یافته‌ها: 10سازنده

سری ساخت

نوع کیت

مقادیر


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کیت
مقادیر
image
PRT-11375
SparkFun Electronics
HOOK-UP WIRE ASSORT STRAND 22AWG
182
-
16.95000
-
1
Dispenser
-
Active
Hook Up Wire, 22 AWG
6 spools, 25 ft each
image
PRT-11367
SparkFun Electronics
HOOK-UP WIRE ASSORT SOLID 22AWG
283
-
16.95000
-
1
Dispenser
-
Active
Hook Up Wire, 22 AWG
6 spools, 25 ft each
image
HUKIT40 NC032
Alpha Wire
WIRE KIT 24AWG HOOK-UP 3050
21
-
244.07000
-
1
Dispenser
3050
Active
Hook Up Wire, 24 AWG
5 spools, 100 ft each
image
HUKIT20 NC032
Alpha Wire
WIRE KIT 22AWG HOOK-UP 3051
14
20
244.07000
-
1
Dispenser
3051
Active
Hook Up Wire, 22 AWG
5 spools, 100 ft each
image
1311
Adafruit Industries LLC
HOOK-UP WIRE SPOOL SET - 22AWG S
100
-
15.95000
-
1
-
Active
-
-
-
image
3111
Adafruit Industries LLC
HOOK-UP WIRE SPOOL SET - 22AWG S
100
-
15.95000
-
1
-
Active
-
-
-
image
3174
Adafruit Industries LLC
HOOK-UP WIRE SPOOL SET - 22AWG S
-
-
27.50000
-
1
-
Active
-
-
-
image
3175
Adafruit Industries LLC
HOOK-UP WIRE SPOOL SET - 22AWG S
-
-
27.50000
-
1
-
Active
-
-
-
HUKIT10 NC032
Alpha Wire
HOOK-UP WIRE 1000V 22AWG MW
-
-
244.07000
-
1
Dispenser
1551
Active
Hook Up Wire, 22 AWG
5 spools, 100 ft each
HUKIT30 NC032
Alpha Wire
HOOK-UP WIRE 1000V 24AWG
-
-
244.07000
-
1
Dispenser
1550
Active
Hook Up Wire, 24 AWG
5 spools, 100 ft each

مقایسه