یافته‌ها: 16,462سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع المان منطقی

تعداد مدارها

تعداد ورودی‌ها

مشخصات

ولتاژ - تغذیه

جریان - خاموشی (حداکثر)

جریان - خروجی بالا، پایین

سطح منطقی - پایین

سطح منطقی - بالا

حداکثر تاخیر انتشار @ V, Max CL

دمای عملیاتی

نوع نصب

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع المان منطقی
تعداد مدارها
تعداد ورودی‌ها
مشخصات
ولتاژ - تغذیه
جریان - خاموشی (حداکثر)
جریان - خروجی بالا، پایین
سطح منطقی - پایین
سطح منطقی - بالا
حداکثر تاخیر انتشار @ V, Max CL
دمای عملیاتی
نوع نصب
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
بسته / کیس
image
NC7SZ08P5X
Fairchild Semiconductor
IC GATE AND 1CH 2-INP SC-70-5
60000
1131000
0.05934
-
3000
Tape & Reel (TR)
7SZ
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
2µA
32mA, 32mA
-
-
4.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
NC7SZ08P5X
Fairchild Semiconductor
IC GATE AND 1CH 2-INP SC-70-5
61107
1131000
0.35000
-
1
Cut Tape (CT)
7SZ
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
2µA
32mA, 32mA
-
-
4.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
NC7SZ08P5X
Fairchild Semiconductor
IC GATE AND 1CH 2-INP SC-70-5
61107
1131000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
7SZ
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
2µA
32mA, 32mA
-
-
4.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
NC7WZ14P6X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER DUAL SCHMITT SC70-6
75000
-
0.06440
-
3000
Tape & Reel (TR)
7WZ
Active
Inverter
2
2
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
1µA
32mA, 32mA
0.2 V ~ 1.2 V
1.4 V ~ 3.6 V
4.9ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SC-70-6
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
image
NC7WZ14P6X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER DUAL SCHMITT SC70-6
76711
-
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
7WZ
Active
Inverter
2
2
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
1µA
32mA, 32mA
0.2 V ~ 1.2 V
1.4 V ~ 3.6 V
4.9ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SC-70-6
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
image
NC7WZ14P6X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER DUAL SCHMITT SC70-6
76711
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
7WZ
Active
Inverter
2
2
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
1µA
32mA, 32mA
0.2 V ~ 1.2 V
1.4 V ~ 3.6 V
4.9ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SC-70-6
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
image
NC7S32M5X
Fairchild Semiconductor
IC GATE OR 1CH 2-INP SOT-23-5
48000
129000
0.06880
-
3000
Tape & Reel (TR)
7S
Active
OR Gate
1
2
-
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.5V
1.5V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7S32M5X
Fairchild Semiconductor
IC GATE OR 1CH 2-INP SOT-23-5
51747
129000
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
7S
Active
OR Gate
1
2
-
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.5V
1.5V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7S32M5X
Fairchild Semiconductor
IC GATE OR 1CH 2-INP SOT-23-5
51747
129000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
7S
Active
OR Gate
1
2
-
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.5V
1.5V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7S14M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER SCHMITT INPUT SOT-23
42000
177000
0.06880
-
3000
Tape & Reel (TR)
7S
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.3 V ~ 1.5 V
1.5 V ~ 4.2 V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7S14M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER SCHMITT INPUT SOT-23
42291
177000
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
7S
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.3 V ~ 1.5 V
1.5 V ~ 4.2 V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7S14M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER SCHMITT INPUT SOT-23
42291
177000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
7S
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.3 V ~ 1.5 V
1.5 V ~ 4.2 V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7S04M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER HS SINGLE SOT-23-5
18000
6000
0.06880
-
3000
Tape & Reel (TR)
7S
Active
Inverter
1
1
-
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.5V
1.5V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7S04M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER HS SINGLE SOT-23-5
19507
6000
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
7S
Active
Inverter
1
1
-
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.5V
1.5V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7S04M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER HS SINGLE SOT-23-5
19507
6000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
7S
Active
Inverter
1
1
-
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.5V
1.5V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7SZ08M5X
Fairchild Semiconductor
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-23-5
48000
477000
0.06940
-
3000
Tape & Reel (TR)
7SZ
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
2µA
32mA, 32mA
-
-
4.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7SZ08M5X
Fairchild Semiconductor
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-23-5
53477
478278
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
7SZ
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
2µA
32mA, 32mA
-
-
4.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7SZ08M5X
Fairchild Semiconductor
