافته‌ها: 1,258سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

حالت عملیاتی

نرخ شمارش

قالب زمان

تعداد کاراکترها در هر ردیف

نوع نمایشگر

کاراکترهای صفحه نمایش - ارتفاع

نوع ورودی

نوع خروجی

ولتاژ - تغذیه

تنظیم مجدد

ابعاد پنل برش

نوع نصب

استایل پایان‌دهنده

حفاظت در برابر نفوذ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
حالت عملیاتی
نرخ شمارش
قالب زمان
تعداد کاراکترها در هر ردیف
نوع نمایشگر
کاراکترهای صفحه نمایش - ارتفاع
نوع ورودی
نوع خروجی
ولتاژ - تغذیه
تنظیم مجدد
ابعاد پنل برش
نوع نصب
استایل پایان‌دهنده
حفاظت در برابر نفوذ
image
SCUB1000
Red Lion Controls
TACHOMETER LCD 6 CHAR 5V SNAP IN
969
-
31.24000
-
1
SUB-CUB
Active
Tachometer, Totalizer
Up
10kHz
-
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
5VDC
External
Rectangular - 47.75mm x 26.16mm
Board Mount, Snap-In
Pressure Contact
-
image
SCUB2000
Red Lion Controls
TACHOMETER LCD 6 CHAR 5V SNAP IN
101
-
40.35000
-
1
SUB-CUB
Active
Tachometer, Totalizer
Up
10kHz
-
6
LCD - Black Characters
0.350" (8.90mm)
Voltage
-
5VDC
External
Rectangular - 47.75mm x 26.16mm
Board Mount, Snap-In
Pressure Contact
-
image
CUB30000
Red Lion Controls
COUNTER LCD 6 CHAR 3V PANEL MT
114
-
44.25000
-
1
CUB3
Active
Totalizer
Up
100Hz
-
6
LCD - Black Characters
0.200" (5.10mm)
No Voltage
-
Battery, 3VDC
Front Panel
Rectangular - 50.00mm x 25.00mm
Panel Mount
Wire Leads
-
image
H7EC-N-B
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
308
-
70.69000
-
1
H7EC
Active
Totalizer
Up
30Hz, 1kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
87622162
Crouzet USA
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
127
-
79.29000
-
1
CTR24 2233
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs, min, sec; 9999hrs59min59sec
8
LCD - Black Characters
0.314" (8.00mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP65 (Face)
image
H7EC-NV-B
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
85
-
86.75000
-
1
H7EC
Active
Totalizer
Up
30Hz, 1kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7EC-NV-BH
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
38
-
86.75000
-
1
H7EC
Active
Totalizer
Up
30Hz, 1kHz
-
8
LCD - Black Characters, Green Backlight
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included), 24VDC (Backlight)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7EC-NFV-B
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
28
-
88.89000
-
1
H7EC
Active
Totalizer
Up
20Hz
-
8
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7ET-NV-B
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
69
-
89.96000
-
1
H7ET
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
999999.9hrs; 3999day23.9hrs
7
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
CUB5R000
Red Lion Controls
COUNTER LCD 8 CHAR 9-28V PNL MT
33
-
132.75000
-
1
CUB5
Active
Batch, Tachometer, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
50Hz, 20kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.460" (11.70mm)
No Voltage, Voltage
-
9 ~ 28VDC
Front Panel, Programmable
Rectangular - 68.00mm x 33.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP65 (Face)
image
CUB5B000
Red Lion Controls
COUNTER LCD 8 CHAR 9-28V PNL MT
189
-
148.30000
-
1
CUB5
Active
Batch, Tachometer, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
50Hz, 20kHz
-
8
LCD - Red Characters, Backlight
0.460" (11.70mm)
No Voltage, Voltage
-
9 ~ 28VDC
Front Panel, Programmable
Rectangular - 68.00mm x 33.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP65 (Face)
image
H7CX-AD-N DC12-24
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 6 CHAR 12-24V PNL MT
42
-
193.73000
-
1
H7CX
Active
Preset, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.394" (10.00mm), 0.236" (6.00mm)
No Voltage, Voltage
Relay
12 ~ 24VDC
External, Front Panel, Programmable
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
701PR-112
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 12-48V T/H
8843
-
21.88000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
12 ~ 48VDC
External
-
Through Hole
PC Pin
-
image
701PR-102
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 5-12V T/H
3171
-
21.88000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
5 ~ 12VDC
External
-
Through Hole
PC Pin
-
image
703PR-102
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 6-12V T/H
797
-
24.42000
-
1
703
Active
Totalizer
Up
500Hz
-
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
No Voltage
-
6 ~ 12VAC, 5 ~ 12VDC
External
-
Through Hole
PC Pin
-
image
701FR00101248D2060A
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 20-60V PNL MT
1026
-
28.29000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
20 ~ 60VAC, 12 ~ 48VDC
External
Rectangular - 36.80mm x 24.10mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
IP65 (Face), IP65 (Case)
image
