یافته‌ها: 3,153سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

فناوری (تکنولوژی ساخت)

نوع

توان ایزوله‌شده

تعداد کانال‌ها

ورودی‌ها - طرف 1 / طرف 2

نوع کانال

ولتاژ - عایق

ایمنی گذرا در حالت مشترک (حداقل)

نرخ داده

تاخیر انتشار tpLH / tpHL (حداکثر)

اعوجاج عرض پالس (حداکثر)

زمان صعود/افت (نوع)

ولتاژ - تغذیه

دمای عملیاتی

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
فناوری (تکنولوژی ساخت)
نوع
توان ایزوله‌شده
تعداد کانال‌ها
ورودی‌ها - طرف 1 / طرف 2
نوع کانال
ولتاژ - عایق
ایمنی گذرا در حالت مشترک (حداقل)
نرخ داده
تاخیر انتشار tpLH / tpHL (حداکثر)
اعوجاج عرض پالس (حداکثر)
زمان صعود/افت (نوع)
ولتاژ - تغذیه
دمای عملیاتی
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
SI8410BB-D-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
2790
-
0.70510
-
96
Tube
-
Not For New Designs
Capacitive Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs (Typ)
150Mbps
9.5ns, 9.5ns
2.5ns
3.8ns, 2.8ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8420BB-D-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
4959
-
0.92000
-
1
Tube
-
Not For New Designs
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs (Typ)
150Mbps
9.5ns, 9.5ns
2.5ns
3.8ns, 2.8ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7310CDR
Texas Instruments
DGTL ISO 3KV 1CH GEN PURP 8SOIC
5000
10000
1.01250
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
3000Vrms
25kV/µs
25Mbps
58ns, 58ns
4ns
2.5ns, 2ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7310CDR
Texas Instruments
DGTL ISO 3KV 1CH GEN PURP 8SOIC
5005
10001
2.46000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
3000Vrms
25kV/µs
25Mbps
58ns, 58ns
4ns
2.5ns, 2ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7310CDR
Texas Instruments
DGTL ISO 3KV 1CH GEN PURP 8SOIC
5005
10000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
3000Vrms
25kV/µs
25Mbps
58ns, 58ns
4ns
2.5ns, 2ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8410AB-D-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
5140
-
1.04000
-
1
Tube
-
Not For New Designs
Capacitive Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs (Typ)
1Mbps
35ns, 35ns
25ns
3.8ns, 2.8ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8421AB-D-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
12836
-
1.06000
-
1
Tube
-
Not For New Designs
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs (Typ)
1Mbps
35ns, 35ns
25ns
3.8ns, 2.8ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8420AB-D-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
1124
-
1.06000
-
1
Tube
-
Not For New Designs
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs (Typ)
1Mbps
35ns, 35ns
25ns
3.8ns, 2.8ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221ADR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
17500
-
1.10000
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
475ns, 475ns
14ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221ADR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
19507
10001
2.68000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
475ns, 475ns
14ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221ADR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
19507
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
475ns, 475ns
14ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7220ADR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
7500
2500
1.10000
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
475ns, 475ns
14ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7220ADR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
9733
2500
2.68000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
475ns, 475ns
14ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7220ADR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
9733
2500
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
475ns, 475ns
14ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7421DR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
5000
-
1.10000
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
14ns, 14ns
3.7ns
1ns, 1ns
3.15 V ~ 3.45 V, 4.75 V ~ 5.25 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7421DR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
5159
10001
2.68000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
14ns, 14ns
3.7ns
1ns, 1ns
3.15 V ~ 3.45 V, 4.75 V ~ 5.25 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7421DR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
5159
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
14ns, 14ns
3.7ns
1ns, 1ns
3.15 V ~ 3.45 V, 4.75 V ~ 5.25 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221BDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
2500
-
1.23000
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
5Mbps
70ns, 70ns
3ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221BDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
3760
-
2.99000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
5Mbps
70ns, 70ns
3ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221BDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
3760
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
5Mbps
70ns, 70ns
3ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7220CDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
10000
-
1.35875
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
42ns, 42ns
2ns
1ns, 1ns
2.8 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7220CDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
14130
-
2.97000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
42ns, 42ns
2ns
1ns, 1ns
2.8 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7220CDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
14130
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
42ns, 42ns
2ns
1ns, 1ns
2.8 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7521CDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 4.243KV GEN PURP 16SOIC
6000
-
1.35875
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
4243Vrms
25kV/µs
1Mbps
14ns, 14ns
3.7ns
1ns, 1ns
3.15 V ~ 3.45 V, 4.75 V ~ 5.25 V
-40°C ~ 105°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ISO7521CDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 4.243KV GEN PURP 16SOIC
7836
-
2.97000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
4243Vrms
25kV/µs
1Mbps
14ns, 14ns
3.7ns
1ns, 1ns
3.15 V ~ 3.45 V, 4.75 V ~ 5.25 V
-40°C ~ 105°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ISO7521CDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 4.243KV GEN PURP 16SOIC
7836
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
4243Vrms
25kV/µs
1Mbps
14ns, 14ns
3.7ns
1ns, 1ns
3.15 V ~ 3.45 V, 4.75 V ~ 5.25 V
-40°C ~ 105°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ISO7221CDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
5000
7500
1.35875
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
42ns, 42ns
2ns
1ns, 1ns
2.8 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221CDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
8195
7500
2.97000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
42ns, 42ns
2ns
1ns, 1ns
2.8 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221CDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
8195
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
42ns, 42ns
2ns
1ns, 1ns
2.8 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM3211ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
2000
-
1.41960
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
50ns, 50ns
5ns
2.5ns, 2.5ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM3211ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
2939
-
2.77000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
50ns, 50ns
5ns