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-23-5
53477
478278
Calculate
-
1
Digi-Reel®
7SZ
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
2µA
32mA, 32mA
-
-
4.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7SZ14M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER SCHMITT INPUT SOT-23
30000
306000
0.06940
-
3000
Tape & Reel (TR)
7SZ
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
1µA
32mA, 32mA
0.2 V ~ 1.2 V
1.4 V ~ 3.6 V
5.9ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7SZ14M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER SCHMITT INPUT SOT-23
34642
306001
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
7SZ
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
1µA
32mA, 32mA
0.2 V ~ 1.2 V
1.4 V ~ 3.6 V
5.9ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7SZ14M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER SCHMITT INPUT SOT-23
34642
306001
Calculate
-
1
Digi-Reel®
7SZ
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
1µA
32mA, 32mA
0.2 V ~ 1.2 V
1.4 V ~ 3.6 V
5.9ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7SZ04M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER SGL TINYLOGIC SOT-23
30000
-
0.06940
-
3000
Tape & Reel (TR)
7SZ
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
2µA
32mA, 32mA
-
-
4.3ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7SZ04M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER SGL TINYLOGIC SOT-23
31145
-
0.38000
-
1
Cut Tape (CT)
7SZ
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
2µA
32mA, 32mA
-
-
4.3ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
NC7SZ04M5X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER SGL TINYLOGIC SOT-23
31145
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
7SZ
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
2µA
32mA, 32mA
-
-
4.3ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
74HC14D,653
NXP Semiconductors
IC HEX INVERTER SCHM TRIG 14SOIC
32500
-
0.08300
-
2500
Tape & Reel (TR)
74HC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
2 V ~ 6 V
2µA
5.2mA, 5.2mA
0.3 V ~ 1.2 V
1.5 V ~ 4.2 V
21ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-SO
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
74HC14D,653
NXP Semiconductors
IC HEX INVERTER SCHM TRIG 14SOIC
34717
-
0.46000
-
1
Cut Tape (CT)
74HC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
2 V ~ 6 V
2µA
5.2mA, 5.2mA
0.3 V ~ 1.2 V
1.5 V ~ 4.2 V
21ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-SO
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
74HC14D,653
NXP Semiconductors
IC HEX INVERTER SCHM TRIG 14SOIC
34717
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74HC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
2 V ~ 6 V
2µA
5.2mA, 5.2mA
0.3 V ~ 1.2 V
1.5 V ~ 4.2 V
21ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-SO
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
74HC14D,652
NXP Semiconductors
IC HEX INVERTER SCHM TRIG 14SOIC
9179
-
0.43000
-
1
Tube
74HC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
2 V ~ 6 V
2µA
5.2mA, 5.2mA
0.3 V ~ 1.2 V
1.5 V ~ 4.2 V
21ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-SO
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
TC7S04F,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
IC INVERTER 74HC04 5-SSOP
27000
-
0.08400
-
3000
Tape & Reel (TR)
TC7S
Active
Inverter
1
1
-
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.5 V ~ 1.8 V
1.5 V ~ 4.2 V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SMV
SC-74A, SOT-753
image
TC7S04F,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
IC INVERTER 74HC04 5-SSOP
29784
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
TC7S
Active
Inverter
1
1
-
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.5 V ~ 1.8 V
1.5 V ~ 4.2 V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SMV
SC-74A, SOT-753
image
TC7S04F,LF
Toshiba Semiconductor and Storage
IC INVERTER 74HC04 5-SSOP
29779
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
TC7S
Active
Inverter
1
1
-
2 V ~ 6 V
1µA
2.6mA, 2.6mA
0.5 V ~ 1.8 V
1.5 V ~ 4.2 V
17ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SMV
SC-74A, SOT-753
image
SN74AHC1G08DBVR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-23-5
51000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
74AHC
Active
AND Gate
1
2
-
2 V ~ 5.5 V
1µA
8mA, 8mA
0.5 V ~ 1.65 V
1.5 V ~ 3.85 V
7.9ns @ 5V, 50pF
-55°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74AHC1G08DBVR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-23-5
55145
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74AHC
Active
AND Gate
1
2
-
2 V ~ 5.5 V
1µA
8mA, 8mA
0.5 V ~ 1.65 V
1.5 V ~ 3.85 V
7.9ns @ 5V, 50pF
-55°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74AHC1G08DBVR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-23-5
55145
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74AHC
Active
AND Gate
1
2
-
2 V ~ 5.5 V
1µA
8mA, 8mA
0.5 V ~ 1.65 V
1.5 V ~ 3.85 V
7.9ns @ 5V, 50pF
-55°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G04DBVR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER-GATE SOT-23-5
42000
9000
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.7ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G04DBVR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER-GATE SOT-23-5
45671
10001
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.7ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G04DBVR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER-GATE SOT-23-5
45671
10001