701FR001048150D10023
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 100-230V PNL
177
-
30.63000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
100 ~ 230VAC, 48 ~ 150VDC
External
Rectangular - 36.80mm x 24.10mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
IP65 (Face), IP65 (Case)
image
701DR00101248D2060A
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 20-60V PNL MT
152
-
37.65000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
20 ~ 60VAC, 12 ~ 48VDC
External
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
IP65 (Face), IP50 (Case)
image
701QR00101248D2060A
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 20-60V PNL MT
186
-
45.79000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
20 ~ 60VAC, 12 ~ 48VDC
External
Circular - 52.00mm Dia
Panel Mount
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
IP65 (Face), IP50 (Case)
image
LC4H-R4-AC240VS
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 4 CHAR 100-240V PNL
71
31
103.02000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
700LN001N1248D2060A
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 20-60V PNL MT
220
-
23.10000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
20 ~ 60VAC, 12 ~ 48VDC
Non-Resettable
Rectangular - 36.80mm x 24.10mm
Panel Mount
Connector
IP65 (Face), IP40 (Terminal)
image
700ZN001N48150D100230A
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 100-230V PNL
566
-
26.15000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
100 ~ 230VAC, 48 ~ 150VDC
Non-Resettable
Rectangular - 36.80mm x 24.10mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
IP65 (Face), IP65 (Case)
image
701ZR001N1248D2060A
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 20-60V PNL MT
192
-
30.63000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
20 ~ 60VAC, 12 ~ 48VDC
External
Rectangular - 36.80mm x 24.10mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
IP65 (Face), IP65 (Case)
image
LC4H-T4-DC24VS
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 4 CHAR 12-24V PNL MT
26
-
103.02000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Solid State
12 ~ 24VDC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
CUB3LR00
Red Lion Controls
COUNTER LCD 6 CHAR 3.6V PANEL MT
74
-
47.84000
-
1
CUB3
Active
Totalizer
Up
100Hz
-
6
LCD - Black Characters
0.200" (5.10mm)
No Voltage
-
Battery, 3.6VDC
External
Rectangular - 50.00mm x 25.00mm
Panel Mount
Wire Leads
-
image
CUB7CCS0
Red Lion Controls
COUNTER LCD 8 CHAR 3.6V PANEL MT
24
-
59.80000
-
1
CUB7
Active
Totalizer
Up
30Hz, 50Hz, 5kHz, 10kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.350" (8.90mm)
No Voltage, Voltage
-
Battery, 3.6VDC
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Wire Leads
IP65 (Face)
image
CUB7TCS0
Red Lion Controls
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
63
-
61.07000
-
1
CUB7
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
Multiple
8
LCD - Black Characters
0.350" (8.90mm)
No Voltage, Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Wire Leads
IP65 (Face)
image
LC4H-R4-DC24VS
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 4 CHAR 12-24V PNL MT
12
-
103.02000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
12 ~ 24VDC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
H7CX-A-N AC100-240
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL
7
-
226.80000
-
1
H7CX
Active
Preset, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.394" (10.00mm), 0.236" (6.00mm)
No Voltage, Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel, Programmable
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
H7CX-AWD1-N DC12-24/AC24
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 6 CHAR 24V PANEL MT
10
-
269.33000
-
1
H7CX
Active
Batch, Preset, Tachometer, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 10kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.394" (10.00mm), 0.236" (6.00mm)
No Voltage, Voltage
Relay
24VAC, 12 ~ 24VDC
External, Front Panel, Programmable
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
MDMU0000
Red Lion Controls
COUNTER LCD 6 CHAR 5V PANEL MT
92
-
45.45000
-
1
MDMU
Active
Time Counter, Totalizer
Up
9.9kHz
-
6
LCD - Black Characters
0.349" (8.89mm)
Voltage
-
5VDC
External
Rectangular - 42.70mm x 23.60mm
Panel Mount
Connector
-
image
82450-83
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
COUNTER 5 CHAR 10-80V PANEL MT
10
-
47.39000
-
1
82000
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
9999.9hrs
5
Decade Wheel
0.120" (3.00mm)
Voltage
-
10 ~ 80VDC
Non-Resettable
Circular - 50.80mm Dia
Panel Mount
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
IP66 (Face)
image
LM-HH4AS-H21
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V PNL MT
38
-
47.96000
-
1
LM
