یافته‌ها: 78سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کیت

محتوای کیت


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کیت
محتوای کیت
image
B59003Z999A99
EPCOS (TDK)
PTC THERMISTOR FOR INRUSH
9
-
22.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
B59004Z999A99
EPCOS (TDK)
PTC HEATER ELEMENTS FOR 12 V
7
-
22.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
823999
Wurth Electronics Inc
KIT ESD PROT FOR INTERFACES
3
-
139.20000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
-
Active
ESD Protection
930 pcs - 32 values
image
B72482S9999X2
EPCOS (TDK)
LEADED TRANSIENT VOLTAGE/RFI SUP
6
-
37.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
SHCV
Active
RFI Suppression
18 pcs - 9 values
image
B72499S9999K199
EPCOS (TDK)
KIT CERADIODE
6
-
37.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
CeraDiode
Active
ESD Protection
292 pcs - 27 values
image
-
MINI SAMPLE KIT
Ametherm
SAMPLE KIT
25
-
37.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
STANDARD SAMPLE KIT
Ametherm
SAMPLE KIT
25
-
37.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MEGASURGE SAMPLE KIT
Ametherm
SAMPLE KIT
25
-
37.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-8
Bourns Inc.
KIT ESD RJ11 FAX/MODEM (FXO)
6
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
RJ11 Fax/Modem
15 pcs - 3 values
image
-
PN-DESIGNKIT-1
Bourns Inc.
KIT ESD ETHERNET/PROTECTION
3
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
Ethernet ESD
15 pcs - 2 values
image
PN-DESIGNKIT-3
Bourns Inc.
KIT USB 2.0-ESD & OC PROTECTION
2
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
USB 2.0
20 pcs - 2 values
image
PN-DESIGNKIT-22
Bourns Inc.
KIT ESD/EFT SURGE PROTECTION
1
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
ESD Protection
25 pcs - 3 values
image
B59005Z999A99
EPCOS (TDK)
PTC HEATER ELEMENTS FOR 230 V
9
-
22.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
TBU-LAB1
Bourns Inc.
KIT VOIP PROTECTION
1
-
37.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
TBUâ„¢
Active
SLIC Protection
115 pcs - 17 values
image
-
TBU-LAB3
Bourns Inc.
KIT UNI-DIRECTIONAL TBU LAB KIT
3
-
51.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
TBUâ„¢
Active
Unidirectional
115 pcs - 18 values
image
-
TBU-LAB2
Bourns Inc.
KIT BI-DIRECTIONAL TBU LAB KIT
1
-
80.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
TBUâ„¢
Active
BiDirectional
155 pcs - 26 values
image
PN-DESIGNKIT-10
Bourns Inc.
KIT ESD ISDN
9
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
ISDN
40 pcs - 2 value
image
-
PN-DESIGNKIT-11
Bourns Inc.
KIT HDMI 1.3 ESD & OC PROTECTION
8
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
HDMI 1.3 ESD, OC
20 pcs - 3 values
image
PN-DESIGNKIT-7
Bourns Inc.
KIT ESD DUAL SUPPLY VOLTAGE
7
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
RJ11 GR1089-CORE
20 pcs - 3 values
image
-
PN-DESIGNKIT-12
Bourns Inc.
KIT HDMI 1.4 ESD & OC PROTECTION
6
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
HDMI 1.4 ESD, OC
50 pcs - 2 values
image
PN-DESIGNKIT-15
Bourns Inc.
KIT LVDS PORT SURGE PROTECTION
6
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
Surge Suppression
30 pcs - 3 values
image
-
PN-DESIGNKIT-34
Bourns Inc.
KIT ETHERNET POE PD PROTECTION
6
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
Ethernet PoE
25 pcs - 4 values
image
PN-DESIGNKIT-5
Bourns Inc.
KIT COAX PORT-ESD PROTECTION
1
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
VHF/UHF Coax ESD
10 pcs - 2 values
image
PN-DESIGNKIT-55
Bourns Inc.
KIT OFFLINE FLYBACK CONVERTER
1
-
11.00000
-
1
PortNoteâ„¢
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-50
Bourns Inc.
PORTNOTE DESIGN KIT
5
-
17.60000
-
1
PortNoteâ„¢
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-48
Bourns Inc.
PORTNOTE DESIGN KIT HDMI 2.0
5
-
17.60000
-
1
PortNoteâ„¢
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-49
Bourns Inc.
PORTNOTE DESIGN KIT
5
-
17.60000
-
1
PortNoteâ„¢
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-58
Bourns Inc.
