یافته‌ها: 262سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع لوازم جانبی

برای استفاده با / محصولات مرتبط

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع لوازم جانبی
برای استفاده با / محصولات مرتبط
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
B65806B2203X
EPCOS (TDK)
CLAMP RM 5
2325
-
0.23000
-
1
B65806
Active
Clamp
RM
RM 5
image
B66414B2000X
EPCOS (TDK)
YOKE EFD 15 X 8 X 5
2272
-
0.25000
-
1
B66414
Active
Yoke
EFD
EFD 15 x 8 x 5
image
B65806J2204X
EPCOS (TDK)
CLAMP RM 5
2162
-
0.25000
-
1
B65806
Active
Clamp
RM
RM 5
image
B65542BT1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER P 14 X 8
2384
-
0.26000
-
1
B65542
Active
Bobbin (Coil Former)
P
P 14 x 8
image
B65804P2204X
EPCOS (TDK)
CLAMP RM 4
4180
-
0.28000
-
1
B65804
Active
Clamp
-
-
image
B65812A2203X
EPCOS (TDK)
CLAMP RM 8
2712
-
0.28000
-
1
B65812
Active
Clamp
RM
RM 8
image
B66284F2204X
EPCOS (TDK)
CLAMP ELP 18X4X10 I 18X2X10
2411
-
0.30000
-
1
B66284
Active
Clamp
ELP, I
-
image
B65652BT1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER P 18 X 11
1220
-
0.30000
-
1
B65652
Active
Bobbin (Coil Former)
P
P 18 x 11
image
B65808J2204X
EPCOS (TDK)
CLAMP RM 6
1049
-
0.30000
-
1
B65808
Active
Clamp
RM
RM 6
image
B66418B2000X
EPCOS (TDK)
YOKE EFD 20 X 10 X 7
2103
-
0.32000
-
1
B66418
Active
Yoke
EFD
EFD 20 x 10 x 7
image
B65532BT1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER P 11 X 7
1387
-
0.35000
-
1
B65532
Active
Bobbin (Coil Former)
P
P 11 x 7
image
B65814B5000X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER RM 10
1200
-
0.36237
-
1200
B65814
Active
Insulating Washer
RM
RM 10
image
B65814B5000X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER RM 10
2198
-
0.90000
-
1
B65814
Active
Insulating Washer
RM
RM 10
image
B65522BT1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER P 9 X 5
1674
-
0.38000
-
1
B65522
Active
Bobbin (Coil Former)
P
P 9 x 5
image
B65808C2005X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER RM 6
1104
-
0.42000
-
1
B65808
Active
Insulating Washer
RM
RM 6
image
B65526A2000X
EPCOS (TDK)
YOKE ER 11 X 5
1099
-
0.52000
-
1
B65526
Active
Yoke
ER
ER 11 x 5
image
B65816A2002X
EPCOS (TDK)
CLAMP RM 12
1260
-
0.54000
-
1
B65816
Active
Clamp
RM
RM 12
image
B66208A2010X
EPCOS (TDK)
YOKE E 25 X 13 X 7
3726
-
0.57000
-
1
B66208
Active
Yoke
E
E 25 x 13 x 7
image
B65812A5000X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER RM 8
1409
-
0.60000
-
1
B65812
Active
Insulating Washer
RM
RM 8
image
B65808A5000X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER RM 6
2401
-
0.61000
-
1
B65808
Active
Insulating Washer
RM
RM 6
image
B66366A2000X
EPCOS (TDK)
YOKE ETD 44 X 22 X 15
2468
-
0.67000
-
1
B66366
Active
Yoke
ETD
ETD 44 x 22 x 15
image
B66368A2000X
EPCOS (TDK)
YOKE ETD 49 X 25 X 16
1196
-
0.67000
-
1
B66368
Active
Yoke
ETD
ETD 49 x 25 x 16
image
B66206A2010X
EPCOS (TDK)
YOKE E 20 X 10 X 6
2717
-
0.71000
-
1
B66206
Active
Yoke
E
E 20 x 10 x 6
image
B66308A2010X
EPCOS (TDK)
YOKE E 16 X 8 X 5
2184
-
0.71000
-
1
B66308
Active
Yoke
E
E 16 x 6 x 5, E 16 x 8 x 5
image
B66208X1010T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER E 25 X 13 X 7
3221
-
0.76000
-
1
B66208
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
E
E 25 x 13 x 7
image
B66202A2010X
EPCOS (TDK)
YOKE E 13 X 7 X 4
1466
-
0.78000
-
1
B66202
Active
Yoke
E
E 13 x 7 x 4
image
B65844W1010D1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER EP 13
1260
-
