یافته‌ها: 7سازنده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
A-SK-KIT1
Assmann WSW Components
TOOL MOD SET IN CASE
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
A-SK-KIT2
Assmann WSW Components
TOOL CRIMPING SET SEVERAL CONN
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
A-SK-KIT3
Assmann WSW Components
TOOL COAX-FIBRE OPTIC SET
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
-
1581
Greenlee Communications
KIT SERVICE TELEPHONE FIELD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
4358
Greenlee Communications
KIT SEALTITE RG59/6 WATERPROOF
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
image
-
4359
Greenlee Communications
TONE PROBE & GENERATOR TEST KIT
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
K-C40
Laird-Signal Integrity Products
KIT EMI RIBBON, FLEX, BEAD CORE
-
-
Call
-
20
-
Obsolete

مقایسه