یافته‌ها: 6,046سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

تپر

پیکربندی

تعداد مدارها

تعداد تپ‌ها/گام‌ها

مقاومت (اهم)

رابط

نوع حافظه

ولتاژ - تغذیه

مشخصات

قدرت تحمل (تولرانس)

ضریب دما (نوع)

مقاومت - وایپر (اهم) (نوع)

دمای عملیاتی

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
تپر
پیکربندی
تعداد مدارها
تعداد تپ‌ها/گام‌ها
مقاومت (اهم)
رابط
نوع حافظه
ولتاژ - تغذیه
مشخصات
قدرت تحمل (تولرانس)
ضریب دما (نوع)
مقاومت - وایپر (اهم) (نوع)
دمای عملیاتی
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
MCP4018T-103E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 128TAPS SC70-6
18000
-
0.39000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
10k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4018T-103E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 128TAPS SC70-6
18151
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
10k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4018T-103E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 128TAPS SC70-6
18151
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
10k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4017T-103E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 128TAPS SC70-6
9000
-
0.39000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Rheostat
1
128
10k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4017T-103E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 128TAPS SC70-6
10118
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Rheostat
1
128
10k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4017T-103E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 128TAPS SC70-6
10118
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Rheostat
1
128
10k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4013T-503E/CH
Microchip Technology
IC DGTL POT 50K 1CH SOT23-6
6000
-
0.39000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
64
50k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MCP4013T-503E/CH
Microchip Technology
IC DGTL POT 50K 1CH SOT23-6
8045
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
64
50k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MCP4013T-503E/CH
Microchip Technology
IC DGTL POT 50K 1CH SOT23-6
8045
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
64
50k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MCP4017T-502E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 128TAPS SC70-6
6000
-
0.39000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Rheostat
1
128
5k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4017T-502E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 128TAPS SC70-6
8753
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Rheostat
1
128
5k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4017T-502E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 128TAPS SC70-6
8753
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Rheostat
1
128
5k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4017T-104E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 100K 128TAPS SC70-6
3000
-
0.39000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Rheostat
1
128
100k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4017T-104E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 100K 128TAPS SC70-6
3337
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Rheostat
1
128
100k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4017T-104E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 100K 128TAPS SC70-6
3337
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Rheostat
1
128
100k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4018T-503E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 50K 128TAPS SC70-6
3000
-
0.39000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
50k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4018T-503E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 50K 128TAPS SC70-6
3253
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
50k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4018T-503E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 50K 128TAPS SC70-6
3253
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
50k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4018T-502E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 128TAPS SC70-6
3000
-
0.39000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
5k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4018T-502E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 128TAPS SC70-6
5119
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
5k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
MCP4018T-502E/LT
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 128TAPS SC70-6
5119
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
5k
I²C
Volatile
1.8 V ~ 5.5 V
-
±20%
150 ppm/°C
100
-40°C ~ 125°C
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-70-6
image
AD5228BUJZ10-RL7
Analog Devices Inc.
IC DGTL POT UP/DN 10K TSOT23-8
6000
18000
0.55965
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
32
10k
Pushbutton
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
35 ppm/°C
100
-40°C ~ 105°C
SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8
TSOT-23-8
image
AD5228BUJZ10-RL7
Analog Devices Inc.