1.07000
-
1
B65844
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
EP
EP 13, EPO 13
image
B66308B1108T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER E 16 X 8 X 5
1982
-
1.11000
-
1
B66308
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
E
E 16 x 6 x 5, E 16 x 8 x 5
image
B65526B1010T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER ER 11 X 5
1724
-
1.23000
-
1
B65526
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
ER
ER 11 x 5
image
B65808N1006D2
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER RM 6
1638
-
1.25000
-
1
B65808
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
RM
RM 6
image
B65808N1006D1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER RM 6
1043
-
1.25000
-
1
B65808
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
RM
RM 6
image
B66208B1110T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER E 25 X 13 X 7
3231
-
1.26000
-
1
B66208
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
E
E 25 x 13 x 7
image
B66414W1008D1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER EFD 15X8X5
1577
-
1.26000
-
1
B66414
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
EFD
EFD 15 x 8 x 5
image
B65527B1008T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER ER 9.5 X 5
1123
-
1.26000
-
1
B65527
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
ER
ER 9.5 x 5
image
B66418W1008D1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER EFD 20X10X7
3287
-
1.32000
-
1
B66418
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
EFD
EFD 20 x 10 x 7
image
B65808E1508T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER RM 6
1203
-
1.38000
-
1
B65808
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
RM
RM 6
image
B65812B3003X22
EPCOS (TDK)
ADJUSTMENT SCREW RM 8
3568
-
1.41000
-
1
B65812
Active
Adjusting Screw
RM
P 22 x 13, RM 8
image
B66202B1108T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER E 13 X 7 X 4
1413
-
1.44000
-
1
B66202
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
E
E 13 x 7 x 4
image
B66414B6008T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER EFD 15X8X5
1319
-
1.64000
-
1
B66414
Active
Bobbin (Coil Former)
EFD
EFD 15 x 8 x 5
image
B65814N1012D1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER RM 10
1382
-
1.65000
-
1
B65814
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
RM
RM 10
image
B66206W1110T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER E 20 X 10 X 6
1097
-
1.70000
-
1
B66206
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
E
E 20 x 10 x 6
image
B65659F1X23
EPCOS (TDK)
ADJUSTMENT SCREW RM 6
1023
-
1.71000
-
1
B65659
Active
Adjusting Screw
RM
RM 6, RM 7, P 18 x 11
image
B66396W1022T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER ETD 54X28X19
129
-
3.15000
-
1
B66396
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
ETD
ETD 54 x 28 x 19
image
B66398W1024T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER ETD 59X31X22
221
-
3.32000
-
1
B66398
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
ETD
ETD 59 x 31 x 22
image
B65675B5X
EPCOS (TDK)
MOUNTING ASSEMBLY P 26 X 16
302
-
4.36000
-
1
B65675
Active
Mounting Assembly
P
P 26 x 16
image
B66388A2000T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER E 65X32X27
191
-
4.44000
-
1
B66387
Active
Bobbin (Coil Former)
E
E 65 x 32 x 27
image
B66252BM1
EPCOS (TDK)
FERRITE CORES
135
-
4.79000
-
1
B66252
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
E
E 55 x 28 x 21
