یافته‌ها: 95سازنده

سری ساخت

نوع لوازم جانبی

برای استفاده با / محصولات مرتبط


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع لوازم جانبی
برای استفاده با / محصولات مرتبط
image
VERSAFIT-3/8-KT1-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 3/8"X6" 24 PCS BLK
261
-
9.15000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT1
image
VERSAFIT-1-KT1-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 1"X6" 10 PCS BLK
628
-
9.33000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT1
image
Q2-F-RK1-1/8-01-6IN-28
Qualtek
HEATSHRINK KIT RFL 1/8" BLK 28PC
64
-
1.25000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 1
image
Q2-F-RK1-3/32-01-6IN-32
Qualtek
HEATSHRNK KIT RFL 3/32" BLK 32PC
902
-
1.33000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 1
image
Q2-F-RK1-1/16-01-6IN-36
Qualtek
HEATSHRNK KIT RFL 1/16" BLK 36PC
179
-
1.35000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 1
image
Q2-F-RK4-1/8-11-6IN-31
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 1/8" COLOR 31PC
329
-
1.37000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 4
image
Q2-F-RK1-3/64-01-6IN-40
Qualtek
HEATSHRNK KIT RFL 3/64" BLK 40PC
183
-
1.43000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 1
image
Q2-F-RK4-1/16-11-6IN-39
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 1/16" COLR 39PC
80
-
1.47000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 4
image
Q2-Z-RK1-1/16-01-6IN-36
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 1/16" BLK 36 PC
135
-
1.51000
-
1
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 1
image
Q2-F-RK1-3/16-01-6IN-24
Qualtek
HEATSHRNK KIT RFL 3/16" BLK 24PC
87
-
1.54000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 1
image
Q2-F-RK4-1/4-11-6IN-23
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 1/4" COLOR 23PC
95
-
1.74000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 4
image
Q2-F-RK4-3/8-11-6IN-19
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 3/8" COLOR 19PC
69
-
1.90000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 4
image
Q2-Z-RK1-1/8-01-6IN-28
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 1/8" BLK 28 PC
248
-
1.34000
-
1
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 1
image
Q2-Z-RK1-3/32-01-6IN-32
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 3/32" BLK 32 PC
154
-
1.41000
-
1
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 1
image
Q2-F-RK1-1/4-01-6IN-20
Qualtek
HEATSHRINK KIT RFL 1/4" BLK 20PC
43
-
1.60000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 1
image
Q2-Z-RK1-3/64-01-6IN-40
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 3/64" BLK 40 PC
56
-
1.65000
-
1
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 1
image
Q2-Z-RK1-1/4-01-6IN-20
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 1/4" BLK 20 PC
197
-
1.68000
-
1
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 1
image
Q2-F-RK2-5/16-01-6IN-18
Qualtek
HEATSHINK KIT RFL 5/16" BLK 18PC
27
-
1.68000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 2
image
Q2-Z-RK1-3/16-01-6IN-24
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 3/16" BLK 24 PC
349
-
1.72000
-
1
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 1
image
Q2-F-RK2-3/8-01-6IN-16
Qualtek
HEATSHRINK KIT RFL 3/8" BLK 16PC
104
-
1.74000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 2
image
Q2-F-RK2-1/2-01-6IN-14
Qualtek
HEATSHINK KIT RFL 1/2" BLK 14PC
337
-
1.90000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 2
image
Q2-F-RK4-1/2-11-6IN-19
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 1/2" COLOR 19PC
8
-
2.06000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 4
image
Q2-F-RK2-5/8-01-6IN-14
Qualtek
HEATSHINK KIT RFL 5/8" BLK 14PC
25
-
2.93000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 2
image
Q2-F-RK2-3/4-01-6IN-12
Qualtek
HEATSHINK KIT RFL 3/4" BLK 12PC
15
-
2.97000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 2
image
Q2-F-RK4-1-11-6IN-10
Qualtek
HEATSHRINK KIT RFL 1" COLOR 10PC
11
-
3.05000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 4
image
VERSAFIT-1/4-KT1-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 1/4"X6" 28 PCS BLK
18
-
9.15000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT1
image
VERSAFIT-3/16-KT2-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 3/16"X6" 21 PCS
15
-
9.15000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT2
image
VERSAFIT-1/4-KT2-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 1/4"X6" 21 PCS
15
-
9.15000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT2
image
VERSAFIT-1/8-KT2-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 1/8"X6" 28 PCS
10
-
9.15000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT2