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.7ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G04DCKR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER GATE SC70-5
45000
6000
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.7ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G04DCKR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER GATE SC70-5
48433
7039
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.7ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G04DCKR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER GATE SC70-5
48433
7039
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.7ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G08DCKR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SC-70-5
39000
9000
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
-
-
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G08DCKR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SC-70-5
41215
10001
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
-
-
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G08DCKR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SC-70-5
41215
9901
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
-
-
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G06DCKR
Texas Instruments
IC INVERTER SINGLE 1INPUT SC705
24000
9000
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
Inverter
1
1
Open Drain
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
-, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G06DCKR
Texas Instruments
IC INVERTER SINGLE 1INPUT SC705
24703
10001
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
Inverter
1
1
Open Drain
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
-, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G06DCKR
Texas Instruments
IC INVERTER SINGLE 1INPUT SC705
24703
10001
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
Inverter
1
1
Open Drain
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
-, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G08DBVR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-23-5
24000
9000
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
-
-
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G08DBVR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-23-5
25871
10001
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
-
-
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G08DBVR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-23-5
25871
10001
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
-
-
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G14DBVR
Texas Instruments
IC SCHMITT TRIG INV SOT-23-5
24000
9000
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.39 V ~ 1.87 V
1.16 V ~ 3.33 V
5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G14DBVR
Texas Instruments
IC SCHMITT TRIG INV SOT-23-5
25359
10001
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.39 V ~ 1.87 V
1.16 V ~ 3.33 V
5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G14DBVR
Texas Instruments
IC SCHMITT TRIG INV SOT-23-5
25359
10001
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.39 V ~ 1.87 V
1.16 V ~ 3.33 V
5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74AHC1G14DBVR
Texas Instruments
IC SCHMITT-TRG INV GATE SOT23-5
21000
9000
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
74AHC
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
2 V ~ 5.5 V
1µA
8mA, 8mA
0.9 V ~ 1.65 V
2.2 V ~ 3.85 V
10.6ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74AHC1G14DBVR
Texas Instruments
IC SCHMITT-TRG INV GATE SOT23-5
22904
10001
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74AHC
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
2 V ~ 5.5 V
1µA
8mA, 8mA
0.9 V ~ 1.65 V
2.2 V ~ 3.85 V
10.6ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74AHC1G14DBVR
Texas Instruments
IC SCHMITT-TRG INV GATE SOT23-5
22904
10001
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74AHC
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
2 V ~ 5.5 V
1µA
8mA, 8mA
0.9 V ~ 1.65 V
2.2 V ~ 3.85 V
10.6ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74AHC1G04DBVR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER GATE SOT23-5
15000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
74AHC
Active
Inverter
1
1
-
2 V ~ 5.5 V
1µA
8mA, 8mA
0.5 V ~ 1.65 V
1.5 V ~ 3.85 V
7.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74AHC1G04DBVR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER GATE SOT23-5
18219
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74AHC
Active
Inverter
1
1
-
2 V ~ 5.5 V
1µA
8mA, 8mA
0.5 V ~ 1.65 V
1.5 V ~ 3.85 V
7.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74AHC1G04DBVR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER GATE SOT23-5
18219
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74AHC
Active
Inverter
1
1
-
2 V ~ 5.5 V
1µA
8mA, 8mA
0.5 V ~ 1.65 V
1.5 V ~ 3.85 V
7.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G14DCKR
Texas Instruments
IC SGL SCHMT-TRIG INVERT SC70-5
18000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.39 V ~ 1.87 V
1.16 V ~ 3.33 V
5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G14DCKR
Texas Instruments
IC SGL SCHMT-TRIG INVERT SC70-5
21364
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.39 V ~ 1.87 V
1.16 V ~ 3.33 V
5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G14DCKR
Texas Instruments
IC SGL SCHMT-TRIG INVERT SC70-5
21364
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
Inverter
1
1
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.39 V ~ 1.87 V
1.16 V ~ 3.33 V
5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G32DBVR
