یافته‌ها: 356سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
image
-
2864150
Phoenix Contact
3-WAY ISOLATING AMP 4-20MA
9
75
311.00000
-
1
-
Active
image
2814016
Phoenix Contact
MCR PASSIVE ISOLATOR 4-20MA
13
162
365.00000
-
1
-
Active
image
2810939
Phoenix Contact
MCR 3-WAY ISOLATING AMPLIFIER
-
-
479.50000
-
1
-
Active
image
ANUJ6220
Panasonic Industrial Automation Sales
1.7 M CABLE
7
17
119.71000
-
1
-
Active
image
-
2810780
Phoenix Contact
3-WAY ISOLATING AMP 4-20MA
12
72
209.50000
-
1
-
Active
image
ANUJ3000
Panasonic Industrial Automation Sales
UJ30 CONTROLLER
7
-
1918.40000
-
1
-
Active
image
ANUJ3500
Panasonic Industrial Automation Sales
UJ35 CONTROLLER
4
3
2116.85000
-
1
-
Active
image
-
2865434
Phoenix Contact
ISOLATED AMP 2 CHAN DIN RAIL
4
59
150.00000
-
1
-
Active
image
ANUJ6428
Panasonic Industrial Automation Sales
STD. LENS 8 DIA.
16
-
151.20000
-
1
-
Active
image
ANUJ6424
Panasonic Industrial Automation Sales
STD. LENS 4 DIA.
7
10
151.20000
-
1
-
Active
image
ANUJ6420
Panasonic Industrial Automation Sales
STD. LENS 10 DIA.
6
10
151.20000
-
1
-
Active
image
ANUJ6230
Panasonic Industrial Automation Sales
3.0 M CABLE
2
-
163.80000
-
1
-
Active
image
-
2865476
Phoenix Contact
ISOLATED AMP 2 CHAN DIN RAIL
3
218
188.00000
-
1
-
Active
image
-
2924087
Phoenix Contact
ISOLATED AMP 2 CHAN DIN RAIL
2
24
188.00000
-
1
-
Active
image
ANUJ6802
Panasonic Industrial Automation Sales
AC ADAPTER
3
-
196.56000
-
1
-
Active
image
-
2813538
Phoenix Contact
3-WAY ISOLATING AMP 4-20MA
4
38
211.50000
-
1
-
Active
image
-
2813525
Phoenix Contact
3-WAY ISOLATING AMP 4-20MA
2
33
211.50000
-
1
-
Active
image
ANUJ6426
Panasonic Industrial Automation Sales
6MM LENS FOR POWER HEAD
11
-
214.21000
-
1
-
Active
image
ANUJ6423
Panasonic Industrial Automation Sales
2MM LENS FOR POWER HEAD
3
-
214.21000
-
1
-
Active
image
ANUJ6270
Panasonic Industrial Automation Sales
7.0 M CABLE
5
-
220.52000
-
1
-
Active
image
-
2864684
Phoenix Contact
3-WAY ISOLATING AMP 0-10VDC
5
226
222.00000
-
1
-
Active
image
2864406
Phoenix Contact
MCR 3-WAY ISOLATING AMPLIFIER
3
210
226.44000
-
1
-
Active
image
-
2864723
Phoenix Contact
3-WAY ISOLATING AMP 4-20MA
2
-
228.50000
-
1
-
Active
image
-
2865984
Phoenix Contact
AMPLIFIER MACX MCR-EX-SL-2NAM
3
113
237.00000
-
1
-
Active
image
ANUJ6447L
Panasonic Industrial Automation Sales
ROD LENS 4 DIA
2
-
252.01000
-
1
-
Active
image
2902829
Phoenix Contact
REPEATER POWER SUPPLY
2
251
260.50000
-
1
-
Active
image
2865340
Phoenix Contact
ISOLATED AMP 2 CHAN DIN RAIL
4
142
277.50000
-
1
-
Active
image
2924016
Phoenix Contact
ISOLATED AMP 2 CHAN DIN RAIL
4
-
277.50000
-
1
-
Active
image
-
2865007
Phoenix Contact
3-WAY ISOLATING AMP 4-20MA
4
181
305.00000
-
1
-
Active
image
-
2814469
Phoenix Contact
3 WAY ISOLATING AMP 4-20MA
3
22
309.00000
-
1
-
Active
image
-
2814508
Phoenix Contact
3 WAY ISOLATING AMP 4-20MA
2
44
309.00000
-
1
-
Active
image
-
2864176
Phoenix Contact
4-WAY SIGNAL DUPLICATOR