image
VERSAFIT-3/32-KT2-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 3/32"X6" 35 PCS
12
-
9.51000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT2
image
VERSAFIT-3/8-KT2-REFILL
TE Connectivity AMP Connectors
HEATSHRINK 3/8"X6" 14 PCS
8
-
9.64000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT2
image
Q2-F-RK2-1-01-6IN-8
Qualtek
HEATSHINK KIT REFILL 1" BLK 8PC
10
-
2.81000
-
1
Q2-F
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F Kit 2
image
VERSAFIT-3/4-KT1-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 3/4"X6" 14 PCS BLK
13
-
9.15000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT1
image
VERSAFIT-3/16-KT1-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 3/16"X6" 30 PCS BLK
12
-
9.15000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT1
image
VERSAFIT-1/2-KT2-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 1/2"X6" 14 PCS
1
-
9.15000
-
1
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT2
image
DWP-125-1/4-KIT3-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 1/4"X6" 24 PCS
9
-
16.89000
-
1
DWP
Active
Heat Shrink, Refill
DWP-125-KIT3
Q2-F3X-RK1-1/16-01-6IN-28
Qualtek
HEATSHRNK KIT RFL 1/16" BLK 28PC
-
-
1.15100
-
10
Q2-F3X
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F3X Kit 1
Q2-F3X-RK1-1/8-01-6IN-24
Qualtek
HEATSHRINK KIT RFL 1/8" BLK 24PC
-
-
1.21200
-
10
Q2-F3X
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F3X Kit 1
image
Q2-Z-RK2-3/8-01-6IN-16
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 3/8" BLK 16 PC
-
-
1.31300
-
10
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 2
image
Q2-Z-RK2-5/16-01-6IN-18
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 5/16" BLK 18 PC
-
-
1.41400
-
10
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 2
Q2-Z-RK2-1/2-01-6IN-14
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 1/2" BLK 14 PC
-
-
1.55500
-
10
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 2
Q2-F3X-RK1-1/4-01-6IN-20
Qualtek
HEATSHRNK KIT RFL 1/4" BLK 20PC
-
-
2.00000
-
10
Q2-F3X
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F3X Kit 1
Q2-Z-RK2-1-01-6IN-8
Qualtek
HEATSHRINK KIT RFL 1" BLK 8 PC
-
-
2.02000
-
10
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 2
Q2-Z-RK2-5/8-01-6IN-14
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 5/8" BLK 14 PC
-
-
2.12100
-
10
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 2
Q2-Z-RK2-3/4-01-6IN-12
Qualtek
HEATSHRK KIT RFL 3/4" BLK 12 PC
-
-
2.34300
-
10
Q2-Z
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-Z Kit 2
Q2-F3X-RK1-1/2-01-6IN-14
Qualtek
HEATSHRNK KIT RFL 1/2" BLK 14PC
-
-
2.38400
-
10
Q2-F3X
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F3X Kit 1
Q2-F3X-RK1-1-01-6IN-8
Qualtek
HEATSHRNK KIT REFILL 6" BLK 8PC
-
-
3.59600
-
10
Q2-F3X
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F3X Kit 1
Q2-F3X-RK1-3/4-01-6IN-12
Qualtek
HEATSHRNK KIT RFL 3/4" BLK 12PC
-
-
3.81800
-
10
Q2-F3X
Active
Heat Shrink, Refill
Q2-F3X Kit 1
image
VERSAFIT-1/2-KT1-REFILL
TE Connectivity AMP Connectors
HEATSHRINK 1/2"X6" 20 PCS BLK
-
-
7.71200
-
10
Versafit
Active
Heat Shrink, Refill
Versafit - KT1
5742
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY COUPLER
-
-
8.99000
-
5
-
Active
Coupling Adapter
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
image
TPI-4015
TPI (Test Products Int)
CONN ADAPTER FEMAL-FEMAL BARREL
-
-
10.74000
-
1
-
Active
Female Connector
-
5753
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESS MINI UHF MALE
-
-
12.99000
-
5
-
Active
Male Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5741
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY SMA FEMALE
-
-
13.99000
-
5
-
Active
Female Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5756
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY UHF FEMALE
-
-
13.99000
-
5
-
Active
Female Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
image
DWP-125-1/2-KIT3-REFILL
TE Connectivity AMP Connectors
HEATSHRINK 1/2"X6" 10 PCS
-
-
14.22400
-
10
DWP
Active
Heat Shrink, Refill
DWP-125-KIT3
image
DWP-125-3/4-KIT3-REFILL
TE Connectivity AMP Connectors
HEATSHRINK 3/4"X6" 5 PCS
-
-
14.22400
-
10
DWP
Active
Heat Shrink, Refill
DWP-125-KIT3
5755
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY 'F' FEMALE
-
-
14.99000
-
5
-
Active
Female Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5738
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY 'N' FEMALE
-
-
14.99000
-
5
-
Active
Female Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
image
-
LD-1-PB-501
B&K Precision
AC ADAPTER
-
-
15.00000
-
1
Global Specialties
Active
-
-
5736
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY TNC MALE
-
-
15.99000
-
5
-
Active