image
B65848S2000X
EPCOS (TDK)
MOUNTING ASSEMBLY EP 20
407
-
5.46000
-
1
B65848
Active
Mounting Assembly
EP
EP 20
image
B65806D2005X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER RM 5
1422
-
0.34000
-
1
B65806
Active
Insulating Washer
RM
RM 5
image
B65804P2203X
EPCOS (TDK)
CLAMP RM 4
2969
-
0.57000
-
1
B65804
Active
Clamp
RM
RM 4
image
B66230A2010X
EPCOS (TDK)
YOKE E 32 X 16 X 9
1732
-
0.65000
-
1
B66230
Active
Yoke
E
E 32 x 16 x 9
image
B66414A7000X
EPCOS (TDK)
COVER PLATE EFD 15 X 8 X 5
1119
-
0.71000
-
1
B66414
Active
Cover Plate
-
-
image
B65844X1010D2
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER EP 13
1346
-
1.13000
-
1
B65844
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
EP
EP 13, EPO 13
image
B65539C1003X1
EPCOS (TDK)
ADJUSTMENT SCREW RM 5
1247
-
1.43000
-
1
B65539
Active
Adjusting Screw
RM
RM 4, RM 5, P 11 x 7
image
B66202B1106T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER E 13 X 7 X 4
2947
-
1.44000
-
1
B66202
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
E
E 13 x 7 x 4
image
B65804B6010T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER RM 4
1037
-
2.00000
-
1
B65804
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
RM
RM 4
image
B65679E3X22
EPCOS (TDK)
ADJUSTMENT SCREW P 26 X 16
1315
-
2.12000
-
1
B65679
Active
Adjusting Screw
P
RM 10, P 26 x 16, P 30 x 19, P 36 x 22
image
B65848D1010D1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER EP 20
212
-
3.25000
-
1
B65848
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
EP
EP 20
image
B65655B10X
EPCOS (TDK)
MOUNTING ASSEMBLY P 18 X 11
455
-
4.21000
-
1
B65655
Active
Mounting Assembly
P
P 18 x 11
image
B65655B9X
EPCOS (TDK)
MOUNTING ASSEMBLY P 18 X 11
232
-
4.21000
-
1
B65655
Active
Mounting Assembly
P
P 18 x 11
image
B65512C2001X
EPCOS (TDK)
YOKE P 7 X 4
1770
-
4.35000
-
1
B65512
Active
Yoke
P
P 7 x 4
image
B65545B10X
EPCOS (TDK)
YOKE P 14 X 8
600
-
4.95000
-
1
B65545
Active
Yoke
P
P 14 x 8
image
B65545B9X
EPCOS (TDK)
YOKE P 14 X 8
532
-
4.95000
-
1
B65545
Active
Yoke
P
P 14 x 8
image
B65804C2005X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER RM 4
4360
-
0.28000
-
1
B65804
Active
Insulating Washer
RM
RM 4
image
B65542A5000X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER P 14 X 8
2500
-
0.30750
-
2500
B65542
Active
Insulating Washer
P
P 14 x 8
image
B65542A5000X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER P 14 X 8
2749
-
0.81000
-
1
B65542
Active
Insulating Washer
P
P 14 x 8
image
B65518C3000X1
EPCOS (TDK)
ADJUSTMENT SCREW P 9 X 5
1704
-
1.41000
-
1
B65518
Active
Adjusting Screw
P
P 9 x 5
image
B65846S2000X
EPCOS (TDK)
MOUNTING ASSEMBLY EP 17
1087
-
3.74000
-
1
B65846
Active
Mounting Assembly
EP
EP 17
image
B65665C4X
EPCOS (TDK)
MOUNTING ASSEMBLY P 22 X 13
608
-
4.42000
-
1
B65665
Active
Mounting Assembly
P
P 22 x 13
image
B64292A1004X
EPCOS (TDK)
HOUSING VERTICAL TOROIDS
2945
-
0.44000
-
1
B64242
Active
Housing (Vertical)
Toroids
-
image
B64292A1008X
EPCOS (TDK)
HOUSING VERTICAL TOROIDS
2967
-
0.51000
-
1
B64242
Active
Housing (Vertical)
Toroids
-
image
B64291A1004X
EPCOS (TDK)
HOUSING HORIZONTAL TOROIDS
2946
-
0.51000
-
1
B64291
Active
Housing (Horizontal)
Toroids
-
image
B64292B1004X
EPCOS (TDK)
HOUSING VERTICAL TOROIDS
2995
-
0.61000
-
1
B64242
Active
Housing (Vertical)
Toroids
-
image
B64291A1104X
EPCOS (TDK)
HOUSING HORIZONTAL TOROIDS
2941
-
0.72000
-
1
B64291
Active
Housing (Horizontal)
Toroids
-
