یافته‌ها: 324سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

عملکرد

نوع عملگر

فشار عملیاتی

قطر سوراخ

نوع سیال

روش اتصال

برای استفاده با / محصولات مرتبط

نوع نصب

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
عملکرد
نوع عملگر
فشار عملیاتی
قطر سوراخ
نوع سیال
روش اتصال
برای استفاده با / محصولات مرتبط
نوع نصب
مشخصات
image
81532104
Crouzet USA
PNEUM SUB-BASE DIN MNT RTBL 5/32
170
-
45.14000
-
1
-
Active
Sub-Base
-
-
-
-
-
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
Logic Element
DIN Rail
Rotatable Connector
image
81506920
Crouzet USA
PNEUM FREQ GENERATOR .2-14HZ
44
-
154.57000
-
1
-
Active
Frequency Generator
-
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81507720
Crouzet USA
PNEUM GENRTR SNGL IMPULSE .1-30S
52
-
157.57000
-
1
-
Active
Impulse Generator, Adjustable
-
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Delay Time 0.1 ~ 30sec
image
ROB-10456
SparkFun Electronics
12V SOLENOID VALVE - 3/4\"
108
-
7.95000
-
1
-
Active
Solenoid Valve
One-Way
-
2.9 ~ 116.03 PSI (0.2 ~ 8 bar)
-
Liquid
Threaded 3/4" NPT
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
99766002
Crouzet USA
COUNTER PNEUMATIC IMPULSE 4 DIG
37
-
151.26000
-
1
-
Active
Totalizer
-
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
-
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Panel Mount
Input Pressure 1.4 bar
image
81540001
Crouzet USA
PNEUM LOGIC OR ELEMENT PLUG-IN
92
-
31.57000
-
1
-
Active
Logic Element
LOGIC OR
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
81921702
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT N.C. LVR ROLLER
76
-
70.10000
-
1
Miniature
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Lever, Roller
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 18N
image
81506940
Crouzet USA
PNEUM FREQ GENERATOR .02-8HZ
22
-
148.82000
-
1
-
Active
Frequency Generator
-
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
99766001
Crouzet USA
COUNTER PNEUMATIC IMPULSE 6 DIG
19
-
151.26000
-
1
-
Active
Totalizer
-
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
-
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Panel Mount
Input Pressure 1.4 bar
image
81532001
Crouzet USA
PNEUM SUB-BASE REAR 5/32
43
-
23.33000
-
1
-
Active
Sub-Base
-
-
-
-
-
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
Logic Element
Chassis Mount
-
image
81541001
Crouzet USA
PNEUM LOGIC AND ELEMENT PLUG-IN
71
-
24.07000
-
1
-
Active
Logic Element
LOGIC AND
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
-
-
image
81513200
Crouzet USA
PNEUM VALVE CONTROL 4/2
8
-
32.67000
-
1
-
Active
Control Valve, Momentary
4/2
-
44 ~ 116 PSI (3 ~ 8 bar)
0.118" (3.00mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81522501
Crouzet USA
PNEUM LOGIC AND ELMNT BASE MNT
56
-
38.21000
-
1
-
Active
Logic Element
LOGIC AND
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Pressure Indicator
image
81504025
Crouzet USA
PNEUM LOGIC NOT ELEMENT BASE MNT
34
-
38.93000
-
1
-
Active
Sensor, Pressure Decay
LOGIC NOT
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Pressure Indicator
image
81546001
Crouzet USA
PNEUM SOLENOID 24VDC N.C.
16
-
48.11000
-
1
-
Active
Solenoid Valve
2/2 Normally Closed
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.032" (0.80mm)
Air, Inert Gas, Liquid
Threaded M5
-
Chassis Mount
Supply Voltage 24VDC
image
81921701
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT N.C. LVR ROLLER
26
-
52.79000
-
1
Miniature
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Lever, Roller
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 18N
image
81513552
Crouzet USA
PNEUM PRESSURE SWTCH 2-8BAR BASE
34
-
60.13000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Pressure Operated
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
-
Air, Inert Gas, Liquid
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
DIN Rail
Electrical Output, Manual Override
image
81550001
Crouzet USA
PNEUM SEQUENCER MOD MAINTAINED
12
-
80.90000
-
1
-
Active
Sequencer
-
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81503710
Crouzet USA
PNEUM TIMER DELAY .1-10S N.C.
