یافته‌ها: 140سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

پیکربندی

IC/Part استفاده شده

پلتفرم

فهرست‌ها


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
پیکربندی
IC/Part استفاده شده
پلتفرم
فهرست‌ها
image
27315
Parallax Inc.
KIT ROBOT PENGUIN NICKL ANODIZED
-
-
Call
-
1
Penguin
Obsolete
Biped
-
Basic Stamp
Chassis, Board, Servo, Hardware
image
27316
Parallax Inc.
KIT ROBOT PENGUIN BLACK ANODIZED
-
-
Call
-
1
Penguin
Obsolete
Biped
-
Basic Stamp
Chassis, Board, Servo, Hardware
image
27400
Parallax Inc.
KIT ROBOT SUMOBOT
-
-
Call
-
1
SumoBot®
Obsolete
Wheeled
-
Basic Stamp
Chassis, Board, Manual, Wheels, Components, Hardware
image
28136
Parallax Inc.
KIT SCRIBBLER ROBOT
-
-
Call
-
1
Scribbler
Obsolete
Wheeled
P8X32A
Propeller
Fully Assembled
image
-
30051
Parallax Inc.
KIT CMUCAM FOR BOE-BOT
-
-
Call
-
1
-
Discontinued
-
-
-
-
image
-
28118
Parallax Inc.
KIT BOE-BOT MS ROBOTICS STUDIO
-
-
Call
-
1
Boe-Bot
Discontinued
Wheeled
-
Basic Stamp
Chassis, Board, Servos, Manual, Wheels, Cables, Components, Hardware
image
-
28326
Parallax Inc.
KIT BOE-BOT REFRESHER PACK
-
-
Call
-
1
Boe-Bot
Obsolete
Robot Components
-
-
LEDs, Wires, Components
-
910-27400
Parallax Inc.
KIT SUMOBOT ROBOT SERIAL/USB
-
-
Call
-
1
SumoBot®
Obsolete
Wheeled
-
Basic Stamp
Chassis, Components, Main Board
-
910-27402
Parallax Inc.
KIT SUMOBOT COMPETITION SRL/USB
-
-
Call
-
1
SumoBot®
Obsolete
Wheeled
-
Basic Stamp
Chassis, Components, Main Board
-
910-28103
Parallax Inc.
KIT BOARD OF EDU SERIAL/USB
-
-
Call
-
1
BASIC Stamp®
Obsolete
-
-
-
-
-
910-28132
Parallax Inc.
KIT BOE-BOT ROBOT SERIAL/USB
-
-
Call
-
1
Boe-Bot
Obsolete
Wheeled
-
Basic Stamp
Chassis, Components, Main Board
-
910-28137
Parallax Inc.
KIT SCRIBBLER ROBOT SERIAL/USB
-
-
Call
-
1
Scribbler
Obsolete
Wheeled
P8X32A
Propeller
Fully Assembled
27971
Parallax Inc.
KIT MOTOR MNT/WHEEL W/POS CONT
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Robot Components
-
-
Encoder Sets, Motors, Wheels, Hardware
28195
Parallax Inc.
KIT PROPELLER QUADROVER ROBOT
-
-
Call
-
1
QUADROVER
Discontinued
Wheeled
-
Propeller
Fully Assembled
image
28980
Parallax Inc.
KIT STINGRAY ROBOT
-
-
Call
-
1
Stingray
Obsolete
Wheeled
P8X32A
Propeller
Chassis, Board, Motors, Wheels, Hardware
image
28985
Parallax Inc.
KIT FOR STINGRAY - PING
-
-
Call
-
1
PING)))â„¢
Obsolete
Sensors
-
-
Sensors, Hardware
image
-
28336
Parallax Inc.
KIT SCRIBBLER 2 ROBOT
-
-
Call
-
1
Scribbler
Obsolete
Wheeled
-
-
Fully Assembled
image
28560
Parallax Inc.
MOUSE SENSOR KIT
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Sensors
MCS-12086
-
Board, Base, Cable, Components, Hardware
image
28034
Parallax Inc.
INFRARED LINE FOLLOWER KIT
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Robot Components
ICM7555
BoeBot, Stingray
Board, Cables, Hardware
image
28971
Parallax Inc.
CASTER WHEEL KIT
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Robot Components
