یافته‌ها: 66سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع هسته

سرعت

رابط

بایت‌های SRAM برنامه

FPGA SRAM

اندازه EEPROM

بایت‌های SRAM داده

سلول‌های هسته FPGA

گیت‌های FPGA

رجیسترهای FPGA

ولتاژ - تغذیه

دمای عملیاتی

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع هسته
سرعت
رابط
بایت‌های SRAM برنامه
FPGA SRAM
اندازه EEPROM
بایت‌های SRAM داده
سلول‌های هسته FPGA
گیت‌های FPGA
رجیسترهای FPGA
ولتاژ - تغذیه
نوع نصب
دمای عملیاتی
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
AT94K40AL-25BQU
Atmel
IC FPSLIC 40K GATE 25MHZ 144LQFP
48
-
33.30000
-
1
Tray
FPSLIC®
Not For New Designs
8-bit AVR
18MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
-
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
-
AT94S40AL-25DGJ
Atmel
IC FPSLIC 40KGATE 25MHZ 256CABGA
90
-
45.90000
-
1
Tray
FPSLIC®
Not For New Designs
8-bit AVR
16MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
1M x 8
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
256-LBGA, CABGA
256-CABGA (17x17)
image
-
AT94S05AL-25BQU
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 144LQFP
-
-
12.24000
-
180
Tray
FPSLIC®
Not For New Designs
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
256K x 8
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94K05AL-25AQU
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 100-TQFP
-
-
13.77000
-
180
Tray
FPSLIC®
Not For New Designs
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
-
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
100-TQFP
100-TQFP (14x14)
image
AT94K05AL-25BQU
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 144LQFP
-
-
13.77000
-
180
Tray
FPSLIC®
Not For New Designs
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
-
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94K10AL-25BQU
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 144LQFP
-
-
22.95000
-
90
Tray
FPSLIC®
Not For New Designs
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
-
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94K10AL-25DQU
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 208QFP
-
-
24.09756
-
90
Tray
FPSLIC®
Not For New Designs
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
-
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
208-BFQFP
208-PQFP (28x28)
image
-
AT94S10AL-25BQU
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 144LQFP
-
-
29.66400
-
90
Tray
FPSLIC®
Not For New Designs
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
512K x 8
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94K40AL-25DQU
Atmel
IC FPSLIC 40K GATE 25MHZ 208QFP
-
-
30.24000
-
90
Tray
FPSLIC®
Not For New Designs
8-bit AVR
18MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
-
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
208-BFQFP
208-PQFP (28x28)
image
EPXA4F672C3
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
534.75150
-
40
Tray
Excaliburâ„¢
Active
32-Bit ARM9
166MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)
image
EPXA4F672C2
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
1117.80000
-
40
Tray
Excaliburâ„¢
Active
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)
image
EPXA4F672C1
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
1589.29575
-
40
Tray
Excaliburâ„¢
Active
32-Bit ARM9
266MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)
image
EPXA4F672I2
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
1589.29575
-
40
Tray
Excaliburâ„¢
Active
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
-40°C ~ 100°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)
image
AT94K40AL-25BQC
Atmel
IC FPSLIC 40K GATE 25MHZ 144LQFP
-
-
Call
-
20
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
18MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
-
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94K40AL-25DQC
Atmel
IC FPSLIC 40K GATE 25MHZ 208QFP
-
-
Call
-
50
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
18MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
-
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
208-BFQFP
208-PQFP (28x28)
image
AT94K40AL-25BQI
Atmel
IC FPSLIC 40K GATE 25MHZ 144LQFP
-
-
Call
-
20
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
18MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
-
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94K40AL-25DQI
Atmel
IC FPSLIC 40K GATE 25MHZ 208QFP
-
-
Call
-
2400
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
18MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
-
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
208-BFQFP
208-PQFP (28x28)
image
AT94K05AL-25AJC
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 84PLCC
-
-
Call
-
120
Tube
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
-
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
84-LCC (J-Lead)
84-PLCC (29.31x29.31)
image
AT94K05AL-25AJI
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 84PLCC
-
-
Call
-
105
Tube
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
-
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