8
-
157.57000
-
1
-
Active
Timer, Adjustable
On-Delay
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Delay Time 0.1 ~ 15sec
image
81505160
Crouzet USA
PNEUM PRSR SWITCH 30-120PSI N.C.
11
-
322.99000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Positive Output
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.098" (2.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81513065
Crouzet USA
PNEUM VALVE SUBBASE DIN 17.5MM W
23
-
23.87000
-
1
-
Active
Sub-Base
-
-
-
-
-
Push-In Connection for Tubing 6.00mm Dia
Control Valve
DIN Rail
-
image
81513060
Crouzet USA
PNEUM VALVE SUBBASE DIN 17.5MM W
12
-
23.87000
-
1
-
Active
Sub-Base
-
-
-
-
-
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
Control Valve
DIN Rail
-
image
81513100
Crouzet USA
PNEUM VALVE CONTROL 3/2 N.C.
26
-
26.21000
-
1
-
Active
Control Valve, Momentary
3/2 Normally Closed
-
44 ~ 116 PSI (3 ~ 8 bar)
0.118" (3.00mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81513600
Crouzet USA
PNEUM VALVE CONTROL 3/2 N.O.
10
-
26.21000
-
1
-
Active
Control Valve, Momentary
3/2 Normally Open
-
44 ~ 116 PSI (3 ~ 8 bar)
0.118" (3.00mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81521501
Crouzet USA
PNEUM LOGIC OR ELEMENT BASE MNT
17
-
29.68000
-
1
-
Active
Logic Element
LOGIC OR
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Pressure Indicator
image
81529003
Crouzet USA
PNEUM FLOW RESTRICT UNIDIRECT
15
-
29.68000
-
1
-
Active
Flow Restrictor, Fixed
One-Way
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.012" (0.30mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
81529008
Crouzet USA
PNEUM FLOW RESTRICT UNIDIRECT
15
-
29.68000
-
1
-
Active
Flow Restrictor, Fixed
One-Way
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.032" (0.80mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
81529007
Crouzet USA
PNEUM FLOW RESTRICT UNIDIRECT
11
-
29.68000
-
1
-
Active
Flow Restrictor, Fixed
One-Way
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.028" (0.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
81529005
Crouzet USA
RESTRICT .5MM IN-LINE FIXED FLOW
45
-
30.51000
-
1
-
Active
Flow Restrictor, Fixed
One-Way
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.020" (0.50mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
81529004
Crouzet USA
RESTRICT .4MM IN-LINE FIXED FLOW
19
-
30.51000
-
1
-
Active
Flow Restrictor, Fixed
One-Way
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.016" (0.40mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
81545001
Crouzet USA
PNEUM VACUUM GENERATR PLUGIN MFF
39
-
34.63000
-
1
-
Active
Vacuum Generator
Pressure Operated
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
-
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
81503025
Crouzet USA
PNEUM LOGIC YES ELEMENT BASE MNT
31
-
35.60000
-
1
-
Active
Logic Element
LOGIC YES
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Pressure Indicator
image
81513001
Crouzet USA
PNEUM INTERMEDIATE SUPPLY MODULE
14
-
38.57000
-
1
-
Active
Sub-Base, Intermediate
-
-
-
-
-
Push-In Connection for Tubing 6.00mm Dia
Control Valve
DIN Rail
-
image
81540004
Crouzet USA
PNEUM LOGIC OR ELEMENT PLUG-IN
20
-
38.70000
-
1
-
Active
Logic Element
LOGIC OR
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
81501025
Crouzet USA
PNEUM LOGIC YES ELEMENT BASE MNT
14
-
39.38000
-
1
-
Active
Logic Element
LOGIC YES
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Pressure Indicator
image
81519332
Crouzet USA
PNEUM VLV SLND 24VDC MOM OVRRD
14
-
44.75000
-
1
-
Active
Solenoid Valve
3/2 Normally Closed
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.032" (0.80mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Manual Override, Rotatable Connector, Supply Voltage 24VDC
image
81532102
Crouzet USA
PNEUM SUB-BASE DIN MNT RTBL 5/32
70
-
45.14000
-
1
-
Active
Sub-Base
-
-
-
-
-
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
Logic Element
DIN Rail
Rotatable Connector
image
81280010
Crouzet USA
MICROVALVE POS DETECT HORIZ NO
15
-
45.85000
-
1
Microvalve
Active
Position Detector
3/2 Normally Open
Round (Pin Plunger)
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Rod Mount
Operating Force 15N
image
81281510
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT VERTICAL N.C.