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.275" (7.00mm)
-
-
9 ~ 64VAC/DC
External
Rectangular - 36.58mm x 23.88mm
Panel Mount
Blade Terminals
IP67 (Face), IP66 (Terminal)
image
20001-17
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
COUNTER 6 CHAR 108-132V PANEL MT
6
-
58.03000
-
1
20000
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
Decade Wheel
0.120" (3.00mm)
Voltage
-
108 ~ 132VAC
Non-Resettable
Rectangular - 36.83mm x 24.13mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP65 (Face)
image
20017-14
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
COUNTER 6 CHAR 108-132V PANEL MT
20
-
60.45000
-
1
20000
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
Decade Wheel
0.120" (3.00mm)
Voltage
-
108 ~ 132VAC
Non-Resettable
Circular - 50.80mm Dia
Panel Mount
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
IP65 (Face)
image
87622061
Crouzet USA
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
10
-
77.88000
-
1
CTR24
Active
Totalizer
Up, Down, Command
12kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.314" (8.00mm)
No Voltage, Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP65 (Face)
image
H7EC-NV
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
9
-
86.75000
-
1
H7EC
Active
Totalizer
Up
30Hz, 1kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
CUB4L000
Red Lion Controls
COUNTER LCD 6 CHAR 3V PANEL MT
8
-
93.28000
-
1
CUB4
Active
Totalizer
Up
50Hz, 5kHz
-
6
LCD - Black Characters
0.480" (12.20mm)
No Voltage, Voltage
-
Battery, 3VDC
External, Front Panel
Rectangular - 68.00mm x 33.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP65 (Face)
image
H7ET-NFV-B
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
11
-
107.10000
-
1
H7ET
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
999999.9hrs; 3999day23.9hrs
7
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7ET-NFV1-B
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
7
-
107.10000
-
1
H7ET
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
9999hrs59.9min; 999hrs59min59sec
7
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
CUB5TB00
Red Lion Controls
COUNTER LCD 8 CHAR 9-28V PNL MT
12
-
148.30000
-
1
CUB5T
Active
Preset, Time Counter
Up, Down
500Hz
-
8
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.460" (11.70mm)
No Voltage
Option Cards Available
9 ~ 28VDC
External, Front Panel
Rectangular - 68.00mm x 33.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP65 (Face)
image
H7CX-A4-N AC100-240
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 4 CHAR 100-240V PNL
6
-
222.08000
-
1
H7CX
Active
Preset, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.472" (12.00mm), 0.236" (6.00mm)
No Voltage, Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel, Programmable
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
H7CX-AS-N AC100-240
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL
8
-
226.80000
-
1
H7CX
Active
Preset, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.394" (10.00mm), 0.236" (6.00mm)
No Voltage, Voltage
Solid State
100 ~ 240VAC
External, Front Panel, Programmable
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
H7CX-AW-N AC100-240
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL
4
-
269.33000
-
1
H7CX
Active
Batch, Preset, Tachometer, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 10kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.394" (10.00mm), 0.236" (6.00mm)
No Voltage, Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel, Programmable
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
700LN001N48150D10023
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 100-230V PNL
82
-
25.44000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
100 ~ 230VAC, 48 ~ 150VDC
Non-Resettable
Rectangular - 36.80mm x 24.10mm
Panel Mount
Connector
IP65 (Face), IP40 (Terminal)
image
TH-147U
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER 6 CHAR 115-120V PANEL MT
6
-
29.97000
-
1
TH
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
Decade Wheel
-
Voltage
-
115 ~ 120VAC
Non-Resettable
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
image
701ZR001N48150D100230A
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 100-230V PNL
25
-
30.02000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
100 ~ 230VAC, 48 ~ 150VDC
External
Rectangular - 36.80mm x 24.10mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
IP65 (Face), IP65 (Case)
image
SCUB1LV0
Red Lion Controls
TACHOMETER LCD 6 CHAR 5V SNAP IN
39
-
31.24000
-
1
SUB-CUB
Active
Tachometer, Totalizer
Up
10kHz
-
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
5VDC
External
Rectangular - 47.75mm x 26.16mm
Board Mount, Snap-In
Pressure Contact
-
image
TH-142
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER 6 CHAR 200V PANEL MT
