یافته‌ها: 72سازنده

وضعیت قطعه

نوع

ولتاژ - خروجی

ولتاژ - ورودی

پریزهای AC

کانکتور - خروجی AC

کانکتور - ورودی ولتاژ

توان - خروجی پیوسته

توان - خروجی ناگهانی

قابلیت از راه دور

ناحیه استفاده شده

اندازه

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
ولتاژ - خروجی
ولتاژ - ورودی
پریزهای AC
کانکتور - خروجی AC
کانکتور - ورودی ولتاژ
توان - خروجی پیوسته
توان - خروجی ناگهانی
قابلیت از راه دور
ناحیه استفاده شده
اندازه
مشخصات
image
PV150
Tripp Lite
INVERTER 150W 12VDC 1OUT CIGPLU
15
-
45.54000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter
120VAC
12VDC
1
NEMA 5-15R
Cigarette Lighter Plug
150W
300W
No
North America
5.75" L x 3.75" W x 1.75" H (146.0mm x 95.3mm x 44.4mm)
-
image
PV375
Tripp Lite
INVERTER 375W 12VDC 2OUT CIGPLUG
27
-
66.05000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter
120VAC
12VDC
2
NEMA 5-15R
Cigarette Lighter Plug
375W
600W
No
North America
7.00" L x 4.25" W x 2.00" H (177.8mm x 107.9mm x 50.8mm)
-
image
PV700HF
Tripp Lite
INVERTER 700W 3-OUTLET
16
-
116.13000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter
120VAC
12VDC
3
NEMA 5-15R
Terminals
700W
1400W
No
North America
8.17" L x 5.00" W x 2.75" H (207.5mm x 127.0mm x 69.9mm)
-
image
PV1000HF
Tripp Lite
INVERTER 1000W 12VDC 4 OUTLET
3
-
269.28000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter
120VAC
12VDC
4
NEMA 5-15R
Terminals
1000W
2000W
Yes
North America
13.00" L x 6.00" W x 4.25" H (330.2mm x 152.4mm x 107.9mm)
-
image
PV1250FC
Tripp Lite
INVERTER 1250W 12VDC 2-OUT
2
-
352.51000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter
120VAC
12VDC
2
NEMA 5-15R
Terminals
1250W
2500W
Yes
North America
9.00" L x 8.75" W x 7.00" H (228.6mm x 222.3mm x 177.8mm)
Frequency Control
image
PV1800HF
Tripp Lite
INVERTER 1800W 12VDC 4OUTLET
2
-
376.99000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter
120VAC
12VDC
4
NEMA 5-15R
Terminals
1800W
3600W
Yes
North America
15.00" L x 6.00" W x 4.00" H (381.0mm x 152.4mm x 101.6mm)
-
image
PV2000FC
Tripp Lite
INVERTER 2000W 12VDC 2OUTLET
2
-
563.88000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter
120VAC
12VDC
2
NEMA 5-20R
Terminals
2000W
4000W
Yes
North America
16.25" L x 8.50" W x 7.25" H (412.8mm x 215.9mm x 184.1mm)
Frequency Control
image
PV3000
Tripp Lite
INVERTER 3000W 12VDC 4OUT
2
-
571.91000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter
120VAC
12VDC
4
NEMA 5-20R (2), 5-15R (2)
Terminals
3000W
6000W
Yes
North America
13.50" L x 10.50" W x 4.00" H (342.9mm x 266.7mm x 101.6mm)
-
image
PV100USB
Tripp Lite
INVERTER 100W 12VDC 1 OUTLET
11
-
41.67000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
PV200USB
Tripp Lite
INVERTER 200W 12VDC 1OUTLET
18
-
45.52000
-
1
PowerVerter®
Active
-
120VAC
12VDC
3
-
-
200W
-
No
North America
-
-
image
PV400USB
Tripp Lite
INVERTER 400W FREQ. CNTL 2 OUT
7
-
70.51000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
PV4IN1
Tripp Lite
4 IN 1 MOBILE PORTABLE CHARGER L
1
-
35.34000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
PV200CUSB
Tripp Lite
INVERTER 200W 12VDC 2OUTLET
4
-
49.98000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
PVINT375
Tripp Lite
INTL INVERTER DC TO AC 1 OUTLET
-
-
74.97000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
APS700HF
Tripp Lite
12V DC TO AC COMPACT INVERTER
-
-
270.26000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