IC DGTL POT UP/DN 10K TSOT23-8
6736
18000
1.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
32
10k
Pushbutton
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
35 ppm/°C
100
-40°C ~ 105°C
SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8
TSOT-23-8
image
AD5228BUJZ10-RL7
Analog Devices Inc.
IC DGTL POT UP/DN 10K TSOT23-8
6736
18000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
32
10k
Pushbutton
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
35 ppm/°C
100
-40°C ~ 105°C
SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8
TSOT-23-8
image
MCP4023T-103E/CH
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 1CH SOT23-6
9000
-
0.60000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
64
10k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MCP4023T-103E/CH
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 1CH SOT23-6
11564
-
0.79000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
64
10k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MCP4023T-103E/CH
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 1CH SOT23-6
11564
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
64
10k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MCP4022T-502E/CH
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 1CH SOT23-6
6000
-
0.60000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Rheostat
1
64
5k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MCP4022T-502E/CH
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 1CH SOT23-6
9982
-
0.79000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Rheostat
1
64
5k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MCP4022T-502E/CH
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 1CH SOT23-6
9982
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Rheostat
1
64
5k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MCP4541T-103E/MF
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 129TAPS 8-DFN
3300
-
0.61000
-
3300
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
129
10k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
8-VDFN Exposed Pad
8-DFN-EP (3x3)
image
MCP4541T-103E/MF
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 129TAPS 8-DFN
4712
-
0.81000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
129
10k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
8-VDFN Exposed Pad
8-DFN-EP (3x3)
image
MCP4541T-103E/MF
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 129TAPS 8-DFN
4712
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
129
10k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
8-VDFN Exposed Pad
8-DFN-EP (3x3)
image
MAX5467EUT+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL 32-TAP 2WIRE SOT23-6
2500
-
0.62424
-
2500
Tape & Reel (TR)
FleaPoT™
Active
Linear
Potentiometer
1
32
10k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
35 ppm/°C
-
-40°C ~ 85°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MAX5467EUT+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL 32-TAP 2WIRE SOT23-6
2580
-
1.38000
-
1
Cut Tape (CT)
FleaPoT™
Active
Linear
Potentiometer
1
32
10k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
35 ppm/°C
-
-40°C ~ 85°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MAX5467EUT+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL 32-TAP 2WIRE SOT23-6
2580
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
FleaPoT™
Active
Linear
Potentiometer
1
32
10k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
35 ppm/°C
-
-40°C ~ 85°C
SOT-23-6
SOT-23-6
image
MAX5161NEZT+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL LP 32 TAP TSOT23-6
2500
10000
0.73440
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
32
200k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±25%
50 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
TSOT-23-6
image
MAX5161NEZT+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL LP 32 TAP TSOT23-6
4861
10000
1.62000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
32
200k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±25%
50 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
TSOT-23-6
image
MAX5161NEZT+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL LP 32 TAP TSOT23-6
4861
10000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
32
200k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±25%
50 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
TSOT-23-6
image
MCP4641T-502E/ML
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 129TAPS 16-QFN
6600
-
0.80000
-
3300
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
2
129
5k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
16-VQFN Exposed Pad
16-QFN-EP (4x4)
image
MCP4641T-502E/ML
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 129TAPS 16-QFN
11190
-
1.06000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
2
129
5k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
16-VQFN Exposed Pad
16-QFN-EP (4x4)
image
MCP4641T-502E/ML
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 129TAPS 16-QFN
11190
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
2
129
5k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
16-VQFN Exposed Pad
16-QFN-EP (4x4)
image
AD5160BRJZ100-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL SPI 256POS SOT23-8