-
-
Wheels, Hardware
image
80000
Parallax Inc.
ELEV-8 QUADCOPTER KIT
-
-
Call
-
1
ELEV-8
Obsolete
Quadcopter
P8X32A
Propeller
Chassis, Board, Motors, Propellers, Components, Hardware
570-00070
Parallax Inc.
7.2V MOTOR,BRACKET & WHEEL KIT
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Robot Components
-
-
Motors, Wheels, Hardware
image
-
725-28998
Parallax Inc.
DUAL PING & IR ACRYLIC STAND
-
-
Call
-
1
PING)))â„¢
Obsolete
Robot Components
-
-
Sensors, Brackets, Cables, Hardware
image
80080
Parallax Inc.
ELEV-8 CRASH PACK
-
-
Call
-
1
ELEV-8
Obsolete
Quadcopter Components
-
-
Landing Gear, Propellers, Hardware
image
-
80090
Parallax Inc.
ELEV-8 AIRFRAME & HARDWARE KIT
-
-
Call
-
1
ELEV-8
Obsolete
Quadcopter Components
-
-
Chassis, Landing Gear, Propellers, Hardware
image
28190
Parallax Inc.
DAGU ROVER 5 TRACKED W/ENCODERS
-
-
Call
-
1
Rover 5
Obsolete
Tank Tread
-
-
-
-
910-32300
Parallax Inc.
KIT STARTER PROPELLER & BOOK
-
-
Call
-
1
Propellerâ„¢
Obsolete
-
-
-
-
-
28970
Parallax Inc.
ROBOT BASE FULL KIT MADE IN USA
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Robot Components
-
-
Chassis, Hardware
28977
Parallax Inc.
ROBOT BASE KIT BLACK HDPE
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Robot Components
-
-
Chassis, Hardware
28992
Parallax Inc.
ROBOT EDDIE UNASSEMBLED
-
-
Call
-
1
Eddie
Obsolete
Wheeled
-
Propeller
Chassis, Board, Sensors, Wheels, Cables, Hardware
image
-
A001078
Arduino
ARDUINO ROBOT US PLUG
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Wheeled
ATmega32U4
Arduino
Boards, LCD, Motors, Wheels, Power Supply, Cables
80200
Parallax Inc.
ELEV-8 QUADCOPTER KIT V2
-
-
Call
-
1
ELEV-8
Obsolete
Quadcopter
-
Propeller
Chassis, Board, Motors, Propellers, Components, Hardware
80380
Parallax Inc.
CRASH PACK ELEV-8 3.3V
-
-
Call
-
-
-
Coming Soon
-
-
-
-
image
110060010
Seeed Technology Co., Ltd
SHIELD BOT
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Wheeled
-
Arduino
Fully Assembled
image
114990171
Seeed Technology Co., Ltd
ROBOT GRIPPER
-
-
Call
-
2
-
Obsolete
Gripper
-
-
Gripper, Cable
image
110990112
Seeed Technology Co., Ltd
MAKEBLOCK SERVO ROBOT
-
-
Call
-
1
Makeblock
Obsolete
Servo Block
-
-
Servo, Brackets, Hardware
image
110990124
Seeed Technology Co., Ltd
MAKEBLOCK STARTER ROBOT
-
-
Call
-
1
Makeblock
Obsolete
Tank Tread
-
Makeblock
Chassis, Motors, Treads, Wheels, Hardware
image
110990107
Seeed Technology Co., Ltd
MULTI CHASSIS TANK
-
-
Call
-
1
Rescue
Obsolete
Tank Tread
-
-
Chassis, Board, Servo, Motors, Treads, Wheels, Components
image
114990138
Seeed Technology Co., Ltd
XY-PLOTTER ROBOT KIT V2.0
-
-
Call
-
1
Makeblock
Obsolete
Plotter, XY
-
Makeblock
Frame, Motors, Cables, Hardware
image
110990126
Seeed Technology Co., Ltd
MAKEBLOCK ULTIMATE ROBOT KIT
-
-
Call
-
1
Makeblock
Obsolete
Tank Tread
-
Makeblock
Chassis, Servo, Wheels, Treads, Gripper, Components, Hardware

مقایسه