یافته‌ها: 1,690سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع هسته

ضریب اندوکتانس (AI)

قدرت تحمل (تولرانس)

فاصله هوایی

نفوذپذیری موثر (µe)

نفوذ پذیری اولیه (µi)

ماده (جنس)

ضریب هسته (£I/A) mm

طول موثر (Ie)

مساحت موثر (Ae)

حداقل سطح مقطع هسته (Amin) mm²

حجم مغناطیسی موثر (Ve) mm³

پایان

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه

ارتفاع

طول

عرض

قطر


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع هسته
ضریب اندوکتانس (AI)
قدرت تحمل (تولرانس)
فاصله هوایی
نفوذپذیری موثر (µe)
نفوذ پذیری اولیه (µi)
ماده (جنس)
ضریب هسته (£I/A) mm
طول موثر (Ie)
مساحت موثر (Ae)
حداقل سطح مقطع هسته (Amin) mm²
حجم مغناطیسی موثر (Ve) mm³
پایان
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
ارتفاع
طول
عرض
قطر
image
B62152A4X30
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE 2 HOLE 10UH N30
10596
-
1.04000
-
1
B62152
Active
Multi-Hole (2)
10µH
±30%
Ungapped
-
4300
N30
0.54
15.3
28.4
-
435
Uncoated
-
8.30mm
14.50mm
8.50mm
-
image
B64290L618X38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 10.7UH T38
8298
-
1.53000
-
1
B64290
Active
Toroid
10.7µH
±30%
Ungapped
-
10000
T38
1.17
60.07
51.26
-
3079
Epoxy
-
11.00mm
-
-
26.60mm
image
B65807N250A48
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 250NH N48
5525
-
2.01000
-
1
B65807
Active
RM
250nH
±3%
Gapped
171
-
N48
0.86
26.9
31.3
-
840
Uncoated
RM 6
6.25mm
17.90mm
8.20mm
-
image
B64290L674X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 2.88UH N87
1986
-
2.51000
-
1
B64290
Active
Toroid
2.94µH
±25%
Ungapped
-
2200
N87
0.94
89.65
95.89
-
8597
Epoxy
-
16.20mm
-
-
37.50mm
image
B64290L48X830
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 5.46UH N30
1446
-
3.37000
-
1
B64290
Active
Toroid
5.46µH
±25%
Ungapped
-
4300
N30
0.99
82.06
82.6
-
6778
Epoxy
-
13.60mm
-
-
35.50mm
image
B66387GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 7.9UH N87
701
-
5.92000
-
1
B66387
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
E 65 x 32 x 27
32.80mm
65.00mm
27.40mm
-
image
B65887E1000J41
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 1UH N41
654
-
7.55000
-
1
B65887
Active
RM
1µH
±5%
Gapped
279
2800
N41
0.35
70
200
170
14000
Uncoated
RM 14
15.10mm
42.20mm
19.00mm
-
image
B64290L82X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 4.46UH N87
2958
-
8.61000
-
1
B64290
Active
Toroid
4.46µH
±25%
Ungapped
-
2200
N87
0.62
120.4
195.7
-
23560
Epoxy
-
21.30mm
-
-
51.80mm
image
B64290L82X830
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 8.7UH N30
7875
-
9.54000
-
1
B64290
Active
Toroid
8.7µH
±25%
Ungapped
-
4300
N30
0.62
120.4
195.7
-
23560
Epoxy
-
21.30mm
-
-
51.80mm
image
B64290L699X65
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 12.6UH T65
246
-
15.13000
-
1
B64290
Active
Toroid
12.6µH
±30%
Ungapped
-
5000
T65
0.5
152.1
305.9
-
46530
Epoxy
-
26.60mm
-
-
65.30mm
image
B67345B2X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE I 7.9UH N87
305
-
21.96000
-
1
B67345
Active
I
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
I 93 x 28 x 30
28.00mm
93.00mm
30.00mm
-
image
35T0231-00P
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE TOROID
77075
-
0.11000
-
1
-
Active
Toroid
991nH
±20%
Ungapped
-
5000
-
-
-
-
-
26.775
Parylene
-
1.55mm
-
-
5.87mm
image
35T0375-10H
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE CORE TOROID
21765
-
0.18000
-
1
-
Active
Toroid
2.214µH
±20%
Ungapped
-
5000
-
-
-
-
-
-
Epoxy
-
4.07mm
-
-
10.55mm
image
B64290L38X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 900NH N87
9132
-
0.28000
-
1
B64290
Active
Toroid
900nH
±25%
Ungapped
-
2200
N87
3.07
24.07
7.83
-
188
Epoxy
-
4.75mm
-
-
