یافته‌ها: 11,276سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع مرجع

نوع خروجی

ولتاژ - خروجی (حداقل/ثابت)

ولتاژ - خروجی (حداکثر)

جریان - خروجی

قدرت تحمل (تولرانس)

ضریب دما

نویز - 0#1Hz to 10Hz

نویز - 10Hz to 10kHz

ولتاژ - ورودی

جریان - تغذیه

جریان - کاتد

دمای عملیاتی

نوع نصب

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع مرجع
نوع خروجی
ولتاژ - خروجی (حداقل/ثابت)
ولتاژ - خروجی (حداکثر)
جریان - خروجی
قدرت تحمل (تولرانس)
ضریب دما
نویز - 0#1Hz to 10Hz
نویز - 10Hz to 10kHz
ولتاژ - ورودی
جریان - تغذیه
جریان - کاتد
دمای عملیاتی
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
TL431AQDBZR,215
NXP Semiconductors
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
144000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
TL431AQDBZR,215
NXP Semiconductors
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
146150
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
TL431AQDBZR,215
NXP Semiconductors
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
146150
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23 (TO-236AB)
image
ZTL431AFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
18000
-
0.09000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23
image
ZTL431AFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
18424
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZTL431AFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
18424
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431AIDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
57000
9000
0.11220
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431AIDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
62200
9000
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431AIDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
62200
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLV431AFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
9000
-
0.11550
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
18V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLV431AFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
12766
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
18V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLV431AFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
12766
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
18V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZTL431BFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
3000
-
0.13200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23
image
ZTL431BFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
5727
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZTL431BFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
5727
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431AQDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
39000
9000
0.13365
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431AQDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
42533
9000
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431AQDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
42533
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZTL431BFFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT-23F
18000
-
0.14025
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
SOT-23-3 Flat Leads
SOT-23F
image
ZTL431BFFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT-23F
18424
-
0.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
SOT-23-3 Flat Leads
SOT-23F
image
ZTL431BFFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT-23F
18424
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
600µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
SOT-23-3 Flat Leads
SOT-23F
image
TL431AQDBZRQ1
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
9000
-
0.14260
-
3000
Tape & Reel (TR)
Automotive, AEC-Q100
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431AQDBZRQ1
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
11459
-
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
Automotive, AEC-Q100
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431AQDBZRQ1
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
11459
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Automotive, AEC-Q100
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±1%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431BCDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
18000
-
0.14725
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
600µA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431BCDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
22342
-
0.43000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
600µA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431BCDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
22342
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
600µA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4040D25FTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23
15000
-
0.17089
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
35µVrms
-
-
73µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23
image
LM4040D25FTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3
15940
-
0.50000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
35µVrms
-
-
73µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4040D25FTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3
15940
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
35µVrms
-
-
73µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4040D50FTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 5V SOT23
21000
333000
0.18600
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Fixed
5V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
80µVrms
-
-
88µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23
image
LM4040D50FTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 5V SOT23-3
24365
333000
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Fixed
5V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
80µVrms
-
-
88µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4040D50FTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 5V SOT23-3
24365
333000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Fixed
5V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
80µVrms
-
-
88µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431BQDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
24000
9000
0.19995
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431BQDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
25297
9000
0.58000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431BQDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
25297
9000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TL431BQDR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ 8SOIC
2500
10000
0.19995
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
TL431BQDR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ 8SOIC
8598
10000
0.58000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
TL431BQDR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ 8SOIC
8598
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
36V
100mA
±0.5%
-
-
-
-
-
700µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ZTLV431AFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
45000
-
0.21750
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
10V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23
image
ZTLV431AFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
54964
-
0.58000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
10V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZTLV431AFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
54964
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
10V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4041DFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 1.225V SOT23
21000
357000
0.21750
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Fixed
1.225V
-
12mA
±1%
150ppm/°C
-
20µVrms
-
-
73µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23
image
LM4041DFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 1.225V SOT23
23591
357000
0.58000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Fixed
1.225V
-
12mA
±1%
150ppm/°C
-
20µVrms
-
-
73µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4041DFTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 1.225V SOT23
23591
357000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Fixed
1.225V
-
12mA
±1%
150ppm/°C
-
20µVrms
-
-
73µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZR431FTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
9000
-
0.21750
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±2%
55ppm/°C
-
-
-
-
50µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23
image
ZR431FTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
11961
-
0.58000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±2%
55ppm/°C
-
-
-
-
50µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZR431FTA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
11961
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.5V
20V
100mA
±2%
55ppm/°C
-
-
-
-
50µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431BIM3X/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
18000
-
0.22040
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±1%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431BIM3X/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
28731
-
0.59000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±1%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431BIM3X/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
28731
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±1%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLV431CDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
33000
9000
0.22165
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
6V
15mA
±1.5%
-
-
-
-
-
80µA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLV431CDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
33116
9000
0.64000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
6V
15mA
±1.5%
-
-
-
-
-
80µA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLV431CDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