8
-
46.40000
-
1
Microvalve
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Round (Pin Plunger)
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Rod Mount
Operating Force 15N
image
81921501
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT N.C. PLUNGER
18
-
47.06000
-
1
Miniature
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Round (Pin Plunger)
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 18N
image
81519632
Crouzet USA
PNEUM VLV SLND 24VDC MAINT OVRRD
15
-
48.60000
-
1
-
Active
Solenoid Valve
3/2 Normally Closed
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.032" (0.80mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Manual Override, Rotatable Connector, Supply Voltage 24VDC
image
81513011
Crouzet USA
PNEUM VALVE END BASE PAIR DIN
11
-
48.60000
-
1
-
Active
Sub-Base, End
-
-
-
-
-
Push-In Connection for Tubing 6.00mm Dia
Control Valve
DIN Rail
-
image
81290501
Crouzet USA
PNEUM POSITION DETECTOR N.O.
79
-
52.99000
-
1
-
Active
Position Detector
3/2 Normally Open
Round (Pin Plunger)
44 ~ 116 PSI (3 ~ 8 bar)
0.079" (2.00mm)
Air, Inert Gas
Barbed Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 0.5N
image
81290001
Crouzet USA
LOW FORCE POSITION DETECTOR N.C.
25
-
60.00000
-
1
-
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Round (Pin Plunger)
44 ~ 116 PSI (3 ~ 8 bar)
0.079" (2.00mm)
Air, Inert Gas
Barbed Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 0.5N
image
81513502
Crouzet USA
PNEUM PRESSURE SWITCH 2-8BAR DIN
11
-
60.13000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Pressure Operated
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
-
Air, Inert Gas, Liquid
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
DIN Rail
Electrical Output
image
81513501
Crouzet USA
PNEUM PRSSR SWITCH .3-1.2BAR DIN
9
-
60.13000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Pressure Operated
-
4 ~ 17 PSI (0.3 ~ 1.2 bar)
-
Air, Inert Gas, Liquid
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
DIN Rail
Electrical Output
image
81513522
Crouzet USA
PNEUM VACUUM SWCH .3-.8 BAR BASE
7
-
60.13000
-
1
-
Active
Vacuum Switch
Vacuum Operated
-
-4 ~ -12 PSI (-0.3 ~ -0.8 bar)
-
Air, Inert Gas, Liquid
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
DIN Rail
Electrical Output
image
81516200
Crouzet USA
PNEUM VALVE CONTRL 4/2 DBL PILOT
10
-
62.05000
-
1
-
Active
Control Valve, Maintained
4/2
-
51 ~ 116 PSI (3.5 ~ 8 bar)
0.157" (4.00mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81921707
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT N.C. LVR ROLLER
6
-
67.13000
-
1
Miniature
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Lever, Roller
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 18N
image
81502435
Crouzet USA
PNEUM LEAK SENSOR RELAY N.C.
29
-
82.84000
-
1
-
Active
Position Detector Relay
Positive Output
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
-
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Sub-Base Mount
-
image
-
81519832
Crouzet USA
PNEUM VALVE SOLND 24VDC 3/2 N.O.