10.80mm
image
B66305GX127
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 800NH N27
4956
-
0.29000
-
1
B66305
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N27
-
-
-
-
-
Uncoated
E 13 x 7 x 4
6.50mm
12.60mm
3.70mm
-
image
B64290L38X38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 4.09UH T38
14381
-
0.30000
-
1
B64290
Active
Toroid
4.09µH
±30%
Ungapped
-
10000
T38
3.07
24.07
7.83
-
188
Epoxy
-
4.75mm
-
-
10.80mm
image
35T0501-10H
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE INDUCTR TOROID .540" OD
3796
-
0.30000
-
1
-
Active
Toroid
3.659µH
±20%
Ungapped
-
5000
-
-
-
-
-
-
Epoxy
-
7.29mm
-
-
13.72mm
image
B66305GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 850NH N87
2030
-
0.32000
-
1
B66305
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
E 13 x 7 x 4
6.50mm
12.60mm
3.70mm
-
image
B64290L44X830
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 2.2UH N30
3509
-
0.35000
-
1
B64290
Active
Toroid
2.2µH
±25%
Ungapped
-
4300
N30
2.46
30.09
12.23
-
368
Epoxy
-
5.95mm
-
-
13.60mm
image
B66307GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 1UH N87
1911
-
0.38000
-
1
B66307
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
E 16 x 8 x 5
8.20mm
16.00mm
4.70mm
-
image
B66311GX127
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 1.3UH N27
1304
-
0.38000
-
1
B66311
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N27
-
-
-
-
-
Uncoated
E 20 x 10 x 6
10.00mm
20.40mm
5.90mm
-
image
B64290P37X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 560NH N87
1999
-
0.39000
-
1
B64290
Active
Toroid
560nH
±25%
Ungapped
-
2200
N87
4.97
15.21
3.06
-
46.5
Parylene
-
2.52mm
-
-
6.32mm
image
B64290L658X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 970NH N87
1177
-
0.39000
-
1
B64290
Active
Toroid
970nH
±25%
Ungapped
-
2200
N87
2.84
34.98
12.3
-
430
Epoxy
-
6.00mm
-
-
15.10mm
image
B64290P37X830
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 1.09UH N30
10038
-
0.42000
-
1
B64290
Active
Toroid
1.09µH
±25%
Ungapped
-
4300
N30
4.97
15.21
3.06
-
46.5
Parylene
-
2.52mm
-
-
6.32mm
image
B64290L44X38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 5.11UH T38
2124
-
0.42000
-
1
B64290
Active
Toroid
5.11µH
±30%
Ungapped
-
10000
T38
2.46
30.09
12.23
-
368
Epoxy
-
5.95mm
-
-
13.60mm
image
B66311G500X187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 103NH N87
3474
-
0.46000
-
1
B66311
Active
E
-
-
Gapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
E 20 x 10 x 6
10.00mm
20.40mm
5.90mm
-
image
B64290L743X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 1.91UH N87
3065
-
0.50000
-
1
B64290
Active
Toroid
1.19µH
±25%
Ungapped
-
2200
N87
2.33
36.75
15.78
-
580
Epoxy
-
5.45mm
-
-
16.80mm
image
B64290P37X38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 2.53UH T38
1970
-
0.50000
-
1
B64290
Active
Toroid
2.53µH
±30%
Ungapped
-
10000
T38
4.97
15.21
3.06
-
46.5
Parylene
-
2.52mm
-
-
6.32mm
image
B64290L45X830
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 2.77UH N30
1678
-
0.57000
-
1
B64290
Active
Toroid
2.77µH
±25%
Ungapped
-
4300
N30
1.95
38.52
19.73
-
760
Epoxy
-
7.30mm
-
-
17.20mm
image
B66413GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE EFD 780NH N87
1100
-
0.57000
-
1
B66413
Active
EFD
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
EFD 15 x 8 x 5
7.50mm
15.00mm
4.65mm
-
image
B66413U160L187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE EFD 160NH N87
4185
-
0.59000
-
1
B66413
Active
EFD
-
-
Gapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
EFD 15 x 8 x 5
7.50mm
15.00mm
4.65mm
-
image
B66317GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 1.85UH N87
