یافته‌ها: 830سازنده

وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
image
1400785
Phoenix Contact
CBL 3POS M12 PLG-VALVE PLUG 0.6M
7
-
28.00000
-
1
-
Active
image
-
1402844
Phoenix Contact
SAC-4P-M5MS/0,5-PUR/M5MS
49
-
46.16000
-
1
-
Active
image
-
1402841
Phoenix Contact
SAC-4P-M5MS/0,2-PUR/M5MS
50
-
46.54000
-
1
-
Active
image
-
1402842
Phoenix Contact
SAC-4P-M5MS/0,35-PUR/M5MS
50
-
46.91000
-
1
-
Active
image
1434992
Phoenix Contact
CABLE 3POS VALVE PLUG-WIRE 3M
2
380
23.08000
-
1
-
Active
image
1435001
Phoenix Contact
CABLE 3POS VALVE PLUG-WIRE 5M
2
77
30.11000
-
1
-
Active
image
1400770
Phoenix Contact
CBL 3POS M12 PLG-VALVE PLUG 1.5M
4
82
30.25000
-
1
-
Active
image
1435108
Phoenix Contact
CABLE 5POS VALVE PLUG-WIRE 5M
1
-
37.50000
-
1
-
Active
image
1400769
Phoenix Contact
CBL 3POS M12 PLG-VALVE PLUG 0.6M
3
8
26.67000
-
1
-
Active
image
1400773
Phoenix Contact
CBL 3POS M12 PLG-VALVE PLUG 0.6M
1
56
28.00000
-
1
-
Active
image
1435014
Phoenix Contact
CABLE 3POS VALVE PLUG-WIRE 10M
3
135
45.62000
-
1
-
Active
image
1435111
Phoenix Contact
CABLE 5POS VALVE PLUG-WIRE 10M
2
19
58.71000
-
1
-
Active
1210360178
Molex, LLC
CAB452N PUR 3G050X2000 NE
-
-
15.92000
-
1
-
Active
1210360256
Molex, LLC
DIN/MMC-5P-24V-MM-ST-2M-PUR
-
-
17.33000
-
1
-
Active
1210502011
Molex, LLC
CAB492N PUR 3X20AWG 5M NE
-
-
20.05000
-
1
-
Active
1210360791
Molex, LLC
DIN 11MM AC BLK PUR 2M MIC
-
-
26.86000
-
1
-
Active
1210360804
Molex, LLC
IND-B/MMC-5P-MM-ST-2M-PUR
-
-
27.34000
-
1
-
Active
1210360789
Molex, LLC
DIN 18MM AC BLK PUR 2M MIC
-
-
27.77000
-
1
-
Active
1210360805
Molex, LLC
IND-B/MMC-5P-MM-ST-2M-PUR
-
-
27.84000
-
1
-
Active
1210350333
Molex, LLC
DIN/MMC-5P-MM-ST-2M-PUR
-
-
27.84000
-
1
-
Active
1210350334
Molex, LLC
DIN/MMC-5P-MM-ST-2M-PUR
-
-
27.84000
-
1
-
Active
1210360195
Molex, LLC
DIN/MMC-5P-24V-MM-ST-2M-PUR
-
-
28.25000
-
1
-
Active
1210360799
Molex, LLC
CAB452N PUR 3G050X2000 NE
-
-
36.46000
-
1
-
Active
1210360794
Molex, LLC
DIN-C/MMC-5P-24V-2M PUR
-
-
36.46000
-
1
-
Active
1210360392
Molex, LLC
DIN 8MM DC BLK PUR 2M MIC
-
-
36.54000
-
1
-
Active
1210503391
Molex, LLC
DIN 2P +GRD 20AWG BLACK PUR
-
-
38.39000
-
1
-
Active
1210503392
Molex, LLC
DIN 2P +GRD 20AWG BLACK PUR
-
-
38.39000
-
1
-
Active
1210503380
Molex, LLC
CAB492N PUR 3X20AWG 5M NE
-
-
38.39000
-
1
-
Active
1210503397
Molex, LLC
CAB492N PUR 3X20AWG 5M NE
-
-
38.39000
-
1
-
Active
1210503398
Molex, LLC
CAB492N PUR 3X20AWG 5M NE
-
-
38.39000
-
1
-
Active
2210503466
Molex, LLC
CAB452N PUR UL5MT 18AWG 24V YE
-
-
45.42000
-
1
-
Active
2210503468
Molex, LLC
CAB452N PUR UL5MT 18AWG 115V Y
-
-
45.42000
-
1
-
Active
image
1417817
Phoenix Contact
SAC-3P- 0 3-PVC/A
-
95
9.43000
-
1
-
Active
1415920
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
9.93000
-
1
-
Active
1415916
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
11.41000
-
1
-
Active
1438684
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
11.62000
-
1
-
Active
1415921
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 3M
-
-
11.89000
-
1
-
Active
1415922
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
11.89000
-
1
-
Active
1415929
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
11.89000
-
1
-
Active
1439175
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
11.89000
-
1
-
Active
1439162
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
12.13000
-
1
-
Active
1415905
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 3M
-
-
13.38000
-
1
-
Active
1415917
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
13.38000
-
1
-
Active
-
55-00079
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
13.50000
-
10
-
Active
-
55-00209
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
13.50000
-
10
-
Active
55-00235
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
13.50000
-
10
-
Active
1415912
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
13.53000
-
1
-
Active
1400735
Phoenix Contact
CABLE
-
-
13.60600
-
5
-
Active
1400760
Phoenix Contact
CABLE
-
-
13.69000
-
1
-
Active
1415945
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 5POS
-
-
13.76000
-
1
-
Active
1415923