Texas Instruments
IC GATE OR 1CH 2-INP SOT-23-5
36000
-
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
OR Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G32DBVR
Texas Instruments
IC GATE OR 1CH 2-INP SOT-23-5
37489
-
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
OR Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G32DBVR
Texas Instruments
IC GATE OR 1CH 2-INP SOT-23-5
37489
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
OR Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G86DBVR
Texas Instruments
IC GATE XOR 1CH 2-INP SOT-23-5
24000
9000
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
XOR (Exclusive OR)
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G86DBVR
Texas Instruments
IC GATE XOR 1CH 2-INP SOT-23-5
26854
10001
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
XOR (Exclusive OR)
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G86DBVR
Texas Instruments
IC GATE XOR 1CH 2-INP SOT-23-5
26854
9000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
XOR (Exclusive OR)
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-5
SC-74A, SOT-753
image
SN74LVC1G11DBVR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 3-INP SOT-23-6
15000
-
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
AND Gate
1
3
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-23-6
image
SN74LVC1G11DBVR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 3-INP SOT-23-6
17804
-
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
AND Gate
1
3
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-23-6
image
SN74LVC1G11DBVR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 3-INP SOT-23-6
17804
3462
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
AND Gate
1
3
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-23-6
SOT-23-6
image
SN74LVC1G11DCKR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 3-INP SC-70-6
15000
9000
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
AND Gate
1
3
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-6
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
image
SN74LVC1G11DCKR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 3-INP SC-70-6
20160
10001
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
AND Gate
1
3
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-6
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
image
SN74LVC1G11DCKR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 3-INP SC-70-6
20160
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
AND Gate
1
3
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.5ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-6
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
image
SN74LVC1G32DCKR
Texas Instruments
IC GATE OR 1CH 2-INP SC-70-5
9000
-
0.09900
-
3000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
OR Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G32DCKR
Texas Instruments
IC GATE OR 1CH 2-INP SC-70-5
10987
-
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
OR Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
SN74LVC1G32DCKR
Texas Instruments
IC GATE OR 1CH 2-INP SC-70-5
10987
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
OR Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SC-70-5
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
image
74VHC14MTCX
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER HEX SCHMITT 14TSSOP
5000
415000
0.10048
-
2500
Tape & Reel (TR)
74VHC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
2 V ~ 5.5 V
2µA
8mA, 8mA
0.9 V ~ 1.65 V
2.2 V ~ 3.85 V
10.6ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
14-TSSOP
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
image
74VHC14MTCX
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER HEX SCHMITT 14TSSOP
8329
415000
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
74VHC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
2 V ~ 5.5 V
2µA
8mA, 8mA
0.9 V ~ 1.65 V
2.2 V ~ 3.85 V
10.6ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
14-TSSOP
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
image
74VHC14MTCX
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER HEX SCHMITT 14TSSOP
8329
415000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74VHC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
2 V ~ 5.5 V
2µA
8mA, 8mA
0.9 V ~ 1.65 V
2.2 V ~ 3.85 V
10.6ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
14-TSSOP
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
image
SN74HC14DR
Texas Instruments
IC HEX SCHMITT-TRIG INV 14-SOIC
32500
-
0.10440
-
2500
Tape & Reel (TR)
74HC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
2 V ~ 6 V
2µA
5.2mA, 5.2mA
0.3 V ~ 1.2 V
1.5 V ~ 4.2 V
21ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
14-SOIC
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
SN74HC14DR
Texas Instruments
IC HEX SCHMITT-TRIG INV 14-SOIC
37404
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
74HC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
2 V ~ 6 V
2µA
5.2mA, 5.2mA
0.3 V ~ 1.2 V
1.5 V ~ 4.2 V
21ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
14-SOIC
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
SN74HC14DR
Texas Instruments
IC HEX SCHMITT-TRIG INV 14-SOIC
37404
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74HC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
2 V ~ 6 V
2µA
5.2mA, 5.2mA
0.3 V ~ 1.2 V
1.5 V ~ 4.2 V
21ns @ 6V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
14-SOIC
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
SN74LVC14APWR
Texas Instruments