23
-
83.66000
-
1
-
Active
Solenoid Valve
3/2 Normally Open
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Manual Override, Rotatable Connector, Supply Voltage 220 ~ 230VAC
image
81509080
Crouzet USA
PNEUM PRESSURE SWITCH BASE MOUNT
8
-
86.30000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Pressure Operated
-
20 PSI (1.4 bar)
-
Air, Inert Gas, Liquid
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81552101
Crouzet USA
PNEUM REGISTR END BASE DIN FRONT
6
-
87.60000
-
1
-
Active
Sub-Base, End
-
-
-
-
-
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
Sequencer
DIN Rail
Pressure Indicator, Rotatable Connector
image
81733511
Crouzet USA
PNEUM VALVE DUAL RND PSHBTN NC
19
-
91.46000
-
1
-
Active
Control Valve, Momentary
3/2 Normally Closed
Pushbutton, Dual
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Panel Mount
Operating Force 8 ~ 18N
image
81509085
Crouzet USA
PNEUM PRESSURE SWTCH BASE W-OVRD
10
-
94.39000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Pressure Operated
-
20 PSI (1.4 bar)
-
Air, Inert Gas, Liquid
-
-
Sub-Base Mount
Manual Override
image
81922010
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT ROTARY PROGRMBL
9
-
98.35000
-
1
Compact
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Side Rotary - No Lever
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.118" (3.00mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 25N
image
81523201
Crouzet USA
PNEUM MEM ELEMENT W-INDICATOR
17
-
99.90000
-
1
-
Active
Memory Element
4/2
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Pressure Indicator
image
81542002
Crouzet USA
PNEUM VALVE MEM SUB BASE DIN
20
-
101.57000
-
1
-
Active
Sub-Base
-
-
-
-
-
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
Logic Element
DIN Rail
Rotatable Connector
image
81715511
Crouzet USA
PNEUM VALVE 3POS LEVER BLACK NC
5
-
109.75000
-
1
-
Active
Control Valve, Momentary
3/2 Normally Closed
Paddle
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Panel Mount
Operating Force 8 ~ 18N
image
89543101
Crouzet USA
ACTUATOR PNEUMATIC W/SCREWS
10
-
112.54000
-
1
-
Active
Control Valve, Momentary
3/2 Normally Open
-
0 ~ 116 PSI (0 ~ 8 bar)
0.079" (2.00mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Panel Mount
-
image
81921911
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT N.O. LVR ROLLER
4
-
112.95000
-
1
-
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Lever, Roller
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 18N
image
81922210
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT ROTARY PROGRMBL
6
-
119.94000
-
1
Compact
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Side Rotary - No Lever
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.118" (3.00mm)
Air, Inert Gas
Threaded 1/8" BSP
-
Chassis Mount
Operating Force 25N
image
81513533
Crouzet USA
PNEUM PRESSURE SWTCH 2-8BAR BASE
5
-
122.76000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Pressure Operated
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
-
Air, Inert Gas, Liquid
Threaded 1/8" BSP
-
Chassis Mount
-
image
81921912
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT N.O. LVR ROLLER
6
-
141.46000
-
1
-
Active
Position Detector
3/2 Normally Open
Lever, Roller
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 18N
image
81519335
Crouzet USA
VALVE AIR INTRINSIC SAFE 24V N/C
20
-
143.80000
-
1
-
Active
Solenoid Valve
3/2 Normally Closed
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.020" (0.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Manual Override, Supply Voltage 24VDC
image
81503720
Crouzet USA
PNEUM TIMER DELAY .1-30S N.C.
3
-
157.57000
-
1
-
Active
Timer, Adjustable
On-Delay
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Delay Time 0.1 ~ 30sec
image
81502230
Crouzet USA
PNEUM AMPLIFIER RELAY POS N.C.