5
31
325.50000
-
1
-
Active
image
-
2814841
Phoenix Contact
LOOP POWERED ISOLATOR 4-20MA
2
-
417.50000
-
1
-
Active
image
-
2811297
Phoenix Contact
ISOLATED AMP 2 CHAN DIN RAIL
3
49
455.50000
-
1
-
Active
image
-
2814867
Phoenix Contact
SIGNAL MULTIPLIER 4-WAY SPLITTER
2
124
545.50000
-
1
-
Active
image
2814045
Phoenix Contact
MCR PASSIVE ISOLATOR 4-20MA
3
63
878.00000
-
1
-
Active
image
ANUJ3800
Panasonic Industrial Automation Sales
UV SENSOR
3
-
1137.82000
-
1
-
Active
image
2865489
Phoenix Contact
ISOLATED AMP 2 CHAN DIN RAIL
2
35
203.00000
-
1
-
Active
image
ANUJ6450S
Panasonic Industrial Automation Sales
CYLINDRICAL LENS R5
2
-
207.92000
-
1
-
Active
image
-
2924249
Phoenix Contact
ISOLATION AMPLIFIER 2CHANNEL
2
11
234.00000
-
1
-
Active
image
-
2864781
Phoenix Contact
MCR PASSIVE ISOLATOR 2-CHANNEL
3
19
338.50000
-
1
-
Active
image
-
2864561
Phoenix Contact
TEMP MEASURING TRANS 4-20MA
2
25
353.50000
-
1
-
Active
image
-
2864587
Phoenix Contact
TEMP MEASURING TRANS 4-20MA
3
-
571.00000
-
1
-
Active
image
2814029
Phoenix Contact
MCR PASSIVE ISOLATOR 4-20MA
2
25
662.50000
-
1
-
Active
image
IAMS0010
Red Lion Controls
IAMS WITH SETPOINT
5
-
208.94000
-
1
-
Active
image
2905278
Phoenix Contact
SINGLE-CHANNEL 2-WAY ISOLATOR
10
7
219.00000
-
1
-
Active
image
IAMA3535
Red Lion Controls
UNIVERSAL SIGNAL CONDITIONING
4
-
222.66000
-
1
-
Active
image
ITMA3035
Red Lion Controls
INTELLIGENT THERMOCOUPLE DC
10
-
223.71000
-
1
-
Active
image
IAMS0001
Red Lion Controls
IAMS WITH ANALOG
4
-
226.88000
-
1
-
Active
image
2907704
Phoenix Contact
SINGLE-CHANNEL 2-WAY ISOLATOR
2
-
279.00000
-
1
-
Active
image
2943437
Phoenix Contact
INVERTER MODULE
3
-
63.30000
-
1
-
Active
image
-
2864134
Phoenix Contact
POWER TERM BLOCK DIN RAIL
5
26
67.50000
-
1
-
Active
image
ANUJ6804
Panasonic Industrial Automation Sales
MOUNTIN BRACKET SPLIT TYPE
4
-
84.43000
-
1
-
Active
image
ANUJ6426SV
Panasonic Industrial Automation Sales
STD. LENS 6 DIA. 90
1
-
327.61000
-
1
-
Active
image
-
2811556
Phoenix Contact
MCR 3-WAY ISOLATING AMPLIFIER
1
-
423.50000
-
1
-
Active
image
2754927
Phoenix Contact
DIGITAL INPUT MODULE
1
-
834.00000
-
1
-
Active
2905280
Phoenix Contact
TWO-CHANNEL 2-WAY ISOLATOR
-
-
349.00000
-
1
-
Active
2907706
Phoenix Contact
TWO-CHANNEL 2-WAY ISOLATOR
-
-
398.00000
-
1
-
Active
1433155
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR
-
-
13.02000
-
1
-
Active
2905680
Phoenix Contact
MACX MCR-I20
-
15
21.00000
-
1
-
Active
1405619
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-N-M12FS
-
-
21.73000
-
1
-
Active
1404414
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR M12 FML
-
-
21.89000
-
1
-
Active
1433168
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR
-
-
22.60000
-
1
-
Active
1405622
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-Y-N
-
-
23.49000
-
1
-
Active
2811909
Phoenix Contact
ISOLATED AMP
-
-
24.00000
-
1
-
Active
1404508
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR
-
1
24.22000
-
1
-
Active
1407580
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2 0-OE
-
-
29.15000
-
1
-
Active
1407579
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS
-
-
29.30000
-
1
-
Active
1404498
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR
-
-
29.59000
-
1
-
Active
1407573
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1 0-FS SCO
-
-
32.72000
-
1
-
Active
1404430
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR
-
-
32.99000
-
1
-
Active
1407574
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2 0-FS SCO
-
-
34.97000
-
1
-
Active
1404443
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR
-
-
35.25000
-
1
-
Active
2702346
Phoenix Contact
PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-DUMMY
-
-
39.67000
-
1
-
Active
-
ANUJ6803
Panasonic Industrial Automation Sales
200 VAC POWER CABLE
-
-
40.32000
-
1
-
Active
1405621
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-B-M12FS
-
-
42.07000
-
1
-
Active
1404427
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR
-
-
42.46000
-
1
-
Active
1407581
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2 0-OE
-
-
46.24000
-
1
-
Active
1407575
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1 0-FS SCO
-
-
47.57000
-
1
-
Active
1407577
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1 0-FR SCO
-
-
47.73000
-
1
-
Active
-
1404456
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR
-
-
48.17000
-
1
-
Active
1407578
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2 0-FR SCO
-
-
49.81000
-
1
-
Active
1407576
Phoenix Contact
SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2 0-FS SCO
-
-
49.81000
-
1
-
Active
-
1404472
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR
-
-
50.43000
-
1
-
Active
1404485
Phoenix Contact
AS-INTERFACE DISTRIBUTOR
-
-
50.43000
-
1
-
Active
2835927
Phoenix Contact
CONN TERM BLOCK
-
-
51.50000
-
1
-
Active
-
1924990000
Weidmuller
SENSOR COUPLING MODULE
-
-
52.95000
-
1
-
Active
-
1925010000
Weidmuller
SENSOR COUPLING MODULE
-
-
56.49000
-
1
-
Active
-
2864147
Phoenix Contact
POWER TERM BLOCK DIN RAIL
-
-
67.50000
-
1
-
Active
2902066
Phoenix Contact
MINI MCR-2-PTB
-
-
75.00000
-
1
-
Active
2902067
Phoenix Contact
MINI MCR-2-PTB-PT
-
-
75.00000
-
1
-
Active
image
8018590000
Weidmuller
DKV SIGNAL AMPLIFIER
-
-
76.01000
-
1
-
Active
image
8015790000
Weidmuller
DKV/35 24VDC 0.5A
-
-
76.01000
-
1
-
Active
2902958
Phoenix Contact
REPEATER POWER SUPPLY
-
-
79.50000
-
1
-
Active
2902959
Phoenix Contact
REPEATER POWER SUPPLY
-
-
79.50000
-
1
-
Active
2858373
Phoenix Contact
CONN TERM BLOCK
-
-
106.19000
-
1
-
Active
2904504
Phoenix Contact
MINI MCR-2-FM-RC
-
3
107.00000
-
1
-
Active
2904508
Phoenix Contact
MINI MCR-2-FM-RC-PT
-
3
107.00000
-
1
-
Active
B44066S5010J230
EPCOS (TDK)
CAPACITOR CONTACTOR PFC 3PH 230V
-
-
116.00900
-
10
B44066S
Active
2858344
Phoenix Contact
CONN TERM BLOCK
-
-
116.58000
-
1
-
Active

مقایسه