14
-
32.19000
-
1
TH
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
Decade Wheel
-
Voltage
-
200VAC
Non-Resettable
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
image
-
TH637
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER 6 CHAR 115-120V PANEL MT
14
-
34.41000
-
1
TH
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
Decade Wheel
-
Voltage
-
115 ~ 120VAC
Non-Resettable
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
image
701DR001048150D10023
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 100-230V PNL
91
-
38.46000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
100 ~ 230VAC, 48 ~ 150VDC
External
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
IP65 (Face), IP50 (Terminal)
image
700DR00101248D2060A
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 20-60V PNL MT
19
-
38.46000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
20 ~ 60VAC, 12 ~ 48VDC
External
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
IP65 (Face), IP50 (Case)
image
CUB3T300
Red Lion Controls
COUNTER LCD 6 CHAR PANEL MOUNT
22
-
58.60000
-
1
CUB3
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
999999hrs
6
LCD - Black Characters
0.200" (5.10mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
External
Rectangular - 50.00mm x 25.00mm
Panel Mount
Wire Leads
-
image
CUB3T310
Red Lion Controls
COUNTER LCD 6 CHAR PANEL MOUNT
22
-
58.60000
-
1
CUB3
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.200" (5.10mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
External
Rectangular - 50.00mm x 25.00mm
Panel Mount
Wire Leads
-
image
MDMU0010
Red Lion Controls
COUNTER LCD 6 CHAR 5V PANEL MT
6
-
58.60000
-
1
MDMU
Active
Time Counter, Totalizer
Up
9.9kHz
-
6
LCD - Green Characters, Backlight
0.349" (8.89mm)
Voltage
-
5VDC
External
Rectangular - 42.70mm x 23.60mm
Panel Mount
Connector
-
image
MDMU0020
Red Lion Controls
COUNTER LCD 6 CHAR 5V PANEL MT
6
-
58.60000
-
1
MDMU
Active
Time Counter, Totalizer
Up
9.9kHz
-
6
LCD - Red Characters, Backlight
0.349" (8.89mm)
Voltage
-
5VDC
External
Rectangular - 42.70mm x 23.60mm
Panel Mount
Connector
-
image
CUB7TVS0
Red Lion Controls
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
20
-
61.07000
-
1
CUB7
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
Multiple
8
LCD - Black Characters
0.350" (8.90mm)
No Voltage, Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Wire Leads
IP65 (Face)
image
CUB7CVS0
Red Lion Controls
COUNTER LCD 8 CHAR 3.6V PANEL MT
15
-
65.78000
-
1
CUB7
Active
Totalizer
Up
30Hz, 50Hz, 5kHz, 10kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.350" (8.90mm)
Voltage
-
Battery, 3.6VDC
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Wire Leads
IP65 (Face)
image
LC2H-FE-2KK
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
11
-
75.48000
-
1
LC2H
Active
Totalizer
Up
30Hz, 2kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.343" (8.70mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
LC2H-F-2KK
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
7
-
75.48000
-
1
LC2H
Active
Totalizer
Up
30Hz, 2kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.343" (8.70mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
H7ET-N
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
12
-
86.75000
-
1
H7ET
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
999999.9hrs; 3999day23.9hrs
7
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7ET-N1-B
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
7
-
86.75000
-
1
H7ET
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
999999.9hrs; 3999day23.9hrs
7
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7ET-N-B
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
4
-
86.75000
-
1
H7ET
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
999999.9hrs; 3999day23.9hrs
7
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7ER-N-B
Omron Automation and Safety
TACHOMETER LCD 4 CHAR PANEL MT
2
-
87.82000
-
1
H7ER
Active
Tachometer
Up
1kHz
-
4
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
Non-Resettable
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
CUB7TCG0
Red Lion Controls
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
10
-
88.36000
-
1
CUB7
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
Multiple
8
LCD - Green Characters, Backlight
0.350" (8.90mm)
No Voltage, Voltage
-
None Required (Battery Included), 6 ~ 26VDC (Backlight)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Wire Leads
IP65 (Face)
image
H7ET-NV1-B
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
8
-
89.96000
-
1
H7ET
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
9999hrs59.9min; 999hrs59min59sec
7
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7ER-N
Omron Automation and Safety