6000
21000
0.84240
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
100k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±15%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5160BRJZ100-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL SPI 256POS SOT23-8
8904
21000
1.90000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
100k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±15%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5160BRJZ100-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL SPI 256POS SOT23-8
8904
21000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
100k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±15%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5160BRJZ10-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL SPI 256POS SOT23-8
6000
36000
0.84240
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
10k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±15%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5160BRJZ10-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL SPI 256POS SOT23-8
8765
36000
1.90000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
10k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±15%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5160BRJZ10-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL SPI 256POS SOT23-8
8765
36000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
10k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±15%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5160BRJZ5-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL 5K 256POS SOT23-8
3000
21000
0.84240
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
5k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5160BRJZ5-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL 5K 256POS SOT23-8
5846
21000
1.90000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
5k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5160BRJZ5-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL 5K 256POS SOT23-8
5846
21000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
5k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5245BRJZ50-RL7
Analog Devices Inc.
IC DGTL POT 256POS 50K SOT23-8
3000
3000
0.84240
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
50k
I²C
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
±30%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5245BRJZ50-RL7
Analog Devices Inc.
IC DGTL POT 256POS 50K SOT23-8
3190
3000
1.90000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
50k
I²C
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
±30%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5245BRJZ50-RL7
Analog Devices Inc.
IC DGTL POT 256POS 50K SOT23-8
3190
3000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
50k
I²C
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
±30%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
MAX5128ELA+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL LP 128TAP 8-UDFN
5000
-
0.89352
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
22k
Up/Down (UP, DN)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.25 V
-
-
50 ppm/°C
0.6
-40°C ~ 85°C
8-WFDFN
8-uDFN (2x2)
image
MAX5128ELA+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL LP 128TAP 8-UDFN
6209
-
1.97000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
22k
Up/Down (UP, DN)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.25 V
-
-
50 ppm/°C
0.6
-40°C ~ 85°C
8-WFDFN
8-uDFN (2x2)
image
MAX5128ELA+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL LP 128TAP 8-UDFN
6209
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
22k
Up/Down (UP, DN)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.25 V
-
-
50 ppm/°C
0.6
-40°C ~ 85°C
8-WFDFN
8-uDFN (2x2)
image
MAX5407EKA+T
Maxim Integrated
IC POT DIG AUDIO 32TAP SOT23-8
2500
75000
1.02816
-
2500
Tape & Reel (TR)
SOT-PoT™
Active
Logarithmic
Potentiometer
1
32
20k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
35 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
MAX5407EKA+T
Maxim Integrated
IC POT DIG AUDIO 32TAP SOT23-8
4770
75000
2.27000
-
1
Cut Tape (CT)
SOT-PoT™
Active
Logarithmic
Potentiometer
1
32
20k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
35 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
MAX5407EKA+T
Maxim Integrated
IC POT DIG AUDIO 32TAP SOT23-8
4770
75000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SOT-PoT™
Active
Logarithmic
Potentiometer
1
32
20k
Up/Down (U/D, CS)
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
35 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
DS3502U+
Maxim Integrated
IC POT DGTL NV 128TAP 10-MSOP
1883
2700
1.09000
-
1
Tube
-
Active
Linear
Potentiometer
1
128
10k
I²C
Non-Volatile
2.5 V ~ 5.5 V, 4.5 V ~ 15.5 V
Selectable Address
±20%
±4 ppm/°C
5000
-40°C ~ 100°C
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
10-uMAX
image
ISL95810UIU8Z-T
Intersil
IC POT DGTL 50K OHM 8-MSOP
12500
7500
1.16100
-
2500
Tape & Reel (TR)
XDCP™
Active
Linear
Potentiometer
1
256
50k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
±45 ppm/°C
70
-40°C ~ 85°C
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-MSOP
image
ISL95810UIU8Z-T