PV1800GFCI
Tripp Lite
COMPACT INVERT DC TO AC 2 OUTLET
-
-
412.87000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
APSX750
Tripp Lite
INVERTER 750W 12VDC OR 230VAC
-
-
433.21000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter, UPS
230VAC
12VDC, 230VAC
2
IEC 320-C13
Terminals, AC Inlet (IEC-320 C14)
750W
1500W
Yes
Internationally
9.00" L x 8.75" W x 7.00" H (228.6mm x 222.3mm x 177.8mm)
Auto Power Transfer for UPS Mode, Battery Charger
image
APS750
Tripp Lite
INVERTER W/BATT CHARGE 750W 2 OT
-
-
441.92000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter, UPS
120VAC
12VDC, 120VAC
2
NEMA 5-15R
Terminals, Power Cord (NEMA 5-15P)
750W
1500W
Yes
North America
9.00" L x 8.75" W x 7.00" H (228.6mm x 222.3mm x 177.8mm)
Auto Power Transfer for UPS Mode, Battery Charger
RV750ULHW
Tripp Lite
INVERTER
-
-
464.46000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RV1012ULHW
Tripp Lite
DC TO AC INVERTER W/ISOBAR SURGE
-
-
554.24000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
RV1250ULHW
Tripp Lite
DC TO AC INVERTER W/ISOBAR SURGE
-
-
571.98000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
UT750UL
Tripp Lite
DC TO AC INVERTER 2 GFCI OUTLETS
-
-
583.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RV1512UL
Tripp Lite
DC TO AC INVERTER W/ISOBAR SURGE
-
-
583.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
APS1250
Tripp Lite
INVERTER W/BATT CHARGE 1250W
-
-
608.93000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter, UPS
120VAC
12VDC, 120VAC
2
NEMA 5-15R
Terminals, Power Cord (NEMA 5-15P)
1250W
2500W
Yes
North America
9.00" L x 8.75" W x 7.00" H (228.6mm x 222.3mm x 177.8mm)
Auto Power Transfer for UPS Mode, Battery Charger
image
APSX1250
Tripp Lite
INVERTER 1250W 12VDC OR 230VAC
-
-
642.02000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter, UPS
230VAC
12VDC, 230VAC
2
IEC 320-C13
Terminals, AC Inlet (IEC-320 C14)
1250W
2500W
Yes
Internationally
9.00" L x 8.75" W x 7.00" H (228.6mm x 222.3mm x 177.8mm)
Auto Power Transfer for UPS Mode, Battery Charger
image
PV2400FC
Tripp Lite
INVERTER 2400W 24VDC 2OUTLET
-
-
660.27000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter
120VAC
24VDC
2
NEMA 5-20R
Terminals
2400W
4800W
Yes
North America
16.25" L x 8.50" W x 7.25" H (412.8mm x 215.9mm x 184.1mm)
Frequency Control
image
UT1250UL
Tripp Lite
DC TO AC INVERTER 2 GFCI OUTLETS
-
-
731.60000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MRV2012UL
Tripp Lite
UPS BACKUP
-
-
770.31000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
PV3000GFCI
Tripp Lite
HEAVY DUTY INV DC TO AC 4 OUTLET
-
-
787.19000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
APS2012
Tripp Lite
INVERTR 2000W 12VDC W/CHRGR
-
-
851.60000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter, UPS
120VAC
12VDC, 120VAC
Hardwire
None (Hardwire)
Terminals, Junction Box
2000W
4000W
Yes
Internationally
16.25" L x 8.50" W x 7.25" H (412.8mm x 215.9mm x 184.1mm)
Auto Power Transfer for UPS Mode, Battery Charger
image
APS INT2012
Tripp Lite
INVERTER 2000W 230VAC OUT
-
-
897.88000
-
1
-
Active
Inverter, UPS
230VAC
12VDC, 230VAC
Hardwire
None (Hardwire)
Terminals, Junction Box
2000W
4000W
Yes
Internationally
16.25" L x 8.50" W x 7.25" H (412.8mm x 215.9mm x 184.1mm)
Auto Power Transfer for UPS Mode, Battery Charger