TACHOMETER LCD 4 CHAR PANEL MT
7
-
89.96000
-
1
H7ER
Active
Tachometer
Up
1kHz
-
4
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
Non-Resettable
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7ET-NV1
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
5
-
89.96000
-
1
H7ET
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
9999hrs59.9min; 999hrs59min59sec
7
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7ET-NV
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
3
-
89.96000
-
1
H7ET
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
999999.9hrs; 3999day23.9hrs
7
LCD - Black Characters
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7ER-NV-BH
Omron Automation and Safety
TACHOMETER LCD 4 CHAR PANEL MT
1
-
91.04000
-
1
H7ER
Active
Tachometer
Up
1kHz
-
4
LCD - Black Characters, Green Backlight
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included), 24VDC (Backlight)
Non-Resettable
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
H7ER-NV1-BH
Omron Automation and Safety
TACHOMETER LCD 5 CHAR PANEL MT
9
-
96.39000
-
1
H7ER
Active
Tachometer
Up
10kHz
-
5
LCD - Black Characters, Green Backlight
0.338" (8.60mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included), 24VDC (Backlight)
Non-Resettable
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face), IP20 (Terminal)
image
LC2H-F-FV-30
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
15
7
96.90000
-
1
LC2H
Active
Totalizer
Up
30Hz
-
8
LCD - Black Characters
0.343" (8.70mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
LH2H-F-HMK-FV
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
15
-
96.90000
-
1
LH2H
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
9999hrs59.9min; 999hrs59min59sec
7
LCD - Black Characters
0.343" (8.70mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
LH2H-FE-DHK-FV
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
14
-
96.90000
-
1
LH2H
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
999999.9hrs; 3999day23.9hrs
7
LCD - Black Characters
0.343" (8.70mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
LC2H-FE-FV-30
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
13
-
96.90000
-
1
LC2H
Active
Totalizer
Up
30Hz
-
8
LCD - Black Characters
0.343" (8.70mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
LH2H-F-DHK-FV
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
10
-
96.90000
-
1
LH2H
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
999999.9hrs; 3999day23.9hrs
7
LCD - Black Characters
0.343" (8.70mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
LC4H-R4-DC24V
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 4 CHAR 12-24V PNL MT
17
-
103.02000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
12 ~ 24VDC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 11 Pin (Octal)
IP66 (Face)
image
LC4H-R6-AC240V
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL
15
-
103.02000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 11 Pin (Octal)
IP66 (Face)
image
LC4H-R4-AC240V
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 4 CHAR 100-240V PNL
12
-
103.02000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 11 Pin (Octal)
IP66 (Face)
image
LC4H-R6-DC24V
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 6 CHAR 12-48V PNL MT
6
-
103.02000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
12 ~ 48VDC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 11 Pin (Octal)
IP66 (Face)
image
LC4H-T4-DC24V
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 4 CHAR 12-24V PNL MT
5
-
103.02000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Solid State
12 ~ 24VDC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 11 Pin (Octal)
IP66 (Face)
image
LC4H-R6-AC240VS
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL
2
-
103.02000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
LC4HW-R6-DC24VS
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 6 CHAR 12-24V PNL MT
6
-
118.32000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
12 ~ 24VDC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
CUB4L020
Red Lion Controls
COUNTER LCD 6 CHAR 3.6V PANEL MT
5
-
127.97000
-
1
CUB4
Active
Totalizer
Up
50Hz, 5kHz
-
6
LCD - Red Characters, Backlight
0.480" (12.20mm)
No Voltage, Voltage
-
Battery, 3.6VDC, 6 ~ 26VDC (Backlight)
External, Front Panel
Rectangular - 68.00mm x 33.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP65 (Face)
image
LC4H-PS-R6-AC240VS
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL
7
-
161.16000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
LC4H-PS-R4-AC240VS
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 4 CHAR 100-240V PNL
7
-
161.16000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
4, 4
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