image
B64291B1008X
EPCOS (TDK)
HOUSING HORIZONTAL TOROIDS
2979
-
0.77000
-
1
B64291
Active
Housing (Horizontal)
Toroids
-
image
B64292A1104X
EPCOS (TDK)
HOUSING VERTICAL TOROIDS
2962
-
0.84000
-
1
B64242
Active
Housing (Vertical)
Toroids
-
image
B64292A1204X
EPCOS (TDK)
HOUSING VERTICAL TOROIDS
1141
-
0.87000
-
1
B64242
Active
Housing (Vertical)
Toroids
-
image
B65806A5000X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER RM 5
-
-
0.28750
-
2500
B65806
Active
Insulating Washer
RM
RM 5
image
B65806A5000X
EPCOS (TDK)
INSULATING WASHER RM 5
1272
-
0.76000
-
1
B65806
Active
Insulating Washer
RM
RM 5
image
B65808B2203X
EPCOS (TDK)
CLAMP RM 6
617
-
0.25000
-
1
B65808
Active
Clamp
RM
RM 6
image
B65814B2203X
EPCOS (TDK)
CLAMP RM 10
665
-
0.31000
-
1
B65814
Active
Clamp
RM
RM 10
image
B66422B2000X
EPCOS (TDK)
YOKE EFD 25 X 13 X 9
493
-
0.43000
-
1
B66422
Active
Yoke
EFD
EFD 25 x 13 x 9
image
B65662BT1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER P 22 X 13
754
-
0.46000
-
1
B65662
Active
Bobbin (Coil Former)
P
P 22 x 13
image
B66359S2000X
EPCOS (TDK)
YOKE ETD 29 X 16 X 10
461
-
0.49000
-
1
B66359
Active
Yoke
ETD
ETD 29 x 16 x 10
image
B66424B2000X
EPCOS (TDK)
YOKE EFD 30 X 15 X 9
752
-
0.50000
-
1
B66424
Active
Yoke
EFD
EFD 30 x 15 x 9
image
B65527A2000X
EPCOS (TDK)
YOKE ER 9.5 X 5
558
-
0.50000
-
1
B65527
Active
Yoke
ER
ER 9.5 x 5
image
B65672BT1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER P 26 X 16
361
-
0.50000
-
1
B65672
Active
Bobbin (Coil Former)
P
P 26 x 16
image
B66362A2000X
EPCOS (TDK)
YOKE ETD 34 X 17 X 11
412
-
0.51000
-
1
B66362
Active
Yoke
ETD
ETD 34 x 17 x 11
image
B66364A2000X
EPCOS (TDK)
YOKE ETD 39 X 20 X 13
615
-
0.57000
-
1
B66364
Active
Yoke
ETD
ETD 39 x 20 x 13
image
B65512CT1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER P 7 X 4
292
-
0.64000
-
1
B65512
Active
Bobbin (Coil Former)
P
P 7 x 4, PS 7.35 x 3.6
image
B65702BT1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER P 30 X 19
223
-
0.64000
-
1
B65702
Active
Bobbin (Coil Former)
P
P 30 x 19
image
B65888A2002X
EPCOS (TDK)
CLAMP RM 14
407
-
0.74000
-
1
B65888
Active
Clamp
RM
RM 14
image
B65612BT1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER P 36 X 22
570
-
1.02000
-
1
B65612
Active
Bobbin (Coil Former)
P
P 36 x 22
image
B65812N1012D1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER RM 8
483
-
1.26000
-
1
B65812
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
RM
RM 8
image
B65812N1008D1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER RM 8
482
-
1.26000
-
1
B65812
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
RM
RM 8
image
B66308W1108T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER E 16 X 8 X 5
790
-
1.32000
-
1
B66308
Active
Bobbin (Coil Former), Vertical
E
E 16 x 6 x 5, E 16 x 8 x 5
image
B66424W1012D1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER EFD 30X15X9
182
-
1.43000
-
1
B66424
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
EFD
EFD 30 x 15 x 9
image
B66422W1010D1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER EFD 25X13X9
498
-
1.44000
-
1
B66422
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
EFD
EFD 25 x 13 x 9
image
B66398A2000X
EPCOS (TDK)
YOKE ETD 59 X 31 X 22
593
-
1.50000
-
1
B66398
Active
Yoke
ETD
ETD 59 x 31 x 22
image
B66359B1013T1
EPCOS (TDK)
BOBBIN COIL FORMER ETD 29X16X10
134
-
1.64000
-
1
B66359
Active
Bobbin (Coil Former), Horizontal
ETD
ETD 29 x 16 x 10

مقایسه