2547
-
0.59000
-
1
B66317
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
E 25 x 13 x 7
12.80mm
25.00mm
7.50mm
-
image
B66413U100K187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE EFD 100NH N87
1125
-
0.59000
-
1
B66413
Active
EFD
-
-
Gapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
EFD 15 x 8 x 5
7.50mm
15.00mm
4.65mm
-
image
B62152A7X30
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE 2 HOLE 7.3UH N30
2628
-
0.60000
-
1
B62152
Active
Multi-Hole (2)
7.3µH
±30%
Ungapped
-
4300
N30
0.75
7.6
10.2
-
78
Uncoated
-
6.20mm
7.25mm
4.20mm
-
image
B66417U160K187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE EFD 160NH N87
2511
-
0.61000
-
1
B66417
Active
EFD
-
-
Gapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
EFD 20 x 10 x 7
10.00mm
20.00mm
6.65mm
-
image
B65523JR87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ER 800NH N87
1851
-
0.61000
-
1
B65523
Active
ER
800nH
-20%, +30%
Ungapped
1000
2200
N87
1.54
13.6
8.81
-
120
Uncoated
ER 9.5 x 5
2.50mm
9.50mm
5.00mm
-
image
B66417U100K187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE EFD 100NH N87
1402
-
0.61000
-
1
B66417
Active
EFD
-
-
Gapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
EFD 20 x 10 x 7
10.00mm
20.00mm
6.65mm
-
image
B66317G100X187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 489NH N87
1162
-
0.62000
-
1
B66317
Active
E
-
-
Gapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
E 25 x 13 x 7
12.80mm
25.00mm
7.50mm
-
image
B66317G500X187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 151NH N87
1160
-
0.62000
-
1
B66317
Active
E
-
-
Gapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
E 25 x 13 x 7
12.80mm
25.00mm
7.50mm
-
image
B66417GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE EFD 1.2UH N87
2320
-
0.64000
-
1
B66417
Active
EFD
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
EFD 20 x 10 x 7
10.00mm
20.00mm
6.65mm
-
image
B66283GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ELP 2.6UH N87
4611
-
0.65000
-
1
B66283
Active
ELP
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
ELP 18 x 4 x 10
4.00mm
18.00mm
10.00mm
-
image
B64290L45X38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 6.44UH T38
3212
-
0.65000
-
1
B64290
Active
Toroid
6.44µH
±30%
Ungapped
-
10000
T38
1.95
38.52
19.73
-
760
Epoxy
-
7.30mm
-
-
17.20mm
image
B66283PX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ELP 2.9UH N87
3059
-
0.65000
-
1
B66283
Active
I
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
I 18 x 2 x 10
4.00mm
18.00mm
10.00mm
-
image
B66421GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE EFD 2UH N87
1238
-
0.67000
-
1
B66421
Active
EFD
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
EFD 25 x 13 x 9
12.50mm
25.00mm
9.10mm
-
image
B65525J160A87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ER 160NH N87
5000
-
0.74000
-
1
B65525
Active
ER
160nH
±3%
Gapped
140
2200
N87
1.1
14.1
12.4
-
174
Uncoated
ER 11 x 5
2.50mm
11.00mm
6.00mm
-
image
B64290L638X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 1.34UH N87
2214
-
0.81000
-
1
B64290
Active
Toroid
1.34µH
±25%
Ungapped
-
2200
N87
2.07
54.15
26.17
-
1417
Epoxy
-
7.40mm
-
-
23.30mm
image
B65807JR87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 2.4UH N87
2162
-
0.88000
-
1
B65807
Active
RM
2.4µH
-20%, +30%
Ungapped
1490
2200
N87
0.78
28.6
36.6
31
1050
Uncoated
RM 6
6.25mm
17.90mm
8.20mm
-
image
B66358G200X187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ETD 383NH N87
1616
-
0.88000
-
1
B66358
Active
ETD
-
-
Gapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
ETD 29 x 16 x 10
16.00mm
30.60mm