LC4H-PS-R6-AC240V
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL
3
-
161.16000
-
1
LC4H
Active
Preset
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
-
No Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 11 Pin (Octal)
IP66 (Face)
image
H7HP-ADB
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 6 CHAR 12-24V PNL MT
11
-
236.25000
-
1
H7HP
Active
Time Counter, Totalizer
Up, Down, Individual
30Hz, 5kHz
99999.9hrs; 99hrs59min59sec
6
LCD - Red Characters, Backlight
0.590" (15.00mm)
No Voltage
-
12 ~ 24VDC
External, Front Panel
Rectangular - 68.00mm x 33.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face) Oil-Resistant
image
H7CX-A11-N AC100-240
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL
4
-
245.70000
-
1
H7CX
Active
Preset, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.394" (10.00mm), 0.236" (6.00mm)
No Voltage, Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel, Programmable
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 11 Pin (Octal)
IP66 (Face)
image
H7CX-A11D1N DC12-24/AC24
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 6 CHAR 24V PANEL MT
2
-
245.70000
-
1
H7CX
Active
Preset, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 5kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.394" (10.00mm), 0.236" (6.00mm)
No Voltage, Voltage
Relay
24VAC, 12 ~ 24VDC
External, Front Panel, Programmable
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 11 Pin (Octal)
IP66 (Face)
image
H7CN-XHN AC100-240
Omron Automation and Safety
COUNTER LED 4 CHAR 100-240V PNL
3
-
311.85000
-
1
H7CN
Active
Preset
Up
5kHz
-
4
LED - Red Characters
0.314" (8.00mm)
No Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 8 Pin (Octal)
-
image
H7CN-XLN AC100-240
Omron Automation and Safety
COUNTER LED 4 CHAR 100-240V PNL
3
-
311.85000
-
1
H7CN
Active
Preset
Up
30Hz
-
4
LED - Red Characters
0.314" (8.00mm)
No Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 8 Pin (Octal)
-
image
H7CN-BLN AC100-240
Omron Automation and Safety
COUNTER LED 4 CHAR 100-240V PNL
2
-
311.85000
-
1
H7CN
Active
Preset
Up, Down, Individual
30Hz
-
4
LED - Red Characters
0.314" (8.00mm)
No Voltage
Relay
100 ~ 240VAC
External, Front Panel
Square - 45.00mm x 45.00mm
Panel Mount
Plug In, 8 Pin (Octal)
-
image
H7BX-AW AC100-240
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL
10
-
378.00000
-
1
H7BX
Active
Preset, Tachometer, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 10kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.531" (13.50mm), 0.354" (9.00mm)
No Voltage, Voltage
Relay, Solid State
100 ~ 240VAC
External, Front Panel, Programmable
Square - 68.00mm x 68.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP54 (Face)
image
H7BX-AWD1 AC24/DC12-24
Omron Automation and Safety
COUNTER LCD 6 CHAR 24V PANEL MT
2
-
378.00000
-
1
H7BX
Active
Preset, Tachometer, Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
30Hz, 10kHz
-
6, 6
LCD - Dual Color Characters, Backlight
0.531" (13.50mm), 0.354" (9.00mm)
No Voltage, Voltage
Relay, Solid State
24VAC, 12 ~ 24VDC
External, Front Panel, Programmable
Square - 68.00mm x 68.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP54 (Face)
image
LD200400
Red Lion Controls
COUNTER LED 4 CHAR 50-250V CHASS
3
-
423.16000
-
1
LD
Active
Totalizer
Up, Down, Command, Individual, Quadrature
50Hz, 25kHz
-
4
LED - Red Characters
2.250" (57.00mm)
Voltage
-
50 ~ 250VAC
External
-
Chassis Mount
Screw Terminal
IP65 (Case)
image
700DR001048150D100230A
Curtis Instruments Inc.
COUNTER LCD 6 CHAR 100-230V PNL
20
-
35.51000
-
1
700
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
99999.9hrs
6
LCD - Black Characters
0.196" (5.00mm)
Voltage
-
100 ~ 230VAC, 48 ~ 150VDC
External
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
IP65 (Face), IP50 (Case)
image
LH2H-F-HMK-DL
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT
2
-
87.72000
-
1
LH2H
Active
Time Counter (Hour Meter)
Up
-
9999hrs59.9min; 999hrs59min59sec
7
LCD - Black Characters
0.343" (8.70mm)
Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
LC2H-FE-DL-2KK
Panasonic Industrial Automation Sales
COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT
2
-
89.76000
-
1
LC2H
Active
Totalizer
Up
30Hz, 2kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.343" (8.70mm)
No Voltage
-
None Required (Battery Included)
External, Front Panel
Rectangular - 45.00mm x 22.20mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP66 (Face)
image
CUB4L8W0
Red Lion Controls
COUNTER LCD 8 CHAR 3V PANEL MT
3
-
104.05000
-
1
CUB4
Active
Totalizer
Up
50Hz, 5kHz
-
8
LCD - Black Characters
0.460" (11.70mm)
No Voltage, Voltage
-
Battery, 3VDC
External, Front Panel
Rectangular - 68.00mm x 33.00mm
Panel Mount
Screw Terminal
IP65 (Face)

مقایسه