image
APS2424
Tripp Lite
INVERTR 2400W 24VDC W/CHRGR
-
-
957.17000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter, UPS
120VAC
24VDC, 120VAC
Hardwire
None (Hardwire)
Terminals, Junction Box
2400W
4800W
Yes
Internationally
16.25" L x 8.50" W x 7.25" H (412.8mm x 215.9mm x 184.1mm)
Auto Power Transfer for UPS Mode, Battery Charger
image
EMS1250UL
Tripp Lite
AMBULANCE EMS INVERTER/CHARGER
-
-
967.73000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
APS2448UL
Tripp Lite
INVERTER 2400W 48VDC OR 120VAC
-
-
986.73000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter, UPS
120VAC
48VDC, 120VAC
Hardwire
None (Hardwire)
Terminals, Junction Box
2400W
4800W
Yes
Internationally
16.75" L x 8.50" W x 7.25" H (425.6mm x 215.9mm x 184.1mm)
Auto Power Transfer for UPS Mode, Battery Charger
image
UT2012UL
Tripp Lite
INVERTER 2000W
-
-
1090.89000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter, UPS
120VAC
12VDC, 120VAC
2
NEMA 5-20R
Terminals, Power Cord (NEMA 5-15P)
2000W
4000W
Yes
North America
16.25" L x 8.50" W x 7.25" H (412.8mm x 215.9mm x 184.1mm)
Auto Power Transfer for UPS Mode, Battery Charger
image
APSX1012SW
Tripp Lite
1000W 12V INTERNATIONAL INVERTER
-
-
1110.11000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
APS3636VR
Tripp Lite
INVERTER 3600W 36VDC OR 120VAC
-
-
1197.87000
-
1
PowerVerter®
Active
Inverter, UPS
120VAC
36VDC, 120VAC
Hardwire
None (Hardwire)
Terminals, Junction Box
3600W
7200W
Yes
Internationally
16.25" L x 8.50" W x 7.25" H (412.8mm x 215.9mm x 184.1mm)
Auto Power Transfer for UPS Mode, Battery Charger
image
APSX2012SW
Tripp Lite
INTL INVERTER CHARGER 230V 8A
-
-
1246.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
APSINT3636VR
Tripp Lite
INTL INVERTER/CHARGER 230VAC 30A
-
-
1262.97000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RV3012OEM
Tripp Lite
DC TO AC INVERTER W/ISOBAR SURGE
-
-
1400.56000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
APSX3024SW
Tripp Lite
INTL INVERTER CHARGER 24V
-
-
1469.26000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
PV140
Tripp Lite
INVERTER 140W 12VDC 1OUT CIGPLUG
-
-
Call
-
1
PowerVerter®
Obsolete
Inverter
120VAC
12VDC
1
NEMA 5-15R
Cigarette Lighter Plug
140W
200W
No
North America
6.00" L x 3.00" W x 1.75" H (152.4mm x 76.2mm x 44.4mm)
-
image
PV300
Tripp Lite
INVERTER 300W 12VDC 2OUT CIGPLUG
-
-
Call
-
1
PowerVerter®
Obsolete
Inverter
120VAC
12VDC
2
NEMA 5-15R
Cigarette Lighter Plug
300W
500W
No
North America
6.00" L x 4.20" W x 1.80" H (152.4mm x 106.7mm x 45.7mm)
-
image
APS512
Tripp Lite
INVERTER 500W 12VDC 2OUT W/CHRGR
-
-
Call
-
1
PowerVerter®
Obsolete
Inverter, UPS
120VAC
12VDC, 120VAC
2
NEMA 5-15R
Terminals, Power Cord (NEMA 5-15P)
500W
1000W
Yes
North America
9.75" L x 6.50" W x 6.75" H (247.6mm x 165.1mm x 171.5mm)
-
image
PV500FC
Tripp Lite
INVERTER 500W 12VDC 2OUTLET
-
-
Call
-
1
PowerVerter®
Obsolete
Inverter
120VAC
12VDC
2
NEMA 5-15R
Terminals
500W
1000W
Yes
North America
10.00" L x 7.00" W x 7.00" H (254.0mm x 177.8mm x 177.8mm)
-
image
PV1000FC
Tripp Lite
INVERTER 1000W 12VDC 2OUTLET
-
-
Call
-
1
PowerVerter®
Obsolete
Inverter
120VAC
12VDC
2
NEMA 5-15R
Terminals
1000W
2000W
No
North America
8.75" L x 7.75" W x 7.00" H (222.3mm x 196.9mm x 177.8mm)
-
image
PV500
Tripp Lite
INVERTER 500W 3OUT W/BATT CLIPS
-
-
Call
-
3
PowerVerter®
Obsolete