G.FAST CO AND DPU SIDE PROTECTIO
1
-
17.60000
-
1
-
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-26
Bourns Inc.
KIT CAN-BUS PORT SURGE PROTECT
5
-
20.80000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
Surge Suppression
30 pcs - 3 values
image
PN-DESIGNKIT-29
Bourns Inc.
KIT LED PWM DIMMER PORT PROTECT
5
-
20.80000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
LED PWM Dimmer PWM, Power
15 pcs - 2 values
image
PN-DESIGNKIT-30
Bourns Inc.
KIT ESD & OC PROTECTION
5
-
20.80000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
ESD Protection
20 pcs - 2 values
image
PN-DESIGNKIT-54
Bourns Inc.
PORT NOTE DESIGN KIT ETHERNETQUA
5
-
20.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-57
Bourns Inc.
PORTNOTE DESIGN KIT: OFFLINE FLY
5
-
20.80000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
USB 3.1
6 pcs - 4 values
image
KCA-LAB1
Bourns Inc.
KOMATSULITE KCA SERIES A-TYPE MI
5
-
20.80000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
Komatsuliteâ„¢, KCA
Active
Thermostat
5 pcs - 4 values
image
NR-LAB1
Bourns Inc.
KOMATSULITE NR SERIES A-TYPE MIN
5
-
20.80000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
Komatsuliteâ„¢, NR
Active
Thermostat
5 pcs - 4 values
image
NR-LAB2
Bourns Inc.
KOMATSULITE NR SERIES C-TYPE MIN
5
-
20.80000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
Komatsuliteâ„¢, NR
Active
Thermostat
5 pcs - 4 values
image
HC-LAB1
Bourns Inc.
KOMATSULITE HC SERIES MINI-BREAK
5
-
21.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
Komatsuliteâ„¢, HC
Active
Thermostat
5 pcs - 5 values
image
B59002Z999A99
EPCOS (TDK)
PTC THERMISTOR FOR OVERCURRENT
5
-
22.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
B59001Z999A99
EPCOS (TDK)
PTC THERMISTOR FOR LIMIT
4
-
22.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
B72499C9999D99
EPCOS (TDK)
KIT CERADIODE
5
-
37.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
CeraDiode
Active
ESD Protection
-
image
B72499A9999K199
EPCOS (TDK)
VARISTOR KIT
5
-
37.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
CeraDiode
Active
ESD Protection
283 pcs - 27 values
image
CCAUTO-LAB1
Bourns Inc.
AUTO COMP CIRCUIT COND KIT
3
-
48.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-16
Bourns Inc.
KIT LVDS PORT SURGE PROTECTION
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
Surge Suppression
30 pcs - 3 values
image
PN-DESIGNKIT-18
Bourns Inc.
KIT VDSL PORT LINE SIDE PROTECT
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
VDSL
10 pcs - 2 values
image
PN-DESIGNKIT-19
Bourns Inc.
KIT VDSL OVER POTS PORT PROTECT
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
VDSL
25 pcs - 4 values
image
PN-DESIGNKIT-20
Bourns Inc.
KIT NEG VOLT TRACK SLIC PROTECT
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
SLIC Protection
15 pcs - 2 values
image
-
PN-DESIGNKIT-25
Bourns Inc.
KIT FIREWIRE/ILINK PORT PROTECT
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
Firewire, iLink Protection
25 pcs - 2 values
image
PN-DESIGNKIT-27
Bourns Inc.
KIT HD-SDI COAX PORT PROTECTION
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
HD-SDI, SDI Coaxial Port
15 pcs - 3 values
image
PN-DESIGNKIT-28
Bourns Inc.
KIT SATA HDD DATA/PWR PROTECT
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
SATA HDD Interface Data, Power Protection
15 pcs - 3 values
image
-
PN-DESIGNKIT-31
Bourns Inc.
KIT USB 1.2 ESD & OC PROTECTION
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
USB 1.2
20 pcs - 3 values
image
PN-DESIGNKIT-32
Bourns Inc.
KIT USB 3.0 ESD & OC PROTECTION
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
USB 3.0
10 pcs - 2 values
image
-
PN-DESIGNKIT-35
Bourns Inc.
KIT ETHERNET POE PSE PROTECTION
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
Ethernet PoE
15 pcs - 3 values
image
PN-DESIGNKIT-36
Bourns Inc.
KIT VDSL PORT DRIVER PROTECTION
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Not For New Designs
VDSL
15 pcs - 3 values
image
PN-DESIGNKIT-33
Bourns Inc.