9.80mm
-
image
B64290L632X830
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 4.16UH N30
2068
-
0.97000
-
1
B64290
Active
Toroid
4.16µH
±25%
Ungapped
-
4300
N30
1.3
43.55
33.63
-
1465
Epoxy
-
8.10mm
-
-
21.20mm
image
B65525JY38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ER 6.4UH T38
1785
-
0.97000
-
1
B65525
Active
ER
6.4µH
-30%, +40%
Ungapped
5600
10000
T38
1.1
14.1
12.4
-
174
Uncoated
ER 11 x 5
2.50mm
11.00mm
6.00mm
-
image
35T1000-00H
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE INDUCTR TOROID 1.050" OD
2825
-
0.99000
-
1
-
Active
Toroid
4.83µH
±20%
Ungapped
-
5000
-
-
-
-
-
-
Epoxy
-
11.02mm
-
-
26.67mm
image
B65937AX22
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE P N22
1421
-
1.03000
-
1
B65937
Active
P
-
-
Ungapped
-
-
N22
-
-
-
-
-
Uncoated
P Core Half 14 x 7.5
7.50mm
-
-
14.40mm
image
B66285GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ELP 4.5UH N87
2098
-
1.07000
-
1
B66285
Active
ELP
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
ELP 22 x 6 x 16
5.70mm
21.80mm
15.80mm
-
image
B66285PX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ELP 5.2UH N87
1189
-
1.07000
-
1
B66285
Active
I
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
I 22 x 2.5 x 16
2.50mm
21.80mm
15.80mm
-
image
B65805JR30
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 3.5UH N30
1966
-
1.15000
-
1
B65805
Active
RM
3.5µH
-20%, +30%
Ungapped
2590
4300
N30
0.93
22.1
23.8
18
526
Uncoated
RM 5
5.25mm
14.60mm
6.80mm
-
image
B62152A7X1
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE 2 HOLE 140NH K1
995
-
1.15000
-
1
B62152
Active
Multi-Hole (2)
140nH
±30%
Ungapped
-
80
K1
0.75
7.6
10.2
-
78
Uncoated
-
6.20mm
7.25mm
4.20mm
-
image
B64290L618X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 2.36UH N87
1468
-
1.17000
-
1
B64290
Active
Toroid
2.36µH
±25%
Ungapped
-
2200
N87
1.17
60.07
51.26
-
3079
Epoxy
-
11.00mm
-
-
26.60mm
image
B66287GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ELP 5.7UH N87
2857
-
1.34000
-
1
B66287
Active
ELP
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
ELP 32 x 6 x 20
6.35mm
31.75mm
20.35mm
-
image
B66287PX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ELP 6.3UH N87
1062
-
1.34000
-
1
B66287
Active
I
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
I 32 x 3 x 20
3.15mm
31.75mm
20.35mm
-
image
B64290L719X38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 7.57UH T38
2417
-
1.36000
-
1
B64290
Active
Toroid
7.57µH
±30%
Ungapped
-
10000
T38
1.66
54.2
32.6
-
1763
Epoxy
-
9.00mm
-
-
23.30mm
image
B65811JR87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 3.3UH N87
2418
-
1.37000
-
1
B65811
Active
RM
3.3µH
-20%, +30%
Ungapped
1560
2200
N87
0.59
38
64
55
2430
Uncoated
RM 8
8.25mm
23.20mm
11.00mm
-
image
B64290L618X37
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 6.97UH T37
1097
-
1.43000
-
1
B64290
Active
Toroid
6.97µH
±25%
Ungapped
-
6500
T37
1.17
60.07
51.26
-
3079
Epoxy
-
11.00mm
-
-
26.60mm
image
B65807JY38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 8.6UH T38
1460
-
1.47000
-
1
B65807
Active
RM
8.6µH
-30%, +40%
Ungapped
5350
2300
T38
0.78
28.6
36.6
31
1050
Uncoated
RM 6
6.25mm
17.90mm
8.20mm
-
image
B65651DR48
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE P 2.8UH N48
1197
-
2.22000
-
1
B65651
Active
P
2.8µH
-20%, +30%
Ungapped
1340
-
N48
0.6
25.9
43
-
1114
Uncoated
P 18 x 11
5.30mm
-
-
18.40mm
image
B66291GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ELP 7.3UH N87
526
-
2.72000
-
1
B66291
Active
ELP
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
ELP 43 x 10 x 28
9.50mm
43.20mm
27.90mm
-
image
B64290L674X830