2.5ns, 2.5ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM3211ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
2939
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
50ns, 50ns
5ns
2.5ns, 2.5ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1200ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
9000
-
1.50150
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
150ns, 150ns
40ns
10ns, 10ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1200ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
9058
-
2.93000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
150ns, 150ns
40ns
10ns, 10ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1200ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
9058
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
150ns, 150ns
40ns
10ns, 10ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1201ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
4000
-
1.50150
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
150ns, 150ns
40ns
10ns, 10ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1201ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
4948
-
2.93000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
150ns, 150ns
40ns
10ns, 10ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1201ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
4948
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
150ns, 150ns
40ns
10ns, 10ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8431AB-D-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
9352
-
1.51000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Not For New Designs
Capacitive Coupling
General Purpose
No
3
2/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs (Typ)
1Mbps
35ns, 35ns
25ns
3.8ns, 2.8ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
SI8421BB-D-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
9020
-
1.53000
-
1
Tube
-
Not For New Designs
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs (Typ)
150Mbps
9.5ns, 9.5ns
2.5ns
3.8ns, 2.8ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8621BB-B-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
4474
-
1.53000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7220MDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
12500
-
1.55250
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
150Mbps
16ns, 16ns
1ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7220MDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
16543
-
3.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
150Mbps
16ns, 16ns
1ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7220MDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
16543
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
150Mbps
16ns, 16ns
1ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221MDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
10000
-
1.55250
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
150Mbps
16ns, 16ns
1ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221MDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
12779
-
3.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
150Mbps
16ns, 16ns
1ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7221MDR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
12779
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
150Mbps
16ns, 16ns
1ns
1ns, 1ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1201BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
9000
-
1.63800
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1201BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
9598
-
3.19000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1201BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
9598
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1200BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
6000
-
1.63800
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1200BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
7364
-
3.19000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1200BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
7364
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM3210BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
11000
-
1.65165
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM3210BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
11120
-
3.22000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM3210BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
11120
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1210BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
2000
10000
1.69260
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1210BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
2678
10000
3.30000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1210BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
2678
10000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
10Mbps
50ns, 50ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1300ARWZ-RL
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
2000
-
1.70625
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
3
3/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
100ns, 100ns
40ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ADUM1300ARWZ-RL
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
2550
-
3.33000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
3
3/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
100ns, 100ns
40ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ADUM1300ARWZ-RL
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
2550
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
3
3/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
100ns, 100ns
40ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ADUM1201CRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
1000
14000
1.74720
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
45ns, 45ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1201CRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
1451
14000
3.41000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
45ns, 45ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1201CRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
1451
14000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
45ns, 45ns
3ns
2.5ns, 2.5ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO7631FCDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
4000
10000
1.81125
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
3
2/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
28ns, 28ns
3ns
2.8ns, 2.9ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ISO7631FCDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
6030
10001
3.96000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
3
2/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
28ns, 28ns
3ns
2.8ns, 2.9ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ISO7631FCDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
6030
10000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
3
2/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
28ns, 28ns
3ns
2.8ns, 2.9ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
SI8610BC-B-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC
3470
-
1.84000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
3750Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8441AB-D-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
6341
-
1.88000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Not For New Designs
Capacitive Coupling
General Purpose
No
4
3/1
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs (Typ)
1Mbps
35ns, 35ns
25ns
3.8ns, 2.8ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