KIT THUNDERBOLT PORT PROTECT
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
ESD Protection
15 pcs - 3 values
image
PN-DESIGNKIT-39
Bourns Inc.
SLIC PROT ITU-T
-
-
17.60000
-
1
PortNoteâ„¢
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-40
Bourns Inc.
T1E1 PROT GR1089
-
-
17.60000
-
1
PortNoteâ„¢
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-42
Bourns Inc.
KIT DESIGN NEG BATT ITU-T
-
-
17.60000
-
1
PortNoteâ„¢
Active
-
-
-
image
PN-DESIGNKIT-43
Bourns Inc.
KIT DESIGN VDSL GR1089CORE
-
-
17.60000
-
1
PortNoteâ„¢
Active
-
-
-
image
-
PN-DESIGNKIT-44
Bourns Inc.
KIT DESIGN ETHERNET POE
-
-
17.60000
-
1
PortNoteâ„¢
Active
-
-
-
image
-
PN-DESIGNKIT-45
Bourns Inc.
KIT DESIGN ETHERNET PROTECT
-
-
17.60000
-
1
PortNoteâ„¢
Active
-
-
-
PN-DESIGNKIT-46
Bourns Inc.
SATELLITE RECVR RF INPUT
-
-
17.60000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Active
Surge Suppression
-
image
LC-LAB1
Bourns Inc.
KOMATSULITE LC SERIES MINI-BREAK
5
-
20.80000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
Komatsuliteâ„¢, LC
Active
Thermostat
5 pcs - 4 values
image
PN-DESIGNKIT-59
Bourns Inc.
PORTNOTE DESIGN KIT - G.FAST CPE
5
-
20.80000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Not For New Designs
Surge Suppression
10 pcs - 2 values
PN-DESIGNKIT-47
Bourns Inc.
4KV ITU-T SOLUTION
-
-
20.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
445-174552-KIT
TDK Corporation
AVR VARISTOR 0201 KIT
7
-
20.95000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
AVR
Active
Varistor
80 pcs- 8 values
image
445-174554-KIT
TDK Corporation
AVR VARISTOR COMM/AUTO 0603/0805
10
-
26.95000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
AVR
Active
Varistor
90 pcs- 9 values
image
445-174555-KIT
TDK Corporation
AVR VARISTOR AUTO GRADE KIT
7
-
30.95000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
AVR
Active
Varistor
110 pcs- 11 values
image
445-174553-KIT
TDK Corporation
AVR VARISTOR 0402 KIT
5
-
30.95000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
AVR
Active
Varistor
160 pcs- 16 values
image
PH9400NLKIT
Pulse Electronics Corporation
HIGH ISOLATION GDT KIT
-
-
37.50000
-
1
-
Active
-
-
-
image
B57127P-KIT
EPCOS (TDK)
NTC CURRENT LIMITERS 0.5-10 OHM
4
-
78.95000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
P27
Active
Inrush Current Limiters (ICL)
60 pcs - 6 values
-
820999
Wurth Electronics Inc
DISK VARISTORS WE-VD
-
-
123.75000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
-
Active
-
-
image
PN-DESIGNKIT-2
Bourns Inc.
KIT ESD POWER OVER ETHERNET
-
-
Call
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Obsolete
Ethernet PoE
30 pcs - 4 values
image
-
PN-DESIGNKIT-4
Bourns Inc.
KIT USB 3.0-ESD & OC PROTECTION
-
-
Call
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Obsolete
USB 3.0
35 pcs - 2 values
image
-
PN-DESIGNKIT-6
Bourns Inc.
KIT ESD ITU-T DUAL SUPPPLY VOLT
-
-
Call
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Obsolete
RJ11 ITU
10 pcs - 2 values
image
-
PN-DESIGNKIT-9
Bourns Inc.
KIT ESD DRIVER SIDE PROTECTION
-
-
Call
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Obsolete
VDSL
15 pcs - 3 values
image
-
PN-DESIGNKIT-13
Bourns Inc.
KIT ESD T1/E1 - ITU-T
-
-
Call
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Obsolete
T1/E1
20 pcs - 2 values
image
PN-DESIGNKIT-37
Bourns Inc.
KIT SAT RCVR RF INPUT PROTECT
-
-
Call
-
1
Plastic Box with Bin Guide
PortNoteâ„¢
Obsolete
Surge Suppression
10 pcs - 2 values
image
-
PN-DESIGNKIT-38
Bourns Inc.
NEG BTTRY VOLTG SLIC PROT
-
-
Call
-
1
PortNoteâ„¢
Obsolete
-
-
-

مقایسه