یافته‌ها: 6جریان - حداکثر

گنجایش @ Vr, F

مقاومت @ If, F


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع دیود
ولتاژ - پیک معکوس (حداکثر)
جریان - حداکثر
گنجایش @ Vr, F
مقاومت @ If, F
تلفات قدرت (حداکثر)
دمای عملیاتی
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
MEST2G-150-10-CM32
Aeroflex Metelics, Division of MACOM
COM RF SWITCH-PACKAGE-CM32
500
-
15.40080
-
500
-
-
Active
PIN - Single
-
500mA
0.5pF @ 50V, 1MHz
220 mOhm @ 100mA, 100MHz
-
-
-
-
MEST2G-150-10-CM32
Aeroflex Metelics, Division of MACOM
COM RF SWITCH-PACKAGE-CM32
500
-
22.99000
-
1
-
-
Active
PIN - Single
-
500mA
0.5pF @ 50V, 1MHz
220 mOhm @ 100mA, 100MHz
-
-
-
-
MEST2G-150-10-CM32
Aeroflex Metelics, Division of MACOM
COM RF SWITCH-PACKAGE-CM32
500
-
Calculate
-
1
-
-
Active
PIN - Single
-
500mA
0.5pF @ 50V, 1MHz
220 mOhm @ 100mA, 100MHz
-
-
-
-
MEST2G-025-10-CM32
Aeroflex Metelics, Division of MACOM
COM RF SWITCH-PACKAGE-CM32
500
-
15.95280
-
500
-
-
Active
PIN - Single
-
200mA
0.22pF @ 50V, 1MHz
1.25 Ohm @ 100mA, 100MHz
-
-
-
-
MEST2G-025-10-CM32
Aeroflex Metelics, Division of MACOM
COM RF SWITCH-PACKAGE-CM32
500
-
23.81000
-
1
-
-
Active
PIN - Single
-
200mA
0.22pF @ 50V, 1MHz
1.25 Ohm @ 100mA, 100MHz
-
-
-
-
MEST2G-025-10-CM32
Aeroflex Metelics, Division of MACOM
COM RF SWITCH-PACKAGE-CM32
500
-
Calculate
-
1
-
-
Active
PIN - Single
-
200mA
0.22pF @ 50V, 1MHz
1.25 Ohm @ 100mA, 100MHz
-
-
-
-

مقایسه