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 5.63UH N30
1216
-
2.77000
-
1
B64290
Active
Toroid
5.75µH
±25%
Ungapped
-
4300
N30
0.94
89.65
95.89
-
8597
Epoxy
-
16.20mm
-
-
37.50mm
image
B65511A100A48
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE P 100NH N48
2765
-
2.85000
-
1
B65511
Active
P
100nH
±3%
Gapped
114
-
N48
1.43
10
7
-
70
Uncoated
P 7 x 4
2.10mm
-
-
7.35mm
image
B65813J250A41
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 250NH N41
738
-
2.90000
-
1
B65813
Active
RM
250nH
±3%
Gapped
89
2800
N41
0.45
44
98
90
4310
Uncoated
RM 10
9.35mm
28.50mm
13.50mm
-
image
B65813J630J41
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 630NH N41
369
-
2.90000
-
1
B65813
Active
RM
630nH
±5%
Gapped
225
2800
N41
0.45
44
98
90
4310
Uncoated
RM 10
9.35mm
28.50mm
13.50mm
-
image
B64290L647X37
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 8.5UH T37
208
-
3.05000
-
1
B64290
Active
Toroid
8.5µH
±25%
Ungapped
-
6500
T37
0.96
73.78
76.98
-
5680
Epoxy
-
16.10mm
-
-
31.00mm
image
B64290L647X38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 13.1UH T38
3713
-
3.26000
-
1
B64290
Active
Toroid
13.1µH
±30%
Ungapped
-
10000
T38
0.96
73.78
76.98
-
5680
Epoxy
-
16.10mm
-
-
31.00mm
image
B65651T400A48
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE P 400NH N48
518
-
3.28000
-
1
B65651
Active
P
400nH
±3%
Gapped
192
-
N48
0.6
25.9
43
-
1114
Uncoated
P 18 x 11
5.30mm
-
-
18.40mm
image
B66335GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 6.4UH N87
636
-
3.75000
-
1
B66335
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
E 55 x 28 x 21
27.80mm
55.00mm
21.00mm
-
image
B64290L674X38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 13.1UH T38
677
-
3.82000
-
1
B64290
Active
Toroid
13.5µH
±30%
Ungapped
-
10000
T38
0.94
89.65
95.89
-
8597
Epoxy
-
16.20mm
-
-
37.50mm
image
B65815ER87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 5.3UH N87
309
-
3.87000
-
1
B65815
Active
RM
5.3µH
-20%, +30%
Ungapped
1640
2200
N87
0.39
57
146
125
8320
Uncoated
RM 12
12.30mm
37.60mm
16.10mm
-
image
B65813N400A48
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 400NH N48
483
-
3.96000
-
1
B65813
Active
RM
400nH
±3%
Gapped
161
-
N48
0.5
42
83
-
3490
Uncoated
RM 10
9.35mm
28.50mm
13.50mm
-
image
B64290L22X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 2.56UH N87
193
-
4.01000
-
1
B64290
Active
Toroid
2.56µH
±25%
Ungapped
-
2200
N87
1.08
103
95.75
-
9862
Epoxy
-
13.60mm
-
-
43.60mm
image
B64290L659X27
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID
131
-
4.09000
-
1
B64290
Active
Toroid
3.27µH
±25%
Ungapped
-
2000
N27
0.77
96.29
125.3
125.3
12070
Epoxy
-
17.20mm
-
-
41.80mm
image
B64290L22X830
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 5UH N30
849
-
4.36000
-
1
B64290
Active
Toroid
5µH
±25%
Ungapped
-
4300
N30
1.08
103
95.75
-
9862
Epoxy
-
13.60mm
-
-
43.60mm
image
B65815E250A41
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 250NH N41
188
-
4.55000
-
1
B65815
Active
RM
250nH
±3%
Gapped
78
2800
N41
0.39
57
146
125
8320
Uncoated
RM 12
12.30mm
37.60mm
16.10mm
-
image
B64290L668X38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 17.6UH T38
943
-
5.19000
-
1
B64290
Active
Toroid
17.6µH
±30%
Ungapped
-
10000
T38
0.71
82.97
116.2
-
9644
Epoxy
-
13.80mm
-
-
39.40mm
image
B66343GX127
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE EC
475
-
5.40000
-
1
B66343
Active
EC
-
-
Ungapped
-
-
N27
-
-
-
-
-
Uncoated
EC 70 x 35 x 16
34.65mm
70.00mm
16.80mm
-
image
B65671T630A48
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE P 630NH N48
645
-
5.43000
-
1
B65671
Active
P
630nH
±3%
Gapped
201
-