84-LCC (J-Lead)
84-PLCC (29.31x29.31)
image
AT94K05AL-25AQC
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 100TQFP
-
-
Call
-
180
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
-
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
100-TQFP
100-TQFP (14x14)
image
AT94K05AL-25AQI
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 100TQFP
-
-
Call
-
192
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
-
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
100-TQFP
100-TQFP (14x14)
image
AT94K05AL-25BQC
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 144LQFP
-
-
Call
-
144
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
-
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94K05AL-25BQI
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 144LQFP
-
-
Call
-
144
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
-
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94K05AL-25DQC
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 208QFP
-
-
Call
-
96
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
-
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
208-BFQFP
208-PQFP (28x28)
image
AT94K05AL-25DQI
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 208QFP
-
-
Call
-
96
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
-
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
208-BFQFP
208-PQFP (28x28)
image
AT94K10AL-25AJC
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 84PLCC
-
-
Call
-
75
Tube
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
-
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
84-LCC (J-Lead)
84-PLCC (29.31x29.31)
image
AT94K10AL-25AJI
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 84PLCC
-
-
Call
-
60
Tube
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
-
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
84-LCC (J-Lead)
84-PLCC (29.31x29.31)
image
AT94K10AL-25AQC
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 100TQFP
-
-
Call
-
96
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
-
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
100-TQFP
100-TQFP (14x14)
image
AT94K10AL-25AQI
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 100TQFP
-
-
Call
-
96
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
-
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
100-TQFP
100-TQFP (14x14)
image
AT94K10AL-25BQC
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 144LQFP
-
-
Call
-
144
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
-
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94K10AL-25BQI
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 144LQFP
-
-
Call
-
96
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
-
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94K10AL-25DQC
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 208QFP
-
-
Call
-
96
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
-
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
208-BFQFP
208-PQFP (28x28)
image
AT94K10AL-25DQI
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 208QFP
-
-
Call
-
48
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
-
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
208-BFQFP
208-PQFP (28x28)
image
AT94S05AL-25DGC
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 256BGA
-
-
Call
-
40
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
256K x 8
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
256-LBGA, CABGA
256-CABGA (17x17)
image
AT94S05AL-25DGI
Atmel
IC FPSLIC 5K GATE 25MHZ 256BGA
-
-
Call
-
40
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
4K-16K
2kb
256K x 8
4K ~ 16K
256
5K
436
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
256-LBGA, CABGA
256-CABGA (17x17)
image
AT94S10AL-25DGC
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 256BGA
-
-
Call
-
90
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
512K x 8
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
256-LBGA, CABGA
256-CABGA (17x17)
image
AT94S10AL-25DGI
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 25MHZ 256BGA
-
-
Call
-
120
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
512K x 8
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
256-LBGA, CABGA
256-CABGA (17x17)
image
AT94S40AL-25DGC
Atmel
IC FPSLIC 40K GATE 25MHZ 256BGA
-
-
Call
-
120
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
16MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
1M x 8
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
256-LBGA, CABGA
256-CABGA (17x17)
image
AT94S40AL-25DGI
Atmel
IC FPSLIC 40K GATE 25MHZ 256BGA
-
-
Call
-
200
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
16MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
1M x 8
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
256-LBGA, CABGA
256-CABGA (17x17)
image
AT94S10AL-25BQC
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 144LQFP
-
-
Call
-
24
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
512K x 8
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94S10AL-25BQI