Male Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5737
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY SMA MALE
-
-
15.99000
-
5
-
Active
Male Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5752
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY UHF MALE
-
-
15.99000
-
5
-
Active
Male Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
TPI-3002
TPI (Test Products Int)
CONN ADAPTER MALE BNC
-
-
16.32000
-
1
-
Active
Adapter
-
image
DWP-125-1/8-KIT3-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 1/8"X6" 25 PCS
-
-
16.88700
-
20
DWP
Active
Heat Shrink, Refill
DWP-125-KIT3
image
DWP-125-3/16-KIT3-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 3/16"X6" 25 PCS
-
-
16.88700
-
20
DWP
Active
Heat Shrink, Refill
DWP-125-KIT3
image
DWP-125-1-KIT3-REFILL
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRINK 1"X6" 3 PCS BLK
-
-
16.88700
-
10
DWP
Active
Heat Shrink, Refill
DWP-125-KIT3
image
5749-24
Pomona Electronics
UNIVERSAL ADAPTER CABLE 24"
-
-
17.99000
-
5
-
Active
Adapter Cable
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
image
5749-36
Pomona Electronics
UNIVERSAL ADAPTER CABLE 36"
-
-
17.99000
-
5
-
Active
Adapter Cable
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
image
5749-48
Pomona Electronics
UNIVERSAL ADAPTER CABLE 48"
-
-
18.99000
-
5
-
Active
Adapter Cable
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
image
5749-60
Pomona Electronics
UNIVERSAL ADAPTER CABLE 60"
-
-
18.99000
-
5
-
Active
Adapter Cable
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
image
5749-72
Pomona Electronics
UNIVERSAL ADAPTER CABLE 72"
-
-
18.99000
-
5
-
Active
Adapter Cable
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5740
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY TNC FEMALE
-
-
19.99000
-
5
-
Active
Female Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5757
Pomona Electronics
ADAPTR KIT ACCESS MINI UHF FMALE
-
-
19.99000
-
5
-
Active
Female Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5734
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY 'N' MALE
-
-
21.99000
-
5
-
Active
Male Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5735
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY BNC MALE
-
-
21.99000
-
5
-
Active
Male Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5739
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY BNC FEMALE
-
-
21.99000
-
5
-
Active
Female Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5754
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY RCA MALE
-
-
21.99000
-
5
-
Active
Male Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5758
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY RCA FEMALE
-
-
21.99000
-
5
-
Active
Female Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
5759
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY 'F' MALE
-
-
21.99000
-
5
-
Active
Male Connector
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
image
-
RP6V2-EXP
B&K Precision
RP6 EXPANSION PCB
-
-
22.50000
-
1
Global Specialties
Active
-
-
5744
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESS DBL BAN POST
-
-
25.99000
-
2
-
Active
Double Binding Post
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
image
-
RP6V2-DSP
B&K Precision
RP6 DISPLAY
-
-
40.00000
-
1
Global Specialties
Active
-
-
image
-
ARX-DSP
B&K Precision
ASURO DISPLAY
-
-
45.00000
-
1
-
Active
-
-
5760
Pomona Electronics
ADAPTER KIT ACCESSORY SAMPLER
-
-
49.99000
-
2
-
Active
Signal Sampler
501-1034-ND Universal Adapter Kit (Model 5698)
image
-
PB-3
B&K Precision
SOCKET PLATE FOR PB-503/PB-503C
-
-
64.90000
-
1
Global Specialties
Active
-
-
image
-
RP6V2-M32
B&K Precision
RP6 EXPANSION SET
-
-
70.00000
-
1
Global Specialties
Active
-
-
image
-
PB-4
B&K Precision
SOCKET PLATE FOR PB-505/PB-506
-
-
90.65000
-
1
Global Specialties
Active
-
-
image
TPI-5010
TPI (Test Products Int)
KIT ADAPTER CABL 7PC W/WALL RACK
-
-
199.95000
-
1
-
Active
Cable Adapter Kit
TPI-3000A, TPI-5000A
image
RP6V2-WIFI
B&K Precision
RP6V2 WIFI MODULE
-
-
200.00000
-
1
Global Specialties
Active
-
-
-
IF-LM-A
Industrial Fiberoptics
GUIDE ANSWER FOR LAB KIT IF-LM
-
-
10.50000
-
1
-
Active
Manual
Fiber Optics
-
IF-LM
Industrial Fiberoptics
FIBER OPTIC LAB MANUAL
-
-
36.00000
-
1
-
Active
Manual
Fiber Optics
-
IF-120026
Industrial Fiberoptics
MANUAL INSTRUCTOR IF-DS120026
-
-
75.00000
-
1
-
Active
Manual
Fiber Optics
IF-MC10-INS
Industrial Fiberoptics
MANUAL INSTRUCTOR FOR IF-MC10
-
-
195.00000
-
1
-
Active
Manual
Fiber Optics
-
IF-SC10-INS
Industrial Fiberoptics
MANUAL INSTRUCTOR FOR IF-SC10
-
-
243.75000
-
1
-
Active
Manual
Fiber Optics
image
GEX-120
TPI (Test Products Int)
CONN UNIVERSAL CABLE 120"
-
-
Call
-
-
-
Active
Cable Assembly
-

مقایسه