SI8440AB-D-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
6049
-
1.88000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Not For New Designs
Capacitive Coupling
General Purpose
No
4
4/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs (Typ)
1Mbps
35ns, 35ns
25ns
3.8ns, 2.8ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
SI8442AB-D-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
4469
-
1.88000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Not For New Designs
Capacitive Coupling
General Purpose
No
4
2/2
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs (Typ)
1Mbps
35ns, 35ns
25ns
3.8ns, 2.8ns
2.7 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ADUM1100ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
6000
62000
1.93830
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
18ns, 18ns
2ns
3ns, 3ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1100ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
6353
62000
3.78000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
18ns, 18ns
2ns
3ns, 3ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1100ARZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
6353
62000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
18ns, 18ns
2ns
3ns, 3ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8621EC-B-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC
1636
-
1.95000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
3750Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8622EC-B-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC
1407
-
1.95000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
3750Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8620BC-B-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC
1297
-
1.95000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
3750Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8620EC-B-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC
1063
-
1.95000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
3750Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8622BC-B-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC
936
-
1.95000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
3750Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8621BC-B-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC
813
-
1.95000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
3750Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8620BD-B-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC
1668
-
2.01000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
2/0
Unidirectional
5000Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
SI8621BD-B-IS
Silicon Labs
DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC
898
-
2.01000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
5000Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ISO1541DR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV 2CH I2C 8SOIC
2500
-
2.02500
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
I²C
No
2
2/1
Bidirectional, Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
-
80ns, 21ns
-
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO1541DR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV 2CH I2C 8SOIC
5822
-
4.42000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
I²C
No
2
2/1
Bidirectional, Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
-
80ns, 21ns
-
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ISO1541DR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV 2CH I2C 8SOIC
5822
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
I²C
No
2
2/1
Bidirectional, Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
1Mbps
-
80ns, 21ns
-
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM7441ARQZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 1KV 4CH GEN PURP 16QSOP
9000
-
2.06115
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
4
3/1
Unidirectional
1000Vrms
15kV/µs
1Mbps
75ns, 75ns
25ns
2ns, 2ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
16-QSOP
image
ADUM7441ARQZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 1KV 4CH GEN PURP 16QSOP
9593
-
4.02000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
4
3/1
Unidirectional
1000Vrms
15kV/µs
1Mbps
75ns, 75ns
25ns
2ns, 2ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
16-QSOP
image
ADUM7441ARQZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 1KV 4CH GEN PURP 16QSOP
9593
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
4
3/1
Unidirectional
1000Vrms
15kV/µs
1Mbps
75ns, 75ns
25ns
2ns, 2ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
16-QSOP
image
ADUM1100BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
1000
22000
2.08845
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
100Mbps
18ns, 18ns
2ns
3ns, 3ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1100BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
2030
22000
4.07000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
100Mbps
18ns, 18ns
2ns
3ns, 3ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
ADUM1100BRZ-RL7
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC
2030
22000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
1
1/0
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
100Mbps
18ns, 18ns
2ns
3ns, 3ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC
image
SI8660BA-B-IS1
Silicon Labs
DGTL ISO 1KV 6CH GEN PURP 16SOIC
494
-
2.14000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
6
6/0
Unidirectional
1000Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC
image
SI8631BB-B-IS1
Silicon Labs
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
858
-
2.16000
-
1
Tube
Automotive, AEC-Q100
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
3
2/1
Unidirectional
2500Vrms
35kV/µs
150Mbps
13ns, 13ns
4.5ns
2.5ns, 2.5ns
2.5 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC
image
ADUM2201ARWZ-RL
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC
4000
-
2.23860
-
1000
Tape & Reel (TR)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
5000Vrms
25kV/µs
1Mbps
150ns, 150ns
40ns
10ns, 10ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ADUM2201ARWZ-RL
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC
4644
-
4.37000
-
1
Cut Tape (CT)
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
5000Vrms
25kV/µs
1Mbps
150ns, 150ns
40ns
10ns, 10ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ADUM2201ARWZ-RL
Analog Devices Inc.
DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC
4644
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iCoupler®
Active
Magnetic Coupling
General Purpose
No
2
1/1
Unidirectional
5000Vrms
25kV/µs
1Mbps
150ns, 150ns
40ns
10ns, 10ns
3 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 105°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ISO7242CDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
14000
-
2.32875
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
4
2/2
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
42ns, 42ns
2.5ns
2ns, 2ns
3.15 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ISO7242CDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
14121
-
5.09000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
4
2/2
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
42ns, 42ns
2.5ns
2ns, 2ns
3.15 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC
image
ISO7242CDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
14121
2000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Capacitive Coupling
General Purpose
No
4
2/2
Unidirectional
2500Vrms
25kV/µs
25Mbps
42ns, 42ns
2.5ns
2ns, 2ns
3.15 V ~ 5.5 V
-40°C ~ 125°C
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOIC

مقایسه