Atmel
IC FPSLIC 10K GATE 144LQFP
-
-
Call
-
21
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
25MHz
I²C, UART
20K-32K
4kb
512K x 8
4K ~ 16K
576
10K
846
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94S40AL-25BQC
Atmel
IC FPSLIC 40K GATE 144LQFP
-
-
Call
-
14
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
16MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
1M x 8
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
0°C ~ 70°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
AT94S40AL-25BQI
Atmel
IC FPSLIC 40K GATE 144LQFP
-
-
Call
-
12
Tray
FPSLIC®
Obsolete
8-bit AVR
16MHz
I²C, UART
20K-32K
18kb
1M x 8
4K ~ 16K
2304
40K
2862
3 V ~ 3.6 V
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
144-LQFP
144-LQFP (20x20)
image
EPXA10F1020C2
Altera
IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA
-
-
Call
-
8
Bulk
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
256K
-
-
128K
38400
1M
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
1020-BBGA, FCBGA
1020-FBGA (33x33)
image
EPXA10F1020C1
Altera
IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
266MHz
EBI/EMI, UART/USART
256K
-
-
128K
38400
1M
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
1020-BBGA, FCBGA
1020-FBGA (33x33)
image
EPXA10F1020C1ES
Altera
IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
266MHz
EBI/EMI, UART/USART
256K
-
-
128K
38400
1M
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
1020-BBGA, FCBGA
1020-FBGA (33x33)
image
EPXA10F1020C2ES
Altera
IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
256K
-
-
128K
38400
1M
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
1020-BBGA, FCBGA
1020-FBGA (33x33)
image
EPXA10F1020C3
Altera
IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
166MHz
EBI/EMI, UART/USART
256K
-
-
128K
38400
1M
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
1020-BBGA, FCBGA
1020-FBGA (33x33)
image
EPXA1F484C1
Altera
IC EXCALIBUR ARM 484FBGA
-
-
Call
-
20
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
266MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
484-BBGA
484-FBGA (23x23)
image
EPXA1F484C1ES
Altera
IC EXCALIBUR ARM 484FBGA
-
-
Call
-
20
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
266MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
484-BBGA
484-FBGA (23x23)
image
EPXA1F484C2
Altera
IC EXCALIBUR ARM 484FBGA
-
-
Call
-
20
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
484-BBGA
484-FBGA (23x23)
image
EPXA1F484C2ES
Altera
IC EXCALIBUR ARM 484FBGA
-
-
Call
-
20
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
484-BBGA
484-FBGA (23x23)
image
EPXA1F484C3
Altera
IC EXCALIBUR ARM 484FBGA
-
-
Call
-
20
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
166MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
484-BBGA
484-FBGA (23x23)
image
EPXA1F484I2
Altera
IC EXCALIBUR ARM 484FBGA
-
-
Call
-
20
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
-40°C ~ 100°C
484-BBGA
484-FBGA (23x23)
image
EPXA1F672C1
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
Call
-
10
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
266MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)
image
EPXA1F672C1ES
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
Call
-
10
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
266MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)
image
EPXA1F672C2
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
Call
-
10
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)
image
EPXA1F672C2ES
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
Call
-
10
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)
image
EPXA1F672C3
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
Call
-
10
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
166MHz
EBI/EMI, UART/USART
32K
-
-
16K
4160
100K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)
image
EPXA4F1020C1
Altera
IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
266MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
1020-BBGA, FCBGA
1020-FBGA (33x33)
image
EPXA4F1020C1ES
Altera
IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
266MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
1020-BBGA, FCBGA
1020-FBGA (33x33)
image
EPXA4F1020C2
Altera
IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
1020-BBGA, FCBGA
1020-FBGA (33x33)
image
EPXA4F1020C2ES
Altera
IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
1020-BBGA, FCBGA
1020-FBGA (33x33)
image
EPXA4F1020C3
Altera
IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
166MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
1020-BBGA, FCBGA
1020-FBGA (33x33)
image
EPXA4F672C1ES
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
266MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)
image
EPXA4F672C2ES
Altera
IC EXCALIBUR ARM 672FBGA
-
-
Call
-
4
Tray
Excaliburâ„¢
Obsolete
32-Bit ARM9
200MHz
EBI/EMI, UART/USART
128K
-
-
64K
16640
400K
-
1.8V
Surface Mount
0°C ~ 85°C
672-BBGA, FCBGA
672-FBGA (27x27)

مقایسه