Intersil
IC POT DGTL 50K OHM 8-MSOP
13462
7500
2.61000
-
1
Cut Tape (CT)
XDCP™
Active
Linear
Potentiometer
1
256
50k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
±45 ppm/°C
70
-40°C ~ 85°C
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-MSOP
image
ISL95810UIU8Z-T
Intersil
IC POT DGTL 50K OHM 8-MSOP
13462
7500
Calculate
-
1
Digi-Reel®
XDCP™
Active
Linear
Potentiometer
1
256
50k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
±45 ppm/°C
70
-40°C ~ 85°C
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-MSOP
image
MAX5401EKA+T
Maxim Integrated
IC DIGITAL POT 256-TAP SOT23-8
2500
-
1.16280
-
2500
Tape & Reel (TR)
SOT-PoT™
Active
Linear
Potentiometer
1
256
100k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
50 ppm/°C
250
-40°C ~ 85°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
MAX5401EKA+T
Maxim Integrated
IC DIGITAL POT 256-TAP SOT23-8
4894
-
2.57000
-
1
Cut Tape (CT)
SOT-PoT™
Active
Linear
Potentiometer
1
256
100k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
50 ppm/°C
250
-40°C ~ 85°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
MAX5401EKA+T
Maxim Integrated
IC DIGITAL POT 256-TAP SOT23-8
4894
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SOT-PoT™
Active
Linear
Potentiometer
1
256
100k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
50 ppm/°C
250
-40°C ~ 85°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
MCP4261-502E/SL
Microchip Technology
IC DGTL POT 5K 2CH 14SOIC
3941
-
1.21000
-
1
Tube
WiperLock™
Active
Linear
Potentiometer
2
257
5k
SPI
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
14-SOIC
image
MCP4261-502E/ST
Microchip Technology
IC DGTL POT DL 5K 2CH 14-TSSOP
1882
-
1.21000
-
1
Tube
WiperLock™
Active
Linear
Potentiometer
2
257
5k
SPI
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
14-TSSOP
image
MCP4661-103E/ST
Microchip Technology
IC DGTL POT 10K 257TAPS 14-TSSOP
2215
-
1.26000
-
1
Tube
-
Active
Linear
Potentiometer
2
257
10k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
150 ppm/°C
75
-40°C ~ 125°C
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
14-TSSOP
image
MAX5402EUA+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL 256-TAP 8-UMAX
2500
-
1.29744
-
2500
Tape & Reel (TR)
µPoT
Active
Linear
Potentiometer
1
256
10k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
35 ppm/°C
275
-40°C ~ 85°C
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-uMAX
image
MAX5402EUA+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL 256-TAP 8-UMAX
4578
-
2.87000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
10k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
35 ppm/°C
275
-40°C ~ 85°C
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-uMAX
image
MAX5402EUA+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL 256-TAP 8-UMAX
4578
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
10k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
-
35 ppm/°C
275
-40°C ~ 85°C
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-uMAX
image
MCP41010-I/SN
Microchip Technology
IC POT DIGITAL 10K 1CH SPI 8SOIC
7368
-
1.34000
-
1
Tube
-
Not For New Designs
Linear
Potentiometer
1
256
10k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
800 ppm/°C
73
-40°C ~ 85°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
MCP41100-I/SN
Microchip Technology
IC POT DIGITL 100K 1CH SPI 8SOIC
3042
-
1.34000
-
1
Tube
-
Not For New Designs
Linear
Potentiometer
1
256
100k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±30%
800 ppm/°C
175
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
MCP41050-I/SN
Microchip Technology
IC POT DIGITAL 50K 1CH SPI 8SOIC
3035
-
1.34000
-
1
Tube
-
Not For New Designs
Linear
Potentiometer
1
256
50k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±15%
800 ppm/°C
175
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
DS3903E-020+
Maxim Integrated
IC POT NV TRIPLE 128POS 20-TSSOP
712
-
1.34000
-
1
Tube
-
Active
Linear
Potentiometer
3
128
10k, 90k
I²C
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
±20%
±300 ppm/°C
250
-40°C ~ 85°C
20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-TSSOP
image
AD8400ARZ1-REEL
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL 8BIT SGL 1K 8SOIC
2500
-
1.47830
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
1k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±1%
700 ppm/°C
200
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
AD8400ARZ1-REEL
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL 8BIT SGL 1K 8SOIC
3822
-
3.03000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
1k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±1%
700 ppm/°C
200
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
AD8400ARZ1-REEL
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL 8BIT SGL 1K 8SOIC
3822
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
1k
SPI
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±1%
700 ppm/°C
200
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
X9313ZSZT1
Intersil
IC POT DGTL 1K OHM 8-SOIC
5000
-
1.56940
-
2500
Tape & Reel (TR)
XDCP™
Active
Linear
Potentiometer
1
32
1k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
5V
-
±20%
±300 ppm/°C
-
0°C ~ 70°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
