یافته‌ها: 5سازنده

سری ساخت


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کیت
مقادیر
نوع نصب
image
535-13495-KIT
Abracon LLC
ABM8AIG AUTO GRD CRYSTAL KIT
5
-
38.14000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
535-13498-KIT
Abracon LLC
ABM10AIG AUTO GRD CRYSTAL KIT
5
-
39.28000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
535-13496-KIT
Abracon LLC
ABS07AIG AUTO GRD CRYSTAL KIT
5
-
46.51000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
535-13497-KIT
Abracon LLC
ABM11AIG AUTO GRD CRYSTAL KIT
5
-
47.71000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
-
XC-KIT
ECS Inc.
ECX-3A SMD CRYSTAL KIT 27 VALUES
5
-
167.80000
-
1
Notebook
ECX-3S
Active
Crystals SMT
81 pcs - 3 ea of 3.686MHZ ~ 24.000MHZ
Surface Mount

مقایسه