20
-
189.94000
-
1
-
Active
Amplifier Relay
Positive Output
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.098" (2.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Input Pressure 10 ~ 20mb
image
81580101
Crouzet USA
PNEUM RELAY FOR TWO HAND CNTRL
20
-
233.75000
-
1
-
Active
Control Relay
One-Way
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.098" (2.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81502160
Crouzet USA
PNEUM PRSR SWITCH 30-120PSI N.O.
12
-
326.24000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Negative Output
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.098" (2.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81505110
Crouzet USA
PNEUM VACUUM SWITCH ADJ N.C.
5
-
332.57000
-
1
-
Active
Vacuum Switch
Positive Output
-
-1 ~ -13 PSI (-0.1 ~ -0.9 bar)
-
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81505150
Crouzet USA
PNEUM PRESSUR SWTCH 2-35PSI N.C.
3
-
332.57000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Positive Output
-
1 ~ 36 PSI (0.1 ~ 2.5 bar)
0.098" (2.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81529025
Crouzet USA
PNEUM FLOW RESTRICT UNIDIRECT
6
-
29.68000
-
1
-
Active
Flow Restrictor, Fixed
One-Way
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.010" (0.25mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
81529901
Crouzet USA
PNEUM VALVE IN-LINE NON RETURN
6
-
29.68000
-
1
-
Active
Non-Return Valve
One-Way
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
-
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Free Hanging (In-Line)
-
image
81540005
Crouzet USA
PNEUM LOGIC OR ELEMENT PLUG-IN
6
-
36.45000
-
1
-
Active
Logic Element
LOGIC AND
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Pressure Indicator
image
-
81519331
Crouzet USA
PNEUM VLV SOLNOID 3/2 12VDC N.C.
7
-
40.36000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
81517201
Crouzet USA
PNEUM VALVE SUB BASE DIN DOUBLE
13
-
44.75000
-
1
-
Active
Sub-Base
-
-
-
-
-
Push-In Connection for Tubing 6.00mm Dia
Control Valve
DIN Rail
-
image
81516100
Crouzet USA
PNEUM VALVE CONTRL 4/2 SNG PILOT
6
-
62.05000
-
1
-
Active
Control Valve, Momentary
4/2
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.157" (4.00mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
89543701
Crouzet USA
NC 3/2 MAN VLV 1/8 BSP
15
-
94.43000
-
1
-
Active
Control Valve, Momentary
3/2 Normally Open
-
0 ~ 116 PSI (0 ~ 8 bar)
0.079" (2.00mm)
Air, Inert Gas
Threaded 1/8" BSP
-
Panel Mount
-
image
81543006
Crouzet USA
PNEUM VALVE SUB BASE ISO SZ 1
2
-
97.76000
-
1
-
Active
Sub-Base
-
-
44 ~ 145 PSI (3 ~ 10 bar)
-
-
Push-In Connection for Tubing 6.00mm Dia
Control Valve
Rod Mount
-
image
81543206
Crouzet USA
PNEUM VALVE SUB BASE ISO SZ 1
2
-
97.76000
-
1
-
Active
Sub-Base
-
-
44 ~ 145 PSI (3 ~ 10 bar)
-
-
Push-In Connection for Tubing 5/16" (8.00mm) Dia
Control Valve
Rod Mount
-
image
81715512
Crouzet USA
PNEUM VALVE 3POS LEVER RED NC
3
-
109.75000
-
1
-
Active
Control Valve, Momentary
3/2 Normally Closed
Paddle
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Panel Mount
Operating Force 8 ~ 18N
image
81716511
Crouzet USA
PNEUM VALVE 3POS LEVER BLACK NC
3
-
109.75000
-
1
-
Active
Control Valve, Momentary
3/2 Normally Closed
Paddle
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Panel Mount
Operating Force 8 ~ 18N
image
81519777
Crouzet USA
PNEUM VLV SOLND 2200VAC 3/2 N.C.