X9313ZSZT1
Intersil
IC POT DGTL 1K OHM 8-SOIC
7709
-
3.22000
-
1
Cut Tape (CT)
XDCP™
Active
Linear
Potentiometer
1
32
1k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
5V
-
±20%
±300 ppm/°C
-
0°C ~ 70°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
X9313ZSZT1
Intersil
IC POT DGTL 1K OHM 8-SOIC
7709
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
XDCP™
Active
Linear
Potentiometer
1
32
1k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
5V
-
±20%
±300 ppm/°C
-
0°C ~ 70°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
MAX5422ETA+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL 256-TAP NV 8-TDFN
2500
7500
1.59120
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
50k
SPI
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.25 V
-
-
35 ppm/°C
325
-40°C ~ 85°C
8-WDFN Exposed Pad
8-TDFN-EP (3x3)
image
MAX5422ETA+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL 256-TAP NV 8-TDFN
3392
7500
3.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
50k
SPI
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.25 V
-
-
35 ppm/°C
325
-40°C ~ 85°C
8-WDFN Exposed Pad
8-TDFN-EP (3x3)
image
MAX5422ETA+T
Maxim Integrated
IC POT DGTL 256-TAP NV 8-TDFN
3392
7500
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
50k
SPI
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.25 V
-
-
35 ppm/°C
325
-40°C ~ 85°C
8-WDFN Exposed Pad
8-TDFN-EP (3x3)
image
DS1804Z-010+T&R
Maxim Integrated
IC POT TRIMMER NV 10KOHM 8-SOIC
2500
-
1.66464
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
100
10k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
750 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
DS1804Z-010+T&R
Maxim Integrated
IC POT TRIMMER NV 10KOHM 8SOIC
4139
-
3.68000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
100
10k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
750 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
DS1804Z-010+T&R
Maxim Integrated
IC POT TRIMMER NV 10KOHM 8SOIC
4139
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
100
10k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
750 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
AD5242BRUZ10-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL 256POS 16-TSSOP
1000
-
1.73355
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
2
256
10k
I²C
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V, ±2.3 V ~ 2.7 V
Selectable Address
±30%
30 ppm/°C
60
-40°C ~ 105°C
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-TSSOP
image
AD5242BRUZ10-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL 256POS 16-TSSOP
1952
-
3.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
2
256
10k
I²C
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V, ±2.3 V ~ 2.7 V
Selectable Address
±30%
30 ppm/°C
60
-40°C ~ 105°C
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-TSSOP
image
AD5242BRUZ10-RL7
Analog Devices Inc.
IC POT DGTL 256POS 16-TSSOP
1952
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
2
256
10k
I²C
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V, ±2.3 V ~ 2.7 V
Selectable Address
±30%
30 ppm/°C
60
-40°C ~ 105°C
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-TSSOP
image
AD5245BRJZ10-R2
Analog Devices Inc.
IC DGTL POT 256POS SOT23-8
5000
1250
1.81352
-
250
Tape & Reel (TR)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
10k
I²C
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
±30%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5245BRJZ10-R2
Analog Devices Inc.
IC DGTL POT 256POS SOT23-8
5154
1250
2.76000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
10k
I²C
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
±30%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
AD5245BRJZ10-R2
Analog Devices Inc.
IC DGTL POT 256POS SOT23-8
5154
1250
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Linear
Potentiometer
1
256
10k
I²C
Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
Selectable Address
±30%
45 ppm/°C
50
-40°C ~ 125°C
SOT-23-8
SOT-23-8
image
DS1804Z-010+
Maxim Integrated
IC POT TRIMMER NV 10KOHM 8-SOIC
2885
-
1.93000
-
1
Tube
-
Active
Linear
Potentiometer
1
100
10k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
750 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
DS1804-100+
Maxim Integrated
IC POT TRIMMER NV 100K 8-DIP
1674
2000
1.93000
-
1
Tube
-
Active
Linear
Potentiometer
1
100
100k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
750 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-PDIP
image
DS1804Z-050+
Maxim Integrated
IC POT TRIMMER NV 50K 8-SOIC
1630
-
1.93000
-
1
Tube
-
Active
Linear
Potentiometer
1
100
50k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
750 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
DS1804-010+
Maxim Integrated
IC POT TRIMMER NV 10K 8-DIP
1345
3900
1.93000
-
1
Tube
-
Active
Linear
Potentiometer
1
100
10k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
750 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-PDIP
image
DS1804Z-100+
Maxim Integrated
IC POT TRIMMER NV 100K 8-SOIC
991
-
1.93000
-
1
Tube
-
Active
Linear
Potentiometer
1
100
100k
Up/Down (U/D, CS)
Non-Volatile
2.7 V ~ 5.5 V
-
±20%
750 ppm/°C
400
-40°C ~ 85°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC

مقایسه