N48
0.4
37.2
93
76.5
3460
Uncoated
P 26 x 16
8.15mm
-
-
26.00mm
image
B65701DR48
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE P 6.2UH N48
191
-
5.76000
-
1
B65701
Active
P
6.2µH
-20%, +30%
Ungapped
1630
-
N48
0.33
45
136
-
6120
Uncoated
P 30 x 19
9.50mm
-
-
30.50mm
image
B65701WY38
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE P 28UH T38
189
-
6.23000
-
1
B65701
Active
P
28µH
-30%, +40%
Ungapped
7070
10000
T38
0.32
46
145
117
6670
Uncoated
P 30 x 19
9.50mm
-
-
30.50mm
image
B65611WR30
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE P 15.2UH N30
169
-
6.24000
-
1
B65611
Active
P
15.2µH
-20%, +30%
Ungapped
3040
4300
N30
0.25
53.5
213
173
11400
Uncoated
P 36 x 22
11.00mm
-
-
36.00mm
image
B66375GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 4.5UH N87
148
-
6.50000
-
1
B66375
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
E 80 x 38 x 20
38.50mm
80.00mm
20.20mm
-
image
B65887E250A41
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE RM 250NH N41
248
-
7.55000
-
1
B65887
Active
RM
250nH
±3%
Gapped
70
2800
N41
0.35
70
200
170
14000
Uncoated
RM 14
15.10mm
42.20mm
19.00mm
-
image
B65701T1000A48
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE P 1UH N48
116
-
7.88000
-
1
B65701
Active
P
1µH
±3%
Gapped
263
-
N48
0.33
45
136
-
6120
Uncoated
P 30 x 19
9.50mm
-
-
30.50mm
image
B66295GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE ELP 12.5UH N87
341
-
9.15000
-
1
B66295
Active
ELP
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
ELP 64 x 10 x50
10.20mm
64.00mm
50.80mm
-
image
B66371GX187
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 9.7UH N87
176
-
9.84000
-
1
B66371
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
E 70 x 33 x 32
33.20mm
70.50mm
32.00mm
-
image
B64290L82X37
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 12UH T37
235
-
11.41000
-
1
B64290
Active
Toroid
12µH
±25%
Ungapped
-
6000
T37
0.62
120.4
195.7
-
23560
Epoxy
-
21.30mm
-
-
51.80mm
image
B64290L40X830
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 5.4UH N30
301
-
11.66000
-
1
B64290
Active
Toroid
5.4µH
±25%
Ungapped
-
4300
N30
1
152.4
152.4
-
23230
Epoxy
-
18.80mm
-
-
60.10mm
image
B67345B4X87
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE I 4.1UH N87
129
-
12.20000
-
1
B67345
Active
I
-
-
Ungapped
-
-
N87
-
-
-
-
-
Uncoated
I 93 x 28 x 16
28.00mm
93.00mm
16.00mm
-
image
B64290A84X830
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE TOROID 5.5UH N30
148
-
32.90000
-
1
B64290
Active
Toroid
5.5µH
±25%
Ungapped
-
4200
N30
0.96
255.3
267.2
-
68220
Uncoated
R 102 x 65.8 x 15
15.00mm
-
-
102.00mm
image
B66307GX127
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 950NH N27
3446
-
0.34000
-
1
B66307
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N27
-
-
-
-
-
Uncoated
E 16 x 8 x 5
8.20mm
16.00mm
4.70mm
-
image
B66311G250X127
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 171UH N27
2911
-
0.41000
-
1
B66311
Active
E
-
-
Gapped
-
-
N27
-
-
-
-
-
Uncoated
E 20 x 10 x 6
10.00mm
20.40mm
5.90mm
-
image
B66311G500X127
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 103NH N27
2569
-
0.41000
-
1
B66311
Active
E
-
-
Gapped
-
-
N27
-
-
-
-
-
Uncoated
E 20 x 10 x 6
10.00mm
20.40mm
5.90mm
-
image
B66307GX130
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 1.4UH N30
1966
-
0.42000
-
1
B66307
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N30
-
-
-
-
-
Uncoated
E 16 x 8 x 5
8.20mm
16.00mm
4.70mm
-
image
B66311GX130
EPCOS (TDK)
FERRITE CORE E 2.15UH N30
1351
-
0.49000
-
1
B66311
Active
E
-
-
Ungapped
-
-
N30
-
-
-
-
-
Uncoated
E 20 x 10 x 6
10.00mm
20.40mm
5.90mm
-

مقایسه