33116
9000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
6V
15mA
±1.5%
-
-
-
-
-
80µA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431ACM3X/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
3000
9000
0.22620
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±2.2%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431ACM3X/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
18796
9000
0.60000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±2.2%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431ACM3X/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
18796
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±2.2%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431AIM3/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
11000
10000
0.23970
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±2.2%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431AIM3/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
14207
10000
0.64000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±2.2%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431AIM3/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
14207
10000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±2.2%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431BIM3/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
11000
10000
0.24320
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±1%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431BIM3/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
11844
10000
0.59000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±1%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM431BIM3/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
11844
10000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
2.495V
37V
100mA
±1%
50ppm/°C Typical
-
-
-
-
1mA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LMV431AIM5/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
20000
-
0.25120
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
30V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5
image
LMV431AIM5/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
20772
-
0.61000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
30V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5
image
LMV431AIM5/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
20772
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
30V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5
image
LMV431AIMFX/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
9000
3000
0.25375
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
30V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LMV431AIMFX/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
18455
3000
0.68000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
30V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LMV431AIMFX/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
18455
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
30V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLV431ACDBVR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
33000
9000
0.26100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
6V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5
image
TLV431ACDBVR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
34389
9000
0.70000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
6V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5
image
TLV431ACDBVR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
34389
9000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
6V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
0°C ~ 70°C (TA)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5
image
ZR40402F25TA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23
12000
6000
0.26100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±2%
100ppm/°C
-
45µVrms
-
-
60µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZR40402F25TA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3
14693
6000
0.70000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±2%
100ppm/°C
-
45µVrms
-
-
60µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZR40402F25TA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3
14693
6000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±2%
100ppm/°C
-
45µVrms
-
-
60µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4040D20IDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT 2.048V SOT23
9000
9000
0.26100
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Fixed
2.048V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
35µVrms
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4040D20IDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT 2.048V SOT23
11338
9000
0.70000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Fixed
2.048V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
35µVrms
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4040D20IDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT 2.048V SOT23
11338
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Fixed
2.048V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
35µVrms
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLVH431AQDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
12000
-
0.27115
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
18V
70mA
±1%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLVH431AQDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
14829
-
0.72000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
18V
70mA
±1%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLVH431AQDBZR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
14829
1242
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
18V
70mA
±1%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LMV431AIMF/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
5000
-
0.28000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
30V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LMV431AIMF/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
5334
-
0.68000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
30V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LMV431AIMF/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3
5334
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
30V
15mA
±1%
-
-
-
-
-
80µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZR40402F50TA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 5V SOT23
6000
-
0.29870
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Fixed
5V
-
15mA
±2%
100ppm/°C
-
105µVrms
-
-
60µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23
image
ZR40402F50TA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 5V SOT23-3
9772
-
0.80000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Fixed
5V
-
15mA
±2%
100ppm/°C
-
105µVrms
-
-
60µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZR40402F50TA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 5V SOT23-3
9772
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Fixed
5V
-
15mA
±2%
100ppm/°C
-
105µVrms
-
-
60µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
TLV431BIDBVR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
12000
6000
0.30450
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
6V
15mA
±0.5%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5
image
TLV431BIDBVR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
16676
6000
0.81000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
6V
15mA
±0.5%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5
image
TLV431BIDBVR
Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
16676
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Adjustable
1.24V
6V
15mA
±0.5%
-
-
-
-
-
100µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5
image
LM4041EIM3-1.2/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT 1.225V SOT23
9000
-
0.31360
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Fixed
1.225V
-
12mA
±2%
150ppm/°C
-
20µVrms
-
-
65µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4041EIM3-1.2/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT 1.225V SOT23
11010
-
0.76000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Fixed
1.225V
-
12mA
±2%
150ppm/°C
-
20µVrms
-
-
65µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4041EIM3-1.2/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT 1.225V SOT23
11010
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Fixed
1.225V
-
12mA
±2%
150ppm/°C
-
20µVrms
-
-
65µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZR40401F25TA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23
9000
-
0.32625
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±1%
100ppm/°C
-
45µVrms
-
-
60µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23
image
ZR40401F25TA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3
9382
-
0.93000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±1%
100ppm/°C
-
45µVrms
-
-
60µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
ZR40401F25TA
Diodes Incorporated
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3
9382
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±1%
100ppm/°C
-
45µVrms
-
-
60µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3
image
LM4040DIM7-2.5/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT 2.5V SC70
26000
-
0.32960
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
35µVrms
-
-
70µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SC-70-5
image
LM4040DIM7-2.5/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT 2.5V SC70
28063
-
0.80000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
35µVrms
-
-
70µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SC-70-5
image
LM4040DIM7-2.5/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT 2.5V SC70
28063
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
35µVrms
-
-
70µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
SC-70-5
image
LM4040DIM3-2.5/NOPB
Texas Instruments
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3
10000
10000
0.32960
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Shunt
Fixed
2.5V
-
15mA
±1%
150ppm/°C
-
35µVrms
-
-
70µA
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
SOT-23-3

مقایسه