IC HEX SCHMITT-TRIG INV 14TSSOP
20000
-
0.10725
-
2000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 3.6 V
1µA
24mA, 24mA
0.15 V ~ 0.8 V
1.3 V ~ 2 V
6.2ns @ 3.3V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-TSSOP
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
image
SN74LVC14APWR
Texas Instruments
IC HEX SCHMITT-TRIG INV 14TSSOP
21378
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 3.6 V
1µA
24mA, 24mA
0.15 V ~ 0.8 V
1.3 V ~ 2 V
6.2ns @ 3.3V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-TSSOP
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
image
SN74LVC14APWR
Texas Instruments
IC HEX SCHMITT-TRIG INV 14TSSOP
21378
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
Inverter
6
6
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 3.6 V
1µA
24mA, 24mA
0.15 V ~ 0.8 V
1.3 V ~ 2 V
6.2ns @ 3.3V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-TSSOP
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
image
NC7WZ14L6X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER UHS DUAL SCHM 6MPAK
15000
165000
0.11393
-
5000
Tape & Reel (TR)
7WZ
Active
Inverter
2
2
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
1µA
32mA, 32mA
0.2 V ~ 1.2 V
1.4 V ~ 3.6 V
4.9ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
6-MicroPak
6-UFDFN
image
NC7WZ14L6X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER UHS DUAL SCHM 6MPAK
16677
165160
0.44000
-
1
Cut Tape (CT)
7WZ
Active
Inverter
2
2
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
1µA
32mA, 32mA
0.2 V ~ 1.2 V
1.4 V ~ 3.6 V
4.9ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
6-MicroPak
6-UFDFN
image
NC7WZ14L6X
Fairchild Semiconductor
IC INVERTER UHS DUAL SCHM 6MPAK
16677
165160
Calculate
-
1
Digi-Reel®
7WZ
Active
Inverter
2
2
Schmitt Trigger
1.65 V ~ 5.5 V
1µA
32mA, 32mA
0.2 V ~ 1.2 V
1.4 V ~ 3.6 V
4.9ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
6-MicroPak
6-UFDFN
image
SN74LVC1G04DRLR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER GATE SOT-5
32000
-
0.11550
-
4000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.7ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-5
SOT-553
image
SN74LVC1G04DRLR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER GATE SOT-5
38411
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.7ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-5
SOT-553
image
SN74LVC1G04DRLR
Texas Instruments
IC SINGLE INVERTER GATE SOT553-5
38411
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
Inverter
1
1
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
0.7 V ~ 0.8 V
1.7 V ~ 2 V
3.7ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-5
SOT-553
image
SN74LVC1G08DRLR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-5
20000
-
0.11550
-
4000
Tape & Reel (TR)
74LVC
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
-
-
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-5
SOT-553
image
SN74LVC1G08DRLR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-5
24922
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
74LVC
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
-
-
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-5
SOT-553
image
SN74LVC1G08DRLR
Texas Instruments
IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-5
24922
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
74LVC
Active
AND Gate
1
2
-
1.65 V ~ 5.5 V
10µA
32mA, 32mA
-
-
4ns @ 5V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
SOT-5
SOT-553
image
HEF4093BT,653
NXP Semiconductors
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SO
10000
-
0.11550
-
2500
Tape & Reel (TR)
4000B
Active
NAND Gate
4
2
Schmitt Trigger
3 V ~ 15 V
1µA
3.4mA, 3.4mA
1.5 V ~ 4 V
3.5 V ~ 11 V
60ns @ 15V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-SO
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
HEF4093BT,653
NXP Semiconductors
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SO
11493
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
4000B
Active
NAND Gate
4
2
Schmitt Trigger
3 V ~ 15 V
1µA
3.4mA, 3.4mA
1.5 V ~ 4 V
3.5 V ~ 11 V
60ns @ 15V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-SO
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
HEF4093BT,653
NXP Semiconductors
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SO
11493
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
4000B
Active
NAND Gate
4
2
Schmitt Trigger
3 V ~ 15 V
1µA
3.4mA, 3.4mA
1.5 V ~ 4 V
3.5 V ~ 11 V
60ns @ 15V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-SO
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
HEF4093BT,652
NXP Semiconductors
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SO
2162
-
0.47000
-
1
Tube
4000B
Active
NAND Gate
4
2
Schmitt Trigger
3 V ~ 15 V
1µA
3.4mA, 3.4mA
1.5 V ~ 4 V
3.5 V ~ 11 V
60ns @ 15V, 50pF
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
14-SO
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
CD4093BM96
Texas Instruments
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SOIC
22500
-
0.13950
-
2500
Tape & Reel (TR)
4000B
Active
NAND Gate
4
2
-
3 V ~ 18 V
4µA
3.4mA, 3.4mA
0.9 V ~ 4 V
3.6 V ~ 10.8 V
130ns @ 15V, 50pF
-55°C ~ 125°C
Surface Mount
14-SOIC
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
CD4093BM96
Texas Instruments
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SOIC
25315
4456
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
4000B
Active
NAND Gate
4
2
-
3 V ~ 18 V
4µA
3.4mA, 3.4mA
0.9 V ~ 4 V
3.6 V ~ 10.8 V
130ns @ 15V, 50pF
-55°C ~ 125°C
Surface Mount
14-SOIC
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)

مقایسه