یافته‌ها: 42سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

پروتکل

عملکرد

رابط

استانداردها

ولتاژ - تغذیه

جریان - تغذیه

دمای عملیاتی

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
پروتکل
عملکرد
رابط
استانداردها
ولتاژ - تغذیه
جریان - تغذیه
دمای عملیاتی
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
DEV-09873
SparkFun Electronics
FTDI BASIC BREAKOUT - 3.3V
500
-
14.95000
-
1
Bulk
-
Active
USB
Bridge, USB to UART
UART
USB 2.0
3.3V
-
-
Module
Module
image
DEV-09716
SparkFun Electronics
FTDI BASIC BREAKOUT - 5V
342
-
14.95000
-
1
Bulk
-
Active
USB
Bridge, USB to UART
UART
USB 2.0
5V
-
-
Module
Module
image
UMFT4222EV-B
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
MOD USB DEV VERSION B
135
-
14.95000
-
1
Bulk
-
Active
USB
Bridge, USB to I²C/SPI
I²C, SPI
USB 2.0
1.8V, 2.5V, 3.3V
-
-
24-DIP Module
-
image
WIZ107SR
WIZnet
IC MODULE SERIAL TO ETHERNET
359
-
32.00000
-
1
Bulk
-
Active
Ethernet
Bridge, RS232 to TCP/IP
RS232
-
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
WIZ550IO
WIZnet
ETHERNET MODULE TCP/IP SPI
82
-
21.90000
-
1
Tray
-
Active
Ethernet
Controller
SPI
10/100 Base-T/TX PHY
2.97 V ~ 3.63 V
132mA
-40°C ~ 85°C
Module
-
image
WIZ110SR
WIZnet
IC MODULE SERIAL TO ETHERNET
53
-
38.00000
-
1
Bulk
-
Active
Ethernet
Bridge, RS232 to TCP/IP
RS232
-
5V
-
0°C ~ 80°C
Module
Module
image
-
A000059
Arduino
USB TO SERIAL CONVERTER BOARD
91
-
10.75000
-
1
Bulk
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
Module
-
image
DEV-13746
SparkFun Electronics
SPARKFUN BEEFY 3 - FTDI BASIC BR
54
-
14.95000
-
1
Bulk
-
Active
USB
Bridge, USB to UART
UART
USB 2.0
3.3V
-
-
Module
Module
image
FT2232H-56Q MINI MDL
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
IC MINI MODULE USB/FIFO 56QFN
92
-
25.65000
-
1
Bulk
-
Active
USB
Controller
FIFO
USB 2.0
-
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
WIZ812MJ
WIZnet
IC MODULE W5100 + MAG JACK
62
-
30.00000
-
1
Bulk
-
Active
Ethernet
Controller
Parallel
10/100 Base-T/TX PHY
3.3V
-
0°C ~ 70°C
Module
Module
image
RPI-HUB-MODULE
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
MOD RASPBERRYPI USB HUB
40
-
33.95000
-
1
Bulk
-
Active
USB
Controller
FIFO, GPIO, I²C, JTAG, SPI, UART
USB 2.0
3.3V
-
-
Module
Module
image
65440R
Echelon Corporation
IZOT U60 FT NETWORK INTERFACE MO
15
-
39.00000
-
1
Bulk
IzoTâ„¢
Active
USB 2.0
Controller
USB
-
3.3V
-
-10°C ~ 70°C
Module
Module
image
RAPID-NI V2003
Innovasic Semiconductor
ETHERNET/IP NET INTERF MOD UART
25
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
284
Adafruit Industries LLC
FTDI FRIEND + EXTRAS - V1.0
62
-
14.75000
-
1
Bulk
-
Active
USB
Bridge, USB to UART
UART
USB 2.0
1.8 V ~ 5.25 V
70µA
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
WIZ830MJ
WIZnet
IC MODULE W5300 + MAG JACK
32
-
30.00000
-
1
Bulk
-
Active
Ethernet
Controller
Parallel
-
3.3V
-
-
Module
Module
image
RAPID-NI V2002
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD UART
5
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
RAPID-NI V2004
Innovasic Semiconductor
MODBUS TCP NET INTERF MOD UART
5
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
RAPID-NI V2102
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD PARA
2
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
RAPID-NI V2012
Innovasic Semiconductor
REM RAPID PLATFORM - MODBUSTCP N
5
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
WIZ810MJ
WIZnet
IC MODULE W5100 + MAG JACK
-
-
30.00000
-
1
Bulk
-
Active
Ethernet
Controller
Parallel
10/100 Base-T/TX PHY
3.3V
-
0°C ~ 70°C
Module
Module
image
FT4232H-56Q MINI MDL
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
IC MINI MODULE USB/FIFO 56QFN
2
-
28.40000
-
1
Bulk
-
Active
USB
Bridge, USB to UART,FIFO
FIFO
USB 2.0
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
RAPID-NI V2112
Innovasic Semiconductor
REM RAPID PLATFORM - MODBUSTCP N
1
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
WIZ811MJ
WIZnet
IC MODULE W5100 + MAG JACK
-
-
25.50000
-
40
Bulk
-
Active
Ethernet
Controller
Parallel
10/100 Base-T/TX PHY
3.3V
-
0°C ~ 70°C
Module
Module
-
RAPID-WIGG VMCGR
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
232.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RAPID-PGMR VMCGR
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
261.00000
-
1
Bulk
-
Active
Ethernet
Controller
UART
-
3.3V
-
-
Module
-
image
RAPID-NI V2103
Innovasic Semiconductor
ETHERNET/IP NET INTERF MOD PARA
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
image
RAPID-NI V2104
Innovasic Semiconductor
MODBUS TCP NET INTERF MOD PARA
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
RAPID-NI V2105
Innovasic Semiconductor
ETH/IP NETWORK INT MOD W/DLR PAR
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
RAPID-NI V2106
Innovasic Semiconductor
PROFIBUS NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
-
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
RAPID-NI V2007
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
RAPID-NI V2008
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
-
RAPID-NI V2009
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
RAPID-NI V2010
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
RAPID-NI V2011
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
RAPID-NI V2107
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
RAPID-NI V2108
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
Parallel, UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
-
RAPID-NI V2109
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
Module
RAPID-NI V2110
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
-
RAPID-NI V2111
Innovasic Semiconductor
PROFINET NET INTERFACE MOD
-
-
298.24000
-
1
Bulk
RapIDâ„¢
Active
Ethernet
Controller
UART
IEEE 802.3
3.3V
-
-40°C ~ 85°C
Module
-
A000014
Arduino
ARDUINO SERIAL TO USB CONV
-
-
Call
-
1
Tube
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
24-DIP
-
A000015
Arduino
ARDUINO SERIAL TO USB CONV/LIGHT
-
-
Call
-
1
Tube
-
Obsolete
USB
-
-
-
-
-
-
24-DIP
-
image
UMFT4222EV
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
MOD USB DEV
-
-
Call
-
1
Bulk
-
Discontinued
USB
Bridge, USB to I²C/SPI
I²C, SPI
USB 2.0
1.8V, 2.5V, 3.3V
68mA
-
Module
Module

مقایسه