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 3M
-
-
13.91000
-
1
-
Active
1415939
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 3M
-
-
13.91000
-
1
-
Active
1400609
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 3M
-
-
14.12000
-
1
-
Active
1439515
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 3M
-
-
14.12000
-
1
-
Active
-
55-00064
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
14.56200
-
10
-
Active
-
55-00210
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
14.56200
-
10
-
Active
55-00236
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
14.56200
-
10
-
Active
1402977
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 5M
-
-
14.86000
-
1
-
Active
55-00101
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
15.03000
-
10
-
Active
55-00129
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
15.03000
-
10
-
Active
55-00156
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
15.03000
-
10
-
Active
55-00183
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
15.03000
-
10
-
Active
1402985
Phoenix Contact
CABLE
-
-
15.15000
-
1
-
Active
1415913
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
15.49000
-
1
-
Active
-
55-00045
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
15.53400
-
10
-
Active
-
55-00207
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
15.53400
-
10
-
Active
55-00234
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
15.53400
-
10
-
Active
-
1439502
Phoenix Contact
CABLE 3POS FREE CONDUCTOR 5 M
-
-
15.86000
-
1
-
Active
image
1421771
Phoenix Contact
SAC-3P- 3 0-PVC/CI-1L-Z 110V
-
40
15.91000
-
1
-
Active
1453957
Phoenix Contact
CABLE 3POS
-
-
15.97000
-
1
-
Active
1415918
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
16.02000
-
1
-
Active
-
55-00089
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
16.03800
-
10
-
Active
55-00248
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
16.03800
-
10
-
Active
55-00102
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
16.09200
-
10
-
Active
55-00130
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
16.09200
-
10
-
Active
55-00157
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
16.09200
-
10
-
Active
55-00184
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
16.09200
-
10
-
Active
1415946
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 3M
-
-
16.17000
-
1
-
Active
1415908
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
16.32000
-
1
-
Active
1402983
Phoenix Contact
CABLE
-
-
16.51000
-
1
-
Active
1415924
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 5M
-
-
16.53000
-
1
-
Active
1415930
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 3M
-
-
16.53000
-
1
-
Active
1415940
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 5M
-
123
16.53000
-
1
-
Active
-
55-00000
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
16.54200
-
10
-
Active
55-00008
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
16.54200
-
10
-
Active
-
55-00016
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
16.54200
-
10
-
Active
55-00024
Conec
CONN VALVE PLUG 3M
-
-
16.54200
-
10
-
Active
55-00082
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
16.54200
-
10
-
Active
55-00214
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
16.54200
-
10
-
Active
55-00240
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
16.54200
-
10
-
Active
-
55-00065
Conec
CONN VALVE PLUG 5M
-
-
16.68600
-
10
-
Active
-
55-00211
Conec
CONN VALVE PLUG 5M
-
-
16.68600
-
10
-
Active
55-00237
Conec
CONN VALVE PLUG 5M
-
-
16.68600
-
10
-
Active
1439528
Phoenix Contact
SENSOR CABLE 5M
-
-
16.77000
-
1
-
Active
55-00099
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
16.95600
-
10
-
Active
55-00127
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
16.95600
-
10
-
Active
55-00154
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
16.95600
-
10
-
Active
55-00181
Conec
CONN VALVE PLUG 2M
-
-
16.95600
-
10
-
Active
1415925
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
16.97000
-
1
-
Active
1415931
Phoenix Contact
SENSOR/ACTUATOR CABLE 3POS
-
-
16.97000
-
1
-
Active

مقایسه