2
-
126.81000
-
1
-
Active
Solenoid Valve
3/2 Normally Closed
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Manual Override, Rotatable Connector, Supply Voltage 220 ~ 230VAC
image
81922205
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT RT HAND ROTARY
4
-
138.19000
-
1
Compact
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Side Rotary, Roller
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.118" (3.00mm)
Air, Inert Gas
Threaded 1/8" BSP
-
Chassis Mount
Operating Force 25N
image
81921901
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT N.O. LVR ROLLER
2
-
139.21000
-
1
-
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Lever, Roller
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 6.00mm Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 18N
image
81922401
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT ROLL PLUNGER
5
-
141.19000
-
1
Compact
Active
Position Detector
3/2 Normally Closed
Roller Plunger
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.118" (3.00mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 25N
image
81507540
Crouzet USA
PNEUM GENERATOR SNGL IMPULSE .4S
4
-
142.06000
-
1
-
Active
Impulse Generator, Fixed
-
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Delay Time 0.4sec
image
81519035
Crouzet USA
PNEUM VLV SOLENOID 24VDC 3/2 NC
6
-
143.80000
-
1
-
Active
Solenoid Valve
3/2 Normally Closed
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.020" (0.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Supply Voltage 24VDC
image
81503540
Crouzet USA
PNEUM TIMER DELAY .4 SEC N.C.
5
-
144.54000
-
1
-
Active
Timer, Fixed
On-Delay
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Delay Time 0.4sec
image
81506710
Crouzet USA
PNEUM TIMER DELAY .1-10S N.O.
4
-
148.82000
-
1
-
Active
Timer, Adjustable
Off-Delay
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Delay Time 0.1 ~ 15sec
image
81506720
Crouzet USA
PNEUM TIMER DELAY .1-30S N.O.
4
-
148.82000
-
1
-
Active
Timer, Adjustable
Off-Delay
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Delay Time 0.1 ~ 30sec
image
81519635
Crouzet USA
PNEUM VLV SLND 24VDC MAINT OVRRD
2
-
185.63000
-
1
-
Active
Solenoid Valve
3/2 Normally Closed
-
15 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
0.020" (0.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Manual Override, Supply Voltage 24VDC
image
81921902
Crouzet USA
PNEUM POS DETECT N.O. LVR ROLLER
3
-
186.03000
-
1
-
Active
Position Detector
3/2 Normally Open
Lever, Roller
1 ~ 116 PSI (0.1 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
Push-In Connection for Tubing 6.00mm Dia
-
Chassis Mount
Operating Force 18N
image
81505230
Crouzet USA
PNEUM AMPLIFIER RELAY NEG N.O.
5
-
189.94000
-
1
-
Active
Amplifier Relay
Negative Output
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.098" (2.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Input Pressure 10 ~ 20mb
image
81506725
Crouzet USA
PNEUM TIMER DELAY .1-180S N.O.
6
-
194.14000
-
1
-
Active
Timer, Adjustable
Off-Delay
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Delay Time 0.1 ~ 60sec
image
81503725
Crouzet USA
PNEUM TIMER DELAY .1-180S NC
5
-
213.07000
-
1
-
Active
Timer, Adjustable
On-Delay
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
0.106" (2.70mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
Delay Time 0.1 ~ 60sec
image
81527001
Crouzet USA
PNEUM REGULATOR SUB-BASE MNT
3
-
278.79000
-
1
-
Active
Mini-Holder
-
-
30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar)
-
-
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81502150
Crouzet USA
PNEUM PRESSUR SWTCH 2-35PSI N.O.
5
-
332.57000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Negative Output
-
1 ~ 36 PSI (0.1 ~ 2.5 bar)
0.098" (2.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81505140
Crouzet USA
PNEUM PRESSUR SWTCH .7-8PSI N.C.
5
-
332.57000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Positive Output
-
0.7 ~ 7 PSI (0.05 ~ 0.5 bar)
0.098" (2.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-
image
81502140
Crouzet USA
PNEUM PRESSUR SWTCH .7-8PSI N.O.
4
-
332.57000
-
1
-
Active
Pressure Switch
Negative Output
-
0.7 ~ 7 PSI (0.05 ~ 0.5 bar)
0.098" (2.50mm)
Air, Inert Gas
-
-
Sub-Base Mount
-

مقایسه