Inverter
120VAC
12VDC
3
NEMA 5-15R
Terminals
500W
800W
No
North America
8.00" L x 5.00" W x 2.50" H (203.2mm x 127.0mm x 63.5mm)
-
image
APS1012
Tripp Lite
INVERTR 1000W 12VDC 2OUT W/CHRGR
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Inverter, UPS
120VAC
12VDC, 120VAC
2
NEMA 5-15R
Terminals, Power Cord (NEMA 5-15P)
1000W
2000W
Yes
North America
16.25" L x 8.50" W x 7.25" H (412.8mm x 215.9mm x 184.1mm)
-
image
APS1524
Tripp Lite
INVERTER 1500W HARDWIRE OUTPUT
-
-
Call
-
1
PowerVerter®
Obsolete
Inverter, UPS
120VAC
24VDC, 120VAC
Hardwire
None (Hardwire)
Terminals, Junction Box
1500W
3000W
Yes
Internationally
16.00" L x 8.50" W x 7.25" H (406.4mm x 215.9mm x 184.1mm)
-
image
APS612
Tripp Lite
INVERTER 600W 12VDC 2OUT W/CHRGR
-
-
Call
-
1
PowerVerter®
Obsolete
Inverter, UPS
120VAC
12VDC, 120VAC
2
NEMA 5-15R
Terminals, Power Cord (NEMA 5-15P)
600W
1200W
Yes
North America
8.75" L x 7.75" W x 7.00" H (222.3mm x 196.9mm x 177.8mm)
-
PV600
Tripp Lite
INVERTER 600W 12VDC 3OUT
-
-
Call
-
1
PowerVerter®
Obsolete
Inverter
120VAC
12VDC
3
NEMA 5-15R
Terminals
600W
1200W
No
North America
8.25" L x 5.00" W x 2.75" H (209.5mm x 127.0mm x 69.9mm)
-
3C33991F300
Bel Power Solutions
SLI15-48-115-HP-GN
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C34991F200G
Bel Power Solutions
SLI15-24-230
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C33991FT0CG
Bel Power Solutions
SLI15-48-115-STS-SC
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C33991FT00G
Bel Power Solutions
SLI15-48-115-STS
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C32991FT00
Bel Power Solutions
SLI15-24-115-STS
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C33991F200G
Bel Power Solutions
SLI15-48-115
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C33991F0T3G
Bel Power Solutions
SLI15-48-115-STS-SC-3PH
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C32991FT0C
Bel Power Solutions
SLI15-24-115-STS-SC
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C32991F200G
Bel Power Solutions
SLI15-24-115
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C34991FT00G
Bel Power Solutions
SLI15-24-230-STS
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C35991FT00G
Bel Power Solutions
SLI15-48-230-STS
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C35991F200G
Bel Power Solutions
SLI15-48-230
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3F747010000
Bel Power Solutions
SLI7-24-230
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3F737020000
Bel Power Solutions
SLI7-48-230
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3F51991F100G
Bel Power Solutions
SLI50 48-230
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C35991F20CG
Bel Power Solutions
SLI15-48-230-SC
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C35992F000G
Bel Power Solutions
SLI15-48-230-STS-SC-3PH
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C35991FTHP
Bel Power Solutions
SLI15-48-230-STS-HP
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C35991FT0C
Bel Power Solutions
SLI15-48-230-SC-STS
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3C35991F500
Bel Power Solutions
SLI-48-230 HOT PLUG
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3F51991F200G
Bel Power Solutions
SLI50 48-230-CTRL